Plantengemeenschap: verschil tussen versies

252 bytes toegevoegd ,  1 maand geleden
k
 
==== [[Zeereep]] ====
* '''Klasse: 23 [[Helm-klasse]] (''Ammophiletea'')'''
** Orde: 23A [[Helm-orde]] (''Elymetalia arenarii'')
*** Verbond: 23Aa [[Biestarwegras-verbond]] (''Agropyro-Honckenyion peploidis'')
**** Associatie: 23Aa01 [[Biestarwegras-associatie]] (''Honckenyo-Agropyretum juncei'')
*** Verbond: 23Ab [[Helm-verbond]] (''Ammophilion borealis'')
**** Associatie: 23Ab01 [[Helm-associatie]] (''Elymo-Ammophiletum'')
 
==== Pioniersmilieus en [[Ruderaal terrein|ruderale]] [[ruigte]]n ====
**** Associatie: [[Associatie van gele ganzenbloem]] (''Spergulo arvensis-Chrysanthemetum'')
**** Associatie: [[Hanenpoot-associatie]] (''Echinochloo-Setarietum'')
 
* '''Klasse: 29 [[Tandzaad-klasse]] (''Bidentetea'')'''
** Orde: 29A ''[[Bidentetalia]]''
*** Verbond: 29Aa [[Tandzaad-verbond]] (''Bidention'')
**** Associatie: [[Associatie van waterpeper en tandzaad]] (''Polygono-Bidentetum'')
**** Associatie: 29Aa01 [[Associatie van goudzuringwaterpeper en moerasandijvietandzaad]] (''Rumicetum maritimiPolygono-Bidentetum'')
**** Associatie: 29Aa02 [[Associatie van ganzenvoetengoudzuring en beklierde duizendknoopmoerasandijvie]] (''ChenopodietumRumicetum rubrimaritimi'')
**** Associatie: 29Aa03 [[Slijkgroen-associatieAssociatie van ganzenvoeten en beklierde duizendknoop]] (''EleocharitoChenopodietum acicularis-Limoselletumrubri'')
**** Associatie: 29Aa04 [[VlieszaadSlijkgroen-associatie]] (''BromoEleocharito acicularis-CoryspermetumLimoselletum'')
* '''Klasse: [[Dwergbiezen-klasse]] (''Isoeto-Nanojuncetea'')'''
 
** Orde: ''[[Nanocyperetalia]]''
*** Verbond'''Klasse: 28 [[Dwergbiezen-verbondklasse]] (''NanocyperionIsoeto-Nanojuncetea'')'''
** Orde: 28A ''[[Nanocyperetalia]]''
**** Associatie: [[Draadgentiaan-associatie]] (''Cicendietum filiformis'')
*** Verbond: 28Aa [[Dwergbiezen-verbond]] (''Nanocyperion'')
***** Sub-associatie: ''[[Cicendietum filiformis centunculetosum]]''
***** SubAssociatie: 28Aa01 [[Draadgentiaan-associatie:]] (''[[Cicendietum filiformis juncetosum]]'')
***** Sub-associatie: 28Aa01a ''[[Cicendietum filiformis centunculetosum]]''
**** Associatie: [[Associatie van borstelbies en moerasmuur]] (''Isolepido-Stellarietum uliginosae'')
***** Sub-associatie: 28Aa01b ''[[Cicendietum filiformis juncetosum]]''
**** Associatie: [[Associatie van dwergbloem en hauwmos]] (''Centunculo-Anthocerotetum punctati'')
**** Associatie: 28Aa02 [[Grondster-associatieAssociatie van borstelbies en moerasmuur]] (''DigitarioIsolepido-IllecebretumStellarietum uliginosae'')
**** Associatie: 28Aa03 [[Associatie van borstelbiesdwergbloem en moerasmuurhauwmos]] (''IsolepidoCentunculo-StellarietumAnthocerotetum uliginosaepunctati'')
***** Sub-associatie: ''[[Digitario-Illecebretum digitarietosum]]''
***** SubAssociatie: 28Aa04 [[Grondster-associatie:]] (''[[Digitario-Illecebretum peplidetosum]]'')
***** Sub-associatie: 28Aa04a ''[[Digitario-Illecebretum digitarietosum]]''
* '''[[Klasse van de ruderale gemeenschappen]] (''Artemisietea vulgaris'')'''
***** Sub-associatie: 28Aa04b ''[[Digitario-Illecebretum peplidetosum]]''
** Orde: [[Raketten-orde]] (''Chenopodio-Urticetalia'')
 
*** Verbond: [[Verbond van kleverig kruiskruid]] (''Salsolion ruthenicae'')
* '''Klasse: 31 [[Klasse van de ruderale gemeenschappen]] (''Artemisietea vulgaris'')'''
**** Associatie: [[Vlieszaad-associatie]] (''Bromo-Coryspermetum'')
** Orde: 31A [[Raketten-orde]] (''Chenopodio-Urticetalia'')
**** Associatie: [[Associatie van raketten en kompassla]] (''Erigeronto-Lactucetum'')
*** Verbond: 31Aa [[Kaasjeskruid-verbondVerbond van kleverig kruiskruid]] (''ArctionSalsolion ruthenicae'')
**** Associatie: 31Aa01 [[Associatie van kleine brandnetelVlieszaad-associatie]] (''UrticoBromo-Malvetum neglectaeCoryspermetum'')
**** Associatie: 31Aa02 [[Kruipertjes-associatieAssociatie van raketten en kompassla]] (''Hordeetum muriniErigeronto-Lactucetum'')
*** Verbond: 31Ab [[Kaasjeskruid-verbond]] (''Arction'')
**** Associatie: [[Associatie van stinkende ballote en andere netels]] (''Balloto-Arctietum'')
**** Associatie: 31Ab01 [[Associatie van waterpeperkleine en tandzaadbrandnetel]] (''PolygonoUrtico-BidentetumMalvetum neglectae'')
** Orde: ''[[Onopordetalia acanthii]]''
**** VerbondAssociatie: 31Ab02 [[Verbond van distels en ruwbladigenKruipertjes-associatie]] (''OnopordionHordeetum acanthiimurini'')
**** Associatie: 31Ab03 [[Slangenkruid-associatieAssociatie van stinkende ballote en andere netels]] (''EchioBalloto-VerbascetumArctietum'')
** Orde: [[Wormkruid-orde]]31B (''Agropyretalia[[Onopordetalia repentisacanthii]]'')
*** Verbond: 31Ba [[Wormkruid-verbondVerbond van distels en ruwbladigen]] (''Dauco-MelilotionOnopordion acanthii'')
**** Associatie: 31Ba01 [[HoningklaverSlangenkruid-associatie]] (''Echio-MelilotetumVerbascetum'')
**** AssociatieOrde: 31C [[KweekdravikWormkruid-associatieorde]] (''Bromo inermis-EryngietumAgropyretalia campestrisrepentis'')
**** AssociatieVerbond: 31Ca [[Wormkruid-associatieverbond]] (''TanacetoDauco-ArtemisietumMelilotion'')
**** Associatie: 31Ca01 [[DraadgentiaanHoningklaver-associatie]] (''Cicendietum filiformisEchio-Melilotetum'')
**** Associatie: 31Ca02 [[Kweekdravik-associatie]] (''Bromo inermis-Eryngietum campestris'')
**** Associatie: 31Ca03 [[Wormkruid-associatie]] (''Tanaceto-Artemisietum'')
 
=== [[Ruigte]]n, [[Struweel|struwelen]] en [[Bos (vegetatie)|bossen]] ===
53.763

bewerkingen