Vervoeging van onregelmatige Nederlandse werkwoorden: verschil tussen versies

Volgorde in lijn met ANS
k (https://checkwiki.toolforge.org/cgi-bin/checkwiki.cgi?project=nlwiki&view=only&id=64 CheckWiki: link gelijk aan linktekst met AWB)
(Volgorde in lijn met ANS)
 
{| class="wikitable"
!
!
!colspan=2|[[wiktionary:nl:hebben|hebben]]
!colspan=2|[[wiktionary:nl:willen|willen]]
|-
!
!persoon ([[Persoonlijk voornaamwoord|persoonlijke voornaamwoorden]])
!persoon
!persoon ([[Persoonlijk voornaamwoord|persoonlijke voornaamwoorden]])
!tegenw.<br />tijd||verl.<br />tijd
!tegenw.<br />tijd||verl.<br />tijd
!tegenw.<br />tijd||verl.<br />tijd
|-
| rowspan="6" |Enkelvoud
|1<sup>ste</sup> persoon enkelvoud<br />("ik")
|heb||had
|ben||was
|zal||zou
|mag||mocht
|wil||wou<br />''wilde''
wou
|-
|2<sup>de</sup> persoon enkelvoud<br />("jij", "je")
|hebt|| rowspan="2" |had
|bent|| rowspan="2" |was
|kunt
|<nowiki>*</nowiki> kan<ref name="kwz">[http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/442 Taaladvies: Je kan / kunt (wil / wilt; zal / zult)]</ref><br />''kunt''||kon
|zal<ref name="kwz" /><br />''zult''||zou
| rowspan="2" |kon
|mag||mocht
|zult
|wil<ref>[http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/je-wil-je-wilt Onze Taal: Je wil / je wilt]</ref><br />''wilt''||wou<ref name="wou">[http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/919 Taaladvies: Wilde / wou, wilden / wouen]</ref><ref>[http://www.let.ru.nl/ans/e-ans/02/03/06/04/body.html E-ANS: Willen]</ref><br />''wilde''
<nowiki>*</nowiki> zal<ref name="kwz" />
| rowspan="2" |zou
|mag|| rowspan="2" |mocht
|wilt
<nowiki>*</nowiki> wil<ref>[http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/je-wil-je-wilt Onze Taal: Je wil / je wilt]</ref>
| rowspan="2" |wilde
|wil<ref>[http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/je-wil-je-wilt Onze Taal: Je wil / je wilt]</ref><br />''wilt''||wou<ref name="wou">[http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/919 Taaladvies: Wilde / wou, wilden / wouen]</ref><ref>[http://www.let.ru.nl/ans/e-ans/02/03/06/04/body.html E-ANS: Willen]</ref><br />''wilde''
|-
|2<sup>de</sup> persoon enkelvoud (''bij [[Inversie (taalkunde)|inversie]])''<br />("jij", "je")
|heb||had je
|ben||was je
|''kun'' je<br>* kan||kon je
|''zul'' je<br />* zal||zou je
|mag je
|wil je
|-
|meervoud2<sup>de</sup> persoon<br />("wij", "we", "jullie", "zij", "zeu")<ref>Vanouds gebruikt men hier de 3<sup>e</sup> persoon, dus dezelfde vormvormen als bij "gijhij".</ref>
|''hebt''<br />* heeft||had
|bent<br />* is<ref>''U is (...)'' is [[Archaïsme|archaïsch]], maar wel een beleefdheidsvorm in zuidelijk Nederland</ref>||was
|''kunt''<br />* kan||kon
|zalzult<ref name="kwz" /><br />''zult''* zal||zou
|mag||mocht
|wil||wouwilt<br />''wilde''<ref* name="wil||wilde"/>
|''wilt''<br />wil||wou<ref name="wou" /><ref name="wilde">De onregelmatige vervoeging van “willen” in de verleden tijd, ''Ik wou (...)'' enz., komt tegenwoordig in de schrijftaal minder voor dan voorheen. Vooral het meervoud "wou(d)en geldt nu als zeer informeel.</ref>
|-
|2<sup>de</sup> persoon enkelvoud<br />("[[gij]]", "ge")<ref>Zoals te lezen is in de verwijzing bij de bewuste tabelregel, is 2e persoon enkelvoud in de vormen "gij", "ge" archaïsch voor sprekers van de Noordwestelijke, Noordelijk-centrale en Noordoostelijke [[Nederlandse dialecten|dialectgroepen van het Nederlands]]. Deze vormen worden binnen heel Nederland alleen bij het spreken van dialect gebruikt.</ref>
|hebt||hadt
|zijt||waart
|zult||zoudt
|moogt||mocht
|wilt||woudt<br />''wildet''wilde(t)
woudt
|-
|23<sup>dee</sup> persoon enkelvoud<br />("uhij")<ref>Vanouds, gebruikt"zij", men hier de 3<sup>e</sup> persoon"ze", dus dezelfde vormen als bij "hijhet".</ref>)
|''hebt''<br />heeft||had
|bent<br />is<ref>''U is (...)'' is [[Archaïsme|archaïsch]], maar wel een beleefdheidsvorm in zuidelijk Nederland</ref>||was
|''kunt''<br />kan||kon
|''zult''<ref name="kwz" /><br />zal||zou
|mag||mocht
|''wilt''<br />wil||wou<ref name="wou" /><ref name="wilde">De onregelmatige vervoeging van “willen” in de verleden tijd, ''Ik wou (...)'' enz., komt tegenwoordig in de schrijftaal minder voor dan voorheen. Vooral het meervoud "wou(d)en geldt nu als zeer informeel.</ref>
|-
|3<sup>e</sup> persoon enkelvoud<br />("hij", "zij", "ze", "het")
|heeft||had
|is||was
|zal||zou
|mag||mocht
|wil<ref>[http://taaladvies.net/taal/advies/vraag/384 Taaladvies: Hij wilt / wil]</ref><ref>[http://www.onzetaal.nl/taaladvies/advies/de-klant-wil-wilt-kwaliteit Onze Taal: Willen: de klant wil / wilt kwaliteit]</ref>||wou<br />''wilde''
wou
|-
|Meervoud
|meervoud<br />("wij", "we", "jullie", "zij", "ze")<ref>Vanouds gebruikt men hier dezelfde vorm als bij "gij".</ref>
|("wij", "we", "jullie", "zij", "ze")<ref>Vanouds gebruikt men hier dezelfde vorm als bij "gij".</ref>
|hebben||hadden
|zijn||waren
|zullen||zouden
|mogen||mochten
|willen||wilden
|willen||wouden<ref>[https://onzetaal.nl/taaladvies/advies/wilden-wouden-wouen-wouwen informeel]</ref><br />''wilden''
|-
|[[voltooid deelwoord]]
|||gehad||
|geweest||
|gekund||
|(gezuld)<ref>Het voltooid deelwoord van 'zullen' bestaat slechts in theorie, omdat 'zullen' een hulpwerkwoord is voor de toekomende tijd (de toekomst).</ref>||
|gemogen||
|gewild
|-
|[[tegenwoordig deelwoord]]
|
|hebbend||
|zijnd||
|mogend||
|willend||
|-
|[[voltooid deelwoord]]
|
| ||gehad||
|geweest||
|gekund||
|(gezuld)<ref>Het voltooid deelwoord van 'zullen' bestaat slechts in theorie, omdat 'zullen' een hulpwerkwoord is voor de toekomende tijd (de toekomst).</ref>||
|gemogen||
|gewild
|}
{{Appendix||2=
1.786

bewerkingen