Geschiedenis van Zuid-Azië: verschil tussen versies

(2x hetzelfde)
Over de oorsprong van de beschaving is het nodige debat geweest. Marshall ging uit van een autonome [[culturele evolutie]], terwijl anderen een [[Diffusionisme|diffusionistische]] verklaring zochten. Zo stelde [[Ernest J. H. Mackay|Mackay]] dat een migratie van [[Soemer]]iërs mogelijk had bijgedragen aan het ontstaan. [[Mortimer Wheeler|Wheeler]] dacht dat niet de migratie van mensen, maar van ideeën hier aan ten grondslag lag. Problematisch hiermee was echter dat er grote verschillen bestaan tussen de Harapabeschaving en die van het [[Oude Nabije Oosten]]. Zowel het schrift als de opzet van de nederzettingen wijkt sterk af, terwijl er in het Nabije Oosten veel meer gebruik werd gemaakt van [[brons]]. Ook ontbreekt een grootschalig kanalensysteem in de Harappabeschaving. [[Amalananda Ghosh|Ghosh]] vond bevestiging van de ideeën van Marshall in de overeenkomsten tussen de pre-Harappacultuur van [[Sothi]] en hoog-Harappa. Hij vergeleek echter slechts de keramiek en zag daardoor aanmerkelijke verschillen over het hoofd. [[Mohammed Rafique Mughal|Mughal]] vergeleek daarnaast ook stenen en metalen artefacten en architectuur en vond veel overeenkomsten. Wat ontbrak in de pre-Harappacultuur waren grote steden en de ambachtsspecialisatie was van een minder hoog niveau. Gezien de vele overeenkomsten gaf Mughal de voorkeur aan de benaming vroeg-Harappa.
 
Wat de aanleiding is geweest gedurende de overgang vroeg-Harappa - hoog-Harappa om over te gaan tot volwaardige stedenbouw is niet goed te achterhalen uit archeologische gegevens. Niet alle nederzettingen uit het vroeg-Harappa groeiden uit tot steden in het hoog-Harappa en andersom zijn er bij onder meer [[Lothal]], [[Desalpur]], [[Chanhudaro]], [[Mitathal]], [[Alamgirpur]] en [[Ropar]] geen lagen aangetroffen uit het vroeg-Harappa, evenmin als in de actieve Indus-vlakte. Daarnaast is er bij een aantal nederzettingen een onderbreking te zien tussen de twee fases. Bij [[Kot Diji]] en [[Gumla (stadGomal)|Gumla]] zijn afzettingen gevonden die wijzen op een grote brand, terwijl bij [[Amri]] en [[Nausharo]] ook brandsporen zijn gevonden. Bij [[Kalibangan]] was mogelijk een aardbeving de oorzaak van de onderbreking.
 
{{Positiekaart+|Pakistan|maptype=relief|width=600|float=none|caption=Enkele van de ruim duizend bekende Harappa-sites|places=
42.453

bewerkingen