Opwekking van de dochter van Jaïrus: verschil tussen versies

=== De bloedvloeiende vrouw ===
{{Hoofdartikel|Genezing van de bloedvloeiende vrouw}}
Het narratief over de dochtendochter van Jaïrus wordt onderbroken door de verschijning van een vrouw die al 12 jaar last had van een [[bloeding|bloeding (hemorragie)]] (Matteüs: αἱμορροοῦσα ''haimorroousa''; letterlijk "een bloedvloeiing gehad hebbende", volgens NBV21 "die aan bloedverlies leed"; Marcus/Lucas: οὖσα ἐν ῥύσει αἵματος ''ousa en rhysei haimatos''; letterlijk "zijnde met een vloeiing van bloed", volgens NBV21 "die aan bloedverlies leed"). Marcus en Lucas informeren de lezer dat al deze tijd niemand haar had kunnen genezen, waaraan Marcus dramatisch toevoegt: 'Ze had veel ellende doorgemaakt door de behandeling van allerlei artsen, aan wie ze haar hele vermogen had uitgegeven zonder dat ze ergens baat bij had gehad; integendeel, ze was alleen maar achteruitgegaan' (Marcus 5:25–26 NBV21; Lucas 8:43).{{refn|group=noot|Sommige latere, vooral [[Byzantijnse tekst|Byzantijnse]] [[Tekstvarianten van het Nieuwe Testament#Evangelie volgens Lucas|handschriften van Lucas 8:43]] vermelden ook de woorden ιατροις προσαναλωσασα ολον τομ βιον (''en al haar leven/bezit had uitgegeven aan artsen'') of εἰς ἰατρούς (''naar artsen'').<ref name="Luke 8:43 text analysis">{{Cite web |url=https://biblehub.com/text/luke/8-43.htm |title=Luke 8:43 Text Analysis |work=Biblehub.com |access-date=25 januari 2022}}</ref> De meeste wetenschappers denken dat de opname van deze zinsnedes in latere handschriften waarschijnlijk het resultaat is van harmonisatiepogingen met Marcus 5:26 in plaats van een Lucas-herschrijving van het Marcus-origineel, met name omdat προσαναλωσασα een ''[[hapax legomenon]]'' is.<ref>{{Cite book |last=Zwiep |first=Arie W. |date=2019 |title=Jairus's Daughter and the Haemorrhaging Woman: Tradition and Interpretation of an Early Christian Miracle Story |url=https://books.google.com/books?id=i3WbDwAAQBAJ&pg=PA303 |location=Tübingen, Germany |publisher=Mohr Siebeck |page=303 |isbn=9783161575600 |access-date=25 januari 2022}}</ref> Moderne [[Bijbelvertalingen in het Nederlands]] zijn verdeeld: NBV21, NBV 2004, BGT, HSV en SV-1977 vermelden de woorden wel, GNB en NGB 1951 niet.<ref>{{Cite web |url=https://debijbel.nl/bijbel/NBV21,NBV,BGT,GNB,NBG51,HSV,SV1977/LUK.8/Lucas-8 |title=Vergelijking vertalingen Lucas 8 |work=debijbel.nl |publisher=Nederlands-Vlaams Bijbelgenootschap |date=2021 |accessdate=25 januari 2022}}</ref>}} Zodra ze de kleding/mantel (Marcus: ἱματίου) of de zoom/rand van de kleding/mantel (Lucas: κρασπέδου τοῦ ἱματίου) van Jezus aanraakte, stopte haar bloeding meteen volgens Marcus en Lucas. In Matteüs werd ze pas genezen nadat Jezus tegen haar had gezegd: "Houd moed, mijn dochter, uw geloof heeft u gered." Matteüs' verhaal van de bloedvloeiende vrouw eindigt daar ook (Matteüs 9:20–22).<ref name="Getty-Sullivan"/>{{rp|63–67}}
 
In Marcus en Lucas blijkt de aanraking van zijn kleding door de vrouw Jezus te verontrusten: hij lijkt geïrriteerd of zelfs boos te zijn (aangezien vermeld wordt dat de vrouw φοβηθεῖσα καὶ τρέμουσα 'bang was en trilde' door zijn reactie) wanneer hij voelt (Marcus) of zegt (Lucas) dat 'er kracht van hem/mij is uitgegaan'. Jezus ondervraagt mensen in de menigte: 'Wie heeft mij/mijn kleding aangeraakt?' LukeLucas claimsbeweert thatdat all thoseiedereen in thede crowdmenigte deniedontkende theyhet didte it,hebben andgedaan hasen Peterlaat sayPetrus thatzeggen crowsdat arede pressingmensen againstom JesusJezus heen stonden te duwen en te dringen (MarkMarcus onlyvermeldt reportsalleen thedat latterlaatste, from thebij mouthsmonde ofvan 'thede disciplesdiscipelen'). Unsatisfied, Jesus keeps inspecting the crowd until the now-healed woman, trembling in fear, falls at Jesus' feet and admits that it was her. Jesus answers: 'Daughter, your faith has healed you. Go in peace (and be freed from your suffering)', concluding the Markan and Lukan bleeding woman accounts (Mark 5:25–34, Luke 8:43–48).<ref name="Getty-Sullivan"/>{{rp|63–67}}
 
=== Overlijdensbericht dochter ===