Stads- en streekvervoer in Noord-Brabant

Openbaar vervoer

Het stads- en streekvervoer in Noord-Brabant geeft een overzicht van alle buslijnen die gereden worden in de provincie Noord-Brabant, die verdeeld is over drie concessiegebieden. De concessies West- en Oost-Brabant zijn gegund aan Arriva, de concessie Zuidoost-Brabant is gegund aan Hermes. Alle drie de concessies rijden onder de naam Bravo. De Lijn exploiteert enkele grensoverschrijdende verbindingen uit België. Het gaat hier om de lijnen die zich in de provincie begeven, maar ook lijnen die de provincie doorkruisen.

De schuingedrukte plaatsnamen bevinden zich buiten de provincie Noord-Brabant. Bij lijnen die horen bij concessies die niet uit Noord-Brabant komen is tevens de opdrachtgevende OV-autoriteit vermeld.

Historie Bewerken

Stoomtrams Bewerken

Het eerste moderne openbaar vervoer in Noord-Brabant stamt uit de jaren 80 van de 19e eeuw. Vanaf 1880 reden er stoomtrams. Het eerste stoomtrambedrijf was de Zuider Stoomtramweg-Maatschappij (ZSM), welke vanaf 1880 een tramlijn exploiteerde van Breda naar Oosterhout. Ze werd gevolgd door de Stoomtramweg-Maatschappij 's-Bosch-Helmond ('sBH) (later de Stoomtram 's-Hertogenbosch-Helmond-Veghel-Oss (HHVO) welke vanaf 1881 in drie fasen een traject aanlegde van 's-Hertogenbosch via Veghel naar Helmond. Enkele jaren kwam er vanaf Veghel een tak naar Oss via Uden. De vier andere grote maatschappijen waren Stoomtramweg-Maatschappij Antwerpen - Bergen op Zoom - Tholen (ABT), Zuid-Nederlandsche Stoomtramweg-Maatschappij (ZNSM), Hollandsche Buurtspoorwegen (HB) en Tramweg-Maatschappij De Meijerij (TM).

Verbindingen met België Bewerken

De tramlijnen in Noord-Brabant zijn aangelegd met de minder gebruikelijke kaapspoor spoorwijdte. Om zich hierbij aan te sluiten werden in buurtspoorweglijnen in de Belgische aangrenzende provincie Antwerpen ook aangelegd met kaapspoor in afwijking van de Belgische meterspoor standaard voor buurtspoorweglijnen. Vier grensoverschrijdende verbindingen werden aangelegd:

Doorgaande reizigerstrams werden op die lijnen ingezet met aangepaste rijtuigen daar het Nederlandse omgrenzingsprofiel kleiner is dan de Belgische.

Kort na de Eerste Wereldoorlog werden alle buurtspoorwegen in de provincie Antwerpen omgespoord naar de Belgische meterspoor standaard. Hierdoor waren er geen doorgaande trams van en naar België meer mogelijk, maar moesten de reizigers altijd overstappen en de goederen overgeladen worden. Aan Nederlandse zijde werden de tramlijnen in de jaren dertig van de twintigste eeuw opgeheven en vervangen door busverbindingen. Na de Tweede Wereldoorlog zijn doorgaande busverbindingen met België opgezet. De busverbinding van Antwerpen naar Bergen op Zoom is verplaatst naar de route via Kapellen en Putte. Eerst in aansluiting op de elektrische tramlijnen naar Antwerpen in Putte (tot 1961) en Wuustwezel (tot 1966), maar later doorrijdend tot in Antwerpen.

Een bijzondere buslijn is de buslijn 19 (Hulst-Breda). Bij de Watersnoodramp van 1953 was de spoorlijn Roosendaal - Vlissingen onbruikbaar en was Zeeuws-Vlaanderen alleen bereikbaar via België. In de tijd dat er nog volop grensformaliteiten tussen België en Nederland waren, werden noodbusdiensten ingesteld om Zeeuws-Vlaanderen te verbinden met Nederland. De buslijn 19 reed oorspronkelijk langs Antwerpen zonder te stoppen in België. Pas in 1994 werd een stop in Antwerpen ingevoerd en werden internationale reizigers toegelaten.

Naast de doorgaande buslijn 19 zijn er veelal overstapverbindingen met België:

 • Overstap in Putte (Bergen-op-Zoom - Antwerpen)
 • Wuustwezel is niet meer bereikbaar vanuit Nederland
 • In Baarle-Hertog is mogelijk over te stappen van de Nederlandse buslijn Breda - Tilburg op De Lijn bussen naar Turnhout.
 • Een doorgaande De Lijn bus Turnhout - Tilburg
 • Een De Lijn bus Turnhout - Reusel, vanwaar overgestapt kan worden op Nederlandse bussen.

Opkomst van de bus Bewerken

In de jaren 20 begon een wildgroei aan busconcurrentie voor de stoomtram. De exploitatie van de stoomtrams werd door hoge kosten ook steeds moeilijker en de stoomtrammaatschappijen zetten zelf ook bussen om te kunnen concurreren. Uiteindelijk fuseerden de zes grote bedrijven tot één bedrijf, de Brabantsche Buurtspoorwegen en Autodiensten (BBA) welke tot 2001 een zelfstandig bedrijf zou blijven. BBA maakte korte metten met de stoomtrams en ging over op volledige autobusexploitatie.

Een andere grote speler was de Nederlandse Spoorwegen welke zelf een busonderneming opzette, de Algemeene Transport Onderneming (ATO) die ten doel had de groeiende concurrentie van busbedrijven ten opzichte van de spoorwegen te bestrijden. ATO probeerde in 1927 een busdienst rond Breda op te zetten, maar verdween hier al spoedig ten gunste van BBA. Rond Uden en Boxmeer hanteerde ATO een andere aanpak. Ze sleepte concessies binnen door te beloven een netwerk van bussen op te zetten waarbij rendabele lijnen (in dit geval vooral de lijn Nijmegen-Grave-Uden-Eindhoven) het verlies van minder rendabelere lijnen zouden opvangen. ATO hief echter spoedig de minder rendabele lijnen op. Hierop werd de vergunning voor de 'vette' lijn van Nijmegen naar Eindhoven ingetrokken. Deze ging in 1931 naar Van de Rijdt, welke vanaf 1923 reeds het traject Nijmegen-Grave exploiteerde. Van de Rijdt nam alle doorgaande lijnen van ATO over en werd hiermee een grotere vervoerder in de provincie en exploiteerde bussen van Nijmegen via Grave naar Eindhoven, 's-Hertogenbosch, Mill, Boxmeer, Venray en Helmond. Veel van deze lijnen zouden later nog bij Hermes steeds geëxploiteerd worden.

In 1924 werd in Moergestel een andere onderneming opgericht die via haar opvolger een grote stempel op het busvervoer zou drukken, de Autobusonderneming Vitesse. Aanvankelijk reed Vitesse van Eindhoven naar Tilburg, later kwamen daar door overnames meer trajecten in de driehoek Eindhoven, 's-Hertogenbosch en Tilburg bij.

Samenvoeging Bewerken

In 1934 fuseerden de Brabantse tramwegmaatschappijen tot BBA. BBA zou door overnames verder uitgroeien. ATO kwam terug in Noord-Brabant door het opkopen van Vitesse en Van de Rijdt in 1940. Beide bedrijven bleven als dochteronderneming van ATO bestaan, in tegenstelling tot vele kleine vervoerders die opgingen in ATO of dochterbedrijven. In 1941 werd Van de Rijdt bij Vitesse gevoegd en in 1942 werd Vitesse een rechtstreeks dochterbedrijf van NS. NS besloot om haar dochters Vitesse en MBS in 1949 te fuseren tot Zuidooster. Samen met BBA bepaalde Zuidooster tientallen jaren het beeld van het busvervoer in Noord-Brabant. De bedrijven gingen ook samenwerken op het gebied van stalling en onderhoud en door onderlinge lijnenruil ontstond er in 1977 een afgebakend vervoersgebied. De lijn Eindhoven-Veghel-Uden-Oss ging naar BBA en werd de grens van beide vervoerders. Ten oosten reed Zuidooster, ten westen reed BBA. Hiervoor stond BBA zijn opgerichte stadsdienst van Helmond af en de door Zuidooster opgezette stadsdienst van Oss ging naar BBA. Op enkele kleine vervoerders na hadden beide busbedrijven alle lijndiensten in hun gebied in de hand. De laatste zelfstandige ondernemers werden in de jaren 80 opgekocht. Door aankoop van het Eerste Meierijsche Autobedrijf (EMA) in de Kempen kreeg BBA vervolgens nog een gebied rond Eindhoven. In 1995 fuseerde Zuidooster met Verenigd Streekvervoer Limburg (VSL) en ging verder als de Hermes Groep. BBA werd in 2001 overgekocht door Connex (thans Veolia Transport). In 2001 besloot de provincie Noord-Brabant om de vergunning van Hermes voor Noordoost-Brabant te gunnen aan BBA na een openbare aanbesteding, waarmee BBA in het bezit kwam van alle vergunningen van de provincie Noord-Brabant.[1] Het gebied rond Eindhoven was toen onder de verantwoordelijkheid van het Samenwerkingsverband Regio Eindhoven. Enkele lijnen moesten daardoor geknipt worden omdat ze door verschillende bestuursgebieden reden (SRE, provincie Noord-Brabant en Stadsregio Arnhem Nijmegen (KAN)). In en rond Eindhoven reden Hermes en BBA.

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Bewerken

De busdiensten in het gebied van het SRE vallen onder de verantwoordelijkheid van het SRE. Tot 14 december 2008 reden de oorspronkelijke vervoerders Hermes en BBA die hier al tientallen jaren een vertrouwd gezicht waren. SRE had zijn gebied onderverdeeld in drie concessies: Stadsagglomeratie Eindhoven, de stadsdienst van Eindhoven een de streekdiensten van SRE/De Peel en SRE/De Kempen. Deze concessies waren geldig tot 14 december 2008. Op 12 december 2007 liep de deadline voor nieuwe inschrijvingen af. Hermes en Veolia Transport hadden zich ingeschreven.[2] Op 28 januari 2008 werd bekend dat het vervoer in heel het SRE gebied gegund is aan Hermes. De drie aparte concessies werden aanbesteed als één concessie. Hermes had aangekondigd het aanbod te vergroten, dynamische reizigersinformatie aan te bieden op alle haltes in het concessiegebied en de complete busvloot te vervangen. Nieuwe bussen waren voorzien van een lage vloer, digitale reizigersinformatie en airconditioning.[3][4]

Sinds 1 december 2009 kunnen reizigers in Samenwerkingsverband Regio Eindhoven de OV-chipkaart gebruiken.

Sinds 11 december 2016 is de SRE-concessie overgegaan in de concessie Zuidoost-Brabant en is de provincie Noord-Brabant de ov-autoriteit.

Stadsagglomeratie Eindhoven Bewerken

 
Hermes 2246 (Den Oudsten B96) te Eindhoven

Deze concessie omvatte de stadsdienst van Eindhoven. De vervoerder was Hermes. Deze concessie stamde nog uit het Zuidooster tijdperk en werd in 2008 opnieuw gegund. Hermes exploiteerde lijnen door de hele gemeente Eindhoven. De gemiddelde frequentie lag bij minimaal vier keer per uur overdag. Enkele routes kenden aparte lijnen voor de avond en zondagen. Station Eindhoven vormde het knooppunt voor alle busdiensten door Eindhoven. Tot december 2006 hadden de meeste stadslijnen het centraal station in Eindhoven als begin- of eindpunt. In de dienstregeling voor 2007 werden enkele lijnen met veel onderlinge overstappers aan elkaar gekoppeld waardoor het station een tussenliggende halte werd en het voor reizigers gemakkelijker werd om over te stappen. Deze koppeling werd met ingang van de dienstregeling van 14 december 2008 grotendeels ongedaan gemaakt. Verder kwamen veel streekbussen van SRE/De Peel en SRE/De Kempen en Oost-Brabant door Eindhoven met het centraal station als eindpunt.

Hermes gebruikte al enkele jaren een elektronisch informatiesysteem voor reizigers. In de stadsbus was een automatische halteafroep aanwezig alsmede een scherm met dezelfde informatie. Bij drukkere bushaltes (in het algemeen alle halten met een abri) is een display aanwezig dat een geactualiseerde aankomsttijd van de eerste drie bussen, die deze halte aandoen, toont, inclusief lijnnummer en eindbestemming. Voor de lijnen naar Eindhoven Airport en Veldhoven is door het SRE een HOV concept ontwikkeld, de Phileasbus. Deze nieuwe bussen vormen een frequente en snelle verbinding met Eindhoven Airport en Veldhoven Zonderwijk onder de lijnnummers 401 en 402. Door technische problemen reden er op deze lijn geregeld gelede bussen. Tijdens afwezigheid van de Phileas reden er oude Connexxion gelede wagens. De oude gelede Den Oudsten B89 Alliance bussen (van Zuidooster) en gelede Berkhof bussen (van VSL) zijn in 2008 vervangen door oude Connexxion gelede wagens. Ook vertrokken de vier gehuurde Den Oudsten Alliance B93 bussen weer. Alle Connexxion wagens werden omgespoten in wit en voorzien van het Hermes logo. Het verdere wagenpark van Hermes bestond voor december 2008 uit een mix van Hainje ST2000 bussen, Berkhof Premier bussen, Den Oudsten B96 Alliance City bussen, Berkhof Jonckheer bussen en vier Berkhof Ambassador bussen, die waren overgekomen van de streekdiensten uit Limburg.

SRE/De Peel Bewerken

Deze concessie omvatte de stadsdienst van Helmond en de omliggende streeklijnen rond de regio Helmond en Eindhoven. Deze concessie lag bij Hermes en stamt nog uit het Zuidooster tijdperk. In 2008 werd deze opnieuw gegund aan Hermes. Deze lijnen hadden de centrale stations van Eindhoven of Helmond als een begin/eindpunt. De stadsdienst van Helmond was beperkt. Deze werd ten dele gereden met klein materieel en reed gemiddeld 1× per uur en niet in de avonduren en op zondagen. Door bestuurlijke knippen zijn de doorgaande lijnen 21 en 121 van Eindhoven naar Nijmegen vervallen. Dit gebeurde omdat de provincie de concessie Noordoost-Brabant (nu Oost-Brabant) gunde aan BBA. Vanaf augustus 2002 reden Hermes en BBA deze lijnen samen. Deze lijnen zijn in augustus 2003 geknipt in Uden, in december is lijn 21 ingekort tot Beek en Donk en de route van lijn 121 aangepast om delen van de vervallen 21 route op te vangen. Door bezuinigingen zijn de onrendabele lijnen 22 en 26 van Helmond naar Someren en Weert vervallen. De lijnen naar Veghel, Boxmeer, Venray en Uden overschreden de concessiegrens. Door nieuwe afspraken mochten deze lijnen niet geknipt worden. De vervoerders hadden onderling afspraken gemaakt en lijnen geruild. De lijn naar Boxmeer en de sneldienst naar Venray werden geheel door Hermes gereden, de lijnen naar Veghel en Uden werden in samenwerking met Arriva geëxploiteerd. Veolia Transport exploiteerde een lijn vanuit Roermond die eindigt in Deurne en reed sinds 9 december ook lijn 27 van Helmond naar Venray. Hiervoor verzorgde Hermes deze lijn geheel. In het gebied van SRE/De Peel komt nog één buurtbuslijn van Arriva uit Oost-Brabant, lijn 253. Hermes gebruikte voor de uitvoering B95 Alliance Intercity bussen, Berkhof Ambassador 200 bussen en minibussen van VDL Kusters. Veolia Transport en Arriva rijden met Berkhof Ambassador 200 bussen.

SRE/De Kempen Bewerken

 
BBA 728 (Den Oudsten B88) op weg naar Reusel naar als lijn 149

Deze concessie omvatte de streeklijnen van Eindhoven in de richtingen Tilburg, Reusel, Weert en Luyksgestel. De vervoerder is sinds 14 december 2008 Hermes. Hiervoor reed BBA in de Kempen. Enkele lijnen komen van EMA. De lijnen 141 en 142 van Best naar Tilburg en 143 en 146 van Reusel naar Tilburg vielen onder de concessie Midden-Brabant. Deze vier lijnen werden geheel gereden door BBA uit SRE/De Kempen. Na de concessieovergang werden deze lijnen gereden door Veolia Transport Brabant. Twee buurtbuslijnen van Arriva uit Oost-Brabant komen tevens in het gebied van SRE/De Kempen, namelijk lijn 285 en 299. Uit België kwam één buslijn van De Lijn, namelijk lijn 480 uit Turnhout (voorheen lijn 48) met eindpunt Reusel.

Veolia Transport reed in deze concessie nog onder naam BBA. BBA gebruikte voor de uitvoering Mercedes-Benz Citaro bussen en Berkhof Ambassador bussen. Tot december 2007 gebruikte BBA ook nog Den Oudsten B88 bussen en een enkele standaardstreekbus. Met de instroom van nieuwe bussen bij Veolia in Midden- en West-Brabant zijn veel Citaro bussen vrijgekomen en zijn er een aantal overgeplaatst naar SRE/De Kempen om de oude B88 en standaard streekbussen te vervangen.

Samenwerkingsverband Regio Eindhoven Bewerken

Met ingang van de nieuwe dienstregeling op 14 december 2008 werden de concessies samengevoegd tot een grote concessie. Hermes verving het complete wagenpark. Conform de eis van het SRE waren alle wagens voorzien van een lage vloer en een scherm met dynamische reizigersinformatie en voldeden ze aan nieuwe milieunormen. Hermes voldeed aan de wens van het SRE om de bussen uit te rusten met airconditioning voor de passagiers. Ook zijn alle bussen voorzien van een speciale plaats voor rolstoelgebruikers. Alle bussen werden in een nieuwe Hermes huisstijl gegoten.

Voor de stadsdienst van Eindhoven heeft Hermes 73 MAN Lion's City bussen en 7 gelede Lion's City bussen aangeschaft. Ook de Phileas bussen stroomden weer in nadat deze voorzien waren van nieuwe motoren. Ook kwamen van moederbedrijf Connexxion drie gelede Citaro bussen in dienst. Voor de streekdiensten heeft Hermes 80 nieuwe Berkhof Ambassador bussen aangeschaft.

De nieuwe dienstregeling kende naast enkele wijzigingen van rijtijden en frequenties ook enkele routewijzigingen en nieuwe knippen in lijnen. Lijn 20 werd ingekort van Eindhoven tot Asten en lijn 27 werd ingekort tot Venray - Deurne. Hier kwamen de lijnen 22 naar Asten/Someren en 26 naar Deurne voor in de plaats. De doorgaande lijnen van Eindhoven naar Tilburg werd geknipt. Veolia Transport reed nog maar tot Best terwijl Hermes de route Eindhoven - Oirschot bediende met voormalige BBA lijn 144 en de nieuwe lijn 145. Lijn 21 werd verlengd van Beek en Donk naar Gemert. Lijn 121 keerde geheel terug naar Hermes en reed niet langer door het centrum van Gemert.

Op 13 december 2009 ging de nieuwe dienstregeling voor 2010 in. Hierin werd de knip van lijn 20 ongedaan gemaakt. Veolia Transport besloot om lijn 75 van Roermond naar Deurne te knippen. De knip werd in Meijel gelegd. Veolia Transport bleef onder het oude nummer rijden tussen Roermond en Meijel, Hermes ging het traject van Meijel naar Deurne verlengen naar Helmond en rijden onder lijnnummer 26.

Op 5 april 2010 werd een nieuwe buurtbus geïntroduceerd. Lijn 471 ging rijden van Aalst en Waalre naar Veldhoven.

Op 13 juni 2010 werd station Maarheeze geopend. Omdat de NS geen directe buslijn als concurrentie wilde werd Hermes verplicht lijn 173 aan te passen. De route van lijn 173 werd verlegd. Het traject Leende - Maarheeze - Soerendonk - Budel werd gewijzigd in Leende - Soerendonk - Maarheeze - Budel. Hierdoor nam de reistijd tussen Maarheeze naar Eindhoven flink toe. In Maarheeze ging lijn 173 via het station rijden en werd aansluiting geboden op de treinen aldaar. Aansluitingen op bus en trein in Eindhoven en Weert werden hier ondergeschikt aan gemaakt. Buurtbus 455 werd van Heeze verlengd naar het ziekenhuis in Geldrop. Op enkele andere lijnen werden wat wijzigingen in rijtijden en frequenties doorgevoerd om het aanbod beter af te stemmen op de vraag en in te spelen op knelpunten in de dienstregeling.

Op 12 december 2010 ging een nieuwe dienstregeling in waarin enkele dingen wijzigden. Zo werd lijn 21 weer ingekort tot Beek en Donk en kwam er een nieuwe sneldienst naar Gemert-oost bij. Het traject Eindhoven - Nuenen - Stiphout - Helmond kreeg een nieuw lijnnummer. De bediening van Oirschot verviel buiten de spitsuren. Bij Veldhoven keerde buurtbus 492 terug. Op 22 februari 2011 werd een nieuwe lijn opgestart: lijn 100. Deze lijn reed als servicelijn een rondje door Woensel en had als doelgroepen ouderen en gehandicapten. De bus op deze lijn was extra toegankelijk en had een vaste chauffeur en steward aan boord.[5] De proef liep t/m 20 augustus 2011. Daarna werd deze beëindigd omdat de bezetting tegenviel.[6]

Huidige situatie Bewerken

Provincie Noord-Brabant Bewerken

In 2005 wilde de provincie haar buslijnen opnieuw aanbesteden. Hiervoor werden nu openbare aanbestedingen gebruikt. De provincie deelde haar gebied in vijf concessies in: Interliner Breda/Oosterhout - Utrecht, Midden-Brabant, West-Brabant, Oost-Brabant en de Meierij. De Interliners werden gegund aan Arriva, Midden- en West-Brabant aan Connexxion en de Meierij en Oost-Brabant aan Hermes. De provincie gaf later aan een fout gemaakt te hebben en de concessie Oost-Brabant zou gegund worden aan Arriva. BBA voelde zich gepasseerd en spande een procedure aan. De rechter verklaarde de aanbesteding ongeldig. De concessie voor BBA werd verlengd en in 2006 werden nieuwe aanbestedingen uitgevoerd. De provincie koos nu voor vier gebieden, de Interliner werd samengevoegd met de andere concessies. Ook konden vervoerders zich niet meer los voor een concessie inschrijven maar werden de concessies Midden- en West aan elkaar gekoppeld eveneens als de concessies Oost en Meierij. Dit keer ging de vergunning naar Connexxion (Midden- en West) en Hermes (Oost en Meierij). Maar Connexxion gaf aan fouten gemaakt te hebben in de offerte en wilde zich en dochter Hermes terugtrekken door dreigend miljoenenverlies. Hierop volgde een rechtszaak van de provincie tegen Connexxion en stakingen door het onzekere BBA personeel. In oktober werd een akkoord gesloten. Connexxion trok zich en Hermes terug. Veolia Transport kreeg de concessies Midden- en West-Brabant toegewezen, Arriva Oost en de Meierij. Hiermee verdween na Hermes ook de naam BBA uit grote delen van de provincie. De nieuwe concessies gingen in op 1 januari 2007 en zijn geldig voor acht jaar. De provincie Noord-Brabant heeft voor haar concessie een kleurenschema vastgesteld waaraan alle bussen moeten voldoen. Verder werd geëist dat alle bussen uitgerust waren met een lage vloer, een speciale plaats voor rolstoelgebruikers en dynamische reizigersinformatie in de bus. Ook moesten de bussen voldoen aan nieuwe milieunormen. Bussen die vanuit een andere concessie in de provinciale concessies rijden hoeven niet te voldoen aan deze eisen.[1]

Op 1 juli 2010 werd de OV-chipkaart geldig in alle bussen van de provincie.

Vanaf 14 december 2014 is de provincie Noord-Brabant de ov-autoriteit voor alle concessies in Noord-Brabant. Het gaat hier om de concessies West-Brabant en Oost-Brabant gereden door Arriva en Zuidoost-Brabant gereden door Hermes. Alle bussen van de Brabantse concessies rijden onder de naam Bravo.

Huidige concessiegebieden Bewerken

OV-autoriteit Concessiegebied Vervoerder Duur
Provincie Noord-Brabant Zuidoost-Brabant Hermes 11.12.2016 - 12.12.2026
West-Brabant Arriva 14.12.2014 - 05.07.2025
Oost-Brabant 14.12.2014 - 12.12.2026

Lijnenoverzicht Bewerken

Zuidoost-Brabant Bewerken

De nieuwe concessie heet Zuidoost-Brabant en het gebied van de concessie veranderde niet van zijn voorganger, concessie SRE. In 2015 werd bekend dat Hermes de concessie had gewonnen voor een looptijd van tien jaar. Op 11 december 2016 ging de concessie van start. Hieronder volgt een overzicht van alle buslijnen in de concessie Zuidoost-Brabant. Enkele lijnen komen uit een ander concessiegebied en eindigen in het gebied Zuidoost-Brabant. Net als de andere concessies in Noord-Brabant wordt gereden onder de naam Bravo.

De lijnnummering in de regio is volgens het volgende nummeringssysteem:

 • 1 t/m 30: stadsdienst Eindhoven en streekbussen
 • 5x series: stadsdienst Helmond
 • 1xx series: spitsbussen
 • 2xx series: buurtbussen
 • 3xx series: Bravo direct streekbussen
 • 4xx series: Bravo direct stadsdienst Eindhoven
 • 6xx series: schoolbussen
Lijn Route Via Bijzonderheden
Stadsdienst Eindhoven
2 Centraal Station - Blixembosch-Oost Rapenland, WoensXL/Catharina Ziekenhuis, De Tempel
3 Centraal Station - Blixembosch-West MMC Eindhoven, WoensXL/ Catharina Ziekenhuis, Jagershoef, Woenselse Heide Ringlijn in Blixembosch
4 Centraal Station - Heesterakker MMC Eindhoven, Eckart, Vaartbroek
5 Centraal Station - 't Hofke Centrum, Lakerlopen, Doornakkers, Geestenberg
6 Centraal Station - Nuenen Oost Nuenen Centrum
7 Centraal Station - MMC Veldhoven Centrum, Eikenburg, Aalst, Waalre
8 Centraal Station - Kapelbeemd Philips Nederland, Acht
9 Centraal Station - Best Station Gildebuurt, Catharina Ziekenhuis, WoensXL, Prinsejagt, Driehoeksbos, Acht
10 Centraal Station - Oirschot Kazerne Strijp-T, Mispelhoef Rijdt niet 's avonds en in het weekend
12 Centraal Station - Gijzenrooi Centrum, Tuindorp, Stratum, Tivoli Rijdt niet 's avonds
14 Centraal Station - Veldhoven Centrum Centrum, Engelsbergen, De Hurk Rijdt niet 's avonds
15 Centraal Station - Veldhoven d'Ekker Centrum, Schrijversbuurt, Rapelenbuurt, Bennekel, Genderbeemd
16 Centraal Station - MMC Veldhoven Centrum, Schrijversbuurt, Rapelenbuurt, Bennekel, Hanevoet, Ooievaarsnest
17 Centraal Station - Roosten Centrum
HOV stadsdienst Eindhoven (Bravo direct)
400 Centraal Station - Eindhoven Airport WoensXL Airport Shuttle
401 Centraal Station - Eindhoven Airport Strijp-S, Meerhoven
402 Centraal Station - Veldhoven Zonderwijk Strijp-S, Veldhoven (De Polders, Centrum)
403 Centraal Station - Oerle Zuid Strijp-S, Meerhoven Waterrijk, Veldhoven De Kelen
404 Centraal Station - Nuenen Centrum WoensXL, Summa College Sterrenlaan, Eckart, Nuenen West Rijdt niet 's avonds en in het weekend
405 Centraal Station - Achtse Barrier WoensXL, Sportpark Eindhoven Noord
406 Centraal Station - Ekkersrijt WoensXL, Sportpark Eindhoven Noord Rijdt in het weekend niet 's avonds
407 Centraal Station - High Tech Campus Vestdijk, Stratum, Genneper Parken Rijdt niet na 20:00 en in het weekend
408 Centraal Station - High Tech Campus Vestdijk, Stratum, Aalst Rijdt niet 's avonds en in het weekend
Stadsdienst Helmond
51 Station - Eeuwsels Centrum, Heipoort, Bloemvelden Ringlijn in Eeuwsels; rijdt niet 's avonds en in het weekend
52 Station - Brouwhuis Rijpelberg Rijdt niet 's avonds en in het weekend
53 Station - Straakven Rijdt niet 's avonds en in het weekend
54 Station - Brouwhuis Bokhorst Rijdt niet 's avonds en in het weekend
55 Station - Stiphout Kerk Rijdt niet 's avonds en in het weekend
Streekdienst
11 Eindhoven CS - Weert Station Leende, Leenderstrijp, Soerendonk, Maarheeze, Budel, Budel-Schoot, Budel-Dorplein
18 Eindhoven CS - Bergeijk Loo Veldhoven, Riethoven, Westerhoven Rijdt niet op zondagavond
19 Eindhoven CS - Bladel Busstation Veldhoven, Steensel, Eersel, Duizel, Hapert
20 Eindhoven High Tech Campus - Best Station Veldhoven, Eindhoven Airport Rijdt niet 's avonds en in het weekend
21 Son Meubelboulevard - Breugel Sterrenbeeldenlaan Rijdt niet 's avonds
23 Helmond Station - Boxmeer Station Bakel, Milheeze, De Rips, Westerbeek, Oploo, Sint Anthonis
24 Eindhoven CS - Helmond Station Geldrop, Mierlo Rijdt niet 's avonds
25 Gemert Pastoor Poellplein - Helmond Station Beek en Donk, Aarle-Rixtel Rijdt niet 's avonds
26 Gemert Pastoor Poellplein - Helmond Station Rijdt niet 's avonds en in het weekend
28 Deurne Hogeweg - Meijel Busstation Liessel, Neerkant Rijdt niet op zondag
HOV streekdienst (Bravo direct)
317 Eindhoven CS - Dommelen Damianusdreef Aalst, Valkenswaard
318 Eindhoven CS - Luyksgestel Boscheind Aalst, Valkenswaard, Dommelen, Westerhoven, Bergeijk
319 Eindhoven CS - Reusel Busstation Veldhoven, Eersel, Duizel, Hapert, Bladel
320 Eindhoven CS - Helmond Station Geldrop, Mierlo, Lierop, Someren, Asten
321 Eindhoven CS - Gemert Slenk Nuenen, Gerwen, Lieshout, Beek en Donk Rijdt niet 's avonds en in het weekend
322 Eindhoven CS - Uden Busstation Nuenen, Gerwen, Lieshout, Beek en Donk, Gemert, Boekel, Molenwijk, Volkel
324 Eindhoven CS - Geldrop Coevering
Spitsbus
114 Eindhoven CS - De Hurk Binnenstad, Engelsbergen
119 Eindhoven CS - Veldhoven ASML MMC Veldhoven
123 Gemert Pastoor Poellplein - Boxmeer Station Elsendorp, St. Anthonis
150 Helmond Station - Station 't Hout Automotive Campus
166 Maarheeze Station - Budel Airpark
Buurtbus
255 Maarheeze Station - Budel Rubenslaan Soerendonk, Gastel Rijdt niet 's avonds en in het weekend
256 Valkenswaard Markt - Maarheeze Station Leende Rijdt niet 's avonds en in het weekend
257 Valkenswaard Markt - Geldrop Ziekenhuis Leende, Heeze Rijdt niet 's avonds en in het weekend
258 Weert Station - Heeze Station Nederweert, Someren-Eind, Someren, Someren-Heide, Maarheeze, Sterksel Rijdt niet 's avonds en in het weekend
259 Beek en Donk Piet van Thielplein - Nuenen Centrum Lieshout, Gerwen Rijdt niet 's avonds en in het weekend
260 Geldrop Ziekenhuis - Best Station Nuenen, Nederwetten, Son en Breugel Rijdt niet 's avonds en in het weekend
261 Beek en Donk Piet van Thielplein - Helmond Centrum Mariahout, Lieshout, Aarle-Rixtel Rijdt niet 's avonds en in het weekend
262 Deurne Elkerliek Ziekenhuis - Helenaveen Oude Peelstraat Griendtsveen Rijdt niet 's avonds en in het weekend
266 Deurne Elkerliek Ziekenhuis - Geldrop Ziekenhuis Vlierden, Ommel, Asten, Heusden, Asten, Someren, Heeze Rijdt niet 's avonds en in het weekend
268 Deurne Elkerliek Ziekenhuis - Elsendorp Medisch Centrum Milheeze, Bakel, De Mortel, Gemert Rijdt niet 's avonds en in het weekend
271 Veldhoven MMC - Aalst Ekenrooi Waalre Rijdt niet 's avonds en in het weekend
272 Eersel Busstation - Lommel Station Bergeijk, Weebosch, Luyksgestel Rijdt niet 's avonds en in het weekend
276 Valkenswaard Markt - Achel Kerk Borkel, Schaft Rijdt niet 's avonds en op zondag
277 Veldhoven City Centrum - Valkenswaard Markt Waalre Rijdt niet 's avonds en in het weekend
291 Middelbeers Hertog Janstraat - Netersel Carolus Simplexplein Vessem, Hoogeloon, Casteren, Hapert, Dalem, Bladel, Hulsel Rijdt niet 's avonds en in het weekend
292 Veldhoven Heemweg/Centrum - Hoogeloon Valensplein Oerle, Wintelre, Vessem Rijdt niet 's avonds en in het weekend
294 Veldhoven Heemweg/Centrum - Vessem Groenewoud Knegsel, Eersel, Duizel, Hoogeloon Rijdt niet 's avonds en in het weekend
Schoolbus
603 Eindhoven CS → Fontys Fliednerstraat MMC Eindhoven
604 Eindhoven CS → Summa College Sterrenlaan MMC Eindhoven
608 Eindhoven CS → Estafettelaan
610 Eindhoven CS - Internationale School
614 Eindhoven CS → Jozef Eliasweg
618 Valkenswaard Markt - Bladel Pius X-College Dommelen
656 Budel Deken van Baarsstraat - Valkenswaard Merendreef Gastel, Soerendonk, Maarheeze, Leende
657 Sterksel Kerk - Valkenswaard Merendreef Heeze, Leende Alleen in de wintermaanden

West-Brabant Bewerken

Vervoer in West-Brabant wordt verzorgd door Arriva. Deze concessie is een samenvoeging van de Brabantliner concessie en de gelijknamige concessie West-Brabant. Het omvat de stadsdiensten van Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom, streekbussen, nachtdiensten vanuit Breda, de HOV-diensten Bravodirect en Brabantliner, buurtbussen en schoolbussen. Net als de andere concessies in Noord-Brabant wordt gereden onder de naam Bravo.

De lijnnummering in de regio is volgens het volgende nummeringssysteem:

 • 1 t/m 9: stadsdiensten Breda en Roosendaal
 • 2x series: stadsdienst Bergen op Zoom
 • 1xx series: streekbussen
 • 2xx series: buurtbussen
 • 3xx series: Bravo direct
 • 4xx series: Brabantliner
 • 6xx series: schoolbussen
 • 8xx series: nachtbussen
Lijn Route Via Bijzonderheden
Stadsdienst Breda
1 Hoge Vucht - Nieuw Wolfslaar/Bavel Schoutenlaan Wisselaar, Biesdonk, Station, Centrum, Blauwe Kei, IJpelaar Rijdt 's avonds na 21:00 en op zondag niet van/naar Bavel
2 Hoge Vucht - Haagse Beemden Geeren, Doornbos-Linie, Station, Centrum, Schorsmolen, Emer-Zuid, Gageldonk, Kesteren, Muizenberg, Paradijs, Kroeten
4 Haagse Beemden - Princenhage Kievitsloop, Belcrum, Station, Centrum, Boeimeer, Heuvel
5 Station - Heusdenhout Brabantpark
6 Breda Station - Meersel-Dreef Nieuw Dreef Breda (Centrum, Ruitersbos), Galder Rijdt niet op zondag
7 Heusdenhout - Nieuw Wolfslaar Station, Centrum, Zandberg, Ginneken, IJpelaar
8 Station - BUas Schoolbus; 's ochtends richting BUas, 's middags richting station
9 Station - Loevesteinstraat Centrum, Amphia Ziekenhuis Molengracht Schoolbus; 's ochtends richting Loevensteinstraat, 's middags richting station
Stadsdienst Roosendaal
1 Tolberg West - Kortendijk Weihoek, Centrum, Station, Fatima-Villapark
2 Langdonk - Tolberg Oost Bovendonk, Fatima-Villapark, Station, Centrum, De Krogten
3 Kortendijk - Kroeven Bovendijk, Station, Centrum, De Krogten
4 Station - Borchwerf Noord Ringlijn in Borchwerf; rijdt niet 's avonds en in het weekend
Stadsdienst Bergen op Zoom
25 Station - Bergse Plaat Centrum, Havenkwartier, Het Fort Rijdt niet in het weekend
Streekdienst
103 Willemstad Steenpad - Roosendaal Scherpdeel Oudemolen, Fijnaart, Oud Gastel
104 Hoogerheide Aviolandalaan - Roosendaal Station Huijbergen, Wouwse Plantage, Wouw Rijdt niet 's avonds en in het weekend
105 Bergen op Zoom Station - Putte Moretuslei Hoogerheide, Ossendrecht Putte wordt alleen 's avonds en in het weekend bediend
106 Bergen op Zoom Station - Putte Moretuslei Rijdt niet 's avonds en in het weekend
110 Dinteloord Noordlangeweg - Ossendrecht Postbaan (← Putte) Steenbergen, Halsteren, Bergen op Zoom, Hoogerheide Spitslijn
111 Bergen op Zoom Station - Roosendaal Scherpdeel Steenbergen, Dinteloord, Stampersgat, Oud Gastel Rijdt niet 's avonds en in het weekend
112 Roosendaal Station - Bergen op Zoom Station Wouw, Heerle
115 Breda Station - Zundert Oranjeplein Effen, Rijsbergen
117 Breda Station - Fijnaart Busstation Terheijden, Wagenberg, Langeweg, Zevenbergen, Klundert Rijdt niet op zondag
119 Breda Station - Zevenbergen Kristallaan Prinsenbeek Ringlijn in Zevenbergen
120 Werkendam Plein - Gorinchem Station Sleeuwijk Rijdt niet 's avonds en in het weekend
121 's-Hertogenbosch Station - Gorinchem Station Wijk en Aalburg, Veen, Andel, Giessen, Rijswijk, Woudrichem, Sleeuwijk Rijdt niet 's avonds en in het weekend
122 Breda Station - Lage Zwaluwe Station Terheijden, Wagenberg, Hooge Zwaluwe Rijdt niet na 20:00 uur en in het weekend
123 Breda Station - Raamsdonksveer Van Wijngaardenstraat Terheijden, Wagenberg, Made, Geertruidenberg
132 Breda Station - Baarle-Nassau Sint Janstraat Ulvenhout, Chaam, Ulicoten/Gaarshof Overdag om en om via Ulicoten of Gaarshof, 's avonds en in het weekend allen via Gaarshof
Buurtbus
200 Dinteloord Noordlangeweg - Fijnaart Busstation (- Klundert) Heijningen Rijdt niet 's avonds en op zondag, rijdt op zaterdag vaak door naar Klundert i.v.m. de weekmarkt daar
210 Klundert Oranjestraat - Oudenbosch Station Noordhoek, Standdaarbuiten Rijdt niet 's avonds en in het weekend
211 Nispen Bergsebaan - Oudenbosch Station Roosendaal, Zegge, Bosschenhoofd Rijdt niet 's avonds en in het weekend
212 Steenbergen Gemeentehuis - Wouw Omgang Welberg, Moerstraten, Heerle Rijdt niet 's avonds en in het weekend
213 Oud Gastel Busstation - Steenbergen Gemeentehuis Kruisland, Blauwe Sluis Rijdt niet 's avonds en in het weekend
214 Steenbergen Ravelijnstraat - De Sluis Rijksweg Nieuw-Vossemeer, Sint-Philipsland, Anna Jacobapolder Rijdt niet 's avonds en in het weekend
215 Etten-Leur: Grauwe Polder - De Keen Etten-Leur (Centrum, Station) Rijdt niet 's avonds en in het weekend
216 Prinsenbeek Velsgoed - Etten-Leur Centrum Rijdt niet 's avonds en op zondag
218 Zevenbergen Sint Jorisstraat - Langeweg Drie Hoefijzers Moerdijk, Lage Zwaluwe, Zevenbergschen Hoek Rijdt niet 's avonds en in het weekend
219 Zevenbergen Station - Etten-Leur Centrum Rijdt niet 's avonds en in het weekend
220 Roosendaal Station - Klein-Zundert Jan Koekenplein Schijf, Wernhout, Zundert Rijdt niet 's avonds en in het weekend
221 Almkerk Altenahove - Almkerk Altenahove Nieuwendijk, Tol, Sleeuwijk, Woudrichem, Rijswijk, Giessen Rijdt niet 's avonds en in het weekend
223 Almkerk Altenahove - Waalwijk De Els Dussen, Eethen Rijdt niet 's avonds en in het weekend
224 Drimmelen Haven - Oosterhout Busstation Made Rijdt niet 's avonds en op zondag
225 Zundert Oranjeplein - Etten-Leur Centrum Rijsbergen Rijdt niet 's avonds en op zondag
226 Oosterhout: Buurstede - Centrum Zuiderhout, Ziekenhuis, Busstation Rijdt niet 's avonds en op zondag
227 Hank Kerkstraat - Waalwijk De Els Dussen, Meeuwen, Eethen, Genderen, Wijk en Aalburg, Doeveren Rijdt niet 's avonds en in het weekend
228 Almkerk Altenahove - Wijk en Aalburg Kromme Nol Babyloniënbroek, Eethen, Genderen Rijdt niet 's avonds en in het weekend
229 Almkerk Altenahove - Raamsdonkveer Van Wijngaardenstraat Dussen, Hank, Geertruidenberg Rijdt niet 's avonds en in het weekend
233 Wijk en Aalburg Kromme Nol - Waalwijk De Els Oudheusden, Elshout, Drunen Rijdt niet 's avonds en in het weekend
Bravo direct
310 Rotterdam Zuidplein - Bergen op Zoom Station Numansdorp A29, Dinteloord, Steenbergen, Halsteren
311 Breda Station - Oud Gastel Busstation Etten-Leur, Hoeven, Oudenbosch
312 Breda Station - Roosendaal Station Etten-Leur, Sint Willebrord, Rucphen
316 Breda Station - Etten-Leur Centrum
325 Breda Breepark - Oosterhout Het Goorke Teteringen
326 Breda Breepark - Geertruidenberg Statenlaan Teteringen, Oosterhout, Raamsdonksveer
327 Breda Breepark - Tilburg Station Teteringen, Oosterhout, Dongen
328 Oosterhout Het Goorke - Tilburg Station Dongen Rijdt niet 's avonds en in het weekend, rijdt in de daluren alleen binnen Oosterhout
Brabantliner
400 (Breda-) Oosterhout Busstation - Utrecht CS Jaarbeurszijde Raamsdonksveer, Hank, Nieuwendijk, Sleeuwijk, Vianen Breda wordt alleen in het weekend bediend.
401 Breda Station - Utrecht CS Jaarbeurszijde Hank, Nieuwendijk, Sleeuwijk, Vianen Rijdt niet in het weekend
402 Breda Station - Gorinchem Station Hank, Nieuwendijk, Sleeuwijk Rijdt niet 's avonds en in het weekend
Schoolbus
603 Willemstad Steenpad → Roosendaal Station Oudemolen, Fijnaart, Oud Gastel
610 Klundert Oranjestraat - Oudenbosch Station Standdaarbuiten 's Ochtends in de richting van Oudenbosch, 's middags in de richting van Klundert
611 Oud Gastel Busstation → Breda Sint Ignatiusstraat Oudenbosch, Hoeven, Etten-Leur
613 Wouw Omgang → Steenbergen Ravelijnstraat Heerle, Moerstraten
614 De Sluis Rijksweg - Steenbergen Ravelijnstraat Anna Jacobapolder, Sint-Philipsland, Nieuwe-Vossemeer 's Ochtends in de richting van Steenbergen, 's middags in de richting van De Sluis
615 Zundert Berkenlaan - Breda Mencia de Mendoza Rijsbergen, Effen 's Ochtends in de richting van Breda, 's middags in de richting van Zundert
617 Willemstad Steenpad - Zevenbergen Station Fijnaart, Klundert 's Ochtends in de richting van Zevenbergen, 's middags in de richting van Willemstad
618 Zevenbergen Sint Jorisstraat - Langeweg Drie Hoefijzers Moerdijk, Station Lage Zwaluwe, Zevenbergschen Hoek
620 Werkendam Plein - Dordrecht Station Veer Kop van 't Land 's Ochtends in de richting van Dordrecht, 's middags in de richting van Werkendam
621 's-Hertogenbosch Station - Werkendam Plein Wijk en Aalburg, Veen, Andel, Giessen, Rijswijk, Woudrichem, Sleeuwijk
628 Hank Kerkstraat → 's-Hertogenbosch Station Dussen, Meeuwen, Eethen, Genderen, Wijk en Aalburg
633 Wijk en Aalburg Kromme Nol - Waalwijk Oprijlaan Oudheusden, Elshout, Drunen 's Ochtends in de richting van Waalwijk, 's middags in de richting van Wijk en Aalburg
637 Baarle-Nassau Sint Janstraat → Tilburg Station Alphen, Rechte Heide, Riel, Goirle
670 Andel Prinsentuin College - Wagenberg Kruispunt Raamsdonksveer, Geertruidenberg, Made 's Ochtends in de richting van Andel, 's middags in de richting van Wagenberg
671 Andel Prinsentuin College - Oosterhout Vrachelsestraat Nieuwendijk, Raamsdonksveer 's Ochtends in de richting van Andel, 's middags in de richting van Oosterhout
672 Andel Prinsentuin College - Dongen Groenvenseweg Oosteind 's Ochtends in de richting van Andel, 's middags in de richting van Dongen
673 Andel Prinsentuin College - Dongen Middellaan Raamsdonk, Waspik, 's Gravenmoer 's Ochtends in de richting van Andel, 's middags in de richting van Dongen
674 Andel Prinsentuin College - Loon op Zand Busstation Wijk en Aalburg, Drunen, Waalwijk, Sprang Capelle, Kaatsheuvel 's Ochtends in de richting van Andel, 's middags in de richting van Loon op Zand
675 Andel Prinsentuin College - Vlijmen Vijfhoevenlaan Wijk en Aalburg, Drunen, Nieuwkuijk 's Ochtends in de richting van Andel, 's middags in de richting van Vlijmen
676 Andel Prinsentuin College - Hank Kerkstraat Wijk en Aalburg, Genderen, Eethen, Meeuwen, Dussen 's Ochtends in de richting van Andel, 's middags in de richting van Hank
685 Zundert Oranjeplein - Etten-Leur Trivium Rijsbergen 's Ochtends in de richting van Etten-Leur, 's middags in de richting van Zundert
Nachtbus
850 Breda Centrum → Etten-Leur Bredaseweg Liesbos Rijdt in de nachten van zaterdag op zondag en extra tijdens carnaval
851 Breda Centrum → Etten-Leur Bredaseweg Prinsenbeek Rijdt in de nachten van zaterdag op zondag en extra tijdens carnaval
852 Breda Centrum → Made Gemeentehuis Terheijden, Wagenberg Rijdt in de nachten van zaterdag op zondag en extra tijdens carnaval
854 Breda Centrum → Oosterhout Het Goorke Teteringen Rijdt in de nachten van zaterdag op zondag
855 Breda Centrum → Zundert Oranjeplein Rijsbergen Rijdt in de nachten van zaterdag op zondag

Oost-Brabant Bewerken

Vervoer in Oost-Brabant wordt verzorgd door Arriva en is een samenvoeging van de concessies Midden-Brabant, Oost-Brabant en Meierij. De concessie is van start gegaan op 14 december 2014 en loopt tot 13 december 2024. De concessie omvat het stadsvervoer in 's-Hertogenbosch en Tilburg, streekvervoer, de HOV-dienst Bravodirect, buurtbussen, schoolbussen, nachtbussen en vervoer naar de Efteling. Net als de andere concessies in Noord-Brabant wordt gereden onder de naam Bravo.

De lijnnummering in de regio is volgens het volgende nummeringssysteem:

 • 1 t/m 11: stadsdiensten 's-Hertogenbosch en Tilburg
 • 60, 70 en 80: citybussen 's-Hertogenbosch
 • 90 t/m 160: streekbussen
 • 2xx series: buurtbussen
 • 3xx series: Bravo direct
 • 6xx series: schoolbussen
 • 80x series: bussen van/naar Efteling
 • 84x series: nachtbussen
Lijn Route Via Bijzonderheden
Stadsdienst 's-Hertogenbosch
1 Station - De Aawijk Binnenstad, Zuid, Bazeldonk
2 Station - De Rompert Binnenstad, De Muntel, Buitenpepers, De Reit
3 Station - Rosmalen Station Binnenstad, De Hofstad, Graafse Buurt, Aawijk-Noord, Hintham
4 De Kruiskamp - Rosmalen Centrum De Schutskamp, Station, Binnenstad, Buitenpepers, Rosmalen Groote Wielen
5 Station - Engelen Haverleij Boschveld, De Schutskamp, De Rietvelden, De Vutter Spitsbus
6 Station - Empel Berenklauw Binnenstad, De Muntel, Buitenpepers, De Rompert, De Donk
7 Station - Maasoever Orthen, Maasvallei Rijdt niet in het weekend
8 Maasoever - Vught De Baarzen Maasstroom, Maasdal, De Rompert, Buitenpepers, De Muntel, Binnenstad, Station, Deuteren, Vught Centrum
9 Maasoever - Vught De Baarzen Maasstroom, Maasdal, De Rompert, Buitenpepers, De Muntel, Binnenstad, Station, Deuteren, Vught Centrum
10 Station - Maaspoort Orthen Spitsbus
11 Station - De Aawijk Binnenstad, Zuid, P+R Pettelaarpark, Grevelingen Rijdt niet 's avonds en in het weekend
60 Binnenstad - P+R Deutersestraat Citybus; rijdt niet op zondagavond
70 Binnenstad - Transferium De Vliert Citybus; rijdt niet op zondagavond
80 Parade - P+R Pettelaar Citybus; rijdt niet op zondagavond
Stadsdienst Tilburg
1 Noord-Quirijnstok - ETZ Elisabeth Heikant, Kraaiven, Het Zand, Station, Centrum, Oud-Zuid, Groenewoud
2 Reeshof Leeuwerik - Goirle Baronielaan Heerevelden, Huibeven, Wandelbos, Het Zand, Station Universiteit, Station, Centrum, Broekhoven, Groenewoud
3 Station - Reeshof Koolhoven Station Universiteit, Wandelbos, Huibeven, Station Reeshof Spitsbus
4 Station - Reeshof Leeuwerik De Reit, Witbrant, (Reeshof Koolhoven,) Station Reeshof, Dalem Buiten de spits via Koolhoven
5 Station - Noord-Stokhasselt Centrum, Besterd, Het Goirke, Hasselt, De Quirijnstok
6 Station - Noord-Heikant Centrum, Tivoli, Het Goirke, De Quirijnstok
7 Wandelbos - De Blaak Het Zand, Hasselt, Oud-Noord, Station, Centrum, Zorgvlied
8 Station - Het Laar Centrum, Korvel
9 Station - Udenhout Kastanjelaan Centrum, Tivoli, Berkel-Enschot
601 Station - Stappegoor/IJsbaan Stappegoorshuttle; rijdt niet 's avonds en in het weekend
Streekdienst
90 Oss Station - 's-Hertogenbosch Station Heesch, Nuland, Rosmalen Rijdt niet 's avonds en in het weekend
91 Uden Busstation - Cuijk Station Volkel, Odiliapeel, Mill, Sint Hubert, Haps Rijdt niet 's avonds en in het weekend
92 Grave Busstation - Cuijk Station Escharen, Langenboom, Mill, Sint Hubert, Haps Rijdt niet 's avonds en in het weekend
96 Grave Busstation - Oss Station Reek, Schaijk, Bergen Rijdt niet 's avonds en in het weekend
99 Nijmegen CS - Uden Busstation Alverna, Nederasselt, Grave, Velp, Zeeland In samenwerking met Breng, hoort ook bij concessie Arnhem Nijmegen
130 Breda Station - Gilze AZC Dorst, Rijen Rijdt op werkdagen niet 's avonds
131 Rijen Station - Tilburg Station Gilze Rijdt niet 's avonds en in het weekend
134 Raamsdonksveer Van Wijngaardenstraat - Waalwijk Busstation Raamsdonk, Waspik, Sprang Capelle Rijdt niet 's avonds en in het weekend
135 's-Hertogenbosch Station - Wijk en Aalburg Kromme Nol Vlijmen, Haarsteeg, Hedikhuizen, Heusden, Oudheusden
136 's-Hertogenbosch Station - Tilburg Station Vlijmen, Nieuwkuijk, Drunen, Waalwijk, Sprang-Capelle, Kaatsheuvel, Loon op Zand
137 Baarle-Nassau Sint Janstraat - Tilburg Station Alphen, Riel, Goirle
140 's-Hertogenbosch Station - Tilburg Station Vught, Helvoirt, Haaren, Oisterwijk, Berkel-Enschot
141 Tilburg Station - Best Station Moergestel, Spoordonk, Oirschot Rijdt niet 's avonds
142 Tilburg Station - Best Station Hilvarenbeek, Diessen, Middelbeers, Oostelbeers, Oirschot Rijdt niet 's avonds en in het weekend
143 Tilburg Station - Reusel Busstation Hilvarenbeek, Esbeek, Lage Mierde, Hooge Mierde
154 's-Hertogenbosch Station - Eindhoven CS Sint-Michielsgestel, Schijndel, Sint-Oedenrode, Nijnsel, Son en Breugel Spitsbus
156 's-Hertogenbosch Station - Eindhoven CS Den Dungen, Sint-Michielsgestel, Schijndel, Sint-Oedenrode, Nijnsel, Son en Breugel
157 Eindhoven CS - Oss Station Son en Breugel, Sint-Oedenrode, Veghel, Mariaheide, Uden, Nistelrode, Heesch
158 Veghel Busstation - 's-Hertogenbosch Station Heeswijk-Dinther, Middelrode, Berlicum, Rosmalen
Buurtbus
203 's-Hertogenbosch Station - Liempde Raadhuisplein Vught, Esch, Boxtel Rijdt niet 's avonds en op zondag
204 Best Station - Schijndel Kluisstraat Boskant, Sint-Oedenrode, Olland, Kasteren, Liempde, Boxtel Rijdt niet 's avonds en in het weekend
207 Cromvoirt Garage Buurtbus - 's-Hertogenbosch Station Vught Rijdt niet 's avonds en in het weekend
230 Rijen Station - 's Gravenmoer Hoofdstraat Molenschot, Dorst, Oosterhout, Oosteind Rijdt niet 's avonds en op zondag
231 Rijen Station - Waalwijk Busstation Dongen, 's-Gravenmoer, Kaatsheuvel, Sprang-Capelle Rijdt niet 's avonds en in het weekend
238 Grave Busstation - Boxmeer Station Gassel, Beers, Cuijk, Sint Agatha, Oeffelt, Beugen Rijdt niet 's avonds en in het weekend
239 's-Hertogenbosch Station - Oisterwijk Station Cromvoirt, Helvoirt, Biezenmortel, Udenhout Rijdt niet 's avonds en in het weekend
242 Hilvarenbeek Vrijthof - Middelbeers Ganzeakkers Diessen, Baarschot, Westelbeers Rijdt alleen op zaterdag
250 's-Hertogenbosch Station - Bokhoven Kerk Engelen Rijdt alleen in de daluren en op zaterdag
251 Rosmalen Station - Uden Busstation Nuland, Vinkel, Loosbroek, Vorstenbosch Rijdt niet 's avonds en in het weekend
253 Veghel De Watersteeg - Boerdonk Kerk Erp, Keldonk Rijdt niet 's avonds en in het weekend
254 Schaijk Netjeshof - Uden Busstation Reek, Zeeland Rijdt niet 's avonds en op zondag
255 Boxmeer Maasziekenhuis - Venray Prins Bernhardstraat Sambeek, Vortum-Mullum, Groeningen, Vierlingsbeek, Maashees, Holthees, Smakt Rijdt niet 's avonds en in het weekend
256 Veghel Busstation - Venhorst Sint Josephplein Erp, Boekel Rijdt niet 's avonds en in het weekend
262 Oss Station - Maren-Kessel Kerkplein Lithoijen, Lith Rijdt niet 's avonds en op zondag
289 Hilvarenbeek Vrijthof - Oisterwijk Station Biest-Houtakker, Moergestel Rijdt niet 's avonds en op zondag
292 Sint Anthonis Dr. Verbeecklaan - Boxmeer Maasziekenhuis Oploo, Westerbeek, Landhorst, Wilbertoord, Mill, Wanroij, Rijkevoort, Ledeacker, Sint Anthonis Rijdt niet 's avonds en in het weekend
293 Hilvarenbeek Vrijthof - Bladel Kerk Baarschot, Diessen, Westelbeers, Casteren Rijdt niet 's avonds en in het weekend
294 Oss Station - Dieden Voorstraat Berghem, Herpen, Schaijk, Herpen, Overlangel, Neerloon, Ravenstein, Deursen, Dennenburg, Demen Rijdt niet 's avonds en op zondag, rijdt op zaterdag alleen tussen Oss en Schaijk
295 Hilvarenbeek Vrijthof - Goirle Dorpsstraat Rijdt niet 's avonds en in het weekend
296 Oss Station → Oss Station Oijen, Macharen, Megen, Haren Rijdt niet 's avonds en op zondag
299 Oirschot Sint Jorisstraat - Sint-Michielsgestel Kamperfoeliestraat Spoordonk, Boxtel, Gemonde Rijdt niet 's avonds en in het weekend
Bravo direct
300 's-Hertogenbosch Station - Tilburg Station Waalwijk, Sprang-Capelle, Kaatsheuvel, Loon op Zand Rijdt niet na 19:30 en in het weekend
301 's-Hertogenbosch Station - Tilburg Station Vlijmen, Drunen, Waalwijk, Sprang-Capelle, Kaatsheuvel, Loon op Zand
305 Oss Station - Eindhoven CS Heesch, Nistelrode, Uden, Veghel
306 's-Hertogenbosch Station - Uden Busstation Sint-Michielsgestel, Schijndel, Wijbosch, Eerde, Veghel
Schoolbus
602 Waalwijk Busstation → Tilburg Stappegoor Sprang-Capelle, Kaatsheuvel, Loon op Zand
605 Uden Hobostraat → Eindhoven CS
631 Dongen Mr. Schaepmanlaan → Rijen Station
638 Grave Busstation → Cuijk Hapsebaan Escharen, Gassel
639 's-Hertogenbosch Station - Udenhout Groenvelde Helvoirt, Biezenmortel 's Ochtends in de richting van 's-Hertogenbosch, 's middags in de richting van Udenhout
643 's-Hertogenbosch Station - Boxtel Station Esch 's Ochtends in de richting van 's-Hertogenbosch, 's middags in de richting van Boxtel
644 Veghel Busstation - Boxtel Station Eerde, Schijndel 's Ochtends in de richting van Boxtel, 's middags in de richting van Veghel
655 Veghel Busstation - Gemert Pastoor Poellplein Erp, Rijkerbeek, Boekel, Handel 's Ochtends in de richting van Veghel, 's middags in de richting van Gemert
662 Maren-Kessel Kerkplein - Oss Station Lith, Lithoijen, Teeffelen
690 Grave Busstation - Heesch Stationsplein Velp, Reek, Schaijk
692 Landhorst Café Buitenlust/Wilbertoord Kerk - Boxmeer Station Mill, Wanroij, Sint Anthonis 's Ochtends in de richting van Boxmeer, 's middags in de richting van Wilbertoord
Bussen van/naar de Efteling
800 's-Hertogenbosch Station - Efteling 's Ochtends in de richting van de Efteling, 's middags in de richting van 's-Hertogenbosch
801 Tilburg Station - Efteling 's Ochtends in de richting van de Efteling, 's middags in de richting van Tilburg
Nachtdienst
847 Tilburg Centrum → Tilburg Reeshof Rijdt in de nachten van zaterdag op zondag
848 Tilburg Centrum - 's-Hertogenbosch Station Loon op Zand, Kaatsheuvel, Sprang Capelle, Waalwijk, Drunen, Vlijmen Rijdt in de nachten van zaterdag op zondag
849 Tilburg Centrum → Udenhout Kastanjelaan Berkel-Enschot Rijdt in de nachten van zaterdag op zondag

Lijnen uit grensoverschrijdende concessies in de provincie Noord-Brabant Bewerken

De concessiegrenzen van de concessies in Noord-Brabant overschrijden nergens de provinciegrens, maar enkele buslijnen doen dit wel. Dit is echter ook andersom, lijnen uit concessies in andere provincies rijden in Noord-Brabant. Hieronder staan alle buslijnen die horen bij concessies uit andere provincies en landen opgesomd.

Lijn Vervoerder Route Via Soort Opmerkingen
Concessie Arnhem Nijmegen
9 Breng Nijmegen Station - Grave Busstation Nijmegen Heijendaal, Overasselt, Nederasselt Streekbus
568 Breng Wijchen Mozaïek - Grave Prins Willem Alexanderplantsoen Balgoij, Nederasselt Buurtbus Rijdt niet 's avonds en in het weekend
Concessie Achterhoek-Rivierenland
165 Juijn i.o.v. Arriva 's-Hertogenbosch Station - Druten Busstation Hedel, Kerkdriel, Rossum, Heerewaarden, Beneden-Leeuwen Streekbus
166 Juijn i.o.v. Arriva 's-Hertogenbosch Station - Well Maaijenstraat Hedel, Ammerzoden Streekbus
266 Arriva Wijk en Aalburg Perzikstraat - Zaltbommel Thorbeckestraat Nederhemert, Well, Ammerzoden, Hedel, Bruchem Buurtbus 's Avonds en in het weekend als belbus
268 Arriva Giessen Randweg-Tankstation - Zaltbommel Station Poederoijen, Aalst, Nederhemert, Kerkwijk, Bruchem Buurtbus 's Avonds en in het weekend als belbus
665 Juijn i.o.v. Arriva Dreumel Nieuwstraat - 's-Hertogenbosch Rompertsebaan (Heerewaarden,) Rossum, Kerkdriel, Velddriel, Hedel Schoolbus 's Ochtends in de richting van 's-Hertogenbosch en 's middags in de richting van Rossum
668 Juijn i.o.v. Arriva Velddriel Wordenseweg - Andel Prinsentuin Kerkdriel, Rossum, Hurwenen, Zaltbommel, Bruchem, Kerkwijk, Delwijnen, Nederhemert, Aalst Schoolbus 's Ochtends in de richting van Andel en 's middags in de richting van Velddriel
669 Juijn i.o.v. Arriva Zaltbommel Station → Wijk en Aalburg Perzikstraat Bruchem, Hedel, Ammerzoden, Well Schoolbus
860 Arriva Zaltbommel Station - Zaltbommel Station Gameren, Nieuwaal, Zuilichem, Brakel, Andel, Poederoijen, Aalst, Nederhemert, Well, Ammerzoden, Hedel, Kerkdriel, Rossum Nachtvlinder Rijdt alleen 's avonds en in het weekend
Concessie Limburg
80 Arriva Venray Station - Deurne Station Ysselsteyn Streekbus
82 Arriva Boxmeer Station - Venray Prins Bernhardstraat Sint Anthonis, Stevensbeek, Overloon Streekbus Rijdt niet 's avonds en in het weekend
84 Van Driel i.o.v. Arriva Gennep Busstation - Boxmeer Station Oeffelt, Beugen Streekbus
85 Van Driel i.o.v. Arriva Boxmeer Station - Siebengewald Centrum Heijen, Afferden Streekbus 's Avonds als OV-lijntaxi. Rijdt niet in het weekend.
684 TTS Taxi i.o.v. Arriva Gennep Busstation - Boxmeer Station Oeffelt, Beugen Schoolbus Versterkt op schooldagen overdag lijn 84
Concessie Zeeland
19 Connexxion Hulst Busstation - Breda Station Clinge, Nieuw-Namen, Antwerpen Streekbus Rijdt niet 's avonds
102 Next i.o.v. Connexxion Bergen op Zoom Station - Oude-Tonge Busstation Halsteren, Tholen, Oud-Vossemeer, Nieuw-Vossemeer, Sint Philipsland Streekbus Rijdt niet 's avonds en in het weekend
107 Connexxion Bergen op Zoom Station - Stavenisse Poststraat Halsteren, Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, Sint-Maartensdijk Streekbus Doordeweeks beginnen de ritten in Sint-Annaland; gekoppeld aan lijn 108
108 Connexxion Bergen op Zoom Station - Sint-Annaland Dorpsweg Halsteren, Tholen, Poortvliet, Scherpenisse, Sint-Maartensdijk Streekbus Doordeweeks beginnen de ritten in Stavenisse; gekoppeld aan lijn 107
209 Connexxion Bergen op Zoom Station - Sint Philipsland Stationsstraat Halsteren, Tholen, Oud-Vossemeer, Sint-Annaland Spitsbus 's Ochtends in de richting van Bergen op Zoom, 's middags in de richting van Sint-Annaland
603 Next i.o.v. Connexxion Sint-Maartensdijk Provincialeweg - Bergen op Zoom Station Scherpenisse, Poortvliet, Halsteren Schoolbus
618 Next i.o.v. Connexxion Sint-Maartensdijk Provincialeweg - Halsteren Steenspil Stavenisse, Sint-Annaland, Sint-Maartensdijk, Poortvliet, Tholen Schoolbus
619 Connexxion Sint-Maartensdijk Provincialeweg → Halsteren Steenspil Sint-Annaland, Oud-Vossemeer, Tholen Schoolbus
Concessie Hoeksche Waard - Goeree-Overflakkee
169 Connexxion Willemstad Steenpad - Numansdorp Viaduct A29 Streekbus Rijdt niet 's avonds en in het weekend
669 Next i.o.v. Connexxion Willemstad Steenpad - Oud-Beijerland Scholengemeenschap Numansdorp, Klaaswaal Schoolbus
Concessie Antwerpen
380 De Lijn Geel Station - Reusel Nederlandse Grens/Oud-Turnhout Dorp Dessel, Retie, Arendonk Schoolbus
381 De Lijn Geel Station - Oud-Turnhout Dorp/Reusel Nederlandse Grens Dessel, Retie, Arendonk Schoolbus
390 De Lijn Reusel Nederlandse Grens - Mol TISP Arendonk, Retie, Dessel Schoolbus
391 De Lijn Mol Station - Arendonk Gemeentehuis/Reusel Nederlandse Grens Dessel, Retie Schoolbus
430 B&C/KAV i.o.v. De Lijn Meersel-Dreef Nieuwe Dreef - Reusel Busstation (Meerle, Meer, Minderhout,) Hoogstraten, Wortel, Merksplas, Turnhout, Oud-Turnhout, Arendonk Streekbus In de spits van/naar Meersel-Dreef
450 B&C i.o.v. De Lijn Tilburg Station - Turnhout Station Goirle, Poppel, Weelde, Ravels, Oud-Turnhout Streekbus
451 De Lijn Turnhout Station - Weelde Gemeentehuis (→ Goirle Natuurpoort Roovertsche Leij) Oud-Turnhout, Ravels, Weelde (→ Poppel) Schoolbus
456 De Lijn Goirle Natuurpoort Roovertsche Leij - Arendonk Gemeentehuis Poppel, Weelde, Ravels, Oud-Turnhout Schoolbus
457 De Lijn Weelde Steenweg op Zondereigen - Hoogstraten 't Spijker Baarle-Nassau, Baarle-Hertog, Minderhout Schoolbus
458 De Lijn Goirle Natuurpoort Roovertsche Leij - Hoogstraten VITO Poppel, Weelde, Merksplas, Wortel Schoolbus
460 De Lijn Turnhout Station - Baarle-Hertog Zondereigen Kerk Weelde, Baarle-Nassau Streekbus

Zie ook Bewerken

Externe links Bewerken