Wet op de dividendbelasting 1965: verschil tussen versies

 
=== Wetsvoorstel Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting ===
Aanhangig is de ''Wet op de dividendbelasting 1965 en enige andere belastingwetten in verband met de invoering van een conditionele eindafrekening (Spoedwet conditionele eindafrekening dividendbelasting)'', waar ook wel aan wordt gerefereerd met ''vertrekboete'' of ''vertrekbelastingwet''. Het is een [[initiatiefwet]] van [[Bart Snels]]. De wet voorkomt onder meer dat een dividendbelastingclaim van een staat bij verplaatsing van de vennootschap naar een andere staat tussen wal en schip raakt. Als een groot bedrijf Nederland verruilt voor een land zonder dividendbelasting, moeten aandeelhouders over hun aandeel in de tot aan het vertrek opgebouwde winsten bij latere dividenduitkeringen alsnog 15 procent dividendbelasting betalen. De wet geldt, als die wordt aangenomen, met terugwerkende kracht; in het oorspronkelijke wetsvoorstel was dit tot het moment van indiening, op 10 juli 2020, 12 uur, bij nota van wijziging is dit veranderd in 18 september 2020, 12 uur.<ref>https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/35523</ref><ref name=rtl>''[https://www.rtlnieuws.nl/economie/bedrijven/artikel/5179773/vertrekbelasting-dividendbelasting-wet-groenlinks-kavelaars-van Deugt de vertrekbelastingwet voor Unilever? 'Zit juridisch grotendeels goed in elkaar']'' - 27 augustus 2020</ref> Snels is voornemens om te regelen dat de vennootschap, voor rekening en risico van de aandeelhouders, aangifte moet doen van de geconserveerde winstuitdeling en dat automatisch, en renteloos, uitstel van betaling wordt verleend van de dividendbelastingschuld. Het uitstel van betaling zal vervolgens nog slechts worden beëindigd voor zover na vertrek daadwerkelijk dividenden worden uitgekeerd. Om tot uitdrukking te brengen dat de gespreid in de tijd ingevorderde dividendbelastingschuld niet hoeft te transformeren tot een last van de vennootschap, is hij voornemens om in de wet te voorzien in een verhaalsrecht van de vennootschap op de aandeelhouders die het dividend daadwerkelijk ontvangen. De vennootschap krijgt hierdoor in beginsel een vorderingsrecht op de aandeelhouders. Door een civielrechtelijke verrekening van het aan de aandeelhouders uit te keren dividend met de vordering uit hoofde van het verhaalsrecht kan worden bewerkstelligd dat de vennootschap het dividend netto kan uitkeren aan de aandeelhouders. Bovendien gaat de dividendbelastingschuld als gevolg van het verhaalsrecht automatisch "kleven" aan het aandeel. Bij de overdracht van het aandeel door een bestaande aandeelhouder gaat de dividendbelastingschuld aldus over op de nieuwe aandeelhouder.<ref>https://nos.nl/artikel/2348912-groenlinks-past-wetsvoorstel-vertrekboete-aan.html</ref><ref>[https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-947010.pdf Brief van Snels aan de Tweede Kamer] - 18 september 2020</ref>
 
De wet zou gelden voor alle aandeelhouders. Een in Nederland wonende aandeelhouder die voor zijn aandelenbezit wordt belast in [[box 3]] zou de toekomstige betalingen van de dividendbelasting (aflossingen van de dividendbelastingschuld) echter gewoon kunnen verrekenen met de Nederlandse inkomstenbelasting (zie boven).
 
De aanleiding van het wetsvoorstel is het voorgenomen vertrek van [[Unilever]] N.V. naar het VK (fusie met Unilever PLC), waar geen dividendbelasting verschuldigd wordt ingehouden. Het zou in totaal gaan om ongeveer 11 miljard euro aan dividendbelasting. Unilever stelt dat de wet in strijd zou zijn met het internationale recht, en dat als deze toch zou worden aangenomen het niet in het belang van Unilever en de aandeelhouders zou zijn het vertrek door te laten gaan.<ref name=rtl/><ref>''https://www.unilever.com/Images/unilever-plc-and-unilever-nv-shareholder-circular_tcm244-553855_en.pdf'', p. 35 - uiteenzetting van de consequenties van wetsvoorstel voor het vertrek van Unilever N.V. (fusie met Unilever PLC), en reactie</ref>
 
== Ingetrokken voorstel om de Wet op de dividendbelasting 1965 in te trekken ==
72.655

bewerkingen