Stormvloed van 838

Tijdens de stormvloed van 838 loopt op 26 december een groot deel van Noordwest-Nederland, toen behorend tot het Frankische Rijk, onder. Gebrek aan goede dijken was een belangrijke oorzaak van deze watersnood.

Stormvloed van 838
Jaar 838
Datum 26 december
Regio Noordwest-Nederland
Doden ruim 2.400

De stormvloed wordt genoemd in twee onafhankelijke geschriften. Het eerste geschrift is afkomstig van de Franse bisschop Prudentius van Troyes. Het tweede geschrift dat melding maakt van deze stormvloed, komt uit de zogenaamde Annales Xantenses, een Karolingisch geschiedwerk. Beide melden grote overstromingen met als gevolg dat een groot aantal plaatsen werd verwoest.

In Oost-Friesland ontstond de Leybocht, een zeearm nabij de stad Norden.