Chemische stofeigenschap

stofeigenschap in de chemie, niet-fysische stofeigenschap
(Doorverwezen vanaf Stofeigenschap)

Een chemische stofeigenschap is een chemische eigenschap, die eigen is aan het betreffende materiaal of de stof. Het zegt iets over hoe de stof reageert tijdens een chemische reactie of proces.

Chemische stofeigenschappen zijn niet per definitie hetzelfde als materiaaleigenschappen of fysische eigenschappen van stoffen of materialen.

Chemische stofeigenschappenBewerken

De term 'stofeigenschap' betekent dat de eigenschap niet verandert als de hoeveelheid van het materiaal verandert. Deze hoeveelheid kan van alles zijn, zoals massa of volume, maar hij kan ook dimensieloos zijn.

Chemische eigenschappen van een stof blijven hetzelfde als atomen worden vervangen door isotopen van hetzelfde chemisch element.

VoorbeeldenBewerken

Voorbeelden van eigenschappen die geen stofeigenschappen zijnBewerken

De massa van een voorwerp hangt wél af van de hoeveelheid materiaal en is dus geen stofeigenschap. Het gewicht – vaak verward met massa – hangt af van zowel de hoeveelheid materiaal als van de grootte van de zwaartekrachtversnelling ter plaatse; het gewicht is dus evenmin een stofeigenschap.

Zie ookBewerken