Opwekking van de dochter van Jaïrus: verschil tussen versies

* Jezus: 'Uw geloof heeft u gered, dochter; ga in vrede, u bent / wees van uw kwaal genezen.'
| Lucas 8:43–48
* Een vrouw die al twaalf jaar aan bloedvloeiingen leed en die door niemand kon worden genezen raakte de zoom van Jezus' kleding aan.
* A woman who had been bleeding for 12 years, whom nobody could heal, touched Jesus' cloak.
* Haar bloedingvloeiing stopte meteen.
* Her bleeding stopped immediately.
* JesusJezus: 'WhoWie touchedheeft memij aangeraakt?'
* All denied. Peter: 'People crowding and pressing against you.'
* Jesus: 'Someone touched me, I know power has gone out of me.'