Studenten van A tot Z

Wikimedia-lijst
A-Z-lijst
A-Z-lijst
Dit is een van-A-tot-Z-lijst van op Wikipedia aanwezige artikelen die iets te maken hebben met dit onderwerp. Als u een artikel aantreft dat hier ook thuishoort maar nog niet op deze lijst staat, dan mag u dit vrijelijk toevoegen. Het is echter niet de bedoeling om hier links naar ontbrekende artikelen te plaatsen.

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z

Academisch jaar - Academisch kwartiertje - Actus - Ad fundum - Adiutor - Abactis - Afstudeerkring - Aller Heiligen Convent - Alumnus - Anciënniteit - Assistent in opleiding (aio) - Algemene Senaten Vergadering

Bachelor - Bachelor-masterstructuur - Basisbeurs - Bierestafette - Bindend studieadvies - Blauwe bladzijden - Brassen - Bul

Calotte - Campus - Cantus - College - Collegegelddifferentiatie - College van bestuur - Colloquium doctum - Commilito - Coöptatie - Corps - Cum laude

Decaan - Dienst Uitvoering Onderwijs - Dissertatie - Dies natalis - Dispuut - Doctor (dr.) - Doctorandus (drs.)

ECTS - Emeritaat - Eredoctoraat - Erasmus Student Network - Extraneus

Faculteit - Faculteitscafé - Faculteitskring - Faculteitsraad - Faculteitsvereniging - Federatie van Unitates en Bonden

Groensenaten - Groot Nederlands Studenten Kampioenschap

HBOLOOG - Hoger beroepsonderwijs (hbo) - Hoger onderwijs - Hoogleraar - Hoorcollege - Hospes/hospita - Hospiteerborrel - Huislijst

Informatie Beheer Groep (IBG) - Inauguratie - Inaugurele rede - Ingenieur (ir./ing.) - Interdisciplinair studeren - Introductietijd - Io vivat - Ius promovendi

Jaarclub

Kennismakingstijd - Keuzegids - Kroegjool

Landelijke Kamer van Verenigingen - Leerkrediet - Loyaliteitsverklaring - LSVb - Lustrum

Lijsten

bewerken

Master - Meester in de rechten (mr.) - Mensa - Ministerie van Onderwijs - Ministerie van Onderwijs (België) - Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

Natio

Ontgroening - Ontgroensenaten - Ouderejaars - Oud-lid - OV-studentenkaart

Paranimf - Parijse studentenrevolte - Pedel - Postdoctorale opleiding - Praeses - Presidium - Prestatiebeurs - Professor - Proefschrift - Promotie - Promovendus - Propedeuse - Prosenior

Quaestor

Rector magnificus - Reünist

Schacht - Schachtenmeester - Scriptie - Semester - Stelling (proefschrift) - Student - Studentenarbeid - Studentenclub - Studentencodex - Studentencorps - Studentendoop - Studentenflat - Studentengezelligheidsvereniging - Studentenhuis - Studentenhuisvesting - Studentenkerk - Studentenpartij - Studentenpas - Studentenprotesten in Chili in 2011 - Studentenraad - Studentenrekening - Studentensociëteit - Studentensportraad - Studentensportvereniging - Studentenvakbond - Studentenvereniging - Studentenverzet (Tweede Wereldoorlog) - Studentenweerbaarheid - Studieboek - Studiefinanciering - Studiekeuze - Studiepunt - Studierichting - Studietoelage - Studievereniging - Studiezaal - Syllabus

Tempobeurs - Thesis - Trimester

Universiteit - Universiteitsbibliotheek (UB) - Universiteitsblad - Universiteitskrant (RUG)

Varsity - Vaandeljatten - Verhandeling - Verplichte introductietijd - Verticale structuur

Weerbaar en Student (boek)

Zelfstandig student - Zelfstudie - Zusterlijke Eenheid uit Saamhorigheid - Zooien - Zwanenzang

Zie ook

bewerken
bewerken