Tabel van Belgische gemeenten

Wikimedia-lijst

Deze tabel bevat alle Belgische gemeenten gerangschikt volgens inwonertal, en met vermelding van het aantal deelgemeenten (districten voor Antwerpen), hun oppervlakte, de bevolkingsdichtheid en de welvaartsindex.

Het aantal inwoners is weergegeven voor de jaren 1846, 1900, 1947, 2000 en 2021, de evolutie van de bevolking over deze periode (met telkens een interval van ongeveer 50 jaar), is af te leiden uit de index, waarbij 1846 = index 100.

De welvaartsindex is indicatief voor de gemiddelde rijkdom van de inwoners van een gemeente. Hij wordt berekend als het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner in een bepaalde gemeente in vergelijking met dezelfde gemiddelde waarde voor België (= index 100). Een index lager dan 100 betekent dat dit inkomen lager ligt dan het nationaal gemiddelde, een index hoger dan 100 het omgekeerde. Deze gegevens hebben betrekking op het inkomensjaar 2019 (inkomsten uit leefloon en kindergeld zijn niet belastbaar en maken derhalve geen deel uit van het netto belastbaar inkomen).

De inwoneraantallen voor de jaren 1846 tot en met 1947 zijn berekend door de aantallen van de verschillende deelgemeenten van elke huidige fusiegemeente samen te tellen, hierbij is abstractie gemaakt van de vele grenscorrecties bij de grote fusie van 1977.

België telde in 1831 in totaal 2.498 gemeenten. Dit aantal zou oplopen tot 2.675 in de eerste helft van de 20e eeuw om daarna via verschillende fusieoperaties in de jaren 60 en 70 terug te lopen tot 589. In de loop van 2017 hebben 15 gemeenten in Vlaanderen in onderling overleg en na goedkeuring door de betroffen gemeentebesturen besloten om te fuseren tot 7 nieuwe gemeenten waardoor er met ingang van 1 januari 2019 nog 581 gemeenten overblijven. In de tabel zijn deze gemeenten aangeduid met een *.

Evolutie van het aantal gemeentenBewerken

Op basis van de bevolkingsstatistieken per gemeente zoals vermeld in de tienjaarlijkse volkstellingen komt men tot volgende evolutie van het aantal gemeenten in België.

 • 1831: 2.498
 • 1846: 2.522
 • 1856: 2.531
 • 1866: 2.551
 • 1880: 2.583
 • 1890: 2.596
 • 1900: 2.617
 • 1910: 2.629
 • 1920: 2.638
 • 1930: 2.671
 • 1947: 2.670
 • 1961: 2.663
 • 1970: 2.379
 • 1977: 596 (gemeentelijke herindeling van 1 januari 1977)
 • 1983: 589 (fusie Antwerpen en zeven randgemeenten)
 • 2019: 581

BronnenBewerken

De inwoneraantallen voor de jaren 1846, 1900 en 1947 zijn overgenomen uit de gepubliceerde resultaten van de officiële volkstellingen gehouden in deze jaren. De bevolkingscijfers voor 2000 en 2021 zijn deze van de wettelijke bevolking op 1 januari van dat jaar zoals gepubliceerd door Statbel.[1] Ook de oppervlakte en welvaartsindex zijn afkomstig van Statbel, de bevolkingsdichtheid is een berekende waarde op basis van het vermelde inwoneraantal en de oppervlakte.

Gemiddelde gemeenteBewerken

In 2020 telt de gemiddelde Belgische gemeente 19.781 inwoners voor een oppervlakte van 52,5 km² en een bevolkingsdichtheid van 376 inwoners per km². De mediaangemeente (291e van de 581 gemeenten) is in 2020 Zonnebeke met 12.498 inwoners.

Voor de drie gewesten zijn deze cijfers als volgt:

 • Vlaanderen: 300 gemeenten met gemiddeld 22.097 inwoners op 45,1 km² met een dichtheid van 490 inwoners per km² en een welvaartsindex van 107,2 (was 106,1 in 2006). (Mediaangemeente 2020 is Ravels met 15.023 inwoners)
 • Wallonië: 262 gemeenten met gemiddeld 13.913 inwoners op 64,3 km² met een dichtheid van 216 inwoners per km² en een welvaartsindex van 94,2 (was 93,8 in 2006). (Mediaangemeente 2020 is Jalhay met 8.728 inwoners)
 • Brussel: 19 gemeenten met gemiddeld 64.118 inwoners op 8,5 km² met een dichtheid van 7.549 inwoners per km² en een welvaartsindex van 78,2 (was 84,6 in 2006). (Mediaangemeente 2020 is Sint-Gillis met 49.678 inwoners).

Grootste gemeenteBewerken

 • naar inwoners: Antwerpen met 529.247 inwoners
 • naar oppervlakte: Doornik met 215,34 km², Doornik is tevens de gemeente met het grootste aantal deelgemeenten, nl. dertig.
 • naar bevolkingsdichtheid: Sint-Joost-ten-Node met 23.358 inwoners per km²

Kleinste gemeenteBewerken

Arm & rijkBewerken

 • Sint-Joost-ten-Node is niet enkel de kleinste en dichtstbevolkte gemeente van België maar ook de armste. Met een welvaartsindex van 51,7 (2019) ligt het netto belastbaar inkomen per inwoner er de helft lager dan gemiddeld in België, en meer dan drie keer lager dan in de rijkste gemeente (onder). Opvallend en verklarend hierbij is dat in Sint-Joost-ten-Node 22,8% van de belastingplichtigen, nul als belastbaar inkomen declareren (cijfers 2018) en slechts 3,7% meer dan 50.000 euro.
 • Sint-Martens-Latem is de rijkste gemeente van het land, met een welvaartsindex van 166,4 (2019).
 • De top 10 van rijkste gemeenten telt 9 gemeenten in Vlaanderen en 1 in Wallonië (Lasne), het gaat daarbij steeds om residentiële gemeenten in de periferie van de Vlaamse grootsteden (resp. Antwerpen, Gent, Leuven) en Brussel (Lasne) en 2 kustgemeenten (Knokke-Heist en Koksijde) die populair zijn als verblijfplaats bij beter begoeden op rust. De rijkste gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Sint-Pieters-Woluwe met index 113,2 komt op nr. 143.
 • In de top 10 van armste gemeenten staan 6 van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (inclusief Brussel stad). Charleroi, de grootste gemeente van Wallonië, staat met een index van 72,1 nog net in deze top 10.
 • Van de 10 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners scoren enkel Leuven met index 113,8, Brugge met 112,5 en Gent met 103,0 beter dan het nationaal gemiddelde. Leuven en Brugge doen het zelfs beter dan het Vlaamse gemiddelde van 107,2.

AfbeeldingenBewerken

EvolutiesBewerken

1846-2020Bewerken

Van de 581 gemeenten zijn er 56 waarvan het inwonertal in 2020 lager is dan in 1846, het gaat om 34 van de 262 gemeenten in het Waals Gewest en 22 van de 300 gemeenten in het Vlaams Gewest. Deze gemeenten situeren zich hoofdzakelijk in enkele landelijke gebieden die weinig of geen industriële ontwikkeling kenden waardoor er migratie naar economisch sterkere regio's is opgetreden. In Wallonië vooral in de regio Aat, Doornik, en in de provincie Luxemburg, in Vlaanderen voornamelijk rond Oudenaarde en in de Westhoek. Deze 56 gemeenten verloren over de periode 1846-2020 samen 69.353 inwoners (29.748 in Vlaanderen, 39.605 in Wallonië), dit is 17,7% van hun aantal inwoners in 1846 (17,2% in VL, 18,2% in WAL), de grootste verliezers in absolute aantallen zijn Alveringem in Vlaanderen met 5.277 inwoners (−51%) en Frasnes-lez-Anvaing in Wallonië met 7.288 inwoners (−38%), in Wallonië verliezen de gemeenten Celles en Vresse-sur-Semois procentueel nog sterker met −45 en −43%.

Doornik dat in 1846 met 65.609 inwoners nog de 5e grootste stad van het land was, heeft vrijwel geen groei gekend (+5%) en is in 2020 gezakt naar de 22e plaats, omgekeerd groeit de bevolking van Genk dat in 1846 slechts 1.776 inwoners telt tot 66.447 in 2020 (37 keer meer).

De hoofdstad Brussel groeit over de periode 1846-2020 slechts met 43% maar de agglomeratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent wel een sterke toename van 476% die zich in de 20e eeuw vooral voordoet in de gemeenten van de buitenste gordel waarvan er zeven in de top 10 van de sterkste groeiers voorkomen.

1970-2020Bewerken

De vijf grootste steden van het land, Brussel (19 gemeenten van het gewest), Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik zagen hun inwoneraantal allemaal pieken in de periode 1960-1970. Daarna volgt voor al deze steden tot het jaar 2000 een terugval, gaande van −11% voor Brussel tot −23% voor Luik. Dit verlies wordt, anno 2020, enkel door Brussel meer dan goedgemaakt (+27% sinds 2000 en +13% sinds 1970). Gent dat tot 2000 een verlies van 14% optekende komt in 2016 voor het eerst terug op hetzelfde niveau en overstijgt de voormalige piek in 2020 met 2%, Antwerpen verloor eerst 19% en zit nog 4% onder zijn topniveau. De economisch zwaar getroffen Waalse grootsteden Charleroi en Luik hebben respectievelijk slechts 2% en 4% kunnen goedmaken van het verlies (−15% voor Charleroi, −19% voor Luik). De groei over de periode 2000-2020 is overwegend het gevolg van instroom uit het buitenland.

Drie andere centrumsteden met meer dan 100.000 inwoners, Brugge, Namen en Leuven , kennen over deze periode een ander demografisch verloop. Voor Brugge is er een beperkte groei van 1,5%, Namen dat ondertussen hoofdstad werd van Wallonië, kende een gestage groei en telt nu 16% meer inwoners dan in 1970, Leuven dat in de loop van 2016 voor het eerst de kaap van 100.000 inwoners rondde groeide met 18%.

Gemeentefusies op 1 januari 2019Bewerken

TabelBewerken

Tabel van Belgische gemeenten gesorteerd op het aantal inwoners in 2021.
Rang Gemeente Deel-
gem.
Aantal
Inwoners Index Opp.
(km²)
Inw./
km²
2019
Welv.-
index
Provincie of gewest
1846 1900 1947 2000 2021 1846 1900 1947 2000 2021
1 Antwerpen 9 118.682 383.557 526.396 446.525 529.417 100 323 444 376 446 204,51 2.589 87,9   Antwerpen
2 Gent 14 128.828 222.895 254.216 224.180 263.703 100 173 197 174 205 156,18 1.688 103,1   Oost-Vlaanderen
3 Charleroi 15 54.694 198.837 233.737 200.827 201.837 100 364 427 367 369 102,08 1.977 71,7   Henegouwen
4 Luik 9 89.943 206.384 231.502 185.639 196.296 100 229 257 206 218 69,39 2.829 80,5   Luik
5 Brussel 4 129.680 218.623 184.838 133.859 186.916 100 169 143 103 144 32,61 5.733 69,9   Brussel
6 Schaarbeek 1 6.211 63.508 123.671 105.692 131.451 100 1.023 1.991 1.702 2.116 8,14 16.149 66,9   Brussel
7 Anderlecht 1 5.966 47.929 86.412 87.812 121.929 100 803 1.448 1.472 2.044 17,74 6.872 62,9   Brussel
8 Brugge 8 60.855 70.277 93.062 116.264 118.467 100 115 153 191 195 138,40 856 111,0   West-Vlaanderen
9 Namen 25 42.529 62.427 77.584 105.419 111.603 100 147 182 248 262 175,69 635 98,2   Namen
10 Leuven 5 35.334 58.523 67.322 88.084 101.032 100 166 191 249 286 56,63 1.784 112,8   Vlaams-Brabant
11 Sint-Jans-Molenbeek 1 12.065 58.445 63.922 71.219 98.112 100 484 530 590 813 5,89 16.652 56,9   Brussel
12 Bergen 19 52.106 77.263 84.072 90.935 95.705 100 148 161 175 184 146,53 653 86,8   Henegouwen
13 Aalst 9 32.910 50.500 73.147 84.859 87.978 100 153 222 232 267 78,12 1.126 106,6   Oost-Vlaanderen
14 Elsene 1 14.251 58.615 90.711 73.174 87.488 100 411 637 513 614 6,34 13.789 90,8   Brussel
15 Mechelen 6 36.915 64.781 72.232 75.438 86.911 100 175 196 204 235 65,19 1.333 105,3   Antwerpen
16 Ukkel 1 6.372 18.034 56.156 74.221 84.774 100 283 881 1.165 1.330 22,91 3.700 112,1   Brussel
17 La Louvière 10 16.726 57.594 73.901 76.568 80.944 100 344 442 458 484 64,24 1.260 78,8   Henegouwen
18 Sint-Niklaas 4 29.966 42.672 57.846 68.290 79.357 100 142 193 228 265 83,80 947 98,2   Oost-Vlaanderen
19 Hasselt 8 15.229 20.812 41.301 68.058 79.089 100 137 271 447 519 102,24 774 112,6   Limburg
20 Kortrijk 8 35.144 50.540 65.179 74.790 77.213 100 144 185 213 220 80,02 965 104,6   West-Vlaanderen
21 Oostende 3 16.022 41.547 56.514 67.279 71.755 100 259 353 420 448 37,72 1.902 99,4   West-Vlaanderen
22 Doornik 30 65.609 70.343 68.443 67.379 68.795 100 107 104 103 105 213,75 322 94,4   Henegouwen
23 Genk 1 1.776 2.537 33.858 62.842 66.673 100 143 1.906 3.538 3.754 87,85 759 91,9   Limburg
24 Seraing 4 17.236 63.068 77.219 60.557 63.787 100 366 448 351 370 35,34 1.805 76,2   Luik
25 Roeselare 3 21.563 33.688 44.011 54.199 63.763 100 156 204 251 296 59,79 1.066 101,3   West-Vlaanderen
26 Moeskroen 4 13.713 28.773 52.245 52.492 58.862 100 210 381 383 429 40,08 1.469 82,7   Henegouwen
27 Sint-Lambrechts-Woluwe 1 1.182 3.468 26.344 46.528 58.010 100 293 2.229 3.936 4.908 7,22 8.029 95,1   Brussel
28 Vorst 1 1.324 9.509 47.370 45.555 56.281 100 718 3.578 3.441 4.251 6,25 9.008 81,5   Brussel
29 Verviers 6 34.463 69.094 60.634 53.148 55.159 100 200 176 154 160 33,07 1.668 77,0   Luik
30 Jette 1 1.981 10.053 29.484 39.749 52.854 100 507 1.488 2.007 2.668 5,04 10.480 80,4   Brussel
31 Sint-Gillis 1 4.138 51.763 61.396 42.458 49.196 100 1.251 1.484 1.196 1.189 2,52 19.486 74,6   Brussel
32 Beveren 8 24.723 29.847 35.829 44.977 49.062 100 121 145 182 198 150,18 327 115,4   Oost-Vlaanderen
33 Etterbeek 1 3.084 20.838 50.040 39.404 48.331 100 676 1.623 1.278 1.567 3,15 15.346 80,7   Brussel
34 Beringen 4 7.881 7.495 19.794 39.261 46.882 100 95 251 498 595 78,30 599 94,7   Limburg
35 Dendermonde 8 20.184 28.937 38.832 43.137 46.015 100 143 192 214 228 55,67 826 108,2   Oost-Vlaanderen
36 Turnhout 1 14.396 20.887 32.135 38.596 45.874 100 145 223 268 319 56,06 818 94,8   Antwerpen
37 Vilvoorde 2 6.869 14.075 27.529 34.982 45.715 100 205 401 509 666 21,48 2.129 94,5   Vlaams-Brabant
38 Deinze* 11 28.098 27.459 29.692 38.552 43.922 100 98 106 137 156 127,43 345 114,0   Oost-Vlaanderen
39 Dilbeek 6 6.727 8.471 16.685 37.722 43.732 100 126 248 561 650 41,18 1.062 117,9   Vlaams-Brabant
40 Heist-op-den-Berg 6 12.128 15.649 26.399 37.233 43.096 100 129 218 307 355 86,46 498 108,9   Antwerpen
41 Evere 1 1.377 3.892 15.277 31.348 43.061 100 283 1.109 2.277 3.127 5,02 8.581 72,8   Brussel
42 Lokeren 3 21.493 26.781 31.001 36.458 42.145 100 125 144 170 196 67,50 624 102,9   Oost-Vlaanderen
43 Sint-Pieters-Woluwe 1 1.318 2.686 18.455 37.922 41.996 100 204 1.400 2.877 3.186 8,85 4.745 110,6   Brussel
44 Geel 1 10.234 13.070 22.295 33.677 40.781 100 128 218 329 398 109,85 371 109,5   Antwerpen
45 Halle 3 10.276 18.286 27.087 33.655 40.656 100 178 264 328 396 44,40 916 105,4   Vlaams-Brabant
46 Sint-Truiden 15 17.861 23.240 30.726 37.147 40.557 100 130 172 208 227 106,90 379 104,2   Limburg
47 Herstal 4 10.654 24.273 35.998 36.292 40.157 100 228 338 341 377 23,54 1.706 78,3   Luik
48 Eigenbrakel 3 7.674 10.957 14.881 35.259 40.093 100 143 194 459 522 52,12 769 116,6   Waals-Brabant
49 Ninove 5 19.188 23.809 30.397 34.559 39.369 100 124 158 180 205 72,57 542 104,0   Oost-Vlaanderen
50 Maasmechelen 8 4.949 6.433 20.176 35.430 39.161 100 130 408 716 791 76,28 513 85,2   Limburg
51 Waregem 4 11.387 13.592 22.045 35.839 38.535 100 119 194 315 338 44,34 869 108,1   West-Vlaanderen
52 Grimbergen 4 6.834 8.258 15.906 32.930 38.314 100 121 233 482 561 38,61 992 117,2   Vlaams-Brabant
53 Brasschaat 1 2.803 4.046 16.333 37.138 38.211 100 144 583 1.325 1.363 38,49 993 124,4   Antwerpen
54 Mol 1 5.220 7.514 19.083 31.683 37.021 100 144 366 607 709 114,26 324 105,6   Antwerpen
55 Lier 2 15.860 25.292 32.167 32.191 36.923 100 159 203 203 233 49,70 743 108,7   Antwerpen
56 Evergem 4 17.914 17.864 21.951 31.155 35.791 100 100 123 174 200 75,04 477 111,3   Oost-Vlaanderen
57 Châtelet 3 7.365 29.741 37.684 35.452 35.567 100 404 512 481 483 27,03 1.316 75,4   Henegouwen
58 Tienen 9 15.375 24.917 31.542 31.479 35.545 100 162 205 205 231 71,77 495 105,8   Vlaams-Brabant
59 Zaventem 4 3.929 7.815 13.640 26.901 35.184 100 199 347 685 895 27,62 1.274 102,47   Vlaams-Brabant
60 Sint-Pieters-Leeuw 5 6.447 12.932 18.379 30.013 35.061 100 201 285 466 544 40,38 868 99,0   Vlaams-Brabant
61 Ieper 11 30.050 31.434 30.776 35.071 34.954 100 105 102 117 116 130,61 268 100,6   West-Vlaanderen
62 Waver 3 8.152 11.773 12.728 31.033 34.826 100 144 156 381 427 41,80 833 111,3   Waals-Brabant
63 Oudergem 1 4.685 18.640 28.804 34.723 100 398 615 741 9,03 3.845 103,0   Brussel
64 Schoten 1 1.836 4.229 16.937 32.733 34.291 100 230 922 1.869 1.868 29,55 1.160 118,7   Antwerpen
65 Lommel 1 2.486 4.431 13.487 30.433 34.255 100 178 543 1.224 1.378 102,37 335 99,5   Limburg
66 Heusden-Zolder 2 3.275 3.873 13.413 30.105 34.207 100 118 410 919 1.044 53,23 643 95,9   Limburg
67 Geraardsbergen 16 23.097 28.896 31.944 30.945 33.970 100 125 138 134 147 79,71 426 104,0   Oost-Vlaanderen
68 Asse 6 8.514 11.127 16.841 27.931 33.827 100 131 198 328 397 49,64 681 107,1   Vlaams-Brabant
69 Menen 3 12.468 25.455 33.614 32.028 33.708 100 204 270 257 270 33,07 1.019 91,9   West-Vlaanderen
70 Binche 9 11.737 23.388 35.519 32.190 33.416 100 199 303 274 285 60,66 551 88,6   Henegouwen
71 Pelt* 3 3.403 6.596 14.812 27.911 33.383 100 194 435 820 981 83,62 399 99,4   Limburg
72 Knokke-Heist 4 4.074 7.771 21.072 33.148 33.086 100 191 517 814 812 56,44 586 143,4   West-Vlaanderen
73 Bilzen 14 9.343 11.271 17.852 29.355 32.536 100 121 191 314 348 75,90 429 102,1   Limburg
74 Oudenaarde 13 21.183 21.954 25.396 27.788 31.650 100 104 120 131 149 68,06 465 110,8   Oost-Vlaanderen
75 Wevelgem 3 11.449 15.911 23.433 31.374 31.503 100 139 205 274 275 38,76 813 102,5   West-Vlaanderen
76 Tongeren 17 13.351 17.654 24.197 29.723 31.224 100 132 181 223 234 87,56 357 101,4   Limburg
77 Ottignies-Louvain-la-Neuve 3 3.349 4.314 6.789 27.380 31.158 100 129 203 818 930 32,96 945 107,0   Waals-Brabant
78 Courcelles 4 10.471 28.861 30.461 29.706 31.053 100 276 291 284 297 44,24 702 83,0   Henegouwen
79 Houthalen-Helchteren 2 2.223 2.220 8.430 29.215 30.498 100 100 379 1.314 1.372 78,27 390 91,8   Limburg
80 Aarlen 6 10.981 16.478 17.387 24.791 30.393 100 150 158 226 277 118,64 256 116,2   Luxemburg
81 Waterloo 1 3.202 3.976 7.598 28.986 30.379 100 124 237 905 949 21,03 1.445 124,6   Waals-Brabant
82 Temse 4 10.977 18.508 20.896 25.533 30.287 100 169 190 233 276 39,91 759 106,7   Oost-Vlaanderen
83 Aarschot 4 8.905 13.032 19.974 27.495 30.281 100 146 224 309 340 62,52 484 113,7   Vlaams-Brabant
84 Brecht 3 3.681 6.238 11.097 25.091 29.809 100 169 301 682 810 90,84 328 115,0   Antwerpen
85 Aat 19 25.660 27.349 23.508 25.430 29.571 100 107 92 99 115 126,95 233 100,3   Henegouwen
86 Aalter* 4 19.432 19.996 18.670 26.303 29.242 100 103 96 135 150 119,19 245 114,9   Oost-Vlaanderen
87 Nijvel 12 10.388 13.457 13.853 23.751 29.032 100 130 133 229 279 60,60 479 112,7   Waals-Brabant
88 Harelbeke 2 84,46 11.112 18.243 26.320 28.614 100 134 220 318 346 29,14 982 101,6   West-Vlaanderen
89 Izegem 3 11.873 16.204 22.559 26.532 28.554 100 136 190 223 240 25,48 1.121 102,5   West-Vlaanderen
90 Ans 4 6.887 12.293 21.752 27.528 28.503 100 178 401 400 414 23,35 1.221 89,3   Luik
91 Sambreville 7 7.537 18.946 25.556 27.197 28.318 100 251 339 361 376 34,20 828 86,6   Namen
92 Zinnik 7 17.373 20.875 20.130 24.582 28.311 100 120 116 141 163 110,30 257 94,4   Henegouwen
93 Herentals 3 5.958 9.327 17.566 25.474 28.194 100 157 295 428 473 48,56 581 108,9   Antwerpen
94 Andenne 10 12.335 20.750 21.284 23.529 27.669 100 168 173 191 224 86,17 321 91,5   Namen
95 Tubeke 4 5.424 9.658 14.694 21.461 27.338 100 178 271 396 504 32,66 837 90,7   Waals-Brabant
96 Kapellen 1 2.504 4.072 9.680 25.671 27.157 100 163 387 1.025 1.085 37,11 732 128,2   Antwerpen
97 Sint-Joost-ten-Node 1 14.850 32.140 28.155 22.097 27.124 100 216 190 149 183 1,14 23.745 51,7   Brussel
98 Willebroek 4 6.276 14.122 20.278 22.508 27.081 100 225 323 359 432 27,41 988 100,0   Antwerpen
99 Zottegem 11 15.151 18.591 22.629 24.574 26.921 100 123 149 162 178 56,66 475 117,2   Oost-Vlaanderen
100 Ronse 1 12.197 19.936 25.924 23.849 26.510 100 163 213 196 217 34,48 769 84,5   Oost-Vlaanderen
101 Lievegem* 6 19.729 17.963 20.417 25.509 26.441 100 91 103 129 134 80,17 330 112,5   Oost-Vlaanderen
102 Flémalle 7 9.806 15.580 18.060 25.777 26.402 100 159 184 263 294 36,68 720 88,0   Luik
103 Gembloers 12 11.729 14.759 15.378 20.484 26.239 100 126 131 175 224 95,86 274 110,0   Namen
104 Puurs-Sint-Amands* 7 12.326 14.134 19.644 23.296 26.208 100 115 159 184 213 48,99 535 117,9   Antwerpen
105 Wetteren 3 10.954 16.849 22.071 22.795 26.206 100 154 201 208 239 36,68 715 106,8   Oost-Vlaanderen
106 Mortsel 1 18,36 3.463 16.445 25.086 26.170 100 227 1.078 1.644 1.715 7,78 3.362 114,6   Antwerpen
107 Lanaken 5 53596 7.305 13.257 23.500 25.922 100 131 237 420 463 59,00 439 102,4   Limburg
108 Beersel 5 6.130 10.473 14.050 22.880 25.756 100 171 229 373 420 30,01 858 117,8   Vlaams-Brabant
109 Overijse 1 4.904 6.249 9.610 23.738 25.655 100 127 196 484 523 44,43 577 129,6   Vlaams-Brabant
110 Sint-Agatha-Berchem 1 672 1.845 11.180 18.735 25.441 100 275 1.664 2.788 3.786 2,95 8.625 82,2   Brussel
111 Maaseik 3 6.384 7.613 13.161 22.852 25.389 100 119 206 358 398 76,91 330 98,3   Limburg
112 Oupeye 7 8.063 11.126 12.905 23.720 25.376 100 138 160 294 315 36,11 703 93,7   Luik
113 Westerlo 4 5.730 7.054 12.295 21.960 25.288 100 123 215 383 441 55,13 459 109,8   Antwerpen
114 Watermaal-Bosvoorde 1 3.950 6.520 19.683 24.454 25.221 100 165 498 623 639 12,93 1.950 109,4   Brussel
115 Ganshoren 1 1.015 2.872 9.092 19.757 25.189 100 283 896 1.947 2.482 2,46 10.259 79,7   Brussel
116 Hamme 2 13.038 17.834 21.043 22.685 24.980 100 137 161 174 192 40,21 621 102,3   Oost-Vlaanderen
117 Zwevegem 5 15.145 14.959 17.543 23.489 24.853 100 99 116 155 164 63,24 393 108,5   West-Vlaanderen
118 Merelbeke 6 7.429 9.797 14.321 21.786 24.779 100 132 193 293 334 36,65 676 125,3   Oost-Vlaanderen
119 Diest 6 12.613 13.965 16.114 22.132 24.370 100 111 128 175 193 58,20 419 111,1   Vlaams-Brabant
120 Saint-Nicolas 3 3.812 22.815 25.795 23.171 24.268 100 599 677 606 637 6,84 3.547 73,0   Luik
121 Maldegem 3 11.966 14.808 18.106 22.036 24.114 100 124 151 184 202 94,64 255 104,9   Oost-Vlaanderen
122 Oostkamp 4 9.936 12.882 14.511 21.218 23.832 100 130 146 214 240 79,65 299 111,1   West-Vlaanderen
123 Manage 5 4.445 16.079 19.387 21.812 23.547 100 362 436 491 530 19,60 1.201 80,3   Henegouwen
124 Oudsbergen* 6 3.012 3.718 8.569 21.642 23.520 100 123 284 719 781 116,24 202 100,3   Limburg
125 Saint-Ghislain 7 11.288 16.595 19.167 22.096 23.451 100 147 170 196 208 70,18 334 94,0   Henegouwen
126 Zemst 5 5.858 7.865 11.607 20.553 23.314 100 134 198 351 398 42,83 544 132,2   Vlaams-Brabant
127 Scherpenheuvel-Zichem 5 6.052 8.551 14.650 21.720 23.135 100 141 242 359 382 50,50 458 110,2   Vlaams-Brabant
128 Nijlen 3 4.224 5.576 12.343 20.423 22.985 100 132 292 483 544 39,09 588 109,8   Antwerpen
129 Fleurus 8 10.099 18.213 20.328 22.380 22.975 100 180 201 222 227 59,28 388 86,9   Henegouwen
130 Zedelgem 4 8.116 11.333 13.691 22.020 22.901 100 140 169 271 282 60,34 380 111,3   West-Vlaanderen
131 Tervuren 3 4.295 5.869 10.072 20.181 22.861 100 137 235 470 532 32,92 694 125,5   Vlaams-Brabant
132 Grâce-Hollogne 5 9.806 15.580 18.060 22.503 22.860 100 159 184 229 233 34,24 668 83,8   Luik
132 Balen 2 4.841 6.572 13.057 19.290 22.853 100 133 270 398 472 72,88 314 103,0   Antwerpen
134 Rixensart 3 3.024 4.051 9.903 21.271 22.764 100 134 327 703 753 17,54 1.298 123,0   Waals-Brabant
135 Lochristi 4 8.889 9.934 12.976 18.907 22.621 100 112 146 213 254 60,34 375 119,7   Oost-Vlaanderen
136 's-Gravenbrakel 6 10.509 13.231 14.786 19.084 22.290 100 126 141 182 212 84,68 263 100,5   Henegouwen
137 Edegem 1 1.100 1.688 7.856 22.253 22.244 100 153 714 2.023 2.022 8,65 2.571 126,3   Antwerpen
138 Zoersel 2 1.714 1.876 3.343 20.164 22.142 100 109 195 1.176 1.292 38,65 573 121,7   Antwerpen
139 Herent 3 4.854 8.069 12.541 18.848 22.046 100 166 258 388 454 32,73 674 136,7   Vlaams-Brabant
140 Koekelberg 1 2.198 10.650 15.103 16.211 21.873 100 485 687 738 995 1,17 18.655 69,4   Brussel
141 Koksijde 3 2.454 4.476 8.807 19.729 21.852 100 182 359 804 890 43,96 497 137,8   West-Vlaanderen
142 Frameries 5 12.762 22.277 23.343 20.679 21.745 100 175 183 162 170 25,95 838 82,0   Henegouwen
143 Hoogstraten 5 6.376 7.549 11.287 17.751 21.560 100 118 177 278 338 105,32 205 102,3   Antwerpen
144 Eeklo 1 8.927 12.897 16.903 19.069 21.549 100 144 189 214 241 30,05 717 99,6   Oost-Vlaanderen
145 Bornem 4 9.539 12.054 16.240 19.939 21.428 100 126 170 209 225 45,76 468 119,1   Antwerpen
146 Hoei 4 11.580 19.028 17.823 19.056 21.392 100 164 154 165 185 47,74 448 93,1   Luik
147 Wuustwezel 2 3.860 4.877 9.229 17.552 21.346 100 126 239 455 553 89,43 239 106,0   Antwerpen
148 Zonhoven 1 2.759 2.918 7.484 18.940 21.339 100 106 271 686 773 39,34 542 106,6   Limburg
149 Zele 1 11.450 12.932 16.330 20.394 21.333 100 113 143 178 186 33,06 645 97,5   Oost-Vlaanderen
150 Kontich 2 4.358 5.880 10.609 19.874 21.260 100 135 243 456 488 23,67 898 125,9   Antwerpen
151 Sint-Katelijne-Waver 2 5.528 8.030 14.856 19.038 21.197 100 145 269 344 383 36,12 587 116,2   Antwerpen
152 Dilsen-Stokkem 5 4.418 5.744 10.741 18.187 20.819 100 130 243 412 471 65,61 317 94,2   Limburg
153 Chaudfontaine 4 5.182 8.074 9.381 20.607 20.807 100 156 181 398 402 25,52 815 128,7   Luik
154 Denderleeuw 3 4.095 6.196 11.633 16.984 20.730 100 151 284 415 506 13,77 1.505 102,9   Oost-Vlaanderen
155 Colfontaine 3 14.785 26.569 26.490 20.480 20.693 100 180 179 139 140 13,62 1.520 72,1   Henegouwen
156 Torhout 1 8.477 10.146 12.223 18.838 20.490 100 120 144 222 242 45,23 453 103,4   West-Vlaanderen
157 Blankenberge 2 2.868 6.774 12.109 17.414 20.479 100 236 422 607 714 17,41 1.176 101,4   West-Vlaanderen
158 Kortenberg 4 4.516 6.267 9.544 17.355 20.425 100 139 211 384 452 34,52 592 123,5   Vlaams-Brabant
159 Tielt 4 17.064 16.548 18.702 19.208 20.390 100 97 110 113 119 68,50 298 103,1   West-Vlaanderen
160 Erpe-Mere 8 9.600 11.892 15.529 19.249 20.286 100 124 162 201 211 34,03 596 116,3   Oost-Vlaanderen
161 Schilde 2 2.005 2.748 5.298 19.562 19.925 100 137 264 976 994 35,99 554 142,0   Antwerpen
162 Eupen 2 15.996 17.516 19.900 100 110 124 103,74 192 98,7   Luik
163 Boussu 2 9.141 21.262 23.124 20.059 19.842 100 233 253 219 217 20,01 991 76,7   Henegouwen
164 Meise 2 5.959 5.761 6.896 18.347 19.790 100 97 116 308 332 34,82 568 129,0   Vlaams-Brabant
165 Poperinge 6 20.323 21.885 21.886 19.254 19.686 100 108 108 95 97 119,33 165 93,7   West-Vlaanderen
166 Middelkerke 9 6.182 8.415 11.755 16.583 19.676 100 136 190 268 318 75,65 260 103,9   West-Vlaanderen
167 Sint-Gillis-Waas 4 9.056 11.978 13.555 17.302 19.590 100 132 150 191 216 54,98 356 111,4   Oost-Vlaanderen
168 Lebbeke 3 7.199 11.230 16.272 17.234 19.560 100 156 226 239 272 26,92 727 108,7   Oost-Vlaanderen
169 Zwijndrecht 2 3.475 9.069 13.204 17.801 19.263 100 261 380 512 554 17,82 1.081 109,7   Antwerpen
170 Ranst 4 5.010 6.239 10.179 17.575 19.249 100 125 203 351 384 43,58 442 121,4   Antwerpen
171 Essen 1 2.501 4.552 8.716 16.407 19.196 100 182 349 656 768 47,48 404 102,1   Antwerpen
172 Jemeppe-sur-Sambre 8 7.696 13.438 14.303 17.523 19.182 100 175 186 228 249 46,80 410 95,1   Namen
173 Morlanwelz 3 6.040 16.810 18.403 18.429 19.162 100 278 305 305 317 20,26 946 86,9   Henegouwen
174 Diepenbeek 1 2.788 3.956 7.701 17.173 19.157 100 142 276 616 687 41,19 465 107,5   Limburg
175 Kasterlee 3 4.502 4.550 7.764 17.554 19.052 100 101 172 390 423 71,52 266 114,7   Antwerpen
176 Kalmthout 1 2.748 4.058 8.592 17.260 19.020 100 148 313 628 692 59,45 320 114,7   Antwerpen
177 Londerzeel 3 7.715 9.348 12.881 17.153 19.016 100 121 167 222 246 36,29 524 118,1   Vlaams-Brabant
178 Lede 5 8.172 10.443 14.341 16.949 18.980 100 128 175 207 232 29,69 639 113,3   Oost-Vlaanderen
179 Quaregnon 2 7.425 19.253 21.293 19.178 18.940 100 259 287 258 255 11,08 1.710 75,4   Henegouwen
180 Haaltert 4 9.089 11.648 14.868 17.274 18.892 100 128 164 190 208 30,30 623 114,7   Oost-Vlaanderen
181 Tessenderlo 1 3.267 4.055 8.020 15.819 18.881 100 124 245 484 578 51,35 368 108,9   Limburg
182 Wervik 2 9.793 13.259 17.985 17.796 18.864 100 135 184 182 193 43,61 433 92,8   West-Vlaanderen
183 Stekene 2 6.982 9.852 11.213 16.532 18.863 100 141 161 237 270 44,80 421 109,3   Oost-Vlaanderen
184 Boom 1 7.960 15.863 19.614 15.057 18.799 100 199 246 189 236 7,37 2.552 94,8   Antwerpen
185 Destelbergen 2 5.438 7.589 10.400 17.172 18.683 100 140 191 316 344 26,56 703 130,0   Oost-Vlaanderen
186 Lessen 8 17.237 21.341 20.571 17.178 18.682 100 124 119 100 108 72,29 258 91,6   Henegouwen
187 Stabroek 2 2.499 5.231 6.928 17.143 18.680 100 209 277 686 747 21,51 869 117,3   Antwerpen
188 Sint-Genesius-Rode 1 2.813 4.632 8.166 17.998 18.626 100 165 290 640 662 22,77 818 132,1   Vlaams-Brabant
189 Herzele 8 10.966 12.978 14.677 16.276 18.414 100 118 134 148 168 47,40 388 114,8   Oost-Vlaanderen
190 Walcourt 16 11.064 12.075 11.434 16.840 18.355 100 109 103 152 166 123,18 149 101,0   Namen
191 Beerse 2 1.394 2.869 7.703 15.698 18.194 100 206 553 1.126 1.305 37,48 485 110,3   Antwerpen
192 Putte 2 4.281 6.443 9.913 15.394 18.109 100 151 232 360 423 34,96 518 113,0   Antwerpen
193 Komen-Waasten 5 10.645 16.407 18.250 17.564 18.090 100 154 171 165 170 61,09 296 81,7   Henegouwen
194 Bredene 1 2.509 3.173 7.292 14.076 18.086 100 126 291 561 721 13,08 1.383 105,0   West-Vlaanderen
195 Fontaine-l'Evêque 3 5.393 13.846 16.716 16.968 17.959 100 257 310 315 333 28,41 632 83,7   Henegouwen
196 Wezet 6 7.752 9.469 12.599 16.617 17.865 100 122 163 214 230 27,99 638 93,4   Luik
197 Duffel 1 4.230 7.313 12.003 15.971 17.714 100 173 284 378 419 22,71 780 115,2   Antwerpen
198 Marche-en-Famenne 7 6.049 9.358 10.935 16.390 17.658 100 155 181 271 292 121,40 145 92,8   Luxemburg
199 Herve 8 12.707 13.453 11.859 16.469 17.473 100 106 93 130 138 56,84 307 104,0   Luik
200 Pont-à-Celles 7 7.748 14.213 13.548 16.081 17.337 100 183 175 208 224 55,73 311 104,8   Henegouwen
201 Aubange 4 3.951 6.668 11.262 14.663 17.251 100 169 285 371 437 45,60 378 88,6   Luxemburg
202 Soumagne 7 5.269 8.819 9.990 14.607 17.200 100 167 190 277 326 27,14 634 98,4   Luik
203 Péruwelz 10 17.974 18.717 17.657 16.867 17.178 100 104 98 94 96 60,56 284 86,5   Henegouwen
204 Merchtem 3 6.465 7.708 10.494 14.250 17.154 100 119 162 220 265 36,72 467 118,8   Vlaams-Brabant
205 Rotselaar 3 5.529 6.426 8.711 14.587 17.081 100 116 158 264 309 37,57 455 128,7   Vlaams-Brabant
206 Wemmel 1 1.285 1.621 6.252 13.932 17.013 100 126 487 1.084 1.324 8,74 1.946 113,7   Vlaams-Brabant
207 Hannuit 18 11.051 13.820 12.301 13.242 16.824 100 125 111 120 152 86,53 194 107,7   Luik
208 Ciney 9 7.016 11.114 11.517 14.452 16.822 100 158 164 206 240 147,56 114 94,4   Namen
209 Diksmuide 16 19.397 19.618 17.993 15.443 16.815 100 101 93 80 87 149,40 113 96,1   West-Vlaanderen
210 Kruibeke 3 10.951 10.338 13.459 14.556 16.785 100 94 123 133 153 33,42 502 111,7   Oost-Vlaanderen
211 Riemst 10 6.925 8.567 12.758 15.617 16.709 100 124 184 226 241 57,88 289 100,3   Limburg
212 Dour 4 12.149 20.056 20.550 16.865 16.528 100 165 169 139 136 33,32 496 82,0   Henegouwen
213 Lille 4 3.346 3.587 6.888 15.021 16.517 100 107 206 449 494 59,40 278 108,6   Antwerpen
214 Éghezée 16 11.342 11.753 10.320 13.414 16.487 100 104 91 118 145 102,81 160 109,6   Namen
215 Peer 4 3.187 4.175 7.415 15.251 16.421 100 131 233 479 515 86,95 189 98,5   Limburg
216 Bastenaken 5 6.413 7.968 8.926 13.391 16.296 100 124 139 209 254 172,03 95 92,2   Luxemburg
217 Laakdal 4 4.689 5.446 9.112 14.806 16.293 100 116 194 316 347 42,48 384 106,3   Antwerpen
218 Fléron 4 3.471 6.728 9.438 15.891 16.214 100 194 272 458 467 13,72 1.181 92,9   Luik
219 Ternat 3 4.977 6.705 8.749 14.418 16.144 100 135 176 290 324 24,48 660 118,8   Vlaams-Brabant
220 Bree 5 4.156 5.432 9.524 14.001 16.097 100 131 229 337 387 64,96 248 97,7   Limburg
221 Leopoldsburg 2 3.514 9.111 13.796 16.065 100 259 393 457 22,49 714 96,2   Limburg
222 Landen 14 5.640 9.968 12.682 14.288 16.051 100 177 225 253 285 54,05 297 109,9   Vlaams-Brabant
223 Machelen 2 1.855 4.515 10.630 11.838 15.895 100 243 573 638 857 11,59 1.371 88,9   Vlaams-Brabant
224 Beernem 3 9.591 11.163 12.066 14.525 15.845 100 116 126 151 165 71,68 221 107,2   West-Vlaanderen
225 Zulte 3 6.788 7.775 10.028 14.528 15.843 100 115 148 214 233 32,52 487 107,9   Oost-Vlaanderen
226 Kruisem* 6 17.965 15.543 14.390 14.452 15.750 100 87 80 80 88 70,69 223 115,7   Oost-Vlaanderen
227 Genepiën 8 10.021 11.209 10.323 13.757 15.632 100 112 103 137 156 89,57 175 117,4   Waals-Brabant
228 Malle 2 2.367 2.768 6.661 13.922 15.620 100 117 281 588 660 51,99 300 109,4   Antwerpen
229 Borgworm 7 3.890 6.868 8.172 13.190 15.255 100 177 210 339 392 31,04 491 102,7   Luik
230 Berlare 3 7.718 9.454 10.394 13.679 15.222 100 122 135 177 197 37,82 402 108,8   Oost-Vlaanderen
231 Bonheiden 2 3.449 4.559 8.313 14.089 15.177 100 132 241 408 440 29,27 519 134,5   Antwerpen
232 Rumst 3 3.569 9.018 12.450 14.583 15.146 100 253 349 409 424 19,90 761 120,1   Antwerpen
233 Dison 2 6.513 17.051 16.933 13.978 15.131 100 262 260 215 232 14,01 1.080 66,1   Luik
234 Ravels 3 2.880 3.203 7.485 13.099 15.104 100 111 260 455 524 94,99 159 97,8   Antwerpen
235 Lummen 3 4.291 4.688 7.625 13.501 15.086 100 109 178 315 352 53,38 283 110,1   Limburg
236 Haacht 3 3.985 5.185 7.187 13.158 15.080 100 130 180 330 378 30,57 493 123,9   Vlaams-Brabant
237 Tremelo 2 2.722 3.597 5.872 13.339 15.008 100 132 216 490 551 21,57 696 120,3   Vlaams-Brabant
238 Sprimont 5 5.191 8.291 8.126 12.426 14.932 100 160 157 239 288 74,28 201 112,8   Luik
239 Anzegem 6 11.767 9.746 11.058 13.718 14.845 100 83 94 117 126 41,79 355 109,3   West-Vlaanderen
240 Opwijk 2 4.339 6.141 9.276 11.718 14.793 100 142 214 270 341 19,69 751 117,8   Vlaams-Brabant
241 Thuin 8 9.138 11.931 10.939 14.603 14.787 100 131 120 160 162 76,17 194 103,0   Henegouwen
242 Brakel 8 14.867 14.367 13.928 13.709 14.762 100 97 94 92 99 56,46 261 109,3   Oost-Vlaanderen
243 Chapelle-lez-Herlaimont 3 2.578 9.914 11.199 13.909 14.735 100 385 434 540 572 18,10 814 86,3   Henegouwen
244 Lubbeek 4 4.623 6.133 7.587 13.620 14.728 100 133 164 295 319 46,13 319 132,1   Vlaams-Brabant
245 Wingene 2 12.509 13.822 12.367 12.517 14.699 100 110 99 100 118 68,42 215 102,1   West-Vlaanderen
246 Buggenhout 2 5.193 7.205 10.402 13.752 14.689 100 139 200 265 283 25,25 582 116,0   Oost-Vlaanderen
247 Herselt 2 4.504 5.879 9.382 13.632 14.649 100 131 208 303 325 52,32 280 107,2   Antwerpen
248 Aartselaar 1 1.506 2.109 3.702 14.438 14.455 100 140 246 959 960 10,93 1.323 128,0   Antwerpen
249 Assenede 4 12.129 13.515 13.749 13.579 14.369 100 111 113 112 118 87,22 165 110,4   Oost-Vlaanderen
250 Amay 5 5.495 10.026 11.605 12.987 14.368 100 182 211 236 261 27,61 520 92,5   Luik
251 Hamont-Achel 2 2.056 3.807 7.850 13.585 14.337 100 185 382 661 697 43,66 328 93,5   Limburg
252 Geldenaken 10 12.088 11.978 9.617 11.483 14.309 100 99 80 95 118 73,31 195 108,2   Waals-Brabant
253 Lasne 5 6.394 6.688 5.583 13.512 14.271 100 105 87 211 223 47,22 302 140,7   Waals-Brabant
254 Wezembeek-Oppem 1 883 1.396 3.794 13.622 14.254 100 158 430 1.566 1.614 6,82 2.090 126,8   Vlaams-Brabant
255 Oud-Turnhout 1 3.077 6.175 12.413 14.201 100 201 403 462 38,80 366 114,3   Antwerpen
256 Edingen 3 8.102 8.399 8.436 10.863 14.155 100 104 104 134 175 40,59 349 106,1   Henegouwen
257 Jabbeke 5 5.145 6.677 7.668 13.609 14.081 100 130 149 265 274 53,76 262 117,8   West-Vlaanderen
258 Belœil 10 13.553 15.670 14.380 13.226 14.074 100 116 106 98 104 61,55 229 92,6   Henegouwen
259 Ichtegem 3 7.361 10.409 12.032 13.242 14.068 100 141 163 180 191 45,33 310 98,7   West-Vlaanderen
260 Graven 5 6.866 7.077 6.252 11.827 13.984 100 103 91 172 204 55,44 252 124,3   Waals-Brabant
261 Leuze-en-Hainaut 10 16.044 13.936 12.804 13.031 13.959 100 87 80 81 87 73,53 190 96,1   Henegouwen
262 Kraainem 1 688 1.295 3.333 12.692 13.847 100 188 484 1.845 2.013 5,80 2.386 119,4   Vlaams-Brabant
263 Wanze 6 5.933 10.171 9.886 12.026 13.813 100 171 167 203 233 43,95 314 103,9   Luik
264 Couvin 14 9.745 10.967 11.654 13.249 13.800 100 113 120 136 142 206,93 67 82,2   Namen
265 Kuurne 1 2.510 4.611 8.396 12.785 13.794 100 184 335 509 550 10,01 1.378 100,3   West-Vlaanderen
266 Oosterzele 6 9.367 10.328 11.528 13.204 13.740 100 110 123 141 147 43,12 319 120,8   Oost-Vlaanderen
267 Ham-sur-Heure-Nalinnes 5 5.667 6.774 7.081 13.253 13.655 100 120 125 234 241 45,68 299 119,2   Henegouwen
268 Boechout 2 2.632 4.059 7.651 11.919 13.527 100 154 281 453 514 20,66 655 122,4   Antwerpen
269 Liedekerke 1 2.261 4.051 7.715 11.800 13.482 100 179 341 522 596 10,08 1.338 103,3   Vlaams-Brabant
270 Affligem 3 4.579 5.927 7.898 11.651 13.407 100 129 172 254 293 17,70 758 119,3   Vlaams-Brabant
271 Blégny 6 5.619 7.109 6.400 12.382 13.382 100 127 114 220 238 26,07 513 107,9   Luik
272 Dinant 11 10.939 13.186 12.219 12.735 13.300 100 121 112 116 122 99,80 133 87,4   Namen
273 Mettet 9 8.577 9.964 9.446 11.317 13.261 100 116 110 132 155 116,78 114 100,6   Namen
274 Bocholt 3 2.285 3.428 6.979 11.887 13.253 100 150 305 520 580 59,34 223 94,8   Limburg
275 Arendonk 1 3.715 4.356 7.919 11.805 13.207 100 117 213 318 356 55,38 238 97,6   Antwerpen
276 Zandhoven 5 3.173 3.564 6.524 12.085 13.124 100 112 206 381 414 40,10 327 114,4   Antwerpen
277 Zelzate 1 3.566 6.241 10.016 12.094 13.124 100 175 281 339 368 13,71 958 97,5   Oost-Vlaanderen
278 Keerbergen 1 2.306 2.548 4.117 11.992 13.073 100 110 179 520 567 18,39 711 145,1   Vlaams-Brabant
279 Esneux 2 3.057 5.769 9.380 13.178 13.018 100 189 307 431 426 34,05 382 119,2   Luik
280 Gavere 6 7.674 8.573 8.994 11.847 13.007 100 112 117 154 169 31,35 415 119,7   Oost-Vlaanderen
281 Wommelgem 1 1.496 2.703 5.506 11.762 12.991 100 181 368 786 868 13,01 999 110,9   Antwerpen
282 De Haan 3 2.180 2.855 5.965 11.355 12.789 100 131 274 521 587 42,17 303 117,4   West-Vlaanderen
283 Malmedy 3 8.212 11.144 12.778 100 136 156 99,96 128 95,1   Luik
284 Kortemark 4 11.055 12.344 12.543 12.232 12.743 100 112 113 111 115 55,00 232 97,1   West-Vlaanderen
285 Gerpinnes 6 4.197 5.780 6.062 12.050 12.735 100 138 144 287 303 47,10 270 115,2   Henegouwen
286 Herk-de-Stad 4 3.965 4.839 7.325 11.615 12.716 100 122 185 293 321 42,83 297 110,7   Limburg
287 Boortmeerbeek 2 3.361 3.670 5.784 11.397 12.711 100 109 172 339 378 18,64 682 130,0   Vlaams-Brabant
288 Rochefort 11 5.189 9.144 9.338 11.747 12.648 100 176 180 226 244 165,27 77 90,4   Namen
289 Aywaille 4 3.707 6.099 6.868 10.065 12.607 100 165 185 272 340 79,97 158 99,8   Luik
290 Olen 1 1.844 2.319 5.538 10.895 12.600 100 126 300 591 683 23,17 544 107,9   Antwerpen
291 Hechtel-Eksel 2 2.421 2.978 5.221 11.149 12.543 100 123 216 461 518 76,70 164 98,7   Limburg
292 Zonnebeke 5 10.179 13.239 11.582 11.545 12.511 100 130 114 113 123 67,57 185 98,7   West-Vlaanderen
293 Anderlues 1 3.219 9.086 12.383 11.540 12.429 100 282 385 358 386 17,02 730 83,3   Henegouwen
294 Steenokkerzeel 3 3.631 4.804 6.033 10.419 12.372 100 132 166 287 341 23,46 527 121,1   Vlaams-Brabant
295 Laarne 2 8.785 9.714 9.615 11.610 12.371 100 111 109 132 141 32,07 386 120,5   Oost-Vlaanderen
296 Kampenhout 4 5.456 5.808 6.972 10.732 12.280 100 106 128 197 225 33,49 367 129,9   Vlaams-Brabant
297 Rijkevorsel 1 1.449 3.185 6.181 10.455 12.262 100 220 427 722 846 46,79 262 100,7   Antwerpen
298 Kinrooi 4 3.461 4.285 6.588 11.749 12.216 100 124 190 339 353 54,76 223 94,3   Limburg
299 Deerlijk 1 4.918 5.429 8.114 11.460 12.182 100 110 165 233 248 16,82 724 105,9   West-Vlaanderen
300 Veurne 11 11.155 11.914 12.578 11.854 12.172 100 107 113 106 109 96,34 126 100,1   West-Vlaanderen
301 Profondeville 6 6.016 5.774 6.508 10.741 12.157 100 96 108 179 202 50,34 241 110,4   Namen
302 Gistel 4 5.429 6.227 8.406 11.085 12.107 100 115 155 204 223 42,25 287 103,8   West-Vlaanderen
303 Theux 3 8.506 8.532 8.176 11.170 12.011 100 100 96 131 141 83,36 144 108,5   Luik
304 Beyne-Heusay 3 3.824 7.413 9.500 11.661 11.962 100 194 248 305 313 7,32 1.634 88,0   Luik
305 Frasnes-lez-Anvaing 15 19.121 16.169 11.613 10.872 11.874 100 85 61 57 62 112,44 106 98,2   Henegouwen
306 Nazareth 3 7.872 7.219 6.926 10.876 11.844 100 92 88 138 150 35,19 337 119,2   Oost-Vlaanderen
307 Bernissart 5 8.231 9.557 12.140 11.433 11.804 100 116 147 139 143 43,42 272 90,1   Henegouwen
308 Melle 2 2.810 5.328 8.150 10.349 11.782 100 190 290 368 419 15,21 774 120,4   Oost-Vlaanderen
309 Hemiksem 1 3.010 5.003 9.221 9.151 11.722 100 166 306 304 389 5,44 2.155 104,3   Antwerpen
310 Berlaar 2 3.386 4.718 8.469 10.150 11.710 100 139 250 300 346 24,57 477 108,2   Antwerpen
311 Wichelen 3 7.008 6.843 9.058 10.961 11.690 100 98 129 156 167 22,87 511 114,8   Oost-Vlaanderen
312 Roosdaal 5 5.514 6.385 8.568 10.573 11.688 100 116 155 192 212 21,69 539 119,6   Vlaams-Brabant
313 Alken 1 2.954 3.349 5.589 10.900 11.685 100 113 189 369 396 28,14 415 109,4   Limburg
314 Nieuwpoort 3 4.348 4.662 6.237 10.261 11.667 100 107 143 236 268 31,00 376 108,1   West-Vlaanderen
315 Chaumont-Gistoux 6 6.181 4.808 3.899 10.141 11.630 100 78 63 164 188 48,09 242 131,1   Waals-Brabant
316 Retie 1 2.639 2.896 4.658 9.733 11.582 100 110 177 369 439 48,39 239 104,8   Antwerpen
317 Durbuy 12 7.888 8.652 7.300 9.916 11.531 100 110 93 126 146 156,61 74 90,1   Luxemburg
318 Hoeilaart 1 2.330 3.477 6.302 9.783 11.509 100 149 270 420 494 20,43 563 124,0   Vlaams-Brabant
319 Libramont-Chevigny 8 3.894 5.531 6.448 9.277 11.482 100 142 166 238 295 177,86 65 97,1   Luxemburg
320 Staden 3 9.198 10.313 10.422 10.986 11.462 100 112 113 119 125 46,24 248 96,5   West-Vlaanderen
321 Moorslede 2 7.846 9.386 8.909 10.733 11.445 100 120 114 137 146 35,34 324 98,9   West-Vlaanderen
322 Vosselaar 1 866 1.333 3.578 10.015 11.443 100 154 413 1.156 1.321 11,85 966 115,6   Antwerpen
323 Seneffe 5 10.428 11.737 9.720 10.528 11.407 100 113 93 101 109 62,77 182 108,8   Henegouwen
324 Virton 6 7.069 8.261 9.724 11.009 11.371 100 117 138 156 161 94,49 120 94,2   Luxemburg
325 Ecaussines 3 6.331 10.613 10.029 9.620 11.303 100 168 158 152 179 34,77 325 97,1   Henegouwen
326 Florennes 10 8.160 9.363 8.967 10.668 11.256 100 115 110 131 138 133,55 84 91,7   Namen
327 Farciennes 2 1.979 10.617 13.355 11.336 11.251 100 536 675 573 569 10,39 1.083 64,0   Henegouwen
328 Grobbendonk 2 1.777 2.421 5.568 10.449 11.249 100 136 313 588 633 28,36 397 116,7   Antwerpen
329 De Panne 2 1.278 3.071 8.182 9.722 11.232 100 240 640 761 879 23,90 470 103,8   West-Vlaanderen
330 Oud-Heverlee 5 2.421 2.755 5.177 10.522 11.209 100 114 214 435 463 31,14 360 143,2   Vlaams-Brabant
331 Ingelmunster 1 5.719 6.429 9.092 10.651 11.189 100 112 159 186 196 16,16 693 100,5   West-Vlaanderen
332 Borgloon 13 5.499 7.067 9.094 10.116 11.123 100 129 165 184 202 51,12 218 103,6   Limburg
333 Kelmis 3 5.986 10.121 11.086 100 169 185 18,12 612 90,4   Luik
334 Borsbeek 1 522 1.079 3.953 10.373 11.077 100 207 757 1.987 2.122 3,92 2.827 99,6   Antwerpen
335 Ham 2 2.287 2.714 5.354 9.326 11.031 100 119 234 408 482 32,69 337 103,1   Limburg
336 De Pinte 2 1.441 2.614 3.570 10.124 10.990 100 181 248 703 763 17,98 611 142,6   Oost-Vlaanderen
337 Rebecq 3 4.635 7.666 7.771 9.877 10.982 100 165 168 213 237 39,08 281 99,9   Waals-Brabant
338 Damme 6 7.574 8.715 8.789 11.058 10.973 100 115 116 146 145 89,52 123 112,7   West-Vlaanderen
339 Waasmunster 1 5.381 5.823 6.583 10.237 10.912 100 108 122 190 203 31,93 342 124,2   Oost-Vlaanderen
340 Villers-la-Ville 5 5.364 7.261 6.629 9.092 10.891 100 135 124 170 203 47,45 230 114,2   Waals-Brabant
341 Raeren 3 5.204 9.550 10.889 100 184 209 74,21 147 110,3   Luik
342 Meulebeke 1 8.871 9.185 10.127 11.055 10.865 100 104 114 125 123 29,35 371 100,9   West-Vlaanderen
343 Tielt-Winge 4 4.157 5.537 7.228 9.814 10.877 100 133 174 236 262 44,16 246 116,9   Vlaams-Brabant
344 Aiseau-Presles 4 3.065 6.701 8.789 10.931 10.790 100 219 287 357 352 22,19 486 85,6   Henegouwen
345 Jurbeke 6 6.684 7.013 6.387 9.229 10.655 100 105 96 138 159 57,86 184 110,8   Henegouwen
346 Court-Saint-Étienne 1 2.543 3.924 4.902 8.746 10.599 100 154 193 344 417 26,64 398 109,0   Waals-Brabant
347 Hulshout 3 1.891 2.553 4.608 8.626 10.553 100 135 244 456 558 17,35 608 108,7   Antwerpen
348 Blieberg 5 4.750 7.102 7.994 9.361 10.547 100 150 168 197 222 53,18 198 91,6   Luik
349 Steenput 7 7.879 7.803 9.762 9.538 10.546 100 99 124 121 134 31,75 332 91,5   Henegouwen
350 Kasteelbrakel 2 3.820 5.014 5.976 8.994 10.532 100 131 156 235 276 22,70 464 114,6   Waals-Brabant
351 Niel 1 3.358 7.310 10.804 8.405 10.493 100 218 322 250 312 5,27 1.991 99,7   Antwerpen
352 Sint-Lievens-Houtem 5 5.983 7.698 9.278 9.171 10.474 100 129 155 153 175 26,67 393 115,4   Oost-Vlaanderen
353 Fosses-la-Ville 6 4.661 6.574 6.442 8.750 10.426 100 141 138 188 224 63,24 165 96,7   Namen
354 Begijnendijk 2 2.963 3.659 6.438 9.088 10.322 100 123 217 307 348 17,62 586 117,7   Vlaams-Brabant
355 Meerhout 1 3.633 4.531 7.189 9.192 10.279 100 125 198 253 283 36,29 283 106,3   Antwerpen
356 Avelgem 5 8.872 7.372 8.044 9.148 10.249 100 83 91 103 116 21,75 471 101,3   West-Vlaanderen
357 Houthulst 3 6.802 8.867 7.405 8.946 10.214 100 130 109 132 150 55,89 183 93,5   West-Vlaanderen
358 Bierbeek 4 4.841 6.425 7.552 8.822 10.194 100 133 156 182 211 39,73 257 131,0   Vlaams-Brabant
359 Bertem 3 3.746 4.729 5.793 8.843 10.190 100 126 155 236 272 29,75 343 128,3   Vlaams-Brabant
360 Welkenraedt 2 1.840 4.846 6.573 8.801 10.175 100 263 357 478 553 24,47 416 96,1   Luik
361 Holsbeek 4 4.289 5.343 6.564 8.857 10.148 100 125 153 207 237 38,50 264 125,4   Vlaams-Brabant
362 Montigny-le-Tilleul 2 2.303 4.578 6.896 10.351 10.130 100 199 299 449 440 15,10 671 113,7   Henegouwen
363 Spa 1 3.957 8.192 9.002 10.333 10.122 100 207 227 261 256 39,85 254 95,2   Luik
364 Wijnegem 1 1.088 3.016 5.820 8.660 10.084 100 277 535 796 927 7,86 1.283 113,6   Antwerpen
365 Erquelinnes 6 4.915 7.987 10.730 9.713 10.013 100 163 218 198 204 44,23 226 81,1   Henegouwen
366 Huldenberg 5 5.128 5.343 5.534 9.009 9.981 100 104 108 176 195 39,64 252 127,4   Vlaams-Brabant
367 Neupré 4 2.437 2.727 2.758 9.513 9.938 100 112 113 390 408 31,69 314 131,0   Luik
368 Hooglede 2 7.981 7.931 7.864 9.750 9.925 100 99 99 122 124 37,84 262 105,4   West-Vlaanderen
369 Sankt Vith 5 7.350 8.941 9.853 100 122 134 146,93 67 102,6   Luik
370 Wielsbeke 3 4.766 4.840 6.615 8.911 9.851 100 102 139 187 207 21,76 453 100,3   West-Vlaanderen
371 Hoeselt 5 3.035 3.629 5.889 9.133 9.740 100 120 194 301 321 30,02 324 104,0   Limburg
372 Oudenburg 4 3.987 5.648 6.799 8.810 9.672 100 142 171 221 243 35,38 273 103,9   West-Vlaanderen
373 Ledegem 3 7.443 7.135 8.014 9.344 9.715 100 96 108 126 131 24,76 392 99,6   West-Vlaanderen
374 Dessel 1 1.938 2.167 5.002 8.545 9.659 100 112 258 441 498 27,03 357 101,5   Antwerpen
375 Chimay 14 8.873 10.133 9.600 9.759 9.647 100 114 108 110 109 197,10 49 83,6   Henegouwen
376 Pepinster 4 3.146 8.327 8.521 9.292 9.615 100 265 271 295 306 24,79 388 90,6   Luik
377 Kapelle-op-den-Bos 3 2.319 3.819 5.552 8.783 9.524 100 165 239 379 411 15,25 625 119,6   Vlaams-Brabant
378 Les Bons Villers 5 5.748 7.720 6.630 8.728 9.463 100 134 115 152 165 42,55 222 109,8   Henegouwen
379 Juprelle 8 3.902 4.912 4.447 8.145 9.463 100 126 114 209 243 35,36 268 107,1   Luik
380 Perwijs 5 5.938 6.187 5.242 7.057 9.449 100 104 88 119 159 50,81 186 111,9   Waals-Brabant
381 Halen 3 2.889 3.978 6.395 8.216 9.360 100 138 221 284 324 36,29 258 107,3   Limburg
382 La Bruyère 7 5.152 6.356 5.492 7.836 9.337 100 123 107 152 181 52,98 174,6 116,6   Namen
383 Beauraing 15 6.686 8.468 7.646 8.096 9.260 100 127 114 121 138 174,55 53 87,6   Namen
384 Philippeville 17 6.207 6.468 6.489 7.939 9.244 100 104 105 149 156,71 156,71 59 89,5   Namen
385 Gooik 4 6.923 7.351 7.287 8.834 9.230 100 106 105 128 133 39,70 233 121,6   Vlaams-Brabant
386 Awans 5 3.890 5.539 5.540 8.270 9.207 100 142 142 213 237 27,16 339 105,5   Luik
387 Lennik 3 4.413 4.961 5.930 8.588 9.190 100 112 134 195 208 30,80 298 127,0   Vlaams-Brabant
388 Herenthout 1 2.402 2.761 5.083 8.302 9.185 100 115 212 346 382 23,55 390 104,5   Antwerpen
389 Ardooie 2 9.656 8.422 9.190 9.508 9.151 100 87 95 98 95 34,58 265 103,6   West-Vlaanderen
390 Yvoir 9 3.998 5.139 6.047 7.914 9.105 100 129 151 198 228 56,84 160 107,0   Namen
391 Orp-Jauche 7 7.115 7.166 6.683 7.437 9.001 100 101 94 105 127 50,50 178 108,2   Waals-Brabant
392 Lichtervelde 1 6.003 6.535 6.682 8.270 8.962 100 109 111 138 149 25,93 346 101,7   West-Vlaanderen
393 Bitsingen 6 7.237 8.341 7.037 8.176 8.942 100 115 97 113 124 38,17 234 100,1   Luik
394 Bertrix 5 4.779 5.857 6.871 8.054 8.936 100 123 144 169 187 137,70 65 88,4   Luxemburg
395 Galmaarden 3 6.737 6.647 6.897 7.741 8.814 100 99 102 115 131 34,93 252 116,1   Vlaams-Brabant
396 Le Roeulx 5 6.372 7.829 7.995 7.931 8.804 100 123 125 124 138 42,80 206 104,3   Henegouwen
397 Koekelare 3 5.641 7.379 7.537 8.154 8.745 100 131 134 145 155 39,19 223 98,4   West-Vlaanderen
398 Jalhay 2 4.729 4.098 3.511 7.497 8.679 100 87 74 159 184 107,75 81 111,5   Luik
399 Dentergem 4 7.400 6.686 7.160 7.868 8.644 100 90 97 106 117 25,94 333 102,1   West-Vlaanderen
400 Merksplas 1 1.526 3.164 4.192 8.055 8.616 100 207 275 528 565 44,56 193 105,4   Antwerpen
401 Lint 1 1.338 2.973 7.864 8.575 100 222 588 641 5,57 1.539 126,9   Antwerpen
402 Schelle 1 1.460 2.250 4.972 7.743 8.559 100 154 341 530 586 7,80 1.097 115,6   Antwerpen
403 Zoutleeuw 5 4.387 6.141 7.218 7.791 8.531 100 140 165 178 194 46,73 183 107,4   Vlaams-Brabant
404 Habay 6 7.361 7.329 7.002 6.968 8.510 100 100 95 95 116 103,64 82 109,7   Luxemburg
405 Kortessem 5 3.722 3.917 5.199 8.010 8.443 100 105 140 215 227 33,90 249 108,2   Limburg
406 Sombreffe 1 5.245 6.840 6.183 7.305 8.433 100 130 118 139 161 35,78 236 102,8   Namen
407 Gingelom 11 4.663 7.147 8.038 7.600 8.426 100 153 172 163 181 56,49 149 109,7   Limburg
408 Opzullik 8 8.838 7.027 5.238 7.471 8.377 100 80 59 85 95 67,68 124 111,9   Henegouwen
409 Messancy 5 4.108 4.876 4.881 6.902 8.332 100 119 119 168 203 52,43 159 119,4   Luxemburg
410 Trooz 3 4.162 6.919 7.508 7.689 8.312 100 166 180 185 200 24,20 344 99,7   Luik
411 Hove 1 622 1.263 3.620 8.306 8.287 100 203 582 1.321 1.332 5,99 1.384 143,1   Antwerpen
412 Sint-Martens-Latem 2 2.468 2.492 3.681 8.314 8.285 100 101 149 337 336 14,34 578 166,4   Oost-Vlaanderen
413 As 2 596 895 3.091 7.213 8.279 100 150 519 1.210 1.389 22,07 375 105,9   Limburg
414 Boutersem 6 3.714 4.705 5.805 7.234 8.249 100 127 156 195 222 30,75 268 126,7   Vlaams-Brabant
415 Zwalm 12 7.218 9.591 7.597 7.683 8.224 100 133 105 106 114 33,82 243 117,5   Oost-Vlaanderen
416 Floreffe 4 3.854 5.220 6.143 7.092 8.161 100 135 159 184 212 38,89 210 104,6   Namen
417 Brunehaut 9 8.317 9.851 8.843 7.446 8.074 100 118 106 90 97 46,11 175 91,7   Henegouwen
418 Fernelmont 10 6.273 7.183 5.621 6.298 8.074 100 115 90 100 129 65,61 123 111,5   Namen
419 Quévy 10 7.161 8.241 7.836 7.474 8.073 100 115 109 104 113 65,16 124 103,7   Henegouwen
420 Vorselaar 1 1.784 2.061 4.514 7.353 7.995 100 116 253 412 448 27,62 289 109,3   Antwerpen
421 Oostrozebeke 1 4.420 4.461 5.498 7.317 7.943 100 101 124 166 180 16,62 478 99,4   West-Vlaanderen
422 Mont-Saint-Guibert 3 2.163 3.066 3.033 5.871 7.940 100 142 140 271 367 18,63 426 114,4   Waals-Brabant
423 Kortenaken 5 3.677 4.848 7.094 7.443 7.898 100 132 193 202 215 49,06 161 109,2   Vlaams-Brabant
424 Heuvelland 7 10.418 11.176 9.800 8.399 7.897 100 107 94 81 76 94,24 84 90,9   West-Vlaanderen
425 Vielsalm 4 5.408 6.467 6.684 7.182 7.879 100 120 124 133 146 139,76 56 88,1   Luxemburg
426 Langemark-Poelkapelle 3 6.555 8.186 7.365 7.656 7.843 100 125 112 117 120 52,53 149 98,0   West-Vlaanderen
427 Neufchâteau 6 4.450 6.375 6.105 6.167 7.836 100 143 137 139 176 113,79 69 93,8   Luxemburg
428 Estinnes 9 6.722 6.564 7.071 7.521 7.835 100 98 105 112 117 72,73 108 96,2   Henegouwen
429 Wachtebeke 1 4.177 5.365 5.434 6.809 7.769 100 128 130 163 186 34,53 225 109,4   Oost-Vlaanderen
430 Chastre 4 3.960 3.998 3.264 6.487 7.726 100 101 82 164 195 31,27 247 115,1   Waals-Brabant
431 Antoing 6 8.301 9.144 9.078 7.481 7.638 100 110 109 90 92 31,13 245 86,5   Henegouwen
432 Dalhem 8 6.248 6.431 6.340 6.145 7.601 100 103 101 98 122 36,06 211 110,8   Luik
433 Walhain 3 4.668 4.957 4.194 5.412 7.448 100 106 90 116 160 37,94 196 119,2   Waals-Brabant
434 Terhulpen 1 1.645 2.615 4.231 6.943 7.441 100 159 257 442 452 15,60 477 125,1   Waals-Brabant
435 Weismes 3 5.065 6.503 7.417 100 128 146 96,93 77 93,4   Luik
436 Wellen 4 3.133 3.491 4.909 6.725 7.413 100 111 157 215 237 26,72 277 107,5   Limburg
437 Hamois 7 3.880 5.049 4.300 6.462 7.383 100 130 111 167 190 76,42 97 99,9   Namen
438 Heers 12 4.636 5.849 6.849 6.575 7.339 100 126 148 142 158 53,07 138 99,8   Limburg
439 Zutendaal 1 928 956 2.032 6.755 7.290 100 103 219 728 786 32,07 227 107,7   Limburg
440 Linter 7 4.225 5.726 6.473 6.852 7.253 100 136 153 162 172 36,37 199 110,6   Vlaams-Brabant
441 Gesves 5 5.265 5.780 4.544 5.767 7.247 100 110 86 110 138 64,92 112 110,7   Namen
442 Stavelot 2 4.843 5.905 5.854 6.479 7.195 100 122 121 134 149 85,07 85 94,2   Luik
443 Assesse 7 3.966 4.680 3.999 5.992 7.193 100 118 101 151 181 78,16 92 110,9   Namen
444 Bevekom 5 4.990 5.321 4.301 6.199 7.190 100 107 86 124 144 38,58 186 118,2   Waals-Brabant
445 Anhée 7 4.136 5.888 6.084 6.771 7.172 100 142 147 164 173 65,67 109 94,6   Namen
446 Beaumont 8 7.152 6.812 5.752 6.577 7.120 100 95 80 92 100 92,97 77 90,5   Henegouwen
447 Nieuwerkerken 4 2.142 2.645 3.737 6.483 7.062 100 123 174 303 330 22,46 314 104,2   Limburg
448 Saint-Georges-sur-Meuse 1 4.540 6.303 5.764 6.785 7.057 100 139 127 149 155 20,90 338 98,8   Luik
449 Itter 3 4.367 5.515 5.182 5.651 7.021 100 126 119 129 161 34,92 201 111,4   Waals-Brabant
450 Chièvres 6 6.703 6.965 6.185 6.006 6.942 100 104 92 90 104 46,91 148 96,7   Henegouwen
451 Sint-Laureins 5 7.900 8.718 8.055 6.513 6.919 100 110 102 82 88 74,50 93 109,3   Oost-Vlaanderen
452 Hoegaarden 3 4.466 5.126 6.206 6.014 6.843 100 115 139 135 153 33,93 202 121,0   Vlaams-Brabant
453 Hensies 4 5.738 6.060 7.087 6.782 6.838 100 106 124 118 119 25,99 263 86,0   Henegouwen
454 Pittem 2 7.595 6.881 6.107 6.629 6.784 100 91 80 87 89 34,42 197 98,7   West-Vlaanderen
455 Quiévrain 3 4.183 5.764 7.278 6.713 6.778 100 138 174 160 162 21,22 319 81,4   Henegouwen
456 Herne 3 7.942 6.965 6.121 6.372 6.706 100 88 77 80 84 44,63 150 119,0   Vlaams-Brabant
457 Kluisbergen 4 7.874 4.994 6.377 6.086 6.682 100 63 81 77 85 30,38 220 109,0   Oost-Vlaanderen
458 Lierde 4 5.419 5.606 5.942 6.291 6.626 100 103 110 116 122 26,13 254 112,8   Oost-Vlaanderen
459 Moerbeke 1 4.002 5.962 5.646 5.753 6.619 100 149 141 144 165 37,80 175 113,6   Oost-Vlaanderen
460 Villers-le-Bouillet 5 4.340 6.290 4.807 5.653 6.592 100 145 111 130 152 32,71 202 107,0   Luik
461 Ramillies 8 5.844 5.388 5.065 5.295 6.592 100 91 87 91 113 48,68 135 106,9   Waals-Brabant
462 Kaprijke 2 6.764 6.479 5.936 6.175 6.508 100 96 88 91 96 33,71 193 114,2   Oost-Vlaanderen
463 Wortegem-Petegem 5 9.248 7.502 5.995 6.071 6.445 100 81 65 66 70 41,96 154 120,6   Oost-Vlaanderen
464 Braives 8 5.043 6.845 5.984 5.352 6.384 100 136 119 106 127 44,00 145 105,7   Luik
465 Maarkedal 4 9.466 8.763 6.998 6.448 6.362 100 93 74 68 67 45,63 139 116,5   Oost-Vlaanderen
466 Bekkevoort 3 1.977 2.842 5.403 5.726 6.348 100 144 273 290 321 37,17 171 111,9   Vlaams-Brabant
467 Engis 3 2.338 4.274 5.834 5.689 6.207 100 183 250 243 265 27,74 224 83,4   Luik
468 Geetbets 3 2.903 3.870 5.140 5.793 6.188 100 133 177 200 213 35,17 176 103,6   Vlaams-Brabant
469 Hastière 7 2.651 3.287 4.076 4.976 6.068 100 124 154 188 229 56,46 107 81,4   Namen
470 Remicourt 5 2.686 3.749 4.454 4.753 6.049 100 140 166 177 225 22,58 268 110,7   Luik
471 Elzele 3 9.495 8.555 6.549 5.580 6.004 100 90 69 59 63 44,69 134 103,0   Henegouwen
472 Etalle 6 4.449 4.535 3.578 4.890 5.948 100 102 80 110 134 78,10 76 118,9   Luxemburg
473 Lontzen 2 3.433 5.010 5.855 100 146 171 28,73 204 101,4   Luik
474 Somme-Leuze 9 3.721 3.423 2.696 4.170 5.880 100 92 72 112 158 95,09 62 92,6   Namen
475 Limburg 3 2.687 6.188 5.877 5.495 5.867 100 230 219 205 218 24,63 238 95,1   Luik
476 Vaux-sur-Sûre 6 4.113 4.699 4.353 4.176 5.862 100 114 106 102 143 135,87 43 93,5   Luxemburg
477 Lobbes 4 4.033 4.867 4.811 5.520 5.861 100 121 119 137 145 32,08 183 102,7   Henegouwen
478 Pecq 5 6.493 5.838 5.467 5.157 5.829 100 90 84 79 90 32,91 177 94,1   Henegouwen
479 Nandrin 4 2.618 3.306 2.785 5.376 5.774 100 126 106 205 221 35,90 161 126,1   Luik
480 Lendelede 1 3.828 3.619 4.452 5.502 5.766 100 95 116 144 151 13,15 438 105,0   West-Vlaanderen
481 Drogenbos 1 592 1.335 3.661 4.693 5.699 100 226 618 793 963 2,49 2.288 89,0   Vlaams-Brabant
482 Florenville 7 6.969 6.491 5.604 5.546 5.687 100 93 80 80 82 146,91 39 89,6   Luxemburg
483 Viroinval 8 5.500 7.205 6.243 5.623 5.677 100 131 114 102 103 120,90 47 85,0   Namen
484 Hotton 4 2.631 3.000 3.016 4.890 5.662 100 114 115 186 215 57,32 99 87,9   Luxemburg
485 Attert 5 4.727 4.673 3.105 4.118 5.654 100 99 66 87 120 70,94 80 133,4   Luxemburg
486 Thimister-Clermont 2 4.576 3.977 3.663 5.075 5.642 100 87 80 111 123 28,73 197 108,5   Luik
487 Léglise 5 3.114 3.834 4.006 3.701 5.626 100 123 129 119 181 172,92 33 100,9   Luxemburg
488 Saint-Hubert 6 4.621 5.933 5.618 5.727 5.625 100 128 122 124 122 111,16 51 90,6   Luxemburg
489 Celles 6 10.057 8.282 6.632 5.415 5.612 100 82 66 54 56 67,14 84 95,5   Henegouwen
490 Bütgenbach 2 3.977 5.550 5.604 100 140 141 97,31 58 93,2   Luik
491 Nassogne 8 4.508 4.712 4.075 4.760 5.589 100 105 90 106 124 111,96 50 92,2   Luxemburg
492 Héron 4 4.529 5.479 4.473 4.195 5.542 100 121 99 93 122 38,32 145 107,9   Luik
493 Amel 3 4.082 5.069 5.523 100 124 135 125,15 44 95,8   Luik
494 Incourt 5 5.177 4.428 3.539 4.114 5.521 100 86 68 79 107 38,79 142 114,8   Waals-Brabant
495 Marchin 2 2.912 6.392 5.019 4.935 5.501 100 220 172 169 189 30,00 183 101,2   Luik
496 Büllingen 3 4.539 5.287 5.455 100 116 120 150,49 36 94,3   Luik
497 Paliseul 8 2.977 4.651 5.026 5.006 5.453 100 156 169 168 183 112,96 48 87,9   Luxemburg
498 Bouillon 11 6.880 6.744 6.325 5.437 5.420 100 98 92 79 79 149,09 36 89,4   Luxemburg
499 Gouvy 5 4.718 5.975 5.936 4.581 5.404 100 127 126 97 115 165,11 33 85,2   Luxemburg
500 Ruiselede 1 6.773 6.528 5.567 5.048 5.379 100 96 82 75 79 30,20 178 107,1   West-Vlaanderen
501 Comblain-au-Pont 2 1.631 4.469 5.117 5.189 5.375 100 274 314 318 330 22,68 237 90,7   Luik
502 Glabbeek 4 2.906 3.835 4.720 5.071 5.340 100 132 162 175 184 26,78 199 117,1   Vlaams-Brabant
503 Momignies 7 5.997 6.365 5.650 5.128 5.310 100 106 94 86 89 85,58 62 77,6   Henegouwen
504 Havelange 9 4.724 6.064 5.119 4.622 5.293 100 128 108 98 112 104,73 51 95,8   Namen
505 Libin 7 3.998 4.183 4.113 4.341 5.286 100 105 103 109 132 139,72 38 94,8   Luxemburg
506 Rumes 3 4.928 6.278 5.521 5.064 5.246 100 127 112 103 106 23,72 221 94,2   Henegouwen
507 Chiny 6 5.989 5.711 4.676 4.885 5.242 100 95 78 82 88 113,69 46 92,5   Luxemburg
508 Houffalize 7 5.778 6.468 5.142 4.501 5.236 100 112 89 78 91 166,58 31 92,3   Luxemburg
509 Ohey 6 3.989 4.575 3.557 4.063 5.182 100 115 89 102 130 56,62 92 97,3   Namen
510 Honnelles 10 6.477 7.270 6.169 5.052 5.130 100 112 95 78 79 43,65 118 99,7   Henegouwen
511 Houyet 10 4.728 6.355 4.993 4.433 5.061 100 134 106 94 107 122,31 41 89,5   Namen
512 Alveringem 9 10.270 9.676 7.728 4.805 5.024 100 94 75 49 49 80,01 63 92,1   West-Vlaanderen
513 Ferrières 5 2.995 3.220 2.943 4.208 5.023 100 108 98 141 168 56,90 88 104,7   Luik
514 Cerfontaine 6 4.502 4.731 4.315 4.334 4.998 100 105 96 96 111 83,45 60 91,5   Namen
515 Sivry-Rance 5 5.870 5.737 4.540 4.506 4.798 100 98 77 77 82 72,97 66 87,9   Henegouwen
516 Linkebeek 1 1.206 1.795 3.050 4.751 4.739 100 149 253 394 393 4,15 1.142 122,9   Vlaams-Brabant
517 Clavier 6 3.633 4.513 4.222 4.120 4.736 100 124 116 113 130 79,12 60 108,1   Luik
518 Musson 2 2.513 2.675 2.677 3.893 4.656 100 106 107 155 185 34,81 134 99,4   Luxemburg
519 Gedinne 12 4.727 5.517 4.596 4.344 4.646 100 117 97 92 98 151,56 31 85,3   Namen
520 Lens 5 6.428 5.120 4.107 3.729 4.629 100 80 64 59 72 49,42 94 97,5   Henegouwen
521 Pepingen 6 4.688 4.567 3.912 4.247 4.499 100 97 83 91 96 36,05 125 122,3   Vlaams-Brabant
522 Baelen 2 2.971 2.940 2.796 3.852 4.436 100 99 94 130 149 85,73 52 100,5   Luik
523 Tintigny 4 3.629 3.697 3.141 3.436 4.340 100 102 87 95 120 81,79 53 100,7   Luxemburg
524 Aubel 1 3.202 2.921 3.067 3.851 4.276 100 91 96 120 134 18,83 227 104,6   Luik
525 Verlaine 3 2.101 2.694 2.188 3.429 4.246 100 128 104 163 202 24,21 175 113,5   Luik
526 Merbes-le-Château 4 3.166 3.696 3.922 4.032 4.228 100 117 124 127 134 30,24 140 87,2   Henegouwen
527 Modave 4 2.461 4.090 3.238 3.588 4.220 100 166 132 146 171 40,37 105 106,9   Luik
528 La Roche-en-Ardenne 6 5.070 5.864 4.602 4.107 4.213 100 116 91 81 83 147,52 29 90,5   Luxemburg
529 Anthisnes 4 2.967 3.517 3.068 3.881 4.198 100 119 103 131 141 37,08 113 107,4   Luik
530 Voeren 6 4.134 4.189 4.416 4.315 4.193 100 101 107 104 101 50,63 83 99,3   Limburg
531 Olne 1 3.025 3.178 2.348 3.731 4.051 100 105 78 123 134 15,99 253 119,3   Luik
532 Froidchapelle 5 3.326 3.574 3.038 3.315 4.011 100 107 91 100 121 86,03 47 85,2   Henegouwen
533 Burg-Reuland 2 4.278 3.787 3.949 100 89 92 108,96 36 96,0   Luik
534 Faimes 6 2.628 3.356 2.742 3.155 3.945 100 128 104 120 150 28,48 139 116,0   Luik
535 Oerle 5 2.253 3.100 2.929 3.317 3.916 100 138 130 147 174 19,64 199 105,2   Luik
536 Hamoir 3 1.668 2.364 2.757 3.510 3.860 100 142 165 210 231 27,80 139 97,2   Luik
537 Mont-de-l'Enclus 4 4.405 3.409 3.525 3.172 3.791 100 77 80 72 86 26,93 141 99,8   Henegouwen
538 Bertogne 3 2.862 3.526 3.177 2.724 3.750 100 123 111 95 131 91,67 41 94,8   Luxemburg
539 Brugelette 5 4.970 4.530 3.591 3.344 3.692 100 91 72 67 74 28,40 130 90,5   Henegouwen
540 Saint-Léger 3 2.572 3.399 2.279 3.192 3.691 100 132 89 124 144 35,86 103 110,6   Luxemburg
541 Vleteren 3 4.242 4.972 4.546 3.593 3.649 100 117 107 85 86 38,15 96 88,5   West-Vlaanderen
542 Hélécine 3 2.113 3.433 3.132 2.848 3.648 100 162 148 135 173 16,62 219 101,7   Waals-Brabant
543 Manhay 6 3.604 3.514 2.895 2.885 3.607 100 98 80 80 100 119,81 30 95,9   Luxemburg
544 Lierneux 3 3.633 4.738 4.362 3.317 3.564 100 130 120 91 98 92,08 39 93,4   Luik
545 Crisnée 5 1.958 2.362 2.300 2.584 3.496 100 121 117 132 179 16,83 208 111,8   Luik
546 Geer 7 2.426 2.956 2.686 2.570 3.487 100 122 111 106 144 23,62 148 111,4   Luik
547 Vloesberg 1 5.140 4.009 3.465 3.194 3.435 100 78 67 62 67 23,00 149 103,8   Henegouwen
548 Bièvre 10 2.775 3.701 3.601 3.140 3.387 100 133 130 114 122 109,59 31 83,3   Namen
549 Lijsem 3 2.118 2.908 2.826 2.806 3.318 100 137 133 132 157 14,75 225 108,3   Luik
550 Burdinne 6 3.202 3.536 2.684 2.709 3.300 100 110 84 85 103 32,57 101 112,0   Luik
551 Érezée 4 2.983 3.176 2.844 2.745 3.283 100 106 95 92 110 78,44 42 93,6   Luxemburg
552 Fexhe-le-Haut-Clocher 5 1.413 2.200 2.524 2.930 3.269 100 156 179 207 231 19,25 170 111,0   Luik
553 Lo-Reninge 4 5.927 5.798 4.424 3.217 3.257 100 98 75 54 55 62,94 52 94,4   West-Vlaanderen
554 Onhaye 7 3.475 3.353 2.631 3.011 3.247 100 96 76 87 93 65,53 50 94,0   Namen
555 Berloz 3 1.552 2.341 2.641 2.620 3.185 100 151 170 169 205 14,49 220 108,1   Luik
556 Stoumont 5 3.886 3.820 3.040 2.873 3.174 100 98 78 74 82 108,45 29 103,4   Luik
557 Wellin 5 2.049 2.541 2.386 2.837 3.114 100 124 116 138 152 67,52 46 92,1   Luxemburg
558 Donceel 4 1.841 2.510 2.096 2.653 3.108 100 136 114 144 169 23,31 133 117,0   Luik
559 Wasseiges 4 2.980 3.187 2.197 2.241 2.996 100 107 74 75 101 24,45 123 102,1   Luik
560 Doische 10 2.987 3.495 3.178 2.840 2.962 100 117 106 95 99 84,02 35 85,4   Namen
561 Baarle-Hertog 1 1.007 1.028 1.742 2.120 2.935 100 102 173 211 291 7,48 392 88,2   Antwerpen
562 Tenneville 3 2.382 2.567 2.314 2.449 2.890 100 108 97 103 121 91,81 31 97,7   Luxemburg
563 Meix-devant-Virton 5 3.644 3.337 2.609 2.691 2.833 100 92 72 74 78 54,20 52 95,5   Luxemburg
564 Ouffet 3 1.731 2.595 2.215 2.474 2.801 100 150 128 143 162 40,22 70 99,7   Luik
565 Zuienkerke 4 2.399 2.800 2.634 2.790 2.750 100 117 110 116 115 48,86 56 114,4   West-Vlaanderen
566 Tinlot 5 1.739 2.251 1.940 2.184 2.720 100 129 112 126 156 37,12 73 110,5   Luik
567 Rendeux 4 3.336 3.530 2.522 2.217 2.651 100 106 76 66 79 68,83 39 88,7   Luxemburg
568 Sainte-Ode 3 2.112 2.444 2.426 2.181 2.587 100 116 115 103 122 97,87 26 86,6   Luxemburg
569 Trois-Ponts 3 2.004 2.410 2.260 2.346 2.555 100 120 113 117 127 68,90 37 93,5   Luik
570 Vresse-sur-Semois 12 4.669 4.399 3.543 2.810 2.540 100 94 76 60 54 101,04 25 84,6   Namen
571 Tellin 4 1.617 2.376 2.173 2.229 2.508 100 147 134 138 155 56,64 44 97,1   Luxemburg
572 Fauvillers 3 2.582 2.621 2.005 1.838 2.338 100 102 78 71 91 74,11 32 99,6   Luxemburg
573 Bever 1 3.425 2.664 1.918 1.980 2.201 100 78 56 58 64 19,78 111 112,6   Vlaams-Brabant
574 Rouvroy 4 1.912 1.998 1.711 1.877 2.108 100 104 89 98 110 27,68 76 93,0   Luxemburg
575 Spiere-Helkijn 2 2.187 2.514 1.897 1.858 2.076 100 115 87 85 95 10,78 193 96,0   West-Vlaanderen
576 Horebeke 2 2.812 2.449 2.277 1.968 2.009 100 87 81 70 71 11,20 179 123,4   Oost-Vlaanderen
577 Martelange 1 1.116 1.638 1.604 1.428 1.916 100 147 144 128 172 29,67 65 95,6   Luxemburg
578 Herbeumont 3 2.433 2.499 1.924 1.434 1.653 100 103 79 59 68 58,81 28 91,7   Luxemburg
579 Daverdisse 3 1.521 1.992 1.710 1.360 1.415 100 131 112 89 93 56,40 25 86,0   Luxemburg
580 Mesen 1 1.423 1.434 1.088 964 1.051 100 101 76 68 74 3,58 294 77,0   West-Vlaanderen
581 Herstappe 1 135 148 134 85 78 100 110 99 61 58 1,35 58 108,2   Limburg