Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel

Nederlandse organisatie

De Stichting Monumentenbehoud Dongeradeel is een Nederlandse stichting die in 1993 werd opgericht namens de gemeente Dongeradeel met als doel het behoud van monumenten in deze gemeente.

De Eendracht, een van de molens in beheer van de stichting.

Tot de monumenten behoren kerktorens en molens. Van de tien molens in Dongeradeel zijn er zeven in beheer bij de stichting.

MolensBewerken

Plaats Molen
Anjum De Eendracht
Dokkum De Hoop
Dokkum Zeldenrust
Ezumazijl De Gans
Hantum De Hantumermolen
Holwerd De Hoop
Metslawier Ropta