Stormvloedkering

beweegbare kering die bij stormvloed gesloten wordt ter voorkoming van overstroming

Een stormvloedkering is een waterbouwkundige constructie die bij stormvloed of springtij moet verhinderen dat er grote hoeveelheden water de monding van een rivier of zeearm instromen en stroomopwaarts tot overstromingen leiden. Het gaat om beweegbare kunstwerken die sluiten bij extreem hoogwater.[1]

Balgstuw bij Ramspol
Oosterscheldekering
Thames Barrier

In Nederland zijn tussen 1958 en 1997 in het kader van de Deltawerken vijf stormvloedkeringen gereed genomen. In 2002 kwam de kering in het Ramsdiep bij het IJsselmeer gereed.

Bij de landelijke storm van 3 januari 2018 trad de unieke situatie op dat alle vijf de Nederlandse keringen op hetzelfde moment werden gesloten.[2][3][4][5][6]

Op 21 december 2023 zorgde de storm Pia voor hoogwater waardoor alle zes de stormvloedkeringen in Nederland werden gesloten.

Voorbeelden bewerken

Nederland bewerken

België bewerken

Duitsland bewerken

  • Er liggen een reeks stormvloedkeringen in de mondingen van de rivieren Ems, Weser, Elbe en Eider aan de Duitse Noordzeekust.

Andere landen bewerken