Structuurfondsen

De structuurfondsen zijn financiële instrumenten van de Europese Unie, die erop gericht zijn economische verschillen tussen de regio's te verkleinen. Er zijn sinds 1 januari 2007 twee structuurfondsen: