Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen: verschil tussen versies

Geklieder verwijderd
(Geklieder verwijderd)
[[Afbeelding:Queens Towers.JPG|thumb|Het regiokantoor van het UWV in [[Amsterdam]]]]
Het '''Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen''' ('''UWV''') is een Nederlandse overheidsinstelling die verantwoordelijk is voor het uitvoeren van de [[Sociale zekerheid (Nederland)#Werknemersverzekeringen|werknemersverzekeringen]] [[Werkloosheidswet|WW]], [[Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering|WAO]], [[Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen|WIA]], de [[Ziektewet]] en verder de [[Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten|Wajong]], de [[Toeslagenwet]] en de [[Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen|WAZ]].
Het '''Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen''' ('''UWV''') is een werknemersverzekering die de regelgeving die de staat maakt behoort uit te voeren.
Sociaal recht is geen recht, de onpartijdigheid is dus ver te zoeken, de staat misbruikt hier haar macht, en keurt haar eigen handelen zelf, niets komt op zitting!
 
[[Sociale zekerheid (Nederland)#Werknemersverzekeringen|werknemersverzekeringen]] [[Werkloosheidswet|WW]], [[Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering|WAO]], [[Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen|WIA]], de [[Ziektewet]] en verder de [[Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten|Wajong]], de [[Toeslagenwet]] en de [[Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen|WAZ]].
 
Het UWV is verder houder van de [[polisadministratie]], een van de [[basisregistratie]]s van de Nederlandse overheid. Het UWV beoordeelt of een [[werknemer]]/[[Betrokkenen bij de verzekeringsovereenkomst in Nederland|verzekerde]] recht heeft op een [[uitkering]] volgens de genoemde regelingen en wetten en bepaalt de hoogte en de duur van deze uitkering. Tevens is het UWV verantwoordelijk voor gegevensbeheer. Daarnaast verstrekt het UWV de uitkeringen.
 
OnderOok voert het UWV enkele regelingen uit de werknemers[[Wet verzekeringarbeid vallenen ookzorg]] zaken(Wazo) uit, zoals de zwangerschaps- en bevallingsverlofuitkering. UWVTen zouslotte verantwoordelijkis het zijn??? waarUWV blijkt dat uit???verantwoordelijk voor [[re-integratie]] van [[Werkloosheid|werklozen]] en arbeidsongeschikten die geen [[werkgever]] meer hebben. Daartoe schakelt het UWV private [[Re-integratie|re-integratiebedrijven]] in.
 
Verder is er het [[UWV WERKbedrijf]] dat de taken van het ''Centrum voor Werk en Inkomen'' (CWI) heeft overgenomen.
 
== Geschiedenis ==
Het UWV kwam op 1 januari 2002 tot stand (zo maar spontaan, geen afdwingen????) door de samenvoeging van de vroegere uitvoeringsinstanties Cadans (een samenvoeging van de bedrijfsvereniging voor de gezondheidszorg, afgekort BVG, en de bedrijfsvereniging detailhandel en ambachten oftewel DETAM), [[Gemeenschappelijk Administratiekantoor]] (GAK), [[Gemeenschappelijk Uitvoeringsorgaan]] (GUO), [[Uitvoeringsorganisatie Sociale Zekerheid Overheidspersoneel]] (USZO) en Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB). Ook het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) is per 1 januari 2002 opgegaan in het UWV.
 
Tot en met 2005 inde het UWV ook premies, maar vanaf 1 januari 2006 worden alle premies voor de sociale verzekeringswetten geïnd door de [[Belastingdienst (Nederland)|Belastingdienst]]. Wat gewoon 1 clubje is, weer geen onafhanekelijkheid te vinden.
Het UWV kwam op 1 januari 2002 tot stand (zo maar spontaan, geen afdwingen????) door de samenvoeging van de vroegere uitvoeringsinstanties Cadans (een samenvoeging van de bedrijfsvereniging voor de gezondheidszorg, afgekort BVG, en de bedrijfsvereniging detailhandel en ambachten oftewel DETAM), [[Gemeenschappelijk Administratiekantoor]] (GAK), [[Gemeenschappelijk Uitvoeringsorgaan]] (GUO), [[Uitvoeringsorganisatie Sociale Zekerheid Overheidspersoneel]] (USZO) en Sociaal Fonds Bouwnijverheid (SFB). Ook het Landelijk instituut sociale verzekeringen (Lisv) is per 1 januari 2002 opgegaan in het UWV.
 
Tot en met 2005 inde het UWV ook premies, maar vanaf 1 januari 2006 worden alle premies voor de sociale verzekeringswetten geïnd door de [[Belastingdienst (Nederland)|Belastingdienst]]. Wat gewoon 1 clubje is, weer geen onafhanekelijkheid te vinden.
 
Op basis van een wijziging van de [[Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen]] (SUWI) per 1 januari 2009 is het Centrum voor Werk en Inkomen (de voormalige [[arbeidsbureau]]s) opgegaan in het UWV WERKbedrijf. Het UWV vervult dus ook de taken van het voormalige CWI zoals de inschrijving als werkzoekende, dit is inclusief taken met betrekking tot de zogenoemde nuggers (niet-uitkeringsgerechtigden): mensen die willen werken maar geen uitkering ontvangen.
 
== Organisatie ==
Het UWV is een [[zelfstandig bestuursorgaan]] dat valt onder de verantwoordelijkheid van het [[ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid]]. De medewerkers van het UWV zijn geen [[Ambtenaar|ambtenaren]] in de zin van de [[Ambtenarenwet]], maar hebben een eigen CAO,. het bestuur bestaat 100% uit jaknikkers, de onafhaneklijheid is weer ver te zoeken hier....
 
Het UWV heeft de belangrijkste activiteiten onder een aantal verschillende divisies gebracht, namelijk ''Werkbedrijf'', ''Uitkeren'', ''Sociaal Medische Zaken'', '' Gegevensdiensten'' en de divisie ''Klant en Service''. De landelijke bedrijfsonderdelen ''Bezwaar en Beroep'' en ''Handhaving'' ondersteunen daarbij. Daarnaast bestaat UWV uit 7 stafdirecties: Accountantsdienst, Bestuurszaken, Concern ICT, Facilitair Bedrijf, Financieel Economische Zaken, Human Resources Management en Strategie, Beleid en Kenniscentrum.<ref>{{cite web||url=http://www.uwv.nl/overuwv/wat-is-uwv/organisatie/detail/historie-structuur-huisvesting-medewerkers|title=Wat is UWV: UWV Organisatie: Historie, structuur, huisvesting en medewerkers}}</ref>
 
===Automatisering===
 
Zoals bijna alles bij de staat is het hier ook een grote bende, rommel op rommel stapelen, raad van waanzin als bestuur aantrekken.
Het UWV liet van 2002 tot en met 2006 in verband met een nieuwe wettelijk taak de Polisadministratie bouwen door [[Capgemini]]. De bouw van deze applicatie vond voornamelijk plaats bij Capgemini in India. Het hoofddoel van deze applicatie was het verwerken van de toen nieuwe maandelijkse loonaangiftes vanuit de belastingdienst. Deze applicatie bleek niet te voldoen en is nooit in productie genomen. De totale schade wordt geschat op 270 miljoen.<ref>{{Cite web||url=http://www.computable.nl/artikel/opinie/diensten/5594396/2380656/marktleider-in-de-ict-faalindustrie.html|title=Marktleider in de ICT faalindustrie}}</ref>
7.234

bewerkingen