Stadtwerke

De Stadtwerke zijn in Duitsland en Oostenrijk een nutsbedrijf dat binnen de gemeente verantwoordelijk kan zijn voor voorzieningen als:

De Stadtwerke van Karlsruhe.

In Duitsland zijn de meeste Stadtwerke verzelfstandigd (omgezet in GmbH's of AG's). Sommige Stadtwerke zijn gedeeltelijk geprivatiseerd. Ook worden sommige Stadtwerke omgezet in holdings. Dat houdt in dat de taken worden ondergebracht in aparte dochterondernemingen.