Substitutie (wiskunde)

wiskunde

Substitutie in de wiskunde betekent het vervangen, invullen of substitueren van een uitdrukking door een nieuwe uitdrukking, die de waarde van een variabele krijgt. Substitutie wordt bijvoorbeeld in een vergelijking gebruikt of bij integratie door substitutie.

Oplossen van een stelsel bewerken

Substitutie wordt gebruikt bij het oplossen van een stelsel van lineaire vergelijkingen.

 

Schrijf de eerste vergelijking in functie van  :

 

Substitueer   in de tweede vergelijking door de net gevonden uitdrukking:

 

Er is een waarde voor   gevonden, vul deze in   in en men zal ook een waarde voor   vinden:

 

De oplossing is gevonden.

Voorbeelden bewerken

  • Als
 
dan bereken je de functiewaarde   door   te substitueren.
  • De vergelijking
 
is op te lossen door   te substitueren. Dat levert
 
Deze vergelijking, die wel schaduwvergelijking wordt genoemd, is op te lossen in  . Dat levert   of  . Door nu in deze uitkomsten   terug te substitueren volgt dat   of dat