Stadjer (ook stadjeder) is een Groningse benaming voor een bewoner van de stad Groningen, ook wel Groninger genoemd. Letterlijk betekent stadjer iemand die in Stad (Groningen) woont. De benaming Stad (zonder lidwoord) houdt verband met de naam van het Gronings gewest Stad en Lande tijdens de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden (1594-1798).

Vaak wordt het woord ook gebruikt om verschil te maken tussen studenten (vooral als die buiten de stad zijn opgegroeid en voor hun studie naar de stad zijn gekomen) en niet-studenten (de stadjers; als equivalent hiervan wordt in andere studentensteden het woord "burgers" gebruikt).

Stadjers hebben de bijnaam "mollebonen", of ook wel "kluinkoppen" (naar het Groninger kluinbier).