Suatiegeul

watergang nabij een strand

Een suatiegeul of mui is te vinden op of nabij het strand of op een kwelder. Parallel aan het strand ligt vaak een zandbank met tussen de zandbank en het strand een dieper gedeelte dat volloopt bij vloed. Zo'n diepe geul heet een zwin.[1] De watergang, waardoor water wegstroomt bij eb, wordt de suatiegeul of mui genoemd en ligt meestal loodrecht op de kust. Door een aanzienlijk getijdenverschil, bijvoorbeeld bij Katwijk 1,5 meter, kan een sterke stroming, een muistroom, plaatsvinden vanuit de zwin door de mui naar de zee.[2]

Volgens het Woordenboek der Nederlandsche Taal is mui waarschijnlijk hetzelfde woord dat in plaatsnamen voorkomt. Voorbeelden hiervan zijn Muiden, Arnemuiden, IJsselmuiden en IJmuiden.[3]

Zie ookBewerken