Opwekking van de dochter van Jaïrus: verschil tussen versies

(→‎Jezus wekt dochter op: Marcus = kind. Matteüs = meisje. Lucas = [ze].)
* Jezus betrad het huis van de synagogeleider, zag fluitspelers en een luid weeklagende menigte.
* Jezus: 'Ga weg. Het meisje is niet gestorven, maar slaapt.'
* De menigte lachte Jezus uit. Ze werden naar buiten gestuurd.
* The crowd laughed at Jesus. They were put outside.
* Jesus went in, took the girl by the hand, and she got up.
* News spread throughout that region.
* Jezus zag bij het huis van de synagogeleider een groep huilende en weeklagende mensen en hij ging naar binnen.
* Jezus: 'Waarom maken jullie zo'n misbaar en huilen jullie? Het kind is niet gestorven, maar slaapt.'
* De menigte lachte Jezus uit. Hij stuurde ze naar buiten.
* The crowd laughed at Jesus. He put them outside.
* Jesus took the parents and his 3 disciples in, took the child by the hand and said: 'Talitha koum! (Little girl, I say to you, get up!)'
* The girl stood up and walked around (she was 12 years old).
* Jesus strictly ordered people not to tell anyone about this and to give her something to eat.
| Lucas 8:51–56
* Alle aanwezigen weeklaagden en sloegen zich van verdriet op de borst.
* All people were wailing and mourning her.
* Jesus: 'Houd op met klagen. Ze is niet gestorven, maar slaapt.'
* TheDe peoplemenigte laughedlachte atJezus Jesusuit, knowingwant sheze wisten dat ze was deadgestorven.
* Jesus took the girl by the hand and said: 'My child, get up!'
* Her spirit returned and she stood up.