Gebruiker:Benedict Wydooghe/Evoluties in het welzijns- en veiligheidsdenken deel8a: verschil tussen versies

[[Bestand:Old_timer_structural_worker2.jpg|thumb|550px|In de V.S. is er een wolkenkrabbersrace. In 1913 is de [[Woolworth Building]] (241 meter) de recordhouder. De opvolger is the Bank of Manhattan Trust Building (283 meter) en op 27 mei 1930 bereikt de [[Chrysler Building]] zijn hoogste punt (319 meter), elf maanden later overtroffen door de [[Empire State Building]] met 381 meter, tot in 1972 de hoogste wolkenkrabber ter wereld.]]
 
[[Bestand:Bundesarchiv_Bild_102-12922,_Adolf_Hitler.jpg|thumb|550px|Op 27Eind januari 1932 spreekt Hitler industriëlen toe in [[Düsseldorf]]. 'Hijeen begongroep metindustriëlen tetoe. ontkennenHij ontkent dat de [[Nationaalsocialistische Duitse Arbeiderspartij|NSDAP]] voorstander wasis van dearbeidsrechten rechtenof vaner desocialistische arbeidersideeën en socialistischeop objectievenna nastreefdehoudt. VervolgensNa legdeeen hijuitzetting uitover dat hij vastzijn geloofdegeloof in de onaantastbaarheid van privé-eigendom.privaat Daaropbezit volgdevolgt eenhet uiteenzettingfavoriete overHitlerthema: eenhet van zijn favoriete thema's'Führerprincip'', hetde autoritaire "principe van de onderwerping aan de leider" (''Führerprincip''), eeniets principewat datHitler toepast op zijn partij toepastetoepast. -De entoehoorders datherkennen zijnde toehoorders zoveel mogelijkboodschap in hun bedrijveneigen toepasten.bedrijf, Hijook wasdaar vanhanteren planzij omhet hetzelfdeFührerprincip. principeHitlers opplant deom staathetzelfde toe te passen op de staat. Net zoals hetbedrijfsbeheer beheerniet vantoe eente bedrijf niet toevertrouwd magvertrouwen wordenis aan arbeiders, zei Hitler, mag hetstaatmanschap beheerniet vanin eenhanden bedrijfliggen niet toevertrouwd worden aanbij de volksedemocratische massa, zoals dat gebeurt in een democratievolksmassa. WetendeDit datis dit spek was voor de bek van zijnde toehoorders,. benadrukte Hitler dat democratieDemocratie in de politiek overeenkwamleek metop de gemeenschappelijke eigendom van ondernemingen, metdemocratie anderewas woordenniets metmeer communisme;dan omgekeerdeen kwamverdoken privécommunisme. Privé-eigendom in de economie,en kapitalisme, harmonischvragen overeen met een autoritairautoritaire politiek systeem. Hitler kwam tot de gevolgtrekkingconcludeert dat heteen democratischedictatuur systeemde vanWeimarrepubliek Weimar moestmoet vervangen. wordenDan door een dictatuur,alleen zodatkan een betrouwbare, sterke leider zou kunnenleidersfiguur doen wat moestnodig gedaanis worden - ten bate vanvoor de industrie, natuurlijk. DeEn enige sterke man in Duitsland opnatuurlijk wieis de industriëlenenige konden rekenensterke, wasbetrouwbare deman sprekerHitler zelf. EnHij Hitler beloofde te doen wat de voorstanders van een dergelijke dictatuur verwachten:zal het marxismecommunisme uitroeien enverdelgen, de Sovjet-Unie van Stalin vernietigen, aanzijn de Duitseeigen arbeiders een ijzerenstaalharde discipline opleggen en een economisch beleid voeren datmet aanstuurdeeen opnooit groteregeziene [[Rendabiliteit|rentabiliteit]]. HitlersDe toespraakspeech genootwas enormeen veel bijvalsucces en produceerdewerd gevolgd door een waresponsoringsgolf tsunamidoor aande bijdragenindustriëlen.'<ref>JACQUES R. PAUWELS. ''De grote mythen van de moderne geschiedenis''. Epo, Berchem, 2019, p. 129-130.</ref>]]
 
.
17.789

bewerkingen