Een stofkap of stofmasker is een ademhalingsbeschermingsmasker dat wordt gebruikt ter bescherming van de luchtwegen tegen stof. Een stofmasker biedt geen bescherming tegen de dampen van organische oplosmiddelen.

stofkapje

Bouw bewerken

In de bouwwereld kan op basis van Arbowetgeving het dragen van een stofmasker in een stoffige omgeving verplicht worden gesteld.

Zie ook bewerken