Abdij van Stavelot: verschil tussen versies

1.112 bytes toegevoegd ,  1 maand geleden
aanvullen
(data)
(aanvullen)
De Abdij van Stavelot werd gesticht in [[648]] door [[Remaclus]], [[abt (abdij)|abt]] van het [[klooster (gebouw)|klooster]] te Solignac in [[Aquitanië]], die van koning [[Sigebert III]] van [[Austrasië]] een stuk bos in de [[Ardennen]] kreeg, om hem in staat te stellen dit deel van het rijk te [[kerstening|kerstenen]]. Hij stichtte de tweeling-abdij van Stavelot-Malmedy, die de kiem vormde van het [[abdijvorstendom Stavelot-Malmedy]].{{Bron?|Per wanneer werd de abdij een abdijvorstendom? Zijn daar oorkonden van bekend?|2016|01|09}} Dit kerkelijke vorstendom slaagde er meer dan 1000 jaar in om min of meer autonoom te blijven binnen het [[Heilige Roomse Rijk]]. De rivaliteit tussen de twee abdijen werd in 980 door [[Keizer Otto II]]<ref>Ellen Fenzel Arnold, Environment and the Shaping of Monastic Identity: Stavelot-Malmedy and the Medieval Ardennes, 2006, pag., 73-76</ref> in het voordeel van Stavelot beslist.
 
De bloeitijd van Stavelot was de periode van de 10e tot de 12e eeuw. De oorspronkelijke kloosterregel, geënt op de Ierse gewoonte, werd vervangen door de regel van Benedictus. [[Poppo (abt)|Poppo]] (abt in 1020) was een hervormer in de traditie van de [[Abdij van Cluny]]. Hij kreeg de leiding over 17 andere abdijen, waaronder de [[Abdij van Echternach]] en [[Sankt Gallen (stad)|Sankt Gallen]]. [[Frederik van Luxemburg (Neder-Lotharingen)|Frederik van Luxemburg]], hertog van Neder-Lotharingen in de 11e eeuw, werd in de abdij begraven. [[Wibald (abt)|Wibald]] (abt in 1130) was diplomaat in dienst van de keizers en opdrachtgever van talrijke kunstwerken, waaronder een zeer kostbaar retabel van goud en zilver waarin centraal het reliekschrijn van de heiligverklaarde stichter van de abdij, Sint-Remaclus, stond opgesteld. Wibald werd ook abt van de [[Abdij van Corvey]]. Zijn brieven behoren tot de belangrijkste bronnen voor de geschiedenis van de tweede kruistocht. In 1147 telde de abdij 43 monniken.
 
Na de 12e eeuw maakte de abdij een lange periode van verval mee. In 1334 telde de abdij 12 monniken en in 1499 maar 6 meer. Eind 15e eeuw herstelde abt Willem van Manderscheidt de kloosterdiscipline. De regel van Bursfeld werd aangenomen door de kloostergemeenschap, waarbij de nadruk lag op naastenliefde, persoonlijke meditatie en intellectuele arbeid. Vanaf 1501 werd de abdijkerk herbouwd in [[Gotiek (bouwkunst)|gotische stijl]]. Een eeuw later werd de abdij en het abdijvorstendom bedreigd door de godsdienststrijd in de Zuidelijke Nederlanden. In de 16e en 17e eeuw vormde het [[abdijvorstendom]] soms een [[personele unie]] met het [[prinsbisdom Luik]]. Enkele [[Lijst van prins-bisschoppen van Luik|Luikse prins-bisschoppen]] waren tevens vorst-abt van Stavelot-Malmedy. Op 4 oktober 1689 werd de abdij geheel verwoest door de troepen van [[Lodewijk XIV van Frankrijk]]. Van 1741 tot 1753 werd de provisorisch herstelde abdij vrijwel geheel nieuw opgebouwd in de stijl van de [[Barokarchitectuur in het prinsbisdom Luik|Luikse barok]].
 
Na de komst van de Franse revolutionaire troepen werd het abdijvorstendom Stavelot-Malmedy opgeheven en moesten de monniken de abdij verlaten. De abdijkerk werd geplunderd en daarna afgebroken. In 1950 vestigden zich opnieuw benedictijner monniken in Stavelot-Malmedy na de bouw van [[Klooster Sint-Remaclus (Wavreumont)]] in een gehucht dat precies tussen Stavelot en Malmedy is gelegen.
== Erfgoed ==
=== Gebouwen ===
Van de in de 17e en 18e eeuw vernieuwde abdijgebouwen zijn het poortgebouw en enkele bijgebouwen in [[Maaslandse renaissance]]stijl en het abtenverblijf in [[Barokarchitectuur in het prinsbisdom Luik|Luikse barokstijl]] bewaard gebleven. VanDe voorzijde van de abdijkerkabdij resteertwordt slechtsgevormd dedoor onderbouwhet vanpoortgebouw de(1522) westtorenen uitde hetvroegere beginpaardenstallen, vanbrouwerij deen 16ebakkerij eeuw(1717). WelDe zijnzuidervleugel opvan het voormaligeeerste kloosterterreinkwartier, deprinsenkwartier contourengeheten, vanwerd degebouwd kerkin te1718. herkennen,De doordatoostelijke devleugel funderingenvan zijnhet blootgelegd.eerste Dekwartier, abdijeen herbergtprestigieus thansgebouw driemet museafronton, eenwordt overhet detelhuis geschiedenisgenoemd. vanDit werd gebouwd onder abt Jozef de abdijNollet (1741-1753) en deed dienst als financieel administratief centrum van het [[abdijvorstendomprinsdom. Stavelot-Malmedy]],Het eentweede overkwartier schrijverbevatte [[Guillaumede Apollinaire]],refter. dieDeze zaal in 1899de eenzuidelijke zomervleugel inis Stavelot18m doorbrachtlang, 10m breed en een5m overhoog. hetZe nabijewerd circuitingewijd in 1778 en heeft haar originele interieur met stucwerk behouden. De oostelijke vleugel van [[Spa-Francorchamps]]het tweede kwartier (midden 18e eeuw) was verbonden met de abdijkerk en deed dienst als slaapzaal.
 
Van de abdijkerk resteert slechts de onderbouw van de westtoren uit het begin van de 16e eeuw. Wel zijn op het voormalige kloosterterrein de contouren van de kerk te herkennen, doordat de funderingen zijn blootgelegd.
 
De abdij herbergt thans drie musea, een over de geschiedenis van de abdij en het [[abdijvorstendom Stavelot-Malmedy]], een over schrijver [[Guillaume Apollinaire]], die in 1899 een zomer in Stavelot doorbracht, en een over het nabije circuit van [[Spa-Francorchamps]].
 
<gallery widths="150" heights="150">
Bestand:Abbaye de Stavelot3.JPG|Torenrestant abdijkerk
Bestand:Stavelot abdij 19-04-2006 10-05-32.jpg|Binnenzijde toren
Bestand:Stavelot JPG02.jpg|Abtenverblijf,Het gebouwd in 1718telhuis
</gallery>
 
10.482

bewerkingen