Myers-Briggs Type Indicator: verschil tussen versies

Geen verandering in de grootte ,  9 maanden geleden
Labels: Visuele tekstverwerker Handmatige ongedaanmaking
MBTI gaat uit van de voorkeuren van een persoon op vier voorkeursparen met elk twee categorieën:
; E/I-voorkeurspaar:Extraversion - richt en haalt de energie voornamelijk op en uit de wereld om zich heen<br />Introversion - richt en haalt de energie voornamelijk op en uit de innerlijke belevingswereld
; S/IN-voorkeurspaar:Sensing - Besteedt voornamelijk aandacht aan feitelijke, concrete informatie en informatie uit de wereld om zich heen, gebruikmakend van ervaringen en eerder opgedane informatie<br />Intuition - Besteedt voornamelijk aandacht aan verbanden en grote lijnen, gebruik makend van inspiratie en de mogelijkheden in de toekomst, focust op dat wat er nog niet is
; T/F-voorkeurspaar:Thinking - voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van logica en afwegen van inhoudelijke argumenten<br />Feeling - voorkeur voor het nemen van beslissingen op basis van persoonlijke waarden en de impact van de beslissing op de betrokkenen
; J/P-voorkeurspaar:Judging - voorkeur voor een planmatige en geordende manier van werken en het afronden van zaken<br />Perceiving - voorkeur voor een flexibele en spontane manier van werken, informatie verzamelend, opties open houdend