Gebruiker:Perudotes/Medeplichtigheid: verschil tussen versies

Label: bewerking met nieuwe wikitekstmodus
Label: bewerking met nieuwe wikitekstmodus
 
= Het karakter van de medeplichtigheid =
Medeplichtigheid onderscheidt zich aldus van andere deelnemingsvormen door haar accessoire karakter.<ref group=n>Accessoiriteit betekent hier zoveel als het leveren van een bijdrage aan het grondfeit, zonder dat de geboden hulp ook daadwerkelijk tot de uitvoering van het grondfeit gerekend kan worden. De hulp is dus bijkomend ('accessoir').</ref> Ook andere deelnemingsvormen kunnen in meer of mindere mate accessoir zij zijn aan het grondfeit, maar bij de medeplichtigheid is de bijdrage van de medeplichtige volkomen accessoir. Het gevolg hiervan is dat de medeplichtige handeling op zichzelf niet strafbaar is. Een medeplichtige bijdrage wordt pas strafbaar zodra er een sprake is van een (strafbare poging/voorbereiding tot een) voltooid misdrijf. Als de medeplichtige dus alles heeft gedaan om een misdrijf van iemand anders te vergemakkelijken, maar besluit deze vervolgens om af te zien van de uitvoering daarvan, dan is de medeplichtige niet strafbaar. Kortom de medeplichtige draagt niet direct bij aan het strafbare feit, maar vergemakkelijkt of bevordert slechts het door een ander begane misdrijf.<ref>Hazewinkel-Suringa/Remmelink 1996, p. 446; Strijards 1992, p. 189-190,; Hazewinkel-Suringa/RemmelinkWolswijk 19962007, p. 446184-185.</ref>
 
KortomJuist de medeplichtige draagt niet direct bij aan het strafbare feit, maar vergemakkelijkt of bevordert slechts het door een ander begane misdrijf. Hierdoorhier onderscheidt de medeplichtigheid zich dan ook van andere deelnemingsvormen als medeplegen en uitlokking. De medeplichtige is behulpzaam, terwijl de medepleger in meer of mindere mate het strafbare feit rechtstreeks teweegbrengt. De grens tussen medeplegen en medeplichtigheid is echter wel vervaagd, doordat bij medeplegen het accent van een gezamenlijke uitvoering verschoven is naar de bewuste en nauwe uitvoering van het strafbare feit. De medepleger hoeft daarom niet meer direct aan het strafbare feit deel te nemen en van medeplegen kan thans ook volledig voorafgaand aan het misdrijf plaatsvinden. Doorslaggevend is dat het opzet van medeplichtige niet gericht is op de totstandkoming van het strafbare feit. Daarin verschilt het opzet van de medeplichtige van de uitlokker en de medepleger: hun opzet is wel gericht op de totstandkoming van het misdrijf. De rol van de medeplichtige daarentegen is een ondergeschikte.<ref>Wolswijk 2007, p. 184-185.</ref>
 
= Vormen van medeplichtigheid =
5.941

bewerkingen