Sulfozouten

Sulfozouten vormen een klasse mineralen met de algemene formule AmBnSp, waarin

De meeste sulfozouten zijn opaak en bijna altijd sterk met elkaar vergroeid. Er zijn meer dan 200 sulfozouten; slechts enkele daarvan zijn economisch belangrijk.

TermBewerken

De term sulfozout werd oorspronkelijk voorgesteld om verbindingen aan te geven die het zout zijn van meestal hypothetische zuren, waarin het zuurstofatoom is vervangen door een zwavelatoom. De term is nog steeds in gebruik om een bepaald type niet-geoxideerde zwavelmineralen te onderscheiden van sulfiden.

Wanneer in sulfiden een metaal en een niet-metaal (bijvoorbeeld arseen of antimoon) aanwezig zijn, neemt dit niet-metaal in de kristalstructuur de plaats in van zwavel, zoals in arsenopyriet (FeAsS). In de sulfozouten daarentegen nemen de niet-metalen in het algemeen de plaats in van de metalen, zoals in bournoniet (PbCuSbS3).

Classificatie van sulfozoutenBewerken

Naarmate het structuuronderzoek vordert, levert de classificatie van sulfozouten steeds meer problemen op. Enerzijds blijken verbindingen die tot de sulfozouten werden gerekend, beter bij de oude indeling van de sulfiden te kunnen worden ingedeeld (zoals enargiet), anderzijds blijkt de structuur van vele sulfozouten een treffende overeenkomst te vertonen met die van de silicaten. Tegenwoordig worden ze bij de sulfiden ingedeeld.

Lijst van sulfozouten (selectie)Bewerken

Type A3BS3Bewerken

Mineraal Chemisch formule
Anniviet Cu12Sb4S13
Pyrargyriet Ag3SbS3
Proustiet Ag3AsS3
Tennantiet Cu12As4S13

Type A3BS4Bewerken

Mineraal Chemisch formule
Enargiet Cu3AsS4
Geocroniet Pb14(Sb,As)6S23
Gratoniet Pb9As4S15
Samsoniet Ag4MnSb2S6
Sulvaniet Cu3VS4

Type A2BS3Bewerken

Mineraal Chemisch formule
Aikiniet PbCuBiS3
Bournoniet PbCuSbS3
Seligmanniet PbCuAsS3

Type ABS2Bewerken

Mineraal Chemisch formule
Boulangeriet Pb5Sb4S11
Chalcostibiet CuSbS2
Emplectiet CuBiS2
Matildiet AgBiS2
Smithiet AgAsS2
Tealliet PbSnS2

Type A2B2S5Bewerken

Mineraal Chemisch formule
Jamesoniet Pb4FeSb6S14
Ramdohriet Ag3Pb6Sb11S24

Type A2B3S6Bewerken

Mineraal Chemisch formule
Andoriet PbAgSb3S6
Lindstromiet Pb3Cu3Bi7S15

Type AB2S4Bewerken

Mineraal Chemisch formule
Berthieriet FeSb2S4
Cylindriet Pb3Sn4FeSb2S14
Zinkeniet Pb9Sb22S42