Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017: verschil tussen versies

→‎Toestemming en toetsing: aanvulling journalisten + leden TIB weggehaald, die staan in het eigen artikel
(→‎Toestemming en toetsing: aanvulling journalisten + leden TIB weggehaald, die staan in het eigen artikel)
'''Toestemming door de rechtbank'''
 
Gaat het echter om het inzetten van een bijzondere bevoegdheid jegens een [[Advocaat (beroep)|advocaat]] of een [[journalist]], waarbij vertrouwelijke communicatie met een cliënt, respectievelijk gegevens over een bron vergaard kunnen worden, dan moet de rechtbank Den Haag toestemming geven. Dit gebeurt op verzoek van de minister voor een periode van maximaal 4 weken, met de mogelijkheid tot verlenging (art. 30). Wanneer in andere gevallen via een bijzondere bevoegdheid communicatie tussen een advocaat en diens cliënt verkregen wordt, moet deze direct worden vernietigd (art. 27 lid 2). In ministeriële beleidsregels werd nader bepaald dat gegevens over journalisten niet met buitenlandse diensten mogen worden gedeeld, tenzij dat in het belang van de nationale veiligheid is.<ref name="beleidsregels" />
 
'''Toetsing door de TIB'''
 
Voor de meeste bijzondere bevoegdheden is in de Wiv 2017 bepaald dat de toestemming van de minister nog eens (bindend) op rechtmatigheid moet worden getoetst door de nieuw ingestelde [[Toetsingscommissie Inzet Bevoegdheden]] (TIB). Deze bestaat uit drie leden, die op voordracht van de minister bij [[koninklijk besluit]] voor zes jaar worden benoemd. Minstens twee van de drie leden, waaronder de voorzitter, moeten minstens zes jaar als [[rechter]] werkzaam zijn geweest. De TIB beschikt over een eigen secretariaat (artt. 32 t/m 37). Op 23 januari 2018 ging de Tweede Kamer akkoord met de benoeming van de volgende personen:<ref>Follow the Money: [https://www.ftm.nl/artikelen/ronald-prins-controleur-geheime-diensten Kamer kiest voor uitgesproken Sleepwet-voorstander Ronald Prins als controleur geheime diensten], 23 januari 2018</ref>
* Mariëtte Moussault (voorzitter), (toenmalig) raadsheer van het [[gerechtshof Den Haag]]
* Lex Mooy (lid), raadsheer van het [[gerechtshof Den Bosch]]
* [[Ronald Prins]] (technisch deskundig lid), voorheen eigenaar van beveiligingsbedrijf [[Fox-IT]]
 
De TIB voert regelmatig overleg met toezichthouder CTIVD (zie onder) om tot een eenduidige interpretatie van de Wiv 2017 te komen. Naar aanleiding van een dergelijk rechtseenheidsoverleg stuurden beide toezichthouders op 23 november 2018 twee brieven aan de Eerste en de Tweede Kamer, de ene over de inzet van bijzondere bevoegdheden in relatie tot de samenwerking met buitenlandse diensten en de andere over hoe geautomatiseerde analyse van metadata zal worden getoetst.<ref>CTIVD: [https://www.ctivd.nl/actueel/nieuws/2018/11/23/index Rechtseenheidbrieven geautomatiseerde data-analyse en reikwijdte rechtmatigheidstoetsing TIB], 23 november 2018.</ref>
10.065

bewerkingen