Jan Willem Cornelis Tellegen (1859-1921): verschil tussen versies

*J.W.C. Tellegen (8 februari 1896) 'Het nieuwe gebouw voor de Ambachtsschool en Avondschool voor handwerkslieden te Arnhem', ''De Opmerker'', bouwkundig weekblad, 31e jaargang, nummer 6, pp. 42-44.<ref>[http://lib.tudelft.nl/tijdschriften/architectuurtijdschriften/De_Opmerker_jrg31_1896.pdf De Opmerker, bouwkundig weekblad Ambachtsschool Arnhem 8 februari 1896 p. 42-44]</ref>
* J.W.C. Tellegen. ''Een en ander over Arnhem gedurende de laatste vijftig jaren'' in E. van Konijnenburg, [[Jan Veth|J. Veth]] en [[Antoon Derkinderen|A.J. der Kinderen]], Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs 1847-1897. 's-Gravenhage, Van Langenhuysen, 1897. p. 192-194.<ref>[https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?objectsearch=tellegen&coll=boeken&page=1&identifier=MMKIT03:000207068:00304&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C19e_eeuw%7C&query=Gedenkboek+vijftigjarig+Koninklijk+Instituut+van+Ingenieurs+ ''Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van het Koninklijk Instituut voor Ingenieurs 1847-1897'']</ref> Herdrukt in A.W. te Riele e.a. ''100 jaar werk in uitvoering 1887-1987. Gedenkboek gemeentewerken - Arnhem'', Dienst van Gemeentewerken Arnhem, 1987. (Bijdrage van J.W.C. Tellegen. p. 45-72 uit Gemeentegidsen Arnhem 1903-04 en 1904-05).
* [[Eduard Fokker|E. Fokker]], [[Jan Kruseman (jurist)|J. Kruseman]], [[Willem Molengraaff|W. L. P. A. Molengraaff]] en J.W.C. Tellegen, ''Verplichte verzekering van loontrekkenden tegen de gevolgen van invaliditeit en ouderdom'', rapport op verzoek van het bestuur der Liberale Unie. Amsterdam, Müller, 1899. IV, 78 p.
* J. Oppenheim, ''Verslag der commissie in zake eene nieuwe regeling van het staatstoezicht op de volksgezondheid'', benoemd ingevolge het besluit van de algemeene vergadering der Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs, op 25 september 1897, te ’s-Gravenhage. Vereeniging van Burgerlijke Ingenieurs, 1899. 57 p. (commissieleden Menno Huizinga, M. Sijmons, J.W.C. Tellegen, A. Thomas)<ref>[https://books.google.nl/books?redir_esc=y&hl=nl&id=HP9VAAAAcAAJ&focus=searchwithinvolume&q=tellegen Verslag van eene nieuwe regeling van het staatstoezicht op de volksgezondheid 1899]</ref>
* Jan Willem Tellegen, ''Die städtischen Boden- und Wohnungsverhältnisse in Holland : VI. Internationaler Wohnungskongress, Düsseldorf, 15.-19. Juni 1902. 10 p. [Konferenzschrift]''.<ref>[https://katalog.ulb.hhu.de/Record/004069772 Vermelding Conferentieverslag 1902 bij de Heinrich Heine Universität Düsseldorf]</ref>
* [[Johanna ter Meulen|J. ter Meulen]] (secretaresse), [[Jan Kruseman (jurist)|J. Kruseman]] (voorzitter), Daniël Josephus Jitta<ref>oprichter van het [[Aangroeiend Fonds tot Verbetering der Volkshuisvesting]]</ref>, Philip Falkenburg, D. Anderson, J.W.C. Tellegen (advies), ''Huisvesting van armen te Amsterdam''. Haarlem, H.D. Tjeenk Willink & Zoon, 1903.<ref>[https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMSFUBA02:000015430:00006&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=2%7C20e_eeuw%7C1900-1909%7C1903%7C&query=meulen&coll=boeken&page=1 ''Huisvesting van armen te Amsterdam'' door de onderafdeling, de Commissie 'voor de oude toestanden', van de vereniging 'de Amsterdamse Woningraad', die zich ten doel stelt de bestudering en zo mogelijk verbetering der woningtoestanden in de oude stad. (Wat te doen na onbewoonbaarverklaring van huizen van armen in Amsterdam door toepassing van de woningwet?)]</ref>
* J.W.C. Tellegen, H.A. van IJsselsteyn, F.M.L. Kerkhof, J.Th. Gerlings. J. de Koning en [[Daniël Knuttel]], ''Verslag der Commissie in zake inrichting en wijze van werken der besturen van groote gemeenten'', benoemd ingevolge besluit der algemeene vergadering van 24 Jan. 1903. 's Gravenhage, Vereeniging van Delftsche Ingenieurs, 1904.<ref>[https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?identifier=MMSFKB02:000036384:00003&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=2%7C20e_eeuw%7C1900-1909%7C1904%7C&query=verslag+commissie+inrichting+wijze+besturen+groote+gemeenten&coll=boeken&page=1 Verslag der Commissie in zake inrichting en wijze van werken der besturen van groote gemeenten. Vereeniging van Delftsche Ingenieurs, april 1904 (op voorstel van Tellegen en IJsselsteyn)]</ref>
* J.W.C. Tellegen, ''Police des logements et inspections sanitaire des habitations.'' Actes du VIIme congrès international des habitations à bon marché à Liège. 1905.<ref>[https://archive.org/details/actesduviimecon00unkngoog/page/n484/mode/2up?q=tellegen Verslag van het 7e internationale congres over goedkope huisvesting. Luik, 7 - 10 augustus 1905 Met lezing van J.W.C. Tellegen]</ref>
* J.W.C. Tellegen, secretaris, [[Hendrik Lodewijk Drucker]], voorzitter, [[Gerard Bruinsma]], J.H. Faber, Hendrik Pollema, [[Charles Ruijs de Beerenbrouck]], [[Jan Schaper]], J.M.A. Zoetmulder<ref>[https://www.canonsociaalwerk.eu/nl_vhv/huisvesterdetails.php?cps=71&huisvester_id=63 Johannes Zoetmulder met achtergrondgegevens van website Canon sociaal werk]</ref>, ''Rapport van de Commissie tot herziening der Woningwet'' Congres voor Openbare Gezondheidsregeling. Tijdschrift voor sociale hygiëne, 10, 1908. p. 233-257.<ref>[https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?objectsearch=gezondheidsregeling&coll=dts&page=1&identifier=MMKB16:002505001:00241&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=2%7C20e_eeuw%7C1900-1909%7C1908%7C&query=j.w.+tellegen Rapport van de Commissie tot herziening der Woningwet. Den Haag, 11 Juli 1908.]</ref>
* H.J. Nieboer, J.H. Valckenier Kips, J.W.C. Tellegen; [[Koninklijke Vereniging voor de Staathuishoudkunde|Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek]].''Prae-adviezen over de vragen: Welke gedraglijn moet aan de gemeenten worden aanbevolen in het belang van hare doelmatige uitbreiding? : Zijn er wetswijzigingen noodig om deze gedragslijn mogelijk te maken? : zoo ja, welke?'' (Betreffende Stadsplanning, Grondspeculatie, Uitbreidingsplannen en Onteigening). 's-Gravenhage, Nijhoff, 1908. XII, 331 p.<ref>[https://www.delpher.nl/nl/boeken/view?coll=boeken&identifier=MMSFKB02:000035384 Prae-adviezen: 'Welke gedraglijn moet aan de gemeenten worden aanbevolen?' door Vereeniging voor de Staathuishoudkunde en de Statistiek, 1908]</ref>
6.618

bewerkingen