Politicologie: verschil tussen versies

260 bytes toegevoegd ,  5 maanden geleden
deelbewerking
(deelbewerking)
'''Politicologie''' (ook wel '''politieke wetenschap''' of '''politieke wetenschappen''')<ref>Tromp, B. (1995) ''De Wetenschap der Politiek. Verkenningen'', p. 53</ref> is de [[sociale wetenschappen|sociaalwetenschappelijke]] discipline die zich bezighoudt met de studie van [[politiek]]. De
'''Politicologie''' (ook wel '''politieke wetenschap''' of '''politieke wetenschappen''')<ref>Tromp, B. (1995) ''De Wetenschap der Politiek. Verkenningen'', p. 53</ref> is de [[sociale wetenschappen|sociaalwetenschappelijke]] discipline die zich bezighoudt met de studie van [[politiek]]. Politicologiepoliticologie wordt gekenmerkt door haar substantiële interesse in de politiek in al haar vele vormen.<ref name="p7">Goodin, R.E. & H.-D. Klingemann "Political Science: The Discipline" In: Goodin, R.E. & H.-D. Klingemann (eds.) ''A New Handbook of Political Science" p. 7</ref> PoliticologieDe heeftpoliticologie kent niet één, exclusieve methode en eenof dominante theoretische benadering.<ref>Tromp, B. (1995) ''De Wetenschap der Politiek. Verkenningen'', p. ix</ref> In methodologisch en theoretisch opzicht is de politicologie pluralistisch:<ref>Goodin, R.E. & H.-D. Klingemann "Political Science: The Discipline" In: Goodin, R.E. & H.-D. Klingemann (eds.) ''A New Handbook of Political Science" p. 7; Almond, G.A. "Political Science: The History of the Discipline" In: Goodin, R.E. & H.-D. Klingemann (eds.) ''A New Handbook of Political Science" p. 89; Stoker, G. & D. Marsh (2010) "Introduction" In: Marsh, D. & G. Stoker 'Theory and Methods in Political Science, p. 11'</ref> er zijn verschillende theoretische benaderingen, zoalsbijvoorbeeld de politieke [[psychologie]], de [[rationelekeuzetheorie]] en het [[institutionalisme]]. dieDeze naast elkaar gebruiktbenaderingen worden door politicologen naast elkaar gebruikt, ze worden soms door onderzoekers geïntegreerd, wordensoms enstaan somsde benaderingen in academische debatten tegenover elkaar. staan; politicologenPoliticologen passen verschillende methoden toe, met name ''kwalitatieve'' onderzoeksmethoden, zoals casusonderzoek en ''[[kwantitatief|kwantitatieve]]'' onderzoeksmethoden, zoalsbijvoorbeeld [[statistiek]] en [[experiment]]en.
 
Een van de redenen voor het pluralisme in de politicologie is dat de precieze definitie van wat het begrip 'politiek' eeninhoudt wezenlijk betwist begripomstreden is.<ref>Tromp, B. (1995) ''De Wetenschap der Politiek. Verkenningen'', p. 6</ref> Er zijn grofweg twee benaderingen van het begrip 'politiek'. De eerste doeltbedoelt met 'politiek op' de instituties[[institutie]]s van de [[overheid]]. Politicologie is dan de studie van deze instituties.<ref>Stoker, G. & D. Marsh (2010) "Introduction" In: Marsh, D. & G. Stoker 'Theory and Methods in Political Science'; Tromp, B. (1995) ''De Wetenschap der Politiek. Verkenningen'', p. 1</ref> De tweede benadering ziet politiek als het gebruik van macht van mensen over andere mensen,<ref name="p7" /> en daarmee is politicologie de studie van "de technieken voor het gebruik van sociale macht"<ref name="p7" /> en beperkt zich niet slechts tot de overheid maar is toepasbaar op alle sociale domeinen waar macht wordt gebruiktuitgeoefend.
 
Politicologen lenen ook vaak methoden, theorieën en begrippen uit andere disciplines, zoalsals de [[sociologie]], [[psychologie]], [[economie]], [[filosofie]],<ref>Dogan, M. "Political Science and the Other Social Sciences" In: Goodin, R.E. & H.-D. Klingemann (eds.) ''A New Handbook of Political Science" p. 103</ref> [[Rechtsgeleerdheid|rechten]] en het vakgebied van de [[geschiedenis]]. De scheidslijnen tussen deze disciplines en de politicologie zijn niet scherp gedefinieerd. In de grensgebieden tussen deze disciplines en de politicologie liggen subdisciplines zoalsals de politieke sociologie, politieke psychologie, [[politieke economie]], [[politieke filosofie]],<ref>Dogan, M. "Political Science and the Other Social Sciences" In: Goodin, R.E. & H.-D. Klingemann (eds.) ''A New Handbook of Political Science" p. 110-115</ref> [[staatsrecht]] en [[politieke geschiedenis]]. Aan onderzoek op deze gebieden dragen onderzoekers aanvan beide disciplines bij. In Nederland geldt daarnaast dat het vakgebied der politicologie organisatorisch gescheiden is van dat van de [[bestuurskunde]],. waarbijDaarbij richt de bestuurskunde zich richt op het [[openbaar bestuur]] in bredealgemene zin enterwijl de politicologie zich meer richt op de klassieke politieke instituties.
 
== Geschiedenis van de politicologie ==
{{Zie hoofdartikel|Geschiedenis van de politicologie}}
De geschiedenis van de politicologie gaat terug tot het werk van Griekse filosofen als [[Plato]] en [[Aristoteles]] en Romeinse historici als [[Polybios|Polybius]].<ref name="p53">Almond, G.A. "Political Science: The History of the Discipline" In: Goodin, R.E. & H.-D. Klingemann (eds.) ''A New Handbook of Political Science" p. 53-57</ref> Zij warenschreven deals eersten die op een systematische manier schrevenover het functioneren van de [[staat]], enwarbij ze verschillende politieke [[bestuur|regimes]] hebben vergeleken. Een belangrijke doorbraak was het werk van renaissancede [[italiaanse renaissance|renaissance]]-denker [[Niccolò Machiavelli]].<ref>Almond, G.A. "Political Science: The History of the Discipline" In: Goodin, R.E. & H.-D. Klingemann (eds.) ''A New Handbook of Political Science" p. 58</ref> HijMachiavelli legde de focus op het individu, zoals de vorst (in ''[[De vorst|De Vorst]]'') en de burger (in ''Over de Burger''), en op de drijfveren van hun motivatieshandelen, gebaseerdwaarbij ophij gebruik maakte van "systematische [[empirisme|empirische]] waarneming".<ref>Deschouwer, K. en M. Hooghe (2015) ''Politiek. Een inleiding in de politieke wetenschappen'', p. 28</ref> In de zeventiende eeuw werden ook aan verschillende universiteiten de eerste leerstoelen politiekePolitieke wetenschapWetenschap opgericht:. Het ging daarbij zowelom de leerstoel voor Politiek en Welsprekendheid, die in 1602 werd opgerichtingesteld aan de [[Universiteit van Uppsala]], en de leerstoel politiekePolitieke wetenschap dieWetenschap, in 1612 werdingesteld opgericht aandoor de [[Universiteit Leiden]] worden gepresenteerd als de eerste leerstoelen politieke wetenschap.<ref>Andeweg, R.B. (2014) "Leidse Politicologie: van Geesteswetenschappen en Rechten naar Sociale Wetenschappen" in Andeweg, R.B. en B. Vis (eds.) 'Policologie in Nederland. Van Politisering naar Professionalisering' p. 67; Tromp, B. (1995) ''De Wetenschap der Politiek. Verkenningen'', p. 21</ref> De Leidse leerstoel werd bij oprichting ingenomen door [[Daniël Heinsius]].
 
De moderne politicologie is als wetenschap ontstaan in de [[Verenigde Staten]], in de tweede helft van de negentiende eeuw. De Amerikaanse historicus [[Herbert Adams]] zou de term politieke wetenschappen ('political science') hebben bedacht, toen hij geschiedenis doceerde aan de [[Johns Hopkins-universiteit]]. De empirische studie van de politiek begon met vroege werken als ''Political Science: Or the State Theoretically and Practically Considered'' van Theodore Woolsey uit 1878 en ''The State: Elements of Historical and Practical Politics'' van [[Woodrow Wilson]] uit 1889. Deze werken hadden een sterk descriptief karakter en richtten zich op de formeel-juridische aspecten van politieke instituties. Deze benadering wordt institutionalisme genoemd.<ref name="p62">Almond, G.A. "Political Science: The History of the Discipline" In: Goodin, R.E. & H.-D. Klingemann (eds.) ''A New Handbook of Political Science" p. 62; Lowdes, V. (2010) "The Institutional Approach" In: Marsh, D. & G. Stoker 'Theory and Methods in Political Science', p. 60</ref> In deze perioden werden departementen ''Political Science'', ''Government'' en ''Politics'' opgericht aan Amerikaanse Universiteiten. Deze werden vaak bevolkt door [[geschiedenis|historici]], juristen en [[politieke filosofie|politiek-filosofen]].<ref name="p72" /> Tegelijkertijd vond er onderzoek dat nu als politicologisch gezien zou worden plaats bij departementen voor [[Rechtsgeleerdheid|rechten]] en [[geschiedenis]].<ref>Tromp, B. (1995) ''De Wetenschap der Politiek. Verkenningen'', p. 54</ref> In 1903 werd in Amerika de American Political Science Association opgericht, nog steeds de belangrijkste vereniging van politicologen.<ref name="p72" /> Na de Eerste Wereldoorlog vindt het eerste politicologische onderzoek plaats dat gebruik maakte van grootschalige enquêtes aan de [[University of Chicago]].<ref name="p66">Almond, G.A. "Political Science: The History of the Discipline" In: Goodin, R.E. & H.-D. Klingemann (eds.) ''A New Handbook of Political Science" p. 65-66</ref> Dit onderzoek had een politiek-psychologisch karakter; de focus lag op de 'menselijke factoren' die politiek gedrag structureerden.<ref>'t Hart, P. (2010) "Political Psychology" In: Marsh, D. & G. Stoker 'Theory and Methods in Political Science', p. 99</ref> De empirische studie van politicologie ontwikkelde zich in deze periode met name in de [[Verenigde Staten]] wat tot de huidige tijd het belangrijkste land voor de politicologie zou blijven.<ref name="preface">Goodin, R.E. & H.-D. Klingemann "Preface" In: Goodin, R.E. & H.-D. Klingemann (eds.) ''A New Handbook of Political Science" p. xiii</ref>
 
Professor N.W. Posthumus had in 1946 in het Amsterdamse studentenblad ''[[Propria Cures]]'' plannen ontvouwd voor het stichten van een universitaire faculteit met politieke wetenschappen als kern.
6.010

bewerkingen