Opwekking van de dochter van Jaïrus: verschil tussen versies

| ''Jaïrus vraagt om hulp''
| Matteüs 9:18–19
* AtBij Matteüs' househuis [9:10], aknielde synagogueeen leadersynagogeleider toldvoor JesusJezus en zei: 'MyMijn daughterdochter hasis justzojuist diedgestorven. ButKom comealstublieft anden placeleg yourhaar de hand on herop, anddan zal sheze willweer liveleven.'
* Jezus en zijn discipelen volgden hem.
* Jesus and his disciples followed him.
| Marcus 5:21–24
* Jezus ging terug, stak het [[Meer van Tiberias|Meer van Galilea]] over en kwam een menigte tegen.
* Jesus crossed the Sea of Galilee back, meeting a crowd.
* Synagogeleider Jaïrus viel aan Jezus' voeten en smeekte: 'Mijn dochter ligt op sterven; kom haar de handen opleggen om haar te redden en te zorgen dat ze in leven blijft.'
* Synagogue leader Jairus fell at Jesus' feet and pleaded: 'My little daughter is dying. Please place your hands on her, so that she will be healed and live.'
* Jezus en een grote menigte die zich om hem verdrong ging met Jaïrus mee.
* Jesus and a large crowd followed him and pressed around him.
| Lucas 8:40–42
* Jezus keerde terug naar Galilea en kwam een menigte tegen.
* Jesus returned to Galilee, meeting a crowd.
* Synagogeleider Jaïrus viel aan Jezus' voeten en smeekte hem om naar zijn huis te komen omdat zijn enige dochter (ongeveer 12 jaar oud) op sterven lag.
* Synagogue leader Jairus fell at Jesus' feet and pleaded with him to come to his house because his only daughter (aged about 12), was dying.
* Jezus volgde hem, werd bijna geplet door de menigte.
* Jesus followed him, was almost crushed by crowds.
|- valign="top" style="background-color:Ivory;"
| ''[[Genezing van de bloedvloeiende vrouw|De bloedvloeiende vrouw]]''