Overleg gebruiker:Brya/Archief004: verschil tussen versies

::::::Het argument "Dit houdt onder meer in dat uw tekst door anderen <U>naar believen bewerkt</U> en verspreid kan worden, ook voor commercieel gebruik. Als u dat niet wilt, kies dan niet voor 'Pagina opslaan' (onderstreping door mij, J.L.)" heeft ook zijn beperkingen. Als ik een bijdrage lever aan wikipedia mag ik ook verwachten dat verdere bewerkingen te goeder trouw gebeuren, en gericht zijn op een verbetering van het artikel. Als ik in de bewerkingsgeschiedenis van een artikel sta heb ik daarbij ook een verantwoordelijkheid op mij genomen, ten aanzien van dat artikel en de door mij aangedragen informatie. Dit werd laatst nog eens benadrukt in het copyright verhaal waar geschermd werd, bij opname in een ander dan het originele project, met een verplichting de belangrijkste auteurs te vermelden.
::::::Bij het nakomen van die verantwoordelijkheid moet ik mijn eigen afweging maken. Dat is tussen mij en mijn geweten. Bij de afweging of een edit acceptabel is als gericht op verbetering speelt een belangrijke rol wie er welke informatie aandraagt, wie er welke vaardigheden heeft, wat de verwachte doelgroep is die het artikel gaat lezen, etc. In het geval van Paul Maas (en elk ander artikel) heb ik geen enkel bezwaar tegen bewerking, er is volop informatie (voor een instantie anders dan wikipedia zou ik eventueel een bladvullende tekst kunnen schrijven) en als iemand informatie gaat inzamelen en toetsen en daarna een waardige tekst componeert dan zal ik dit met interesse volgen. Echter op het ogenblik ben ik de enige auteur die inhoudelijk heeft bijgedragen wat een zware verantwoordelijkheid op mij legt. Edits puur om een andere stijl in een artikel te brengen worden in de engelse wikipedia beschouwd als niet te goeder trouw (niet dat iemand zich daar iets aan gelegen laat liggen), en in dit geval heb ik ook geen moeite om de bewerkingen te beoordelen. Als Floris V graag een botanicus volgens zijn favoriete stramien wil bewerken dan zijn er volop botanici beschikbaar (na een snelle berekening: 40.000?). Waarom hij zich op juist deze botanicus moet storten is mij een raadsel: het lijkt mij op zich al een bewijs dat hij niet te goeder trouw handelt. [[Gebruiker:Brya|Brya]] 9 mei 2007 20:51 (CEST)
::::Heb je dan helemaal niets begrepen? Het gaat erom dat we artikelen volgens een bepaalde -overzichtelijke- vorm indelen. Dat hoeft niet ten koste te gaan van de inhoud; integendeel, een goede vorm zorgt dat de inhoud des te duidelijker naar voren komt. Jammer dat je je '''destructieve''' weg vervolgt. Je lijkt me niet dom, waarom zo dom doen dan? Hopende op verbetering, [[Gebruiker:Torero|Torero]] 9 mei 2007 21:02 (CEST)
16.443

bewerkingen