Stelling van Heine-Cantor

In de wiskunde stelt de stelling van Heine-Cantor, genoemd naar Eduard Heine en Georg Cantor, dat elke continue functie

van een compacte metrische ruimte naar een metrische ruimte ook uniform continu is.

Als bijvoorbeeld een continue functie is, dan is ook uniform continue.