Hoofdmenu openen

Overheidsschool

type school
(Doorverwezen vanaf Staatsonderwijs)

Een overheidsschool is een school die door de overheid wordt bekostigd en ingericht. Deze overheid kan zowel supranationaal, nationaal, regionaal als plaatselijk zijn.

Een supranationale overheidsschol is bijvoorbeeld de Europese School. Een nationale overheid kan ook onderwijs aanbieden in een ander land wat bekend staat als een niet-particuliere Internationale school.

In Nederland worden overheidsscholen aangeduid als openbaar onderwijs. De Vlaamse overheid organiseert onderwijs in twee (van de drie) [[onderwijsnet|ten: het officieel gesubsidieerd onderwijs (zowel gemeentelijk als provinciaal) en het GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap (gewestkoepel).