Ridderorden in Oostenrijk: verschil tussen versies

11 bytes toegevoegd ,  13 jaar geleden
k
Souvereine->Soevereine; adel/l/ijk; gezanten/ /van; stich/t/ten; nationaal\-\socialisten; K->katholieke
k (neutraal geformuleerd)
k (Souvereine->Soevereine; adel/l/ijk; gezanten/ /van; stich/t/ten; nationaal\-\socialisten; K->katholieke)
'''Oostenrijk''' is onder het bestuur van de (Aartsaarts)hertogen uit het (Aartsaarts)Huishuis Habsburg pas heel laat een moderne staat geworden. De Habsburgers dachten dynastiek en feodaal en de door veroveringen, maar vooral door voordelige huwelijken, bijeengebrachte hertogdommen en graafschappen vormden lange tijd geen eenheid. Sommige gebieden in Oostenrijk bezaten een Ridderorderidderorde, maar deze Ordenorden en de oude Hongaarse en Boheemse Ridderordenridderorden speelden voor de Habsburgers geen rol.
 
'''Middeleeuwse Ridderlijkeridderlijke Ordenorden en Ridderorden ridderorden''' 1099-1500
 
In het middeleeuwse Europa werden overal de commanderijen van de Kruisridders gevestigd. Zo ook in de Oostenrijkse landen. Toen de Turken oprukten op de Balkan kregen deze Ordenorden in de strijd tegen deze [[moslim]]s een rol.
 
* De [[Orde van Malta|Maltezer Ridders]] (1118), georganiseerd in hun [[Grootprioraat Bohemen van de SouvereineSoevereine Militaire Hospitaalorde van Sint-Jan van Rhodos en Malta]] had grote bezittingen in Oostenrijk en Bohemen.
* De [[Duitse Orde]] (1190)
* De [[Orde van het Kruis met de Rode Ster]] (rond 1200, na 1217 in Bohemen, Silezië., Moravië en Polen)
* De [[Hospitaalorde van Sint-Joris in Karinthië]] (1273)
* De [[Orde van de Vlecht]] of "Orde van de Lok" (1376)
* De [[Orde van het Gulden Vlies]] (1429) kwam door een huwelijk (1477) in het bezit van de Habsburgers.
* De [[Orde van de Adelaar]] (1433)
* De [[Orde van de Heilige Joris in Kärnten]] (1468)
* De (legendarische) [[Orde van de Discipline en de Witte Adelaar]] (?)
* De [[Orde van de Heilige Joris]] (1503)
* De [[Orde van de Matigheid en de Heilige Christoffel ]]
* De [[Orde van Tusin]] (1562)
* De [[Orde van de Slavinnen van de Deugd|(Dames)orde van de Slavinnen van de Deugd]] (1567)
* De [[Orde van de Christelijke Militie]] in Oostenrijk (1606)
* De [[Orde van de Heilige Ruppert]] (Prins-Bisdom Salzburg 1701)
* De [[Ridderlijke Jachtorde van Sint-Hubertus]] (1723 in Bohemen)
* De [[Orde van de Heilige Jozef]] (1768)
 
'''Ridderorden van de absolute Monarchiemonarchie''' 1500-1830
 
De Oostenrijkse Aartshertogenaartshertogen waren eeuwenlang bijna onafgebroken Keizerskeizers van Duitsland. Hun "huismacht" lag in het Hertogdomhertogdom Oostenrijk, in Tirol, in het Koninkrijkkoninkrijk Bohemen en in het Koninkrijkkoninkrijk Hongarije. De [[Orde van de Draak]] in Hongarije geraakte in vergetelheid en ook de Boheemse Orde werd niet aangehouden. In het Habsburgse rijk in Oost- en Midden-Europa bestonden de volgende Ridderordenridderorden:
* Dankzij het [[Grootprioraat Bohemen van de SouvereineSoevereine Militaire Hospitaalorde van Sint-Jan van Rhodos en Malta]] behield tijdens de Franse revolutie en de Napoleontische oorlogen in de Oostenrijkse landen haar bezittingen en invloed.
 
* De [[Duitse Orde]] had ook na het verlies van Pruisen nog eeuwenlang graafschappen in Duitsland bezeten. Bij de Vrede van Pressburg (1805) gingen ook deze verloren en werd vastgelegd dat een Habsburger Grootmeestergrootmeester ("Hoch- und Deutschmeister") zou zijn.
* Dankzij het [[Grootprioraat Bohemen van de Souvereine Militaire Hospitaalorde van Sint-Jan van Rhodos en Malta]] behield tijdens de Franse revolutie en de Napoleontische oorlogen in de Oostenrijkse landen haar bezittingen en invloed.
* De [[Duitse Orde]] had ook na het verlies van Pruisen nog eeuwenlang graafschappen in Duitsland bezeten. Bij de Vrede van Pressburg (1805) gingen ook deze verloren en werd vastgelegd dat een Habsburger Grootmeester ("Hoch- und Deutschmeister") zou zijn.
* De [[Orde van het Gulden Vlies]]
* De Hoogadelijkehoogadellijke [[Orde van het Sterrenkruis]] (1668)
* De [[Orde van de Naastenliefde]] ("Orden der Liebe des Nächsten ") (1708)
* De [[Elisabeth-Theresia-Orde]] (1750)
* De [[Orde van Maria Theresia]] (1757)
* De [[Orde van de Heilige Stefanus]] (1764)
* Het [[Kruis van Verdienste voor Militaire Geestelijken]] (1801)
* De [[Leopoldsorde (Oostenrijk)|Leopoldsorde]] (1808)
* De [[Orde van de IJzeren Kroon (Oostenrijk)|Orde van de IJzeren Kroon]] in het van Oostenrijk afhankelijke [[Lombardisch-Venetiaanse Koninkrijk]] (1805/1816)
 
'''Ridderorden in de 19e eeuw''' 1830-1918
Hongarije bezat na de instelling van de Dubbelmonarchie geen eigen Ridderordenridderorden. De Hongaarse Orde van Sint Stephanus was aan de persoon van de Keizerkeizer en Koningkoning verbonden.
 
* Het [[Grootprioraat Bohemen van de SouvereineSoevereine Militaire Hospitaalorde van Sint-Jan van Rhodos en Malta]] bleef mede door de loyale houding van de Oostenrijkse Keizerkeizer bestaan. De keizers ontvingen de gezantenvangezanten van de Ordeorde en stichtenstichtten in 1839 een nieuw prioraat;: het Lombardisch-Venetiaanse Prioraat. In 1881 werd de Grootpriorgrootprior een Oostenrijks en Boheems Vorstvorst.
* De [[Duitse Orde]] werd na de val van het Heilige Roomse Rijk bestuurd door een Oostenrijkse Aartshertog.aartshertog
* De [[Orde van het Gulden Vlies]]
* De Hoogadelijkehoogadellijke [[Orde van het Sterrenkruis]]
* De [[Elisabeth-Theresia-Orde]]
* De [[Orde van Maria Theresia]]
* Het [[Kruis van Verdienste voor Militaire Geestelijken]]
* De [[Leopoldsorde (Oostenrijk)|Leopoldsorde]]
* De [[Orde van de IJzeren Kroon (Oostenrijk)|Orde van de IJzeren Kroon]] in het van Oostenrijk afhankelijke [[Koninkrijk Lombardije-Venetië]] bleef ook na het verlies van Milaan en Venetië een Oostenrijkse onderscheiding.
* De [[Frans-Jozef Orde]] (1849)
* De [[Elisabeth-Orde]] (1898)
* Het Ereteken van Verdienste voor het Rode Kruis (1914-1923)
 
'''De rangorde van de Oostenrijkse Ridderordenridderorden'''
 
1) Großkreuz des St.Stephans-Ordens
12) Ritterkreuz des Franz-Josephs-Ordens
 
'''Ridderorden van de Duitse Republiekrepubliek Oostenrijk''' 1918-1936
 
De Republiek schafte de oude Ridderordenridderorden van de Oostenrijkse staat af. Zij had geen macht over de Huisordenhuisorden van de verdreven Habsburgse dynastie en beperkte zeggenschap over de Duitse Orde en de Orde van Malta.
* Het [[Grootprioraat Bohemen van de SouvereineSoevereine Militaire Hospitaalorde van Sint-Jan van Rhodos en Malta]] verloor door het herverdelen van het grootgrondbezit in Bohemen veel bezittingen. Zij bleef desondanks bestaan.
* De [[Duitse Orde]] werd na de val van de Habsburgers een religieuze instelling met een priester als eigen Grootmeestergrootmeester.
* De [[Orde van het Gulden Vlies]] werd een internationale Ridderorderidderorde en [[Huisordehuisorde]] van het Aartshuisaartshuis Habsburg. De republiek en de verbannen Keizerkeizer en zijn eveneens verbannen opvolger Aartshertogaartshertog Otto van Habsburg leefden in onmin.
* De Hoogadelijkehoogadellijke [[Orde van het Sterrenkruis]] bleef als Huisordehuisorde bestaan.
* De [[Orde van Maria Theresia]] bleef nog een tijd lang in kapittel bijeenkomen, maar was een reliek van het verdwenen Keizerrijkkeizerrijk en geen Oostenrijkse onderscheiding.OOk Ook het Ereteken voor het Rode Kruis werd nog tot 1923 verleend.
* De Orde van de Heilige Stephanus werd in Hongarije opgeheven.
 
'''De Republiekrepubliek Oostenrijk'''
 
* Het [[Ereteken voor Verdienste voor de Republiek Oostenrijk]] (1922)
'''Ridderorden in de Ostmark van het (Groot)duitse Rijk'''
 
De nationaal-socialistennationaalsocialisten verafschuwden de Habsburgers en hun Orde van het Gulden Vlies en vervolgden de Duitse Orde en, tot op zekere hoogte, ook de Orde van Malta. Oostenrijk had met haar zelfstandigheid ook haar onderscheidingen verloren.
 
'''Ridderorden van de Bondsrepubliek Oostenrijk''' 1951-heden
 
Oostenrijk erkende de rechten van de Orde van het Gulden Vlies en van hetde [[Grootprioraat Bohemen van de SouvereineSoevereine Militaire Hospitaalorde van Sint-Jan van Rhodos en Malta| Orde van Malta]].
Als religieuze organisatie bleef ook de Duitse Ordeorde in Oostenrijk actief.
 
De Bondsrepubliek Oostenrijk stichte
 
De Bondsrepubliek Oostenrijk stichtestichtte
* Het [[Ereteken van Verdienste voor de Republiek Oostenrijk]] (1952)
* Het [[Oostenrijkse Ereteken voor Wetenschap en Kunst]] (1955)
* De [[Orde van Verdienste voor het Rode Kruis]] (1955)
 
De Bondslanden stelden ook decoraties en Orden in.:
 
* Ring van het Land Tirol (1949-1965)
* Ereteken van het Land Tirol (1955-1964)
* Ereteken van het Land Boven-Oostenrijk (1973)
 
In het Katholiekekatholieke Oostenrijk spelen ook de internationale charitatieve of religieuze Ridderordenridderorden een rol, de [[Orde van het Heilig Graf]] en de eucumenische [[Orde van Sint-Lazarus]] bezitten Oostenrijkse afdelingen.
 
[[Categorie:Ridderorde in Oostenrijk| ]]
5.220

bewerkingen