Tabel van Belgische gemeenten

Wikimedia-lijst

Deze tabel bevat alle Belgische gemeenten gerangschikt volgens inwonertal, en met vermelding van het aantal deelgemeenten (districten voor Antwerpen), hun oppervlakte, de bevolkingsdichtheid en de welvaartsindex.

Het aantal inwoners is weergegeven voor de jaren 1846, 1900, 1947, 2000 en 2023, de evolutie van de bevolking over deze periode (met telkens een interval van ongeveer 50 jaar), is af te leiden uit de index, waarbij 1846 = index 100.

De welvaartsindex is indicatief voor de gemiddelde rijkdom van de inwoners van een gemeente. Hij wordt berekend als het gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner in een bepaalde gemeente in vergelijking met dezelfde gemiddelde waarde voor België (= index 100). Een index lager dan 100 betekent dat dit inkomen lager ligt dan het nationaal gemiddelde, een index hoger dan 100 het omgekeerde. Deze gegevens hebben betrekking op het inkomensjaar 2021 (inkomsten uit leefloon en kindergeld zijn niet belastbaar en maken derhalve geen deel uit van het netto belastbaar inkomen).

De inwoneraantallen voor de jaren 1846 tot en met 1947 zijn berekend door de aantallen van de verschillende deelgemeenten van elke huidige fusiegemeente samen te tellen, hierbij is abstractie gemaakt van de vele grenscorrecties bij de grote fusie van 1977.

Evolutie van het aantal gemeenten bewerken

België telde in 1831 in totaal 2.498 gemeenten. Dit aantal zou oplopen tot 2.675 in de eerste helft van de 20e eeuw om daarna via verschillende fusieoperaties in de jaren 60 en 70 terug te lopen tot 589. In de loop van 2017 hebben 15 gemeenten in Vlaanderen in onderling overleg en na goedkeuring door de betroffen gemeentebesturen besloten om te fuseren tot 7 nieuwe gemeenten waardoor er met ingang van 1 januari 2019 nog 581 gemeenten overblijven. In de tabel zijn deze gemeenten aangeduid met een *.

Op basis van de bevolkingsstatistieken per gemeente zoals vermeld in de tienjaarlijkse volkstellingen komt men tot volgende evolutie van het aantal gemeenten in België.

 • 1831: 2.498
 • 1846: 2.522
 • 1856: 2.531
 • 1866: 2.551
 • 1880: 2.583
 • 1890: 2.596
 • 1900: 2.617
 • 1910: 2.629
 • 1920: 2.638
 • 1930: 2.671
 • 1947: 2.670
 • 1961: 2.663
 • 1970: 2.379
 • 1977: 596 (gemeentelijke herindeling van 1 januari 1977)
 • 1983: 589 (fusie Antwerpen en zeven randgemeenten)
 • 2019: 581

Gemeentefusies op 1 januari 2019 bewerken

Geplande gemeentefusies bewerken

Een aantal gemeenten hebben onderling reeds beslist vanaf 1 januari 2025 te fuseren, vooral in Vlaanderen maar voor het eerst sedert 1977 ook in Wallonië (Bastenaken en Bertogne), zie Fusies van Belgische gemeenten.

Bronnen bewerken

De inwoneraantallen voor de jaren 1846, 1900 en 1947 zijn overgenomen uit de gepubliceerde resultaten van de officiële volkstellingen gehouden in deze jaren. De bevolkingscijfers voor 2000 en 2023 zijn deze van de wettelijke bevolking op 1 januari van dat jaar zoals gepubliceerd door Statbel.[1] Ook de oppervlakte en welvaartsindex zijn afkomstig van Statbel, de bevolkingsdichtheid is een berekende waarde op basis van het vermelde inwoneraantal en de oppervlakte.

Gemiddelde gemeente bewerken

In 2023 telt de gemiddelde Belgische gemeente 20.133 inwoners voor een oppervlakte van 52,5 km² en een bevolkingsdichtheid van 383 inwoners per km². De mediaangemeente (291e van de 581 gemeenten) is in 2023 Zonnebeke met 12.658 inwoners.

Voor de drie gewesten zijn deze cijfers als volgt:

 • Vlaanderen: 300 gemeenten met gemiddeld 22.583 inwoners op 45,1 km² met een dichtheid van 501 inwoners per km² en een welvaartsindex van 107,0 (was 106,1 in 2006). (Mediaangemeente 2023 is Haacht met 15.425 inwoners)
 • Wallonië: 262 gemeenten met gemiddeld 14.052 inwoners op 64,3 km² met een dichtheid van 219 inwoners per km² en een welvaartsindex van 94,3 (was 93,8 in 2006). (Mediaangemeente 2023 is Jalhay met 8.759 inwoners)
 • Brussel: 19 gemeenten met gemiddeld 65.325 inwoners op 8,5 km² met een dichtheid van 7.691 inwoners per km² en een welvaartsindex van 78,9 (was 84,6 in 2006). (Mediaangemeente 2023 is Etterbeek met 49.558 inwoners).

Grootste gemeente bewerken

 • naar inwoners: Antwerpen met 538.910 inwoners
 • naar oppervlakte: Doornik met 215,34 km², Doornik is tevens de gemeente met het grootste aantal deelgemeenten, nl. dertig.
 • naar bevolkingsdichtheid: Sint-Joost-ten-Node met 23.696 inwoners per km²

Kleinste gemeente bewerken

Arm & rijk bewerken

 • Sint-Joost-ten-Node is niet enkel de kleinste en dichtstbevolkte gemeente van België maar ook de armste. Met een welvaartsindex van 54,4 (2021) ligt het netto belastbaar inkomen per inwoner er de helft lager dan gemiddeld in België, en meer dan drie keer lager dan in de rijkste gemeente (onder). Opvallend en verklarend hierbij is dat in Sint-Joost-ten-Node 22,8% van de belastingplichtigen, nul als belastbaar inkomen declareren (cijfers 2018) en slechts 3,7% meer dan 50.000 euro.
 • Sint-Martens-Latem is de rijkste gemeente van het land, met een welvaartsindex van 163,3 (2021).
 • De top 10 van rijkste gemeenten telt 8 gemeenten in Vlaanderen en 2 in Wallonië (Lasne en Attert). In Vlaanderen gaat het daarbij om zes residentiële gemeenten in de periferie van de grootsteden (resp. Antwerpen, Gent, Leuven) en 2 kustgemeenten (Knokke-Heist en Koksijde) die populair zijn als verblijfplaats bij beter begoeden op rust. Ook in Wallonië met Lasne en Attert betreft het residentiële gemeenten bij de grootsteden Brussel en Luxemburg. De rijkste gemeente van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Ukkel met index 111,7, komt op plaats 156.
 • In de top 10 van armste gemeenten staan 6 van de 19 gemeenten van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (inclusief Brussel stad). Charleroi, de grootste gemeente van Wallonië, staat met een index van 71,5 nog net in deze top 10.
 • Van de 10 gemeenten met meer dan 100.000 inwoners scoren enkel Leuven met index 113,9, Brugge met 110,6 en Gent met 103,0 beter dan het nationaal gemiddelde. Leuven en Brugge doen het zelfs beter dan het Vlaamse gemiddelde van 107,0.

Afbeeldingen bewerken

Demografische evoluties bewerken

1846-2020 bewerken

Van de 581 gemeenten zijn er 56 waarvan het inwonertal in 2020 lager is dan in 1846, het gaat om 34 van de 262 gemeenten in het Waals Gewest en 22 van de 300 gemeenten in het Vlaams Gewest. Deze gemeenten situeren zich hoofdzakelijk in enkele landelijke gebieden die weinig of geen industriële ontwikkeling kenden waardoor er migratie naar economisch sterkere regio's is opgetreden. In Wallonië vooral in de regio Aat, Doornik, en in de provincie Luxemburg, in Vlaanderen voornamelijk rond Oudenaarde en in de Westhoek. Deze 56 gemeenten verloren over de periode 1846-2020 samen 69.353 inwoners (29.748 in Vlaanderen, 39.605 in Wallonië), dit is 17,7% van hun aantal inwoners in 1846 (17,2% in VL, 18,2% in WAL), de grootste verliezers in absolute aantallen zijn Alveringem in Vlaanderen met 5.277 inwoners (−51%) en Frasnes-lez-Anvaing in Wallonië met 7.288 inwoners (−38%), in Wallonië verliezen de gemeenten Celles en Vresse-sur-Semois procentueel nog sterker met −45 en −43%.

Doornik dat in 1846 met 65.609 inwoners nog de 5e grootste stad van het land was, heeft vrijwel geen groei gekend (+5%) en is in 2020 gezakt naar de 22e plaats, omgekeerd groeit de bevolking van Genk dat in 1846 slechts 1.776 inwoners telt tot 66.447 in 2020 (37 keer meer).

De hoofdstad Brussel groeit over de periode 1846-2020 slechts met 43% maar de agglomeratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kent wel een sterke toename van 476% die zich in de 20e eeuw vooral voordoet in de gemeenten van de buitenste gordel waarvan er zeven in de top 10 van de sterkste groeiers voorkomen.

1970-2020 bewerken

De vijf grootste steden van het land, Brussel (19 gemeenten van het gewest), Antwerpen, Gent, Charleroi en Luik zagen hun inwoneraantal allemaal pieken in de periode 1960-1970. Daarna volgt voor al deze steden tot het jaar 2000 een terugval, gaande van −11% voor Brussel tot −23% voor Luik. Dit verlies wordt, anno 2020, enkel door Brussel meer dan goedgemaakt (+27% sinds 2000 en +13% sinds 1970). Gent dat tot 2000 een verlies van 14% optekende komt in 2016 voor het eerst terug op hetzelfde niveau en overstijgt de voormalige piek in 2020 met 2%, Antwerpen verloor eerst 19% en zit nog 4% onder zijn topniveau. De economisch zwaar getroffen Waalse grootsteden Charleroi en Luik hebben respectievelijk slechts 2% en 4% kunnen goedmaken van het verlies (−15% voor Charleroi, −19% voor Luik). De groei over de periode 2000-2020 is overwegend het gevolg van instroom uit het buitenland.

Drie andere centrumsteden met meer dan 100.000 inwoners, Brugge, Namen en Leuven, kennen over deze periode een ander demografisch verloop. Voor Brugge is er een beperkte groei van 1,5%, Namen dat ondertussen hoofdstad werd van Wallonië, kende een gestage groei en telt nu 16% meer inwoners dan in 1970, Leuven dat in de loop van 2016 voor het eerst de kaap van 100.000 inwoners rondde groeide met 18%.

Tabel bewerken

Tabel van Belgische gemeenten gesorteerd op het aantal inwoners in 2023.
Rang Gemeente Deel-
gem.
Aantal
Inwoners Index Opp.
(km²)
Inw./
km²
2021
Welv.-
index
Provincie of gewest
1846 1900 1947 2000 2023 1846 1900 1947 2000 2023
1 Antwerpen 9 118.682 383.557 526.396 446.525 538.910 100 323 444 376 454 204,51 2.635 88,0   Antwerpen
2 Gent 14 128.828 222.895 254.216 224.180 268.122 100 173 197 174 208 156,18 1.717 103,0   Oost-Vlaanderen
3 Charleroi 15 54.694 198.837 233.737 200.827 203.785 100 364 427 367 373 102,08 1.996 71,5   Henegouwen
4 Luik 9 89.943 206.384 231.502 185.639 195.346 100 229 257 206 217 69,39 2.815 81,3   Luik
5 Brussel 4 129.680 218.623 184.838 133.859 194.291 100 169 143 103 150 32,61 5.959 70,7   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
6 Schaarbeek 1 6.211 63.508 123.671 105.692 130.775 100 1.023 1.991 1.702 2.106 8,14 16.066 68,9   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
7 Anderlecht 1 5.966 47.929 86.412 87.812 125.065 100 803 1.448 1.472 2.096 17,74 7.048 63,7   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
8 Brugge 8 60.855 70.277 93.062 116.264 119.541 100 115 153 191 196 138,40 864 110,6   West-Vlaanderen
9 Namen 25 42.529 62.427 77.584 105.419 113.286 100 147 182 248 266 175,69 645 97,6   Namen
10 Leuven 5 35.334 58.523 67.322 88.084 103.009 100 166 191 249 292 56,63 1.819 113,9   Vlaams-Brabant
11 Sint-Jans-Molenbeek 1 12.065 58.445 63.922 71.219 98.270 100 484 530 590 815 5,89 16.679 57,8   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
12 Bergen 19 52.106 77.263 84.072 90.935 96.465 100 148 161 175 185 146,53 658 86,5   Henegouwen
13 Aalst 9 32.910 50.500 73.147 84.859 90.068 100 153 222 232 274 78,12 1.153 105,0   Oost-Vlaanderen
14 Mechelen 6 36.915 64.781 72.232 75.438 88.614 100 175 196 204 240 65,19 1.359 105,1   Antwerpen
15 Elsene 1 14.251 58.615 90.711 73.174 88.521 100 411 637 513 621 6,34 13.952 92,2   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
16 Ukkel 1 6.372 18.034 56.156 74.221 86.101 100 283 881 1.165 1.351 22,91 3.758 111,7   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
17 La Louvière 10 16.726 57.594 73.901 76.568 81.382 100 344 442 458 487 64,24 1.267 79,8   Henegouwen
18 Sint-Niklaas 4 29.966 42.672 57.846 68.290 81.138 100 142 193 228 271 83,80 968 96,6   Oost-Vlaanderen
19 Hasselt 8 15.229 20.812 41.301 68.058 80.351 100 137 271 447 528 102,24 786 112,6   Limburg
20 Kortrijk 8 35.144 50.540 65.179 74.790 79.980 100 144 185 213 225 80,02 987 104,4   West-Vlaanderen
21 Oostende 3 16.022 41.547 56.514 67.279 72.175 100 259 353 420 450 37,72 1.913 98,8   West-Vlaanderen
22 Doornik 30 65.609 70.343 68.443 67.379 68.710 100 107 104 103 105 213,75 321 93,8   Henegouwen
23 Genk 1 1.776 2.537 33.858 62.842 67.573 100 143 1.906 3.538 3.805 87,85 769 92,9   Limburg
24 Roeselare 4 21.563 33.688 44.011 54.199 65.468 100 156 204 251 304 59,79 1.095 99,9   West-Vlaanderen
25 Seraing 4 17.236 63.068 77.219 60.557 64.035 100 366 448 351 372 35,34 1.812 76,1   Luik
26 Sint-Lambrechts-Woluwe 1 1.182 3.468 26.344 46.528 59.778 100 293 2.229 3.936 5.057 7,22 8.274 93,4   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
27 Moeskroen 4 13.713 28.773 52.245 52.492 59.563 100 210 381 383 434 40,08 1.486 82,3   Henegouwen
28 Vorst 1 1.324 9.509 47.370 45.555 57.724 100 718 3.578 3.441 4.360 6,25 9.239 82,2   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
29 Verviers 6 34.463 69.094 60.634 53.148 55.156 100 200 176 154 160 33,07 1.668 76,6   Luik
30 Jette 1 1.981 10.053 29.484 39.749 53.704 100 507 1.488 2.007 2.711 5,04 10.649 79,9   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
31 Beveren 8 24.723 29.847 35.829 44.977 50.300 100 121 145 182 203 150,18 335 114,6   Oost-Vlaanderen
32 Etterbeek 1 3.084 20.838 50.040 39.404 49.558 100 676 1.623 1.278 1.607 3,15 15.736 81,3   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
33 Sint-Gillis 1 4.138 51.763 61.396 42.458 49.323 100 1.251 1.484 1.196 1.192 2,52 19.536 76,1   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
34 Beringen 4 7.881 7.495 19.794 39.261 47.895 100 95 251 498 612 78,30 603 97,5   Limburg
35 Vilvoorde 2 6.869 14.075 27.529 34.982 46.993 100 205 401 509 684 21,48 2.189 92,5   Vlaams-Brabant
36 Turnhout 1 14.396 20.887 32.135 38.596 46.923 100 145 223 268 326 56,06 837 92,8   Antwerpen
37 Dendermonde 8 20.184 28.937 38.832 43.137 46.916 100 143 192 214 232 55,67 843 107,3   Oost-Vlaanderen
38 Deinze* 17 28.098 27.459 29.692 38.552 44.930 100 98 106 137 158 127,43 353 113,2   Oost-Vlaanderen
39 Dilbeek 6 6.727 8.471 16.685 37.722 44.650 100 126 248 561 664 41,18 1.084 114,9   Vlaams-Brabant
40 Evere 1 1.377 3.892 15.277 31.348 44.255 100 283 1.109 2.277 3.214 5,02 8.819 73,2   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
41 Heist-op-den-Berg 6 12.128 15.649 26.399 37.233 44.226 100 129 218 307 365 86,46 512 110,3   Antwerpen
42 Lokeren 3 21.493 26.781 31.001 36.458 43.064 100 125 144 170 200 67,50 638 102,6   Oost-Vlaanderen
43 Sint-Pieters-Woluwe 1 1.318 2.686 18.455 37.922 42.497 100 204 1.400 2.877 3.224 8,85 4.801 110,6   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
44 Halle 3 10.276 18.286 27.087 33.655 42.047 100 178 264 328 409 44,40 947 104,4   Vlaams-Brabant
45 Geel 1 10.234 13.070 22.295 33.677 41.828 100 128 218 329 409 109,85 381 108,3   Antwerpen
46 Sint-Truiden 15 17.861 23.240 30.726 37.147 41.353 100 130 172 208 232 106,90 387 103,2   Limburg
47 Herstal 4 10.654 24.273 35.998 36.292 40.666 100 228 338 341 382 23,54 1.727 78,4   Luik
48 Eigenbrakel 3 7.674 10.957 14.881 35.259 40.469 100 143 194 459 527 52,12 777 116,6   Waals-Brabant
49 Ninove 12 19.188 23.809 30.397 34.559 40.093 100 124 158 180 209 72,57 552 103,7   Oost-Vlaanderen
50 Maasmechelen 8 4.949 6.433 20.176 35.430 39.914 100 130 408 716 807 76,28 523 87,3   Limburg
51 Waregem 4 11.387 13.592 22.045 35.839 39.488 100 119 194 315 347 44,34 890 108,3   West-Vlaanderen
52 Grimbergen 4 6.834 8.258 15.906 32.930 39.368 100 121 233 482 576 38,61 1.020 114,9   Vlaams-Brabant
53 Brasschaat 1 2.803 4.046 16.333 37.138 38.575 100 144 583 1.325 1.376 38,49 1.002 121,9   Antwerpen
54 Mol 1 5.220 7.514 19.083 31.683 38.159 100 144 366 607 731 114,26 334 104,6   Antwerpen
55 Lier 2 15.860 25.292 32.167 32.191 37.909 100 159 203 203 239 49,70 763 108,9   Antwerpen
56 Evergem 4 17.914 17.864 21.951 31.155 36.557 100 100 123 174 204 75,04 487 111,1   Oost-Vlaanderen
57 Zaventem 4 3.929 7.815 13.640 26.901 36.408 100 199 347 685 927 27,62 1.318 101,3   Vlaams-Brabant
58 Tienen 9 15.375 24.917 31.542 31.479 36.282 100 162 205 205 236 71,77 506 104,2   Vlaams-Brabant
59 Sint-Pieters-Leeuw 5 6.447 12.932 18.379 30.013 36.052 100 201 285 466 559 40,38 893 96,8   Vlaams-Brabant
60 Châtelet 3 7.365 29.741 37.684 35.452 35.512 100 404 512 481 482 27,03 1.314 75,9   Henegouwen
61 Waver 3 8.152 11.773 12.728 31.033 35.444 100 144 156 381 435 41,80 848 112,4   Waals-Brabant
62 Ieper 11 30.050 31.434 30.776 35.071 35.387 100 105 102 117 118 130,61 271 99,6   West-Vlaanderen
63 Oudergem 1 4.685 18.640 28.804 35.346 100 398 615 747 9,03 3.913 100,0   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
64 Asse 6 8.514 11.127 16.841 27.931 35.191 100 131 198 328 413 49,64 709 105,5   Vlaams-Brabant
65 Lommel 1 2.486 4.431 13.487 30.433 34.826 100 178 543 1.224 1.401 102,37 340 100,7   Limburg
66 Geraardsbergen 16 23.097 28.896 31.944 30.945 34.724 100 125 138 134 150 79,71 436 103,5   Oost-Vlaanderen
67 Heusden-Zolder 2 3.275 3.873 13.413 30.105 34.623 100 118 410 919 1.057 53,23 650 97,7   Limburg
68 Schoten 1 1.836 4.229 16.937 32.733 34.360 100 230 922 1.869 1.871 29,55 1.163 116,7   Antwerpen
69 Menen 3 12.468 25.455 33.614 32.028 34.322 100 204 270 257 275 33,07 1.038 90,7   West-Vlaanderen
70 Pelt* 3 3.403 6.596 14.812 27.911 34.100 100 194 435 820 987 83,62 408 100,5   Limburg
71 Binche 8 11.737 23.388 35.519 32.190 33.649 100 199 303 274 287 60,66 555 89,4   Henegouwen
72 Knokke-Heist 4 4.074 7.771 21.072 33.148 32.645 100 191 517 814 801 56,44 578 147,2   West-Vlaanderen
73 Bilzen 13 9.343 11.271 17.852 29.355 32.644 100 121 191 314 349 75,90 430 102,8   Limburg
74 Oudenaarde 13 21.183 21.954 25.396 27.788 32.482 100 104 120 131 153 68,06 477 109,4   Oost-Vlaanderen
75 Tongeren 17 13.351 17.654 24.197 29.723 31.915 100 132 181 223 239 87,56 364 100,8   Limburg
76 Wevelgem 3 11.449 15.911 23.433 31.374 31.795 100 139 205 274 278 38,76 820 103,4   West-Vlaanderen
77 Ottignies-Louvain-la-Neuve 3 3.349 4.314 6.789 27.380 31.526 100 129 203 818 941 32,96 956 108,5   Waals-Brabant
78 Courcelles 4 10.471 28.861 30.461 29.706 31.299 100 276 291 284 299 44,24 708 84,5   Henegouwen
79 Aarlen 6 10.981 16.478 17.387 24.791 31.222 100 150 158 226 284 118,64 263 115,3   Luxemburg
80 Temse 4 10.977 18.508 20.896 25.533 31.191 100 169 190 233 284 39,91 781 106,2   Oost-Vlaanderen
81 Houthalen-Helchteren 2 2.223 2.220 8.430 29.215 30.960 100 100 379 1.314 1.393 78,27 396 93,9   Limburg
82 Aarschot 4 8.905 13.032 19.974 27.495 30.854 100 146 224 309 346 62,52 494 113,2   Vlaams-Brabant
83 Waterloo 1 3.202 3.976 7.598 28.986 30.477 100 124 237 905 952 21,03 1.449 127,3   Waals-Brabant
84 Brecht 3 3.681 6.238 11.097 25.091 30.387 100 169 301 682 826 90,84 335 114,2   Antwerpen
85 Aat 19 25.660 27.349 23.508 25.430 29.946 100 107 92 99 117 126,95 236 101,5   Henegouwen
86 Harelbeke 3 8.446 11.112 18.243 26.320 29.574 100 134 220 318 357 29,14 1.015 101,3   West-Vlaanderen
87 Aalter* 6 19.432 19.996 18.670 26.303 29.529 100 103 96 135 151 119,19 248 114,5   Oost-Vlaanderen
88 Nijvel 5 10.388 13.457 13.853 23.751 29.018 100 130 133 229 279 60,60 479 112,6   Waals-Brabant
89 Izegem 3 11.873 16.204 22.559 26.532 29.013 100 136 190 223 244 25,48 1.139 100,6   West-Vlaanderen
90 Ans 4 6.887 12.293 21.752 27.528 28.764 100 178 401 400 418 23,35 1.232 87,7   Luik
91 Zinnik 7 17.373 20.875 20.130 24.582 28.741 100 120 116 141 165 110,30 261 95,1   Henegouwen
92 Herentals 3 5.958 9.327 17.566 25.474 28.575 100 157 295 428 480 48,56 588 108,7   Antwerpen
93 Sambreville 7 7.537 18.946 25.556 27.197 28.392 100 251 339 361 377 34,20 830 87,5   Namen
94 Andenne 10 12.335 20.750 21.284 23.529 28.114 100 168 173 191 228 86,17 326 92,0   Namen
95 Tubeke 4 5.424 9.658 14.694 21.461 28.057 100 178 271 396 517 32,66 859 91,0   Waals-Brabant
96 Willebroek 4 6.276 14.122 20.278 22.508 27.773 100 225 323 359 443 27,41 1.013 100,0   Antwerpen
97 Kapellen 1 2.504 4.072 9.680 25.671 27.743 100 163 387 1.025 1.108 37,11 748 126,2   Antwerpen
98 Zottegem 11 15.151 18.591 22.629 24.574 27.677 100 123 149 162 183 56,66 489 115,0   Oost-Vlaanderen
99 Ronse 1 12.197 19.936 25.924 23.849 27.075 100 163 213 196 222 34,48 785 84,9   Oost-Vlaanderen
100 Sint-Joost-ten-Node 1 14.850 32.140 28.155 22.097 27.068 100 216 190 149 182 1,14 23.696 54,4   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
101 Lievegem* 6 19.729 17.963 20.417 25.509 26.979 100 91 103 129 135 80,17 337 113,0   Oost-Vlaanderen
102 Flémalle 7 9.806 15.580 18.060 25.777 26.850 100 159 184 263 299 36,68 732 87,4   Luik
103 Puurs-Sint-Amands* 7 12.326 14.134 19.644 23.296 26.772 100 115 159 184 213 48,99 546 117,4   Antwerpen
104 Wetteren 3 10.954 16.849 22.071 22.795 26.748 100 154 201 208 244 36,68 729 106,6   Oost-Vlaanderen
105 Gembloers 12 11.729 14.759 15.378 20.484 26.517 100 126 131 175 226 95,86 277 110,4   Namen
106 Beersel 5 6.130 10.473 14.050 22.880 26.474 100 171 229 373 432 30,01 882 116,4   Vlaams-Brabant
107 Mortsel 1 1.836 3.463 16.445 25.086 26.391 100 227 1.078 1.644 1.729 7,78 3.390 113,4   Antwerpen
108 Lanaken 5 5.596 7.305 13.257 23.500 26.270 100 131 237 420 469 59,00 445 101,3   Limburg
109 Overijse 1 4.904 6.249 9.610 23.738 25.978 100 127 196 484 530 44,43 585 129,1   Vlaams-Brabant
110 Maaseik 3 6.384 7.613 13.161 22.852 25.737 100 119 206 358 403 76,91 335 99,5   Limburg
111 Oupeye 7 8.063 11.126 12.905 23.720 25.690 100 138 160 294 319 36,11 711 93,1   Luik
112 Zwevegem 5 15.145 14.959 17.543 23.489 25.558 100 99 116 155 169 63,24 404 106,8   West-Vlaanderen
113 Ganshoren 1 1.015 2.872 9.092 19.757 25.548 100 283 896 1.947 2.517 2,46 10.406 80,2   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
114 Westerlo 4 5.730 7.054 12.295 21.960 25.466 100 123 215 383 462 55,13 459 109,0   Antwerpen
115 Sint-Agatha-Berchem 1 672 1.845 11.180 18.735 25.396 100 275 1.664 2.788 3.779 2,95 8.610 82,5   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
116 Watermaal-Bosvoorde 1 3.950 6.520 19.683 24.454 25.392 100 165 498 623 643 12,93 1.963 108,2   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
117 Hamme 2 13.038 17.834 21.043 22.685 25.368 100 137 161 174 195 40,21 631 101,2   Oost-Vlaanderen
118 Merelbeke 6 7.429 9.797 14.321 21.786 25.200 100 132 193 293 339 36,65 688 126,0   Oost-Vlaanderen
119 Diest 6 12.613 13.965 16.114 22.132 24.677 100 111 128 175 196 58,20 424 110,4   Vlaams-Brabant
120 Maldegem 3 11.966 14.808 18.106 22.036 24.615 100 124 151 184 206 94,64 260 105,0   Oost-Vlaanderen
121 Saint-Nicolas 3 3.812 22.815 25.795 23.171 24.352 100 599 677 606 639 6,84 3.559 73,6   Luik
122 Oostkamp 4 9.936 12.882 14.511 21.218 24.200 100 130 146 214 244 79,65 304 111,9   West-Vlaanderen
123 Manage 5 4.445 16.079 19.387 21.812 23.928 100 362 436 491 538 19,60 1.221 80,8   Henegouwen
124 Oudsbergen* 6 3.012 3.718 8.569 21.642 23.791 100 123 284 719 784 116,24 205 101,7   Limburg
125 Scherpenheuvel-Zichem 5 6.052 8.551 14.650 21.720 23.705 100 141 242 359 392 50,50 469 109,2   Vlaams-Brabant
126 Saint-Ghislain 7 11.288 16.595 19.167 22.096 23.665 100 147 170 196 210 70,18 337 94,1   Henegouwen
127 Nijlen 3 4.224 5.576 12.343 20.423 23.409 100 132 292 483 554 39,09 599 110,5   Antwerpen
128 Zedelgem 4 8.116 11.333 13.691 22.020 23.391 100 140 169 271 288 60,34 388 109,9   West-Vlaanderen
129 Zemst 5 5.858 7.865 11.607 20.553 23.357 100 134 198 351 399 42,83 545 132,4   Vlaams-Brabant
130 Balen 2 4.841 6.572 13.057 19.290 23.308 100 133 270 398 481 72,88 320 104,3   Antwerpen
131 's-Gravenbrakel 6 10.509 13.231 14.786 19.084 23.133 100 126 141 182 220 84,68 273 99,7   Henegouwen
132 Rixensart 3 3.024 4.051 9.903 21.271 23.115 100 134 327 703 764 17,54 1.318 124,5   Waals-Brabant
133 Tervuren 3 4.295 5.869 10.072 20.181 23.101 100 137 235 470 538 32,92 702 128,5   Vlaams-Brabant
134 Lochristi 4 8.889 9.934 12.976 18.907 23.073 100 112 146 213 260 60,34 382 120,5   Oost-Vlaanderen
135 Grâce-Hollogne 5 9.806 15.580 18.060 22.503 23.050 100 159 184 229 235 34,24 673 83,0   Luik
136 Fleurus 8 10.099 18.213 20.328 22.380 22.832 100 180 201 222 226 59,28 385 87,6   Henegouwen
137 Edegem 1 1.100 1.688 7.856 22.253 22.761 100 153 714 2.023 2.069 8,65 2.631 124,4   Antwerpen
138 Herent 3 4.854 8.069 12.541 18.848 22.723 100 166 258 388 468 32,73 694 133,4   Vlaams-Brabant
139 Koekelberg 1 2.198 10.650 15.103 16.211 22.563 100 485 687 738 1027 1,17 19.244 68,6   Brussels Hoofdstedelijk Gewest
140 Zoersel 2 1.714 1.876 3.343 20.164 22.427 100 109 195 1.176 1.308 38,65 580 121,2   Antwerpen
141 Hoogstraten 5 6.376 7.549 11.287 17.751 22.245 100 118 177 278 349 105,32 211 99,9   Antwerpen
142 Eeklo 1 8.927 12.897 16.903 19.069 22.140 100 144 189 214 248 30,05 737 98,6   Oost-Vlaanderen
143 Bornem 4 9.539 12.054 16.240 19.939 21.982 100 126 170 209 230 45,76 480 118,9   Antwerpen
144 Frameries 5 12.762 22.277 23.343 20.679 21.792 100 175 183 162 171 25,95 840 83,3   Henegouwen
145 Hoei 3 11.580 19.028 17.823 19.056 21.680 100 164 154 165 187 47,74 454 92,5   Luik
146 Koksijde 3 2.454 4.476 8.807 19.729 21.664 100 182 359 804 883 43,96 493 139,8   West-Vlaanderen
147 Zonhoven 1 2.759 2.918 7.484 18.940 21.653 100 106 271 686 785 39,34 550 109,6   Limburg
148 Wuustwezel 2 3.860 4.877 9.229 17.552 21.644 100 126 239 455 561 89,43 242 105,5   Antwerpen
149 Kontich 2 4.358 5.880 10.609 19.874 21.624 100 135 243 456 496 23,67 914 124,9   Antwerpen
150 Sint-Katelijne-Waver 2 5.528 8.030 14.856 19.038 21.595 100 145 269 344 391 36,12 598 115,9   Antwerpen
151 Zele 1 11.450 12.932 16.330 20.394 21.374 100 113 143 178 187 33,06 647 97,8   Oost-Vlaanderen
152 Dilsen-Stokkem 5 4.418 5.744 10.741 18.187 21.305 100 130 243 412 482 65,61 325 95,7   Limburg
153 Denderleeuw 3 4.095 6.196 11.633 16.984 20.973 100 151 284 415 512 13,77 1.523 100,6   Oost-Vlaanderen
154 Kortenberg 4 4.516 6.267 9.544 17.355 20.920 100 139 211 384 463 34,52 606 123,6   Vlaams-Brabant
155 Erpe-Mere 8 9.600 11.892 15.529 19.249 20.843 100 124 162 201 217 34,03 612 114,5   Oost-Vlaanderen
156 Torhout 1 8.477 10.146 12.223 18.838 20.782 100 120 144 222 245 45,23 459 103,4   West-Vlaanderen
157 Tielt 4 17.064 16.548 18.702 19.208 20.701 100 97 110 113 121 68,50 302 102,9   West-Vlaanderen
158 Colfontaine 3 14.785 26.569 26.490 20.480 20.659 100 180 179 139 140 13,62 1.517 72,3   Henegouwen
159 Chaudfontaine 4 5.182 8.074 9.381 20.607 20.572 100 156 181 398 397 25,52 806 127,0   Luik
160 Blankenberge 2 2.868 6.774 12.109 17.414 20.511 100 236 422 607 715 17,41 1.178 101,4   West-Vlaanderen
161 Schilde 2 2.005 2.748 5.298 19.562 20.293 100 137 264 976 1.012 35,99 564 140,4   Antwerpen
162 Meise 2 5.959 5.761 6.896 18.347 20.239 100 97 116 308 340 34,82 581 126,1   Vlaams-Brabant
163 Boussu 2 9.141 21.262 23.124 20.059 20.096 100 233 253 219 220 20,01 1.004 75,8   Henegouwen
164 Eupen 2 15.996 17.516 20.082 100 110 124 103,74 194 97,1   Luik
165 Poperinge 6 20.323 21.885 21.886 19.254 19.947 100 108 108 95 98 119,33 167 92,8   West-Vlaanderen
166 Sint-Gillis-Waas 4 9.056 11.978 13.555 17.302 19.932 100 132 150 191 220 54,98 363 111,3   Oost-Vlaanderen
167 Lebbeke 3 7.199 11.230 16.272 17.234 19.925 100 156 226 239 277 26,92 740 108,8   Oost-Vlaanderen
168 Middelkerke 9 6.182 8.415 11.755 16.583 19.755 100 136 190 268 320 75,65 261 106,6   West-Vlaanderen
169 Essen 1 2.501 4.552 8.716 16.407 19.629 100 182 349 656 785 47,48 413 100,7   Antwerpen
170 Ranst 4 5.010 6.239 10.179 17.575 19.609 100 125 203 351 391 43,58 450 119,4   Antwerpen
171 Zwijndrecht 2 3.475 9.069 13.204 17.801 19.547 100 261 380 512 563 17,82 1.097 106,3   Antwerpen
172 Kasterlee 3 4.502 4.550 7.764 17.554 19.478 100 101 172 390 433 71,52 272 113,9   Antwerpen
173 Diepenbeek 1 2.788 3.956 7.701 17.173 19.423 100 142 276 616 697 41,19 472 107,4   Limburg
174 Kalmthout 1 2.748 4.058 8.592 17.260 19.422 100 148 313 628 707 59,45 327 116,0   Antwerpen
175 Londerzeel 3 7.715 9.348 12.881 17.153 19.288 100 121 167 222 250 36,29 531 117,6   Vlaams-Brabant
176 Haaltert 4 9.089 11.648 14.868 17.274 19.281 100 128 164 190 212 30,30 636 114,3   Oost-Vlaanderen
177 Stekene 2 6.982 9.852 11.213 16.532 19.273 100 141 161 237 276 44,80 430 108,9   Oost-Vlaanderen
178 Jemeppe-sur-Sambre 8 7.696 13.438 14.303 17.523 19.257 100 175 186 228 250 46,80 412 96,5   Namen
179 Morlanwelz 3 6.040 16.810 18.403 18.429 19.231 100 278 305 305 318 20,26 949 87,3   Henegouwen
180 Wervik 2 9.793 13.259 17.985 17.796 19.190 100 135 184 182 196 43,61 440 92,0   West-Vlaanderen
181 Lede 5 8.172 10.443 14.341 16.949 19.160 100 128 175 207 234 29,69 645 112,5   Oost-Vlaanderen
182 Destelbergen 2 5.438 7.589 10.400 17.172 19.097 100 140 191 316 351 26,56 719 127,7   Oost-Vlaanderen
183 Boom 1 7.960 15.863 19.614 15.057 19.062 100 199 246 189 239 7,37 2.588 92,9   Antwerpen
184 Quaregnon 2 7.425 19.253 21.293 19.178 18.996 100 259 287 258 256 11,08 1.715 75,2   Henegouwen
185 Lessen 8 17.237 21.341 20.571 17.178 18.865 100 124 119 100 109 72,29 261 91,4   Henegouwen
186 Tessenderlo 1 3.267 4.055 8.020 15.819 18.838 100 124 245 484 577 51,35 367 109,5   Limburg
187 Stabroek 2 2.499 5.231 6.928 17.143 18.837 100 209 277 686 754 21,51 876 114,5   Antwerpen
188 Sint-Genesius-Rode 1 2.813 4.632 8.166 17.998 18.739 100 165 290 640 666 22,77 823 134,3   Vlaams-Brabant
189 Herzele 8 10.966 12.978 14.677 16.276 18.715 100 118 134 148 171 47,40 395 113,6   Oost-Vlaanderen
190 Putte 2 4.281 6.443 9.913 15.394 18.631 100 151 232 360 435 34,96 533 113,3   Antwerpen
191 Beerse 2 1.394 2.869 7.703 15.698 18.416 100 206 553 1.126 1.321 37,48 491 111,6   Antwerpen
192 Walcourt 16 11.064 12.075 11.434 16.840 18.398 100 109 103 152 166 123,18 149 102,0   Namen
193 Komen-Waasten 5 10.645 16.407 18.250 17.564 18.336 100 154 171 165 172 61,09 300 80,4   Henegouwen
194 Bredene 1 2.509 3.173 7.292 14.076 18.081 100 126 291 561 721 13,08 1.382 105,6   West-Vlaanderen
195 Wezet 6 7.752 9.469 12.599 16.617 18.060 100 122 163 214 233 27,99 645 94,2   Luik
196 Fontaine-l'Evêque 3 5.393 13.846 16.716 16.968 18.041 100 257 310 315 335 28,41 635 84,6   Henegouwen
197 Duffel 1 4.230 7.313 12.003 15.971 17.982 100 173 284 378 425 22,71 792 113,6   Antwerpen
198 Marche-en-Famenne 7 6.049 9.358 10.935 16.390 17.897 100 155 181 271 296 121,40 147 93,9   Luxemburg
199 Herve 8 12.707 13.453 11.859 16.469 17.842 100 106 93 130 140 56,84 314 104,8   Luik
200 Wemmel 1 1.285 1.621 6.252 13.932 17.743 100 126 487 1.084 1.381 8,74 2.029 109,2   Vlaams-Brabant
201 Merchtem 3 6.465 7.708 10.494 14.250 17.740 100 119 162 220 274 36,72 483 117,1   Vlaams-Brabant
202 Aubange 4 3.951 6.668 11.262 14.663 17.652 100 169 285 371 447 45,60 387 89,4   Luxemburg
203 Pont-à-Celles 7 7.748 14.213 13.548 16.081 17.549 100 183 175 208 226 55,73 315 105,3   Henegouwen
204 Rotselaar 3 5.529 6.426 8.711 14.587 17.499 100 116 158 264 316 37,57 466 126,8   Vlaams-Brabant
205 Soumagne 6 5.269 8.819 9.990 14.607 17.322 100 167 190 277 329 27,14 638 98,8   Luik
206 Péruwelz 10 17.974 18.717 17.657 16.867 17.235 100 104 98 94 96 60,56 285 87,3   Henegouwen
207 Diksmuide 15 19.397 19.618 17.993 15.443 17.174 100 101 93 80 89 149,40 115 96,1   West-Vlaanderen
208 Ciney 9 7.016 11.114 11.517 14.452 17.103 100 158 164 206 244 147,56 116 95,7   Namen
209 Kruibeke 3 10.951 10.338 13.459 14.556 17.056 100 94 123 133 156 33,42 510 111,1   Oost-Vlaanderen
210 Hannuit 18 11.051 13.820 12.301 13.242 17.026 100 125 111 120 154 86,53 197 107,9   Luik
211 Lille 4 3.346 3.587 6.888 15.021 16.871 100 107 206 449 504 59,40 284 108,3   Antwerpen
212 Riemst 10 6.925 8.567 12.758 15.617 16.850 100 124 184 226 243 57,88 291 101,6   Limburg
213 Bastenaken 5 6.413 7.968 8.926 13.391 16.785 100 124 139 209 262 172,03 98 93,3   Luxemburg
214 Laakdal 4 4.689 5.446 9.112 14.806 16.707 100 116 194 316 356 42,48 393 106,6   Antwerpen
215 Éghezée 16 11.342 11.753 10.320 13.414 16.705 100 104 91 118 147 102,81 162 110,8   Namen
216 Bree 5 4.156 5.432 9.524 14.001 16.695 100 131 229 337 402 64,96 257 99,4   Limburg
217 Dour 4 12.149 20.056 20.550 16.865 16.578 100 165 169 139 136 33,32 498 82,1   Henegouwen
218 Peer 4 3.187 4.175 7.415 15.251 16.534 100 131 233 479 519 86,95 190 100,1   Limburg
219 Ternat 3 4.977 6.705 8.749 14.418 16.488 100 135 176 290 331 24,48 674 115,2   Vlaams-Brabant
220 Machelen 2 1.855 4.515 10.630 11.838 16.486 100 243 573 638 889 11,59 1.422 87,0   Vlaams-Brabant
221 Leopoldsburg 2 3.514 9.111 13.796 16.407 100 259 393 459 22,49 730 97,1   Limburg
222 Fléron 4 3.471 6.728 9.438 15.891 16.296 100 194 272 458 469 13,72 1.187 93,5   Luik
223 Landen 14 5.640 9.968 12.682 14.288 16.284 100 177 225 253 289 54,05 301 108,3   Vlaams-Brabant
224 Beernem 3 9.591 11.163 12.066 14.525 16.131 100 116 126 151 168 71,68 225 107,1   West-Vlaanderen
225 Malle 2 2.367 2.768 6.661 13.922 16.007 100 117 281 588 676 51,99 308 109,5   Antwerpen
226 Zulte 3 6.788 7.775 10.028 14.528 16.000 100 115 148 214 236 32,52 492 108,2   Oost-Vlaanderen
227 Kruisem* 6 17.965 15.543 14.390 14.452 15.952 100 87 80 80 88 70,69 226 115,5   Oost-Vlaanderen
228 Genepiën 8 10.021 11.209 10.323 13.757 15.915 100 112 103 137 159 89,57 178 117,8   Waals-Brabant
229 Bonheiden 2 3.449 4.559 8.313 14.089 15.458 100 132 241 408 448 29,27 528 137,1   Antwerpen
230 Borgworm 7 3.890 6.868 8.172 13.190 15.455 100 177 210 339 397 31,04 498 102,6   Luik
231 Berlare 3 7.718 9.454 10.394 13.679 15.446 100 122 135 177 200 37,82 408 109,1   Oost-Vlaanderen
232 Haacht 3 3.985 5.185 7.187 13.158 15.425 100 130 180 330 387 30,57 505 123,8   Vlaams-Brabant
233 Rumst 3 3.569 9.018 12.450 14.583 15.417 100 253 349 409 432 19,90 775 118,0   Antwerpen
234 Lummen 3 4.291 4.688 7.625 13.501 15.366 100 109 178 315 358 53,38 288 110,9   Limburg
235 Ravels 3 2.880 3.203 7.485 13.099 15.338 100 111 260 455 533 94,99 161 96,8   Antwerpen
236 Tremelo 2 2.722 3.597 5.872 13.339 15.338 100 132 216 490 563 21,57 711 120,8   Vlaams-Brabant
237 Dison 2 6.513 17.051 16.933 13.978 15.249 100 262 260 215 234 14,01 1.089 66,5   Luik
238 Anzegem 6 11.767 9.746 11.058 13.718 15.222 100 83 94 117 129 41,79 364 108,7   West-Vlaanderen
239 Sprimont 5 5.191 8.291 8.126 12.426 15.159 100 160 157 239 292 74,28 204 115,0   Luik
240 Wingene 2 12.509 13.822 12.367 12.517 15.039 100 110 99 100 120 68,42 220 102,4   West-Vlaanderen
241 Brakel 7 14.867 14.367 13.928 13.709 15.007 100 97 94 92 101 56,46 266 109,5   Oost-Vlaanderen
242 Thuin 8 9.138 11.931 10.939 14.603 14.922 100 131 120 160 163 76,17 196 101,4   Henegouwen
243 Lubbeek 4 4.623 6.133 7.587 13.620 14.911 100 133 164 295 323 46,13 323 136,5   Vlaams-Brabant
244 Opwijk 2 4.339 6.141 9.276 11.718 14.890 100 142 214 270 343 19,69 756 114,4   Vlaams-Brabant
245 Buggenhout 2 5.193 7.205 10.402 13.752 14.887 100 139 200 265 287 25,25 590 116,0   Oost-Vlaanderen
246 Chapelle-lez-Herlaimont 3 2.578 9.914 11.199 13.909 14.816 100 385 434 540 575 18,10 819 87,5   Henegouwen
247 Herselt 2 4.504 5.879 9.382 13.632 14.805 100 131 208 303 329 52,32 283 107,3   Antwerpen
248 Geldenaken 10 12.088 11.978 9.617 11.483 14.789 100 99 80 95 122 73,31 202 107,9   Waals-Brabant
249 Aartselaar 1 1.506 2.109 3.702 14.438 14.752 100 140 246 959 980 10,93 1.350 124,9   Antwerpen
250 Oud-Turnhout 1 3.077 6.175 12.413 14.734 100 201 403 479 38,80 380 111,8   Antwerpen
251 Assenede 4 12.129 13.515 13.749 13.579 14.636 100 111 113 112 121 87,22 168 109,8   Oost-Vlaanderen
252 Wezembeek-Oppem 1 883 1.396 3.794 13.622 14.608 100 158 430 1.566 1.654 6,82 2.142 125,7   Vlaams-Brabant
253 Jabbeke 5 5.145 6.677 7.668 13.609 14.539 100 130 149 265 283 53,76 270 115,9   West-Vlaanderen
254 Amay 5 5.495 10.026 11.605 12.987 14.514 100 182 211 236 264 27,61 526 91,7   Luik
255 Hamont-Achel 2 2.056 3.807 7.850 13.585 14.458 100 185 382 661 703 43,66 331 96,3   Limburg
256 Ichtegem 3 7.361 10.409 12.032 13.242 14.355 100 141 163 180 195 45,33 317 98,5   West-Vlaanderen
257 Edingen 3 8.102 8.399 8.436 10.863 14.347 100 104 104 134 177 40,59 353 106,4   Henegouwen
258 Lasne 5 6.394 6.688 5.583 13.512 14.313 100 105 87 211 224 47,22 303 142,6   Waals-Brabant
259 Belœil 10 13.553 15.670 14.380 13.226 14.289 100 116 106 98 105 61,55 232 92,5   Henegouwen
260 Leuze-en-Hainaut 10 16.044 13.936 12.804 13.031 14.097 100 87 80 81 88 73,53 192 95,7   Henegouwen
261 Wanze 6 5.933 10.171 9.886 12.026 14.079 100 171 167 203 237 43,95 320 104,3   Luik
262 Graven 5 6.866 7.077 6.252 11.827 14.067 100 103 91 172 205 55,44 254 123,2   Waals-Brabant
263 Kraainem 1 688 1.295 3.333 12.692 14.051 100 188 484 1.845 2.042 5,80 2.421 115,7   Vlaams-Brabant
264 Kuurne 1 2.510 4.611 8.396 12.785 14.033 100 184 335 509 559 10,01 1.402 100,7   West-Vlaanderen
265 Oosterzele 6 9.367 10.328 11.528 13.204 14.024 100 110 123 141 150 43,12 325 122,8   Oost-Vlaanderen
266 Couvin 14 9.745 10.967 11.654 13.249 14.000 100 113 120 136 144 206,93 68 83,1   Namen
267 Liedekerke 1 2.261 4.051 7.715 11.800 13.877 100 179 341 522 614 10,08 1.377 103,0   Vlaams-Brabant
268 Ham-sur-Heure-Nalinnes 5 5.667 6.774 7.081 13.253 13.811 100 120 125 234 244 45,68 302 118,5   Henegouwen
269 Boechout 2 2.632 4.059 7.651 11.919 13.806 100 154 281 453 525 20,66 668 122,8   Antwerpen
270 Bocholt 3 2.285 3.428 6.979 11.887 13.743 100 150 305 520 601 59,34 232 93,8   Limburg
271 Affligem 3 4.579 5.927 7.898 11.651 13.556 100 129 172 254 296 17,70 766 117,3   Vlaams-Brabant
272 Zelzate 1 3.566 6.241 10.016 12.094 13.543 100 175 281 339 380 13,71 988 95,5   Oost-Vlaanderen
273 Mettet 9 8.577 9.964 9.446 11.317 13.465 100 116 110 132 157 116,78 115 99,2   Namen
274 Blégny 6 5.619 7.109 6.400 12.382 13.440 100 127 114 220 239 26,07 516 106,4   Luik
275 Zandhoven 5 3.173 3.564 6.524 12.085 13.352 100 112 206 381 421 40,10 333 114,5   Antwerpen
276 Arendonk 1 3.715 4.356 7.919 11.805 13.344 100 117 213 318 359 55,38 241 98,0   Antwerpen
277 Dinant 11 10.939 13.186 12.219 12.735 13.296 100 121 112 116 122 99,80 133 87,1   Namen
278 Boortmeerbeek 2 3.361 3.670 5.784 11.397 13.263 100 109 172 339 395 18,64 712 129,7   Vlaams-Brabant
279 Wommelgem 1 1.496 2.703 5.506 11.762 13.230 100 181 368 786 884 13,01 1.017 110,5   Antwerpen
280 Gavere 6 7.674 8.573 8.994 11.847 13.217 100 112 117 154 172 31,35 422 119,8   Oost-Vlaanderen
281 Keerbergen 1 2.306 2.548 4.117 11.992 13.196 100 110 179 520 572 18,39 718 149,9   Vlaams-Brabant
282 Hechtel-Eksel 2 2.421 2.978 5.221 11.149 12.914 100 123 216 461 533 76,70 168 99,9   Limburg
283 Malmedy 3 8.212 11.144 12.894 100 136 157 99,96 129 95,8   Luik
284 Kortemark 4 11.055 12.344 12.543 12.232 12.873 100 112 113 111 116 55,00 234 96,2   West-Vlaanderen
285 Gerpinnes 6 4.197 5.780 6.062 12.050 12.831 100 138 144 287 306 47,10 272 114,8   Henegouwen
286 Herk-de-Stad 4 3.965 4.839 7.325 11.615 12.817 100 122 185 293 323 42,83 299 111,5   Limburg
287 Esneux 2 3.057 5.769 9.380 13.178 12.800 100 189 307 431 419 34,05 376 119,6   Luik
288 Aywaille 4 3.707 6.099 6.868 10.065 12.783 100 165 185 272 345 79,97 160 99,4   Luik
289 De Haan 3 2.180 2.855 5.965 11.355 12.782 100 131 274 521 586 42,17 303 121,0   West-Vlaanderen
290 Olen 1 1.844 2.319 5.538 10.895 12.689 100 126 300 591 688 23,17 548 107,7   Antwerpen
291 Zonnebeke 5 10.179 13.239 11.582 11.545 12.658 100 130 114 113 124 67,57 187 98,8   West-Vlaanderen
292 Rochefort 11 5.189 9.144 9.338 11.747 12.615 100 176 180 226 243 165,27 76 92,7   Namen
293 Steenokkerzeel 3 3.631 4.804 6.033 10.419 12.614 100 132 166 287 347 23,46 538 119,2   Vlaams-Brabant
294 Anderlues 1 3.219 9.086 12.383 11.540 12.601 100 282 385 358 391 17,02 740 84,5   Henegouwen
295 Deerlijk 1 4.918 5.429 8.114 11.460 12.561 100 110 165 233 255 16,82 747 106,9   West-Vlaanderen
296 Rijkevorsel 1 1.449 3.185 6.181 10.455 12.531 100 220 427 722 865 46,79 268 99,0   Antwerpen
297 Laarne 2 8.785 9.714 9.615 11.610 12.528 100 111 109 132 143 32,07 391 120,6   Oost-Vlaanderen
298 Kampenhout 4 5.456 5.808 6.972 10.732 12.445 100 106 128 197 228 33,49 372 123,7   Vlaams-Brabant
299 Veurne 11 11.155 11.914 12.578 11.854 12.419 100 107 113 106 111 96,34 129 99,5   West-Vlaanderen
300 Profondeville 6 6.016 5.774 6.508 10.741 12.349 100 96 108 179 205 50,34 245 110,5   Namen
301 Kinrooi 4 3.461 4.285 6.588 11.749 12.330 100 124 190 339 356 54,76 225 96,1   Limburg
302 Gistel 4 5.429 6.227 8.406 11.085 12.265 100 115 155 204 226 42,25 290 104,1   West-Vlaanderen
303 Nazareth 2 7.872 7.219 6.926 10.876 12.214 100 92 88 138 155 35,19 347 118,6   Oost-Vlaanderen
304 Hemiksem 1 3.010 5.003 9.221 9.151 12.105 100 166 306 304 402 5,44 2.226 104,1   Antwerpen
305 Frasnes-lez-Anvaing 14 19.121 16.169 11.613 10.872 12.100 100 85 61 57 63 112,44 108 100,0   Henegouwen
306 Beyne-Heusay 3 3.824 7.413 9.500 11.661 11.996 100 194 248 305 314 7,32 1.639 87,9   Luik
307 Theux 3 8.506 8.532 8.176 11.170 11.972 100 100 96 131 141 83,36 144 108,7   Luik
308 Melle 2 2.810 5.328 8.150 10.349 11.960 100 190 290 368 423 15,21 786 119,2   Oost-Vlaanderen
309 Wichelen 3 7.008 6.843 9.058 10.961 11.960 100 98 129 156 171 22,87 523 113,2   Oost-Vlaanderen
310 Berlaar 2 3.386 4.718 8.469 10.150 11.949 100 139 250 300 353 24,57 486 107,0   Antwerpen
311 Bernissart 5 8.231 9.557 12.140 11.433 11.932 100 116 147 139 145 43,42 275 91,4   Henegouwen
312 Roosdaal 4 5.514 6.385 8.568 10.573 11.866 100 116 155 192 215 21,69 547 118,9   Vlaams-Brabant
313 Retie 1 2.639 2.896 4.658 9.733 11.841 100 110 177 369 449 48,39 245 104,3   Antwerpen
314 Libramont-Chevigny 8 3.894 5.531 6.448 9.277 11.840 100 142 166 238 304 177,86 67 95,9   Luxemburg
315 Alken 1 2.954 3.349 5.589 10.900 11.839 100 113 189 369 401 28,14 421 109,9   Limburg
316 Chaumont-Gistoux 6 6.181 4.808 3.899 10.141 11.813 100 78 63 164 191 48,09 246 131,4   Waals-Brabant
317 Vosselaar 1 866 1.333 3.578 10.015 11.802 100 154 413 1.156 1.363 11,85 996 115,6   Antwerpen
318 Staden 3 9.198 10.313 10.422 10.986 11.639 100 112 113 119 127 46,24 252 96,2   West-Vlaanderen
319 Oud-Heverlee 5 2.421 2.755 5.177 10.522 11.545 100 114 214 435 477 31,14 371 145,1   Vlaams-Brabant
320 Hoeilaart 1 2.330 3.477 6.302 9.783 11.537 100 149 270 420 495 20,43 565 126,9   Vlaams-Brabant
321 Seneffe 5 10.428 11.737 9.720 10.528 11.520 100 113 93 101 110 62,77 184 108,7   Henegouwen
322 Grobbendonk 2 1.777 2.421 5.568 10.449 11.519 100 136 313 588 648 28,36 406 113,7   Antwerpen
323 Durbuy 12 7.888 8.652 7.300 9.916 11.507 100 110 93 126 146 156,61 73 91,6   Luxemburg
324 Nieuwpoort 3 4.348 4.662 6.237 10.261 11.493 100 107 143 236 264 31,00 371 110,9   West-Vlaanderen
325 Ecaussines 3 6.331 10.613 10.029 9.620 11.484 100 168 158 152 181 34,77 330 97,2   Henegouwen
326 Borgloon 13 5.499 7.067 9.094 10.116 11.455 100 129 165 184 208 51,12 224 104,3   Limburg
327 Ingelmunster 1 5.719 6.429 9.092 10.651 11.454 100 112 159 186 200 16,16 709 100,6   West-Vlaanderen
328 Moorslede 2 7.846 9.386 8.909 10.733 11.451 100 120 114 137 146 35,34 324 98,4   West-Vlaanderen
329 Tielt-Winge 4 4.157 5.537 7.228 9.814 11.440 100 133 174 236 275 44,16 259 113,8   Vlaams-Brabant
330 Virton 6 7.069 8.261 9.724 11.009 11.416 100 117 138 156 161 94,49 121 94,1   Luxemburg
331 Florennes 11 8.160 9.363 8.967 10.668 11.339 100 115 110 131 139 133,55 85 91,6   Namen
332 Ham 2 2.287 2.714 5.354 9.326 11.337 100 119 234 408 496 32,69 347 104,9   Limburg
333 Farciennes 2 1.979 10.617 13.355 11.336 11.335 100 536 675 573 573 10,39 1.091 65,5   Henegouwen
334 Kelmis 3 5.986 10.121 11.333 100 169 188 18,12 625 90,9   Luik
335 Borsbeek 1 522 1.079 3.953 10.373 11.309 100 207 757 1.987 2.166 3,92 2.886 98,0   Antwerpen
336 Waasmunster 1 5.381 5.823 6.583 10.237 11.177 100 108 122 190 208 31,93 350 125,4   Oost-Vlaanderen
337 Damme 6 7.574 8.715 8.789 11.058 11.146 100 115 116 146 147 89,52 125 112,3   West-Vlaanderen
338 Raeren 3 5.204 9.550 11.119 100 184 211 74,21 150 108,7   Luik
339 Villers-la-Ville 5 5.364 7.261 6.629 9.092 11.118 100 135 124 170 207 47,45 234 114,8   Waals-Brabant
340 De Pinte 2 1.441 2.614 3.570 10.124 11.116 100 181 248 703 771 17,98 618 139,4   Oost-Vlaanderen
341 Meulebeke 1 8.871 9.185 10.127 11.055 11.100 100 104 114 125 125 29,35 378 99,2   West-Vlaanderen
342 De Panne 2 1.278 3.071 8.182 9.722 11.089 100 240 640 761 868 23,90 464 107,0   West-Vlaanderen
343 Rebecq 3 4.635 7.666 7.771 9.877 11.081 100 165 168 213 239 39,08 284 101,6   Waals-Brabant
344 Aiseau-Presles 4 3.065 6.701 8.789 10.931 10.903 100 219 287 357 356 22,19 491 88,2   Henegouwen
345 Jurbeke 6 6.684 7.013 6.387 9.229 10.866 100 105 96 138 163 57,86 188 108,8   Henegouwen
346 Niel 1 3.358 7.310 10.804 8.405 10.799 100 218 322 250 316 5,27 2.049 101,2   Antwerpen
347 Court-Saint-Étienne 1 2.543 3.924 4.902 8.746 10.750 100 154 193 344 423 26,64 404 109,9   Waals-Brabant
348 Blieberg 5 4.750 7.102 7.994 9.361 10.745 100 150 168 197 226 53,18 202 90,7   Luik
349 Kasteelbrakel 2 3.820 5.014 5.976 8.994 10.671 100 131 156 235 279 22,70 470 115,5   Waals-Brabant
350 Sint-Lievens-Houtem 5 5.983 7.698 9.278 9.171 10.658 100 129 155 153 178 26,67 400 115,1   Oost-Vlaanderen
351 Steenput 7 7.879 7.803 9.762 9.538 10.622 100 99 124 121 135 31,75 335 93,2   Henegouwen
352 Hulshout 3 1.891 2.553 4.608 8.626 10.564 100 135 244 456 559 17,35 609 107,8   Antwerpen
353 Welkenraedt 2 1.840 4.846 6.573 8.801 10.515 100 263 357 478 571 24,47 430 95,1   Luik
354 Begijnendijk 2 2.963 3.659 6.438 9.088 10.487 100 123 217 307 354 17,62 595 115,8   Vlaams-Brabant
355 Bierbeek 4 4.841 6.425 7.552 8.822 10.469 100 133 156 182 216 39,73 263 134,5   Vlaams-Brabant
356 Fosses-la-Ville 6 4.661 6.574 6.442 8.750 10.453 100 141 138 188 224 63,24 165 97,2   Namen
357 Wijnegem 1 1.088 3.016 5.820 8.660 10.432 100 277 535 796 959 7,86 1.327 109,6   Antwerpen
358 Meerhout 1 3.633 4.531 7.189 9.192 10.348 100 125 198 253 285 36,29 283 106,2   Antwerpen
359 Houthulst 3 6.802 8.867 7.405 8.946 10.332 100 130 109 132 152 55,89 185 93,7   West-Vlaanderen
360 Avelgem 5 8.872 7.372 8.044 9.148 10.319 100 83 91 103 116 21,75 474 100,1   West-Vlaanderen
361 Bertem 3 3.746 4.729 5.793 8.843 10.276 100 126 155 236 274 29,75 345 125,9   Vlaams-Brabant
362 Holsbeek 4 4.289 5.343 6.564 8.857 10.158 100 125 153 207 237 38,50 264 127,4   Vlaams-Brabant
363 Hooglede 2 7.981 7.931 7.864 9.750 10.142 100 99 99 122 127 37,84 268 104,3   West-Vlaanderen
364 Montigny-le-Tilleul 2 2.303 4.578 6.896 10.351 10.116 100 199 299 449 439 15,10 670 112,2   Henegouwen
365 Huldenberg 5 5.128 5.343 5.534 9.009 10.080 100 104 108 176 197 39,64 254 126,3   Vlaams-Brabant
366 Erquelinnes 6 4.915 7.987 10.730 9.713 10.043 100 163 218 198 204 44,23 227 81,9   Henegouwen
367 Sankt Vith 5 7.350 8.941 10.035 100 122 137 146,93 68 103,0   Luik
368 Wielsbeke 3 4.766 4.840 6.615 8.911 10.013 100 102 139 187 210 21,76 460 99,1   West-Vlaanderen
369 Neupré 4 2.437 2.727 2.758 9.513 9.994 100 112 113 390 410 31,69 315 131,1   Luik
370 Hoeselt 5 3.035 3.629 5.889 9.133 9.921 100 120 194 301 327 30,02 330 104,8   Limburg
371 Oudenburg 4 3.987 5.648 6.799 8.810 9.911 100 142 171 221 249 35,38 280 103,1   West-Vlaanderen
372 Spa 1 3.957 8.192 9.002 10.333 9.890 100 207 227 261 250 39,85 248 95,4   Luik
373 Dessel 1 1.938 2.167 5.002 8.545 9.805 100 112 258 441 506 27,03 363 101,3   Antwerpen
374 Ledegem 3 7.443 7.135 8.014 9.344 9.770 100 96 108 126 131 24,76 395 98,8   West-Vlaanderen
375 Juprelle 8 3.902 4.912 4.447 8.145 9.740 100 126 114 209 250 35,36 275 106,1   Luik
376 Chimay 14 8.873 10.133 9.600 9.759 9.716 100 114 108 110 110 197,10 49 83,7   Henegouwen
377 Kapelle-op-den-Bos 3 2.319 3.819 5.552 8.783 9.659 100 165 239 379 417 15,25 634 121,3   Vlaams-Brabant
378 Perwijs 5 5.938 6.187 5.242 7.057 9.639 100 104 88 119 162 50,81 190 112,9   Waals-Brabant
379 Halen 3 2.889 3.978 6.395 8.216 9.557 100 138 221 284 331 36,29 263 108,9   Limburg
380 Les Bons Villers 5 5.748 7.720 6.630 8.728 9.540 100 134 115 152 166 42,55 224 110,0   Henegouwen
381 Beauraing 15 6.686 8.468 7.646 8.096 9.460 100 127 114 121 141 174,55 54 88,6   Namen
382 Lennik 3 4.413 4.961 5.930 8.588 9.431 100 112 134 195 214 30,80 306 125,7   Vlaams-Brabant
383 Gooik 4 6.923 7.351 7.287 8.834 9.428 100 106 105 128 136 39,70 238 117,2   Vlaams-Brabant
384 Herenthout 1 2.402 2.761 5.083 8.302 9.417 100 115 212 346 392 23,55 400 105,6   Antwerpen
385 Philippeville 17 6.207 6.468 6.489 7.939 9.381 100 104 105 128 151 156,71 60 90,1   Namen
386 Ardooie 2 9.656 8.422 9.190 9.508 9.338 100 87 95 98 97 34,58 270 101,6   West-Vlaanderen
387 La Bruyère 7 5.152 6.356 5.492 7.836 9.292 100 123 107 152 180 52,98 175 118,1   Namen
388 Pepinster 4 3.146 8.327 8.521 9.292 9.280 100 265 271 295 295 24,79 374 91,5   Luik
389 Yvoir 9 3.998 5.139 6.047 7.914 9.233 100 129 151 198 231 56,84 162 104,7   Namen
390 Awans 5 3.890 5.539 5.540 8.270 9.231 100 142 142 213 237 27,16 340 107,2   Luik
391 Lichtervelde 1 6.003 6.535 6.682 8.270 9.166 100 109 111 138 153 25,93 353 102,9   West-Vlaanderen
392 Orp-Jauche 7 7.115 7.166 6.683 7.437 9.097 100 101 94 105 128 50,50 180 108,5   Waals-Brabant
393 Bitsingen 6 7.237 8.341 7.037 8.176 9.052 100 115 97 113 125 38,17 237 98,7   Luik
394 Bertrix 5 4.779 5.857 6.871 8.054 8.994 100 123 144 169 188 137,70 65 89,3   Luxemburg
395 Galmaarden 3 6.737 6.647 6.897 7.741 8.912 100 99 102 115 132 34,93 255 114,8   Vlaams-Brabant
396 Koekelare 3 5.641 7.379 7.537 8.154 8.870 100 131 134 145 157 39,19 226 97,2   West-Vlaanderen
397 Le Roeulx 5 6.372 7.829 7.995 7.931 8.812 100 123 125 124 138 42,80 206 103,5   Henegouwen
398 Merksplas 1 1.526 3.164 4.192 8.055 8.799 100 207 275 528 577 44,56 197 102,7   Antwerpen
399 Jalhay 2 4.729 4.098 3.511 7.497 8.759 100 87 74 159 185 107,75 81 114,0   Luik
400 Kortessem 5 3.722 3.917 5.199 8.010 8.726 100 105 140 215 234 33,90 257 107,3   Limburg
401 Habay 6 7.361 7.329 7.002 6.968 8.699 100 100 95 95 118 103,64 84 111,1   Luxemburg
402 Gingelom 11 4.663 7.147 8.038 7.600 8.670 100 153 172 163 186 56,49 153 109,9   Limburg
403 Zoutleeuw 5 4.387 6.141 7.218 7.791 8.668 100 140 165 178 198 46,73 185 107,6   Vlaams-Brabant
404 Schelle 1 1.460 2.250 4.972 7.743 8.662 100 154 341 530 593 7,80 1.111 112,8   Antwerpen
405 Dentergem 4 7.400 6.686 7.160 7.868 8.632 100 90 97 106 117 25,94 333 101,2   West-Vlaanderen
406 Lint 1 1.338 2.973 7.864 8.548 100 222 588 639 5,57 1.534 123,9   Antwerpen
407 Boutersem 6 3.714 4.705 5.805 7.234 8.527 100 127 156 195 230 30,75 277 125,9   Vlaams-Brabant
408 Messancy 5 4.108 4.876 4.881 6.902 8.462 100 119 119 168 206 52,43 161 118,5   Luxemburg
409 Hove 1 622 1.263 3.620 8.306 8.444 100 203 582 1.321 1.358 5,99 1.410 145,8   Antwerpen
410 Sombreffe 4 5.245 6.840 6.183 7.305 8.438 100 130 118 139 161 35,78 236 103,9   Namen
411 Opzullik 8 8.838 7.027 5.238 7.471 8.420 100 80 59 85 95 67,68 124 112,8   Henegouwen
412 Mont-Saint-Guibert 3 2.163 3.066 3.033 5.871 8.361 100 142 140 271 387 18,63 449 117,2   Waals-Brabant
413 Zwalm 12 7.218 9.591 7.597 7.683 8.320 100 133 105 106 115 33,82 246 117,9   Oost-Vlaanderen
414 Sint-Martens-Latem 2 2.468 2.492 3.681 8.314 8.257 100 101 149 337 335 14,34 576 163,3   Oost-Vlaanderen
415 Fernelmont 10 6.273 7.183 5.621 6.298 8.221 100 115 90 100 131 65,61 125 112,9   Namen
416 As 2 596 895 3.091 7.213 8.214 100 150 519 1.210 1.378 22,07 372 105,6   Limburg
417 Neufchâteau 6 4.450 6.375 6.105 6.167 8.186 100 143 137 139 184 113,79 72 94,6   Luxemburg
418 Brunehaut 9 8.317 9.851 8.843 7.446 8.152 100 118 106 90 98 46,11 177 93,1   Henegouwen
419 Floreffe 4 3.854 5.220 6.143 7.092 8.115 100 135 159 184 211 38,89 209 105,3   Namen
420 Quévy 10 7.161 8.241 7.836 7.474 8.105 100 115 109 104 113 65,16 124 102,2   Henegouwen
421 Vorselaar 1 1.784 2.061 4.514 7.353 8.044 100 116 253 412 451 27,62 291 107,8   Antwerpen
422 Oostrozebeke 1 4.420 4.461 5.498 7.317 8.021 100 101 124 166 181 16,62 483 100,1   West-Vlaanderen
423 Langemark-Poelkapelle 3 6.555 8.186 7.365 7.656 8.015 100 125 112 117 122 52,53 153 97,7   West-Vlaanderen
424 Kortenaken 5 3.677 4.848 7.094 7.443 7.970 100 132 193 202 217 49,06 162 110,0   Vlaams-Brabant
425 Heuvelland 7 10.418 11.176 9.800 8.399 7.958 100 107 94 81 76 94,24 84 91,1   West-Vlaanderen
426 Estinnes 9 6.722 6.564 7.071 7.521 7.951 100 98 105 112 118 72,73 109 96,7   Henegouwen
427 Vielsalm 4 5.408 6.467 6.684 7.182 7.942 100 120 124 133 147 139,76 57 89,9   Luxemburg
428 Trooz 3 4.162 6.919 7.508 7.689 7.871 100 166 180 188 189 24,20 325 100,8   Luik
429 Wachtebeke 1 4.177 5.365 5.434 6.809 7.837 100 128 130 163 188 34,53 227 108,7   Oost-Vlaanderen
430 Chastre 4 3.960 3.998 3.264 6.487 7.742 100 101 82 164 196 31,27 248 114,5   Waals-Brabant
431 Dalhem 8 6.248 6.431 6.340 6.145 7.666 100 103 101 98 123 36,06 213 110,2   Luik
432 Antoing 6 8.301 9.144 9.078 7.481 7.639 100 110 109 90 92 31,13 245 88,0   Henegouwen
433 Walhain 3 4.668 4.957 4.194 5.412 7.567 100 106 90 116 162 37,94 199 119,1   Waals-Brabant
434 Terhulpen 1 1.645 2.615 4.231 6.943 7.564 100 159 257 442 460 15,60 485 124,8   Waals-Brabant
435 Heers 12 4.636 5.849 6.849 6.575 7.554 100 126 148 142 163 53,07 142 101,0   Limburg
436 Weismes 3 5.065 6.503 7.542 100 128 149 96,93 78 95,7   Luik
437 Hamois 7 3.880 5.049 4.300 6.462 7.528 100 130 111 167 194 76,42 99 101,6   Namen
438 Wellen 4 3.133 3.491 4.909 6.725 7.473 100 111 157 215 239 26,72 280 107,5   Limburg
439 Gesves 5 5.265 5.780 4.544 5.767 7.392 100 110 86 110 140 64,92 114 109,9   Namen
440 Zutendaal 1 928 956 2.032 6.755 7.345 100 103 219 728 791 32,07 229 106,4   Limburg
441 Assesse 7 3.966 4.680 3.999 5.992 7.321 100 118 101 151 185 78,16 94 107,7   Namen
442 Linter 7 4.225 5.726 6.473 6.852 7.317 100 136 153 162 173 36,37 201 112,0   Vlaams-Brabant
443 Stavelot 2 4.843 5.905 5.854 6.479 7.247 100 122 121 134 150 85,07 85 94,5   Luik
444 Bevekom 5 4.990 5.321 4.301 6.199 7.232 100 107 86 124 145 38,58 187 118,4   Waals-Brabant
445 Anhée 7 4.136 5.888 6.084 6.771 7.199 100 142 147 164 174 65,67 110 96,7   Namen
446 Saint-Georges-sur-Meuse 1 4.540 6.303 5.764 6.785 7.196 100 139 127 149 158 20,90 344 95,5   Luik
447 Nieuwerkerken 4 2.142 2.645 3.737 6.483 7.190 100 123 174 303 336 22,46 320 103,7   Limburg
448 Beaumont 8 7.152 6.812 5.752 6.577 7.166 100 95 80 92 100 92,97 77 92,6   Henegouwen
449 Chièvres 6 6.703 6.965 6.185 6.006 7.045 100 104 92 90 105 46,91 150 96,2   Henegouwen
450 Sint-Laureins 5 7.900 8.718 8.055 6.513 7.041 100 110 102 82 89 74,50 95 105,9   Oost-Vlaanderen
451 Itter 3 4.367 5.515 5.182 5.651 7.039 100 126 119 129 161 34,92 202 113,3   Waals-Brabant
452 Kluisbergen 4 7.874 4.994 6.377 6.086 6.874 100 63 81 77 87 30,38 226 107,9   Oost-Vlaanderen
453 Quiévrain 3 4.183 5.764 7.278 6.713 6.852 100 138 174 160 164 21,22 323 80,2   Henegouwen
454 Pittem 2 7.595 6.881 6.107 6.629 6.834 100 91 80 87 90 34,42 199 99,8   West-Vlaanderen
455 Lierde 4 5.419 5.606 5.942 6.291 6.805 100 103 110 116 126 26,13 260 111,6   Oost-Vlaanderen
456 Hensies 4 5.738 6.060 7.087 6.782 6.797 100 106 124 118 118 25,99 261 86,8   Henegouwen
457 Hoegaarden 3 4.466 5.126 6.206 6.014 6.797 100 115 139 135 152 33,93 200 121,3   Vlaams-Brabant
458 Villers-le-Bouillet 5 4.340 6.290 4.807 5.653 6.764 100 145 111 130 156 32,71 207 105,7   Luik
459 Herne 3 7.942 6.965 6.121 6.372 6.763 100 88 77 80 85 44,63 152 117,4   Vlaams-Brabant
460 Moerbeke 1 4.002 5.962 5.646 5.753 6.724 100 149 141 144 168 37,80 178 109,5   Oost-Vlaanderen
461 Bekkevoort 3 1.977 2.842 5.403 5.726 6.672 100 144 273 290 337 37,17 179 113,0   Vlaams-Brabant
462 Ramillies 7 5.844 5.388 5.065 5.295 6.667 100 91 87 91 114 48,68 137 111,0   Waals-Brabant
463 Kaprijke 2 6.764 6.479 5.936 6.175 6.587 100 96 88 91 97 33,71 195 113,8   Oost-Vlaanderen
464 Wortegem-Petegem 5 9.248 7.502 5.995 6.071 6.552 100 81 65 66 71 41,96 156 118,7   Oost-Vlaanderen
465 Braives 8 5.043 6.845 5.984 5.352 6.484 100 136 119 106 129 44,00 147 107,1   Luik
466 Maarkedal 4 9.466 8.763 6.998 6.448 6.340 100 93 74 68 67 45,63 139 117,4   Oost-Vlaanderen
467 Engis 3 2.338 4.274 5.834 5.689 6.310 100 183 250 243 270 27,74 227 87,0   Luik
468 Geetbets 3 2.903 3.870 5.140 5.793 6.263 100 133 177 200 216 35,17 178 104,0   Vlaams-Brabant
469 Hastière 7 2.651 3.287 4.076 4.976 6.168 100 124 154 188 233 56,46 109 82,9   Namen
470 Vaux-sur-Sûre 6 4.113 4.699 4.353 4.176 6.143 100 114 106 102 149 135,87 45 96,0   Luxemburg
471 Etalle 6 4.449 4.535 3.578 4.890 6.063 100 102 80 110 136 78,10 78 115,6   Luxemburg
472 Remicourt 5 2.686 3.749 4.454 4.753 6.062 100 140 166 177 226 22,58 268 111,1   Luik
473 Somme-Leuze 9 3.721 3.423 2.696 4.170 6.019 100 92 72 112 162 95,09 63 94,5   Namen
474 Lontzen 2 3.433 5.010 6.008 100 146 175 28,73 209 98,1   Luik
475 Elzele 3 9.495 8.555 6.549 5.580 5.969 100 90 69 59 63 44,69 134 102,4   Henegouwen
476 Lobbes 4 4.033 4.867 4.811 5.520 5.919 100 121 119 137 147 32,08 184 104,8   Henegouwen
477 Pecq 5 6.493 5.838 5.467 5.157 5.901 100 90 84 79 91 32,91 179 95,8   Henegouwen
478 Lendelede 1 3.828 3.619 4.452 5.502 5.863 100 95 116 144 153 13,15 446 103,5   West-Vlaanderen
479 Drogenbos 1 592 1.335 3.661 4.693 5.851 100 226 618 793 988 2,49 2.349 88,2   Vlaams-Brabant
480 Florenville 7 6.969 6.491 5.604 5.546 5.838 100 93 80 80 84 146,91 40 89,6   Luxemburg
481 Nandrin 4 2.618 3.306 2.785 5.376 5.796 100 126 106 205 221 35,90 161 126,3   Luik
482 Léglise 5 3.114 3.834 4.006 3.701 5.746 100 123 129 119 185 172,92 33 101,5   Luxemburg
483 Saint-Hubert 6 4.621 5.933 5.618 5.727 5.741 100 128 122 124 124 111,16 52 91,3   Luxemburg
484 Attert 5 4.727 4.673 3.105 4.118 5.730 100 99 66 87 121 70,94 81 137,7   Luxemburg
485 Bütgenbach 2 3.977 5.550 5.723 100 140 144 97,31 59 93,7   Luik
486 Hotton 4 2.631 3.000 3.016 4.890 5.722 100 114 115 186 217 57,32 100 87,0   Luxemburg
487 Nassogne 8 4.508 4.712 4.075 4.760 5.695 100 105 90 106 126 111,96 51 94,4   Luxemburg
488 Celles 6 10.057 8.282 6.632 5.415 5.684 100 82 66 54 57 67,14 85 94,6   Henegouwen
489 Thimister-Clermont 2 4.576 3.977 3.663 5.075 5.652 100 87 80 111 124 28,73 197 107,7   Luik
490 Limburg 3 2.687 6.188 5.877 5.495 5.648 100 230 219 205 210 24,63 229 95,1   Luik
491 Viroinval 8 5.500 7.205 6.243 5.623 5.640 100 131 114 102 103 120,90 47 84,1   Namen
492 Incourt 5 5.177 4.428 3.539 4.114 5.614 100 86 68 79 108 38,79 145 118,8   Waals-Brabant
493 Amel 3 4.082 5.069 5.599 100 124 137 125,15 45 96,3   Luik
494 Héron 4 4.529 5.479 4.473 4.195 5.585 100 121 99 93 123 38,32 146 108,7   Luik
495 Marchin 2 2.912 6.392 5.019 4.935 5.548 100 220 172 169 191 30,00 185 104,7   Luik
496 Paliseul 8 2.977 4.651 5.026 5.006 5.515 100 156 169 168 185 112,96 49 90,3   Luxemburg
497 Büllingen 3 4.539 5.287 5.510 100 116 121 150,49 37 94,5   Luik
498 Ruiselede 1 6.773 6.528 5.567 5.048 5.504 100 96 82 75 81 30,20 182 102,0   West-Vlaanderen
499 Gouvy 5 4.718 5.975 5.936 4.581 5.483 100 127 126 97 116 165,11 33 88,3   Luxemburg
500 Glabbeek 4 2.906 3.835 4.720 5.071 5.426 100 132 162 175 187 26,78 203 119,6   Vlaams-Brabant
501 Bouillon 11 6.880 6.744 6.325 5.437 5.400 100 98 92 79 78 149,09 36 89,3   Luxemburg
502 Libin 7 3.998 4.183 4.113 4.341 5.381 100 105 103 109 135 139,72 39 97,8   Luxemburg
503 Comblain-au-Pont 2 1.631 4.469 5.117 5.189 5.334 100 274 314 318 327 22,68 235 92,3   Luik
504 Havelange 9 4.724 6.064 5.119 4.622 5.314 100 128 108 98 112 104,73 51 99,6   Namen
505 Rumes 3 4.928 6.278 5.521 5.064 5.298 100 127 112 103 108 23,72 223 91,6   Henegouwen
506 Momignies 7 5.997 6.365 5.650 5.128 5.296 100 106 94 86 88 85,58 62 76,7   Henegouwen
507 Houffalize 7 5.778 6.468 5.142 4.501 5.292 100 112 89 78 92 166,58 32 92,3   Luxemburg
508 Chiny 6 5.989 5.711 4.676 4.885 5.274 100 95 78 82 88 113,69 46 94,5   Luxemburg
509 Ohey 6 3.989 4.575 3.557 4.063 5.206 100 115 89 102 131 56,62 92 99,1   Namen
510 Honnelles 10 6.477 7.270 6.169 5.052 5.148 100 112 95 78 79 43,65 118 99,8   Henegouwen
511 Ferrières 5 2.995 3.220 2.943 4.208 5.116 100 108 98 141 171 56,90 90 103,4   Luik
512 Houyet 10 4.728 6.355 4.993 4.433 5.116 100 134 106 94 108 122,31 42 91,6   Namen
513 Alveringem 9 10.270 9.676 7.728 4.805 5.054 100 94 75 49 49 80,01 63 91,8   West-Vlaanderen
514 Cerfontaine 6 4.502 4.731 4.315 4.334 4.995 100 111 96 96 111 83,45 60 93,7   Namen
515 Sivry-Rance 5 5.870 5.737 4.540 4.506 4.858 100 98 77 77 83 72,97 67 87,9   Henegouwen
516 Clavier 6 3.633 4.513 4.222 4.120 4.846 100 124 116 113 133 79,12 61 104,0   Luik
517 Gedinne 12 4.727 5.517 4.596 4.344 4.686 100 117 97 92 99 151,56 31 86,5   Namen
518 Lens 5 6.428 5.120 4.107 3.729 4.678 100 80 64 59 73 49,42 95 97,1   Henegouwen
519 Musson 2 2.513 2.675 2.677 3.893 4.675 100 106 107 155 186 34,81 134 99,0   Luxemburg
520 Linkebeek 1 1.206 1.795 3.050 4.751 4.640 100 149 253 394 385 4,15 1.118 123,9   Vlaams-Brabant
521 Pepingen 6 4.688 4.567 3.912 4.247 4.567 100 97 83 91 97 36,05 127 123,7   Vlaams-Brabant
522 Baelen 2 2.971 2.940 2.796 3.852 4.518 100 99 94 130 152 85,73 53 101,4   Luik
523 Tintigny 4 3.629 3.697 3.141 3.436 4.512 100 102 87 95 124 81,79 55 102,7   Luxemburg
524 Voeren 6 4.134 4.189 4.416 4.315 4.387 100 101 107 104 106 50,63 87 100,0   Limburg
525 Verlaine 4 2.101 2.694 2.188 3.429 4.312 100 128 104 163 205 24,21 178 114,5   Luik
526 Anthisnes 4 2.967 3.517 3.068 3.881 4.254 100 119 103 131 143 37,08 115 107,6   Luik
527 Merbes-le-Château 4 3.166 3.696 3.922 4.032 4.224 100 117 124 127 133 30,24 140 89,6   Henegouwen
528 Modave 4 2.461 4.090 3.238 3.588 4.219 100 166 132 146 171 40,37 105 108,4   Luik
529 Aubel 1 3.202 2.921 3.067 3.851 4.200 100 91 96 120 131 18,83 223 113,3   Luik
530 La Roche-en-Ardenne 6 5.070 5.864 4.602 4.107 4.161 100 116 91 81 82 147,52 28 92,5   Luxemburg
531 Olne 1 3.025 3.178 2.348 3.731 4.082 100 105 78 123 135 15,99 255 118,0   Luik
532 Faimes 5 2.628 3.356 2.742 3.155 4.079 100 128 104 120 155 28,48 143 112,9   Luik
533 Froidchapelle 5 3.326 3.574 3.038 3.315 4.053 100 107 91 100 122 86,03 47 85,1   Henegouwen
534 Oerle 5 2.253 3.100 2.929 3.317 4.025 100 138 130 147 179 19,64 205 105,0   Luik
535 Burg-Reuland 2 4.278 3.787 3.974 100 89 93 108,96 36 97,1   Luik
536 Brugelette 5 4.970 4.530 3.591 3.344 3.823 100 91 72 67 77 28,40 135 91,1   Henegouwen
537 Hamoir 3 1.668 2.364 2.757 3.510 3.806 100 142 165 210 228 27,80 137 96,9   Luik
538 Mont-de-l'Enclus 4 4.405 3.409 3.525 3.172 3.804 100 77 80 72 86 26,93 141 100,6   Henegouwen
539 Hélécine 3 2.113 3.433 3.132 2.848 3.789 100 162 148 135 179 16,62 228 101,5   Waals-Brabant
540 Saint-Léger 3 2.572 3.399 2.279 3.192 3.742 100 132 89 124 145 35,86 104 109,7   Luxemburg
541 Bertogne 3 2.862 3.526 3.177 2.724 3.739 100 123 111 95 131 91,67 41 92,3   Luxemburg
542 Manhay 6 3.604 3.514 2.895 2.885 3.703 100 98 80 80 103 119,81 31 97,0   Luxemburg
543 Lierneux 3 3.633 4.738 4.362 3.317 3.637 100 130 120 91 100 92,08 39 95,6   Luik
544 Vleteren 3 4.242 4.972 4.546 3.593 3.611 100 117 107 85 85 38,15 95 88,6   West-Vlaanderen
545 Geer 7 2.426 2.956 2.686 2.570 3.559 100 122 111 106 147 23,62 151 109,4   Luik
546 Crisnée 5 1.958 2.362 2.300 2.584 3.540 100 121 117 132 181 16,83 210 113,6   Luik
547 Bièvre 10 2.775 3.701 3.601 3.140 3.471 100 133 130 114 125 109,59 32 84,7   Namen
548 Fexhe-le-Haut-Clocher 5 1.413 2.200 2.524 2.930 3.429 100 156 179 207 243 19,25 178 109,6   Luik
549 Vloesberg 1 5.140 4.009 3.465 3.194 3.422 100 78 67 62 67 23,00 149 104,1   Henegouwen
550 Lijsem 3 2.118 2.908 2.826 2.806 3.351 100 137 133 132 158 14,75 227 109,2   Luik
551 Berloz 3 1.552 2.341 2.641 2.620 3.336 100 151 170 169 215 14,49 230 105,5   Luik
552 Érezée 4 2.983 3.176 2.844 2.745 3.334 100 106 95 92 112 78,44 43 95,4   Luxemburg
553 Burdinne 5 3.202 3.536 2.684 2.709 3.299 100 110 84 85 103 32,57 101 112,3   Luik
554 Onhaye 7 3.475 3.353 2.631 3.011 3.277 100 96 76 87 94 65,53 50 95,0   Namen
555 Lo-Reninge 4 5.927 5.798 4.424 3.217 3.237 100 98 75 54 55 62,94 51 92,0   West-Vlaanderen
556 Stoumont 5 3.886 3.820 3.040 2.873 3.190 100 98 78 74 82 108,45 29 103,7   Luik
557 Wellin 5 2.049 2.541 2.386 2.837 3.186 100 124 116 138 155 67,52 47 97,4   Luxemburg
558 Donceel 4 1.841 2.510 2.096 2.653 3.144 100 136 114 144 171 23,31 135 116,6   Luik
559 Wasseiges 4 2.980 3.187 2.197 2.241 3.144 100 106 74 75 103 24,45 129 100,1   Luik
560 Baarle-Hertog 1 1.007 1.028 1.742 2.120 3.012 100 102 173 211 299 7,48 403 87,5   Antwerpen
561 Doische 10 2.987 3.495 3.178 2.840 2.995 100 117 106 95 100 84,02 36 87,0   Namen
562 Tenneville 3 2.382 2.567 2.314 2.449 2.882 100 108 97 103 121 91,81 31 96,3   Luxemburg
563 Ouffet 3 1.731 2.595 2.215 2.474 2.828 100 150 128 143 163 40,22 70 103,4   Luik
564 Meix-devant-Virton 5 3.644 3.337 2.609 2.691 2.818 100 92 72 74 77 54,20 52 95,7   Luxemburg
565 Zuienkerke 4 2.399 2.800 2.634 2.790 2.751 100 117 110 116 115 48,86 56 113,2   West-Vlaanderen
566 Tinlot 5 1.739 2.251 1.940 2.184 2.746 100 129 112 126 158 37,12 74 109,0   Luik
567 Rendeux 4 3.336 3.530 2.522 2.217 2.679 100 106 76 66 80 68,83 39 90,4   Luxemburg
568 Sainte-Ode 3 2.112 2.444 2.426 2.181 2.666 100 116 115 103 126 97,87 27 86,0   Luxemburg
569 Tellin 4 1.617 2.376 2.173 2.229 2.523 100 147 134 138 156 56,64 45 93,6   Luxemburg
570 Trois-Ponts 3 2.004 2.410 2.260 2.346 2.517 100 120 113 117 126 68,90 37 95,9   Luik
571 Vresse-sur-Semois 12 4.669 4.399 3.543 2.810 2.505 100 94 76 60 54 101,04 25 87,3   Namen
572 Fauvillers 3 2.582 2.621 2.005 1.838 2.435 100 102 78 71 94 74,11 33 99,4   Luxemburg
573 Bever 1 3.425 2.664 1.918 1.980 2.265 100 78 56 58 66 19,78 115 109,5   Vlaams-Brabant
574 Rouvroy 4 1.912 1.998 1.711 1.877 2.141 100 104 89 98 112 27,68 77 92,7   Luxemburg
575 Spiere-Helkijn 2 2.187 2.514 1.897 1.858 2.056 100 115 87 85 94 10,78 191 99,7   West-Vlaanderen
576 Horebeke 2 2.812 2.449 2.277 1.968 2.036 100 87 81 70 72 11,20 182 128,9   Oost-Vlaanderen
577 Martelange 1 1.116 1.638 1.604 1.428 2.003 100 147 144 128 179 29,67 68 95,1   Luxemburg
578 Herbeumont 3 2.433 2.499 1.924 1.434 1.728 100 103 79 59 71 58,81 29 92,9   Luxemburg
579 Daverdisse 4 1.521 1.992 1.710 1.360 1.415 100 131 112 89 93 56,40 25 86,2   Luxemburg
580 Mesen 1 1.423 1.434 1.088 964 1.074 100 101 76 68 75 3,58 300 78,7   West-Vlaanderen
581 Herstappe 1 135 148 134 85 77 100 110 99 61 57 1,35 57 111,0   Limburg