Indusbeschaving: verschil tussen versies

3.615 bytes toegevoegd ,  2 maanden geleden
 
== Bestuur ==
Aangezien het schrift niet ontcijferd is, zijn ook hypotheses over het bestuur van de Indusbeschaving indirect afgeleid. Enerzijds duidt de complexe stedenbouw en architectuur, het schrift, de standaardisatie van maten en gewichten, het handwerk en de handel erop dat het een complexe samenleving betrof. Anderzijds ontbreken de sporen van monumentale bouwwerken zoals wel werden aangetroffen in het oude Egypte en het oude Nabije Oosten en zijn er ook geen wandtekeningen van krijgers of veldslagen, noch van een grootschalig ontwikkelde [[bureaucratie]]. Daarmee lijkt de [[staatsvorming]] rond de Indus anders te zijn verlopen en lijkt het waarschijnlijk dat er een minder [[Centralisme|gecentraliseerd bestuur]] was met minder [[hiërarchie]]. ZoDit iswijkt hetaf beeldvan de ideeën over de vroege [[archaïsche staat]] die gevormd werden op basis van eenEgypte en het Nabije Oosten. Volgens de theorie van [[Heterarchie|heterarchischunilineaire bestuurevolutie]] metzou die staat zich ontwikkelen uit het ''[[chiefdom]]'' en een vreedzameniveau hoger zijn in de ontwikkeling. Voor Marshall, Mackay, Wheeler en Piggott was ondanks het ontbreken van deze kenmerken voor een staat de samenleving rond de Indus een beschaving en voor de laatste twee zelfs een [[EgalitarismeAutoritarisme (politicologie)|egalitaireautoritaire staat]]. Volgens [[Bridget Allchin|Bridget]] en [[Raymond Allchin]] ontbrak echter het bewijs voor een priesterkoning en een groot rijk met twee maatschappijhoofdsteden. Daar[[Walter valtFairservis]] tegeningaf de eerste aanzet om de Indusbeschaving als een gedecentraliseerd ''chiefdom'' te brengenzien, datwaarmee ook de noodzaak voor een bureaucratie ontbrak. De veelbasis van de stedensamenleving ommuurdwas waren.het Ookgeheel zijnvan erdorpen, gevondenniet brandlagenzozeer inde steden als. [[KotSubhash DijiChandra Malik]], sloot hierbij aan en zag een [[Gumlaingebeelde (Gomal)|Gumlagemeenschap]] enop basis van [[Nausharoverwantschap]] en enigszins [[Amriburgerschap]]. Shaffer waarschuwde voor de grootse denkbeelden die mogelijkontstaan hetwaren op gevolgbasis van geweldslechts zijnbescheiden geweestopgravingen en zag minder culturele eenheid dan verondersteld werd. Shaffer wilde de Indusbeschaving geen staat noemen, maar datook hoeftgeen zekerpre-staat, aangezien hij niet het gevalidee tevan zijneen geweest.[[culturele Opvallendevolutie]] ismet welhogere datniveau's dezeonderschreef. veelalDe hebbenIndusbeschaving plaatsgevondendeed opniet onder in complexiteit voor de overgangbeschavingen van vroeg-Mesopotamië, naarmaar hoog-Harappa.<refzouden name="Possehl1998"een /><refeigen name="Possehl2002"unieke />vorm hebben gekend.
 
In hoeverre de Indusbeschaving een staat was, is daarna een punt van discussie geworden, waarbij de definitie van de staat volgens [[Henri J.M. Claessen]] en [[Peter Skalník]] uit 1978 invloedrijk was.<ref>{{aut|Peter Skalník|Skalník, P.}} (1978): 'The Early State as a Process' in {{aut|Henri J.M. Claessen|Claessen, H.J.M.}}; {{aut|Peter Skalník|Skalník, P.}} ''The Early State'', Walter de Gruyter</ref> [[Jerome Jacobson]] zag de beschaving juist wel als staat, al ontbraken aanwijzingen voor koningen en een staatsapparaat. Ook Kenoyer was deze mening toegedaan, met heersende elites die niet uit een enkele sociale groep zou hebben bestaan, maar uit onder handelaren, specialisten in rituelen en zij die de productiemiddelen beheersten. Daarbinnen zouden [[Stadstaat|stadstaten]] waarschijnlijk enige autonomie hebben gekend.<ref>{{aut|Jonathan Mark Kenoyer|Kenoyer, J.M.}} (1994): [https://www.harappa.com/sites/default/files/pdf/Kenoyer1994_The%20Harappan%20State.%20Was%20it%20or%20Wasn%E2%80%99t%20it%20In%20From%20.pdf 'The Harappan State: Was it or wasn't it?'] in {{aut|Jonathan Mark Kenoyer|Kenoyer, J.M.}} ''From Sumer to Meluhha: Contributions to the Archaeology of South and West Asia in Memory of George F. Dales, Jr.'', Wisconsin Archaeological Reports</ref> Shereen Ratnagar stelde dat de Indusbeschaving een staat is, omdat steden nooit in een ''chiefdom'' zouden kunnen ontstaan. Dit lijkt echter niet houdbaar, aangezien er de nodige voorbeelden zijn van steden zonder staat, zoals de latere ''[[Janapada|janapada's]]''. Possehl stelde dat het misleidend kan zijn om de Indusbeschaving als archaïsche staat te beschrijven, aangezien die staat gedefinieerd is op de beschavingen in Egypte en Mesopotamië. Het is vooral van belang om complexiteit en uniciteit van een samenleving in ogenschouw te nemen. Zo kan de Indusbeschaving zijn kracht juist hebben gehaald uit een gedecentraliseerde ideologie.<ref name="Possehl1998" />
 
=== Hiërarchie en oorlogsvoering ===
Tegen het gevormde beeld van een [[Heterarchie|heterarchisch bestuur]] met een vreedzame en [[Egalitarisme|egalitaire]] maatschappij valt in te brengen dat veel van de steden ommuurd waren. Ook zijn er brandlagen gevonden in steden als [[Kot Diji]], [[Gumla (Gomal)|Gumla]] en [[Nausharo]] en enigszins [[Amri]] die mogelijk het gevolg van geweld zijn geweest, maar dat hoeft zeker niet het geval te zijn geweest. Opvallend is wel dat deze veelal hebben plaatsgevonden op de overgang van vroeg- naar hoog-Harappa, terwijl dergelijke grote branden in andere periodes ontbreken.<ref name="Possehl1998" /><ref name="Possehl2002" />
 
De skeletten die teruggevonden zijn in Harappa zijn onderzocht op sporen van geweld. De aangetroffen patronen van schedeltrauma's wijzen vooral tijdens het post-urbaan Harappa op het gebruik van structureel geweld. Hoewel het aantal onderzochte skeletten relatief klein was, lijken de resultaten te wijzen opeen minder vreedzame en meer [[Sociale stratificatie|gestratificeerde]] samenleving dan veelal gedacht.<ref>{{aut|Gwen Robbins Schug|Schug, G.R.}}; {{aut|Kelsey Gray|Gray, K.}}; {{aut|Veena Mushrif-Tripathy|Mushrif-Tripathy, V.}}; {{aut|Anek Sankhyan|Sankhyan, A.R.}} (2012): [https://www.researchgate.net/publication/232724146_A_peaceful_realm_Trauma_and_social_differentiation_at_Harappa 'A peaceful realm? Trauma and social differentiation at Harappa'] in ''International Journal of Paleopathology'', Volume 2, Issues 2–3, p. 136-147</ref>
42.458

bewerkingen