Wedergeboorte (christendom): verschil tussen versies

866 bytes toegevoegd ,  2 maanden geleden
Labels: Bewerking via mobiel Bewerking via mobiele website
 
 
==Kerken over wedergeboorte==
VerrewegBinnen verreweg de meeste christelijke kerken zijnis men van mening zijn dat de wedergeboorte voltrokken wordt door de Heilige Geest vanuit het [[sacrament]]ele [[doop (sacrament)|doopsel]]. Deze opvatting wordt aangehangen doorbinnen de [[oosters-orthodoxe kerken]], de [[Rooms-Katholieke Kerk]], de [[Anglicaanse Kerk]] en de [[Evangelisch-Lutherse Kerk|Lutherse Kerk]].
 
In de [[Rooms-Katholieke Kerk]] wordt de wedergeboorte in navolging van m.n. [[Aurelius Augustinus|Augustinus]] (in zijn ''De nuptiis et concupiscentiis'') beschouwd als een uitdrukkelijke werking van het [[doop (sacrament)|doopsel]] en toegeschreven aan de Heilige Geest: "Dit sacrament wordt ook "het bad van ''wedergeboorte'' en vernieuwing door de heilige Geest" (Tit. 3,5) genoemd, omdat het de geboorte uit water en geest aanduidt en verwezenlijkt, zonder welke "niemand het rijk Gods kan binnengaan" (Joh. 3,5)." ([[Catechismus van de Katholieke Kerk|KKK]]1215). "Het doopsel schenkt ons de genade van de ''wedergeboorte'' in [[God de Vader]] door zijn Zoon in de heilige Geest" (KKK683). "De twee voornaamste vruchten [van de doop] zijn dus de zuivering van de zonden en de ''nieuwe geboorte'' in de Heilige Geest" (KKK1262). Wedergeboorte is het geschenk van een nieuw bestaan in Jezus als Christus: "Het is nodig dat zij die het doopsel ontvangen hebben en door de kracht van dit sacrament zijn ingelijfd in het mystieke lichaam van Christus, de Kerk, aan deze gebeurtenis opnieuw het grootste belang hechten. In het bijzonder moeten zij de waarde erkennen van hun verheffing en meer nog van hun ''wedergeboorte'', waardoor zij het geluk ontvangen hebben van het kindschap Gods, de waardigheid van Christus' broeders en het voorrecht van de genade en de vreugde die voortkomen uit de inwoning van de Heilige Geest. ([[encycliek]] [[Ecclesiam Suam]]'', nr. 39). Binnen de katholieke Kerk is er met name binnen de [[charismatische beweging]] bijzondere aandacht voor de wedergeboorte.
 
In andere christelijke kringen, zoals het [[Piëtisme (kerkgeschiedenis)|piëtisme]], de [[bevindelijk gereformeerden]], de [[Nederlandse Hervormde Kerk|hervormden]], binnen de [[evangelischProtestantse Kerk in Nederland|Protestantse Kerk]]en, de [[pinkstergemeenteevangelisch]]nen, de [[christenfundamentalisme|christenfundamentalistenpinkstergemeente]]n, de [[baptisten]] en de [[vergadering van gelovigen]], wordt de wedergeboorte niet vereenzelvigd met het sacrament van de [[doop (sacrament)|doop]]; voor hen gaat het om een "concrete persoonlijke rechtstreekse ingreep van God in hun leven" door de [[Heilige Geest]],. waarVoor sacramenten niet aan te pas komen. Wedergeboortesommigen is voor deze groepwedergeboorte een bewuste [[bekering]]servaring die leidt tot een radicale omkeer in het leven. HetVolgens sacramentanderen is danhet vaakniet slechtste eenervaren, uiterlijkmaar tekenzijn vanwel watde innerlijkgevolgen alvan gebeurdde is.wedergeboorte Hette iservaren, eennamelijk getuigenisgeloof en bekering.
 
Een visie op de wedergeboorte die tussen beide genoemde uitersten het midden houdt (de zogenoemde [[veronderstelde wedergeboorte]]) werd lange tijd geleerd in de [[Gereformeerde Kerken in Nederland]].
In behoudende en [[Orthodox-protestantisme|orthodox-christelijke]] kringen wordt aan de wedergeboorte veel aandacht geschonken. Bij de [[bevindelijk gereformeerden]] is de wedergeboorte een heel belangrijk thema in de prediking (zie ook [[Nadere Reformatie]]).
 
De bekende predikant [[Bernardus Smytegelt]] stelt dat er wat betreft de wedergeboorte drie soorten mensen zijn:
 
- Zij die heel jong veranderd zijn, voor hen is het onmogelijk om over de wedergeboorte te kunnen spreken.
 
- Zij die voor de wedergeboorte een christelijke leefstijl hadden en daardoor na de wedergeboorte niet heel plotseling anders begonnen te leven. Zij zijn wel veranderd, maar kunnen tijd en plaats niet noemen.
 
- Zij die op latere leeftijd wedergeboren werden. Zij kunnen de wedergeboorte wel duiden.<ref>{{Citeer boek|titel=De prediking van de nadere reformatie : een onderzoek naar het gebruik van de klassifikatiemethode binnen de prediking van de nadere reformatie|auteurlink=|auteur=Brienen, T., 1930-|medeauteurs=|taal=|url=https://www.worldcat.org/oclc/1838126|uitgever=Ton Bolland|plaats=Amsterdam|datum=1974|pagina's=133|ISBN=90-70057-24-7}}</ref>
 
===Wedergeboorte volgens de Dordtse Leerregels===
128

bewerkingen