Stichting Lodewijk de Raet

Vlaamse pluralistische vorminstelling van openbaar nut

De Stichting Lodewijk de Raet is een Vlaamse pluralistische vormingsinstelling van openbaar nut, opgericht in 1952 met als doel het versterken van de mondigheid en de participatie van de burger in Vlaanderen. De stichting wordt als gespecialiseerde landelijke vormingsinstelling erkend en betoelaagd door de Vlaamse overheid. De naam van de organisatie verwijst naar de idealen van Lodewijk de Raet (1870-1914). Deze beklemtoonde het belang van de democratisering van het onderwijs tot en met de universiteit en van de volksontwikkeling.

De ambitie van de stichting is een samenleving waar iedereen er als individu toe doet, zin heeft voor het sociale en oog heeft voor het politieke en economische. Daarbij werden in het vormingswerk van de Stichting Lodewijk de Raet persoonlijke ontwikkeling en maatschappelijke verantwoording steeds aan elkaar gekoppeld. Ook vandaag nog focust het vormingswerk zich op het vermogen van iedereen om te participeren aan de samenleving en aan de verschillende sociale contexten die er deel van uitmaken.

Concreet biedt Stichting Lodewijk de Raet verschillende cursussen aan, zoals: 'overtuigen met stijl', 'spreken voor een groep', 'omgaan met conflicten', 'werken met vrijwilligers', 'coachend leidinggeven', 'leiden van teams en taakgroepen', 'socratisch gesprek', 'begeleiden van filosofische caf├ęs', ...

Naast het brede publiek, doen ook organisaties, bedrijven en overheden een beroep op het vormingsaanbod van Stichting Lodewijk de Raet. Momenteel treedt de instelling naar voren als "een referentie voor sociale competentie". Daarnaast organiseert Stichting Lodewijk de Raet ook cultuur-, muziek-, natuur- en stadsreizen.

VoorzittersBewerken

Externe linkBewerken