Station Ter Aar

spoorwegstation in Nederland
Voormalig station Ter Aar in 1996.

Station Ter Aar (afkorting:Ta) is een voormalig spoorwegstation aan de spoorlijn Nieuwveen – Ter Aar. In tegenstelling tot de naam lag het niet bij Ter Aar, maar bij Papenveer. Het station werd geopend op 2 januari 1918 en gesloten op 1 januari 1936.

Het station werd gebouwd voor vervoer van groenten van de groenteveiling richting binnen- en buitenland.

Het stationsgebouw dateert van 1913. Het gebouw wijkt veel af van de meeste stationsgebouwen van de HESM. Tegenwoordig is het pand als woonhuis ingericht en bevindt zich aan de Schilkerweg 1.