Balthasar Gerards: verschil tussen versies

12 bytes verwijderd ,  1 jaar geleden
k
→‎Verhoor en executie: spellingscorrectie
k (→‎Verhoor en executie: spellingscorrectie)
Label: bewerking met nieuwe wikitekstmodus
k (→‎Verhoor en executie: spellingscorrectie)
Label: bewerking met nieuwe wikitekstmodus
Balthasar werd opgesloten in de gevangenis en legde op eigen verzoek een lange schriftelijke verklaring af over zijn beweegredenen. Nog diezelfde dag werd hij verhoord, maar liet verder niet veel los. De [[schepen]]en besloten tot [[foltering]] over te gaan, een destijds niet ongebruikelijke "verhoormethode". De eerste nacht in de gevangenis werd Balthasar met [[tuchtroede|roede]]n geslagen. Zijn wonden werden met honing ingesmeerd opdat een bok ''met zijne scherpe tong al leckende zijn vel metten honich afschrabben soude''. De bok had er echter geen zin in. De rest van de nacht bracht Balthasar door met zijn handen aan zijn voeten gebonden. De beulen hingen hem een half uur lang op met aan iedere grote teen een gewicht van 300 [[pond (massa)|pond]]. Hij praatte nog steeds niet genoeg en men deed hem te kleine schoenen aan van nat ongelooid hondenleer. Ze zetten hem voor een groot vuur zodat de schoenen krompen en zijn voeten brandden. Ze hielden gloeiende fakkels onder zijn oksels en staken naalden en spijkers tussen zijn nagels, maar Balthasar gaf geen krimp. Uiteindelijk werd de Utrechtse beul [[Jacob Michielsz]] erbij gehaald, maar Balthasar bleef standvastig en ter zake antwoorden. De betrokkenheid van andere mensen bij de aanslag werd niet aangetoond, maar Balthasar noemde wel de naam van Parma.
 
Balthasar werd op 13 juli berecht. Het gerecht was van mening dat hijhy ''ten exempelen van allen anderen seer righoreuselijckenrighoreuselycken gehestraft [moest] worden''. Ze veroordeelden de moordenaar tot een – ook voor zestiende-eeuwse begrippen – uiterst wrede straf. Hij zou de volgende dag naar het [[schavot]] worden geleid
{{cquote|omme aldaer eerst zijnzyn rechterhant, daer hy het voorsz. verradisch moordadighe feyt mede bedreven heeft, met een gloeyende toesluytende yzer geschroyet ende afghebrant te worden, ende dat daer naer met gloeyende tanghen tot ses reysen ende verscheyden plaetsen so aen aermen, beenen, en t'gheen daer sijn lichaem meest met vleesch becleedt is, het vleesch uutgebrant en afghenepen sal worden, ende dat hijhy daer nae levendich aen vier quartieren ghehouden sal worden, beghinnende van onderen ende ten laesten hem den buijckbuyck opgesneden ende zijnzyn hart levendich uuytgenomen ende in sijnsyn ansichte geworpen ende daernae zijnzyn hooft affgehouden zal worden ende dat zijnzyn vier quartieren opten bolwercken van der Haechpoorte, Oostpoorte, Ketelpoorte ende Waterslootschepoorte deser stede uuijtgehangenuuytgehangen ende zijnzyn hooft opte Schooltoorn achter het logement des voornoemden heeren Prince op een staecke gestelt, sullen worden, verclarende alle syne goeden geconfisqueert ten proffijteproffyte van den Heer.}}
 
In hedendaags Nederlands hertaald staat er:
140

bewerkingen