Vakraad: verschil tussen versies

13 bytes toegevoegd ,  7 maanden geleden
k
Taalpoets.
k (Taalpoets.)
Een '''vakraad''' is een landelijk samenwerkingsverband van Nederlandse [[werkgever]]s en [[werknemer]]s. Vakraden zijn georganiseerd per bedrijfstak en hebben de juridische vorm van een [[stichting]]. Een belangrijke taak van de vakraden is het afsluiten van [[Collectieve arbeidsovereenkomst|cao]]’s. De vakraad meldt de overeenkomst aan bij het [[ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid]] en vraagt de [[algemeen verbindend verklaringalgemeenverbindendverklaring]] van de collectieve arbeidsvoorwaarden aan. Daarnaast houden vakraden zich bezig met het ontwikkelen van beleid op het gebied van [[arbeidsvoorwaarde]]n en [[arbeidsverhoudingen]]. Voorbeelden hiervan zijn [[pensioenregeling]]en en [[Onderwijs|opleiding]]en. Ook kan een vakraad zich bezig houden met de arbeidsmarktsituatie en de werkgelegenheid in de bedrijfstak.
 
De vakraden kennen onderling verschillende werkwijzen. Worden werkgever en werknemer het niet met elkaar eens over de toepassing van de cao, of zijn er klachten over overtredingen van de cao, dan bestaat de mogelijkheid om dit ter advisering voor te leggen aan een vakraad. Een vakraad geeft uitwerking aan afspraken die in de cao zijn gemaakt. Het bestuur ziet toe op een goede uitvoering en geeft informatie en advies over de cao.
Aan werkgeverszijde wordt deelgenomen door een groot aantal verschillende partijen. Aan werknemerszijde nemen gebruikelijk de [[Federatie Nederlandse Vakbeweging|FNV]], het [[Christelijk Nationaal Vakverbond|CNV]] en [[De Unie (vakbond)|De Unie]] deel aan het overleg.
 
== Wat vooraf gingGeschiedenis ==
[[File:Bespreking tussen Vakraad van de Metaal en de regering Den Haag , leden van de v, Bestanddeelnr 911-8506.jpg|{{largethumb}}|Leden Vakraad van de Metaal na afloop van een bespreking met de regering (1960)]]
Rond 1900 werd in de tweedeTweede kamerKamer gediscussieerd over het invoeren van een bedrijfs- of vakraad, waarin patroons en bedienden gelijkelijk vertegenwoordigd zouden zijn, en die sterk lijkt op de huidige vakraad, door o.a. door [[Syb Talma]] <ref>[https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=vakraden+or+vakraad&page=1&coll=ddd&maxperpage=50&facets%5Bperiode%5D%5B%5D=0%7C19e_eeuw%7C&identifier=ddd%3A110620543%3Ampeg21%3Ap003&resultsidentifier=ddd%3A110620543%3Ampeg21%3Aa0035 ''De grondwet'', 23-06-1896]</ref> en door [[Jan van der Molen]].<ref>[https://www.delpher.nl/nl/kranten/view?query=vakraden+or+vakraad&page=1&coll=ddd&maxperpage=50&identifier=ddd%3A110560412%3Ampeg21%3Aa0025&resultsidentifier=ddd%3A110560412%3Ampeg21%3Aa0025 ''De Telegraaf'', 10-12-1910]</ref>
 
In 1897 nam het [[kabinet-Röell]] de Wet op de [[Kamers van Arbeid]] aan. In deze kamers, ook wel arbeidsraden genoemd, zaten door werkgevers en arbeiders gekozen vertegenwoordigers<ref>[http://ecade.org/Kamersvanarbeid.pdf D. Rigter, ''Kamers van Arbeid'', 31-12-2009]</ref>. Een later voorstel was, dat de minister aan de Arbeidsraad kon verzoeken een Vakraad in te stellen om advies uit te brengen of voor een vakgebied collectieve arbeidsovereenkomsten bindend waren.<ref>[https://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?coll=dts&identifier=MMUBMA01%3A000289014%3A00004&sortfield=date&objectsearch=vakraad+&query=vakraad+and+arbeidsraadMr. A. Tepe, ''Rapport van de commissie ingesteld door de vereeniging van voorzitters en secretarissen van Kamers van Arbeid, tot onderzoek van de werking der wet op de Kamers van Arbeid en de in deze wet wenschelijk gebkleken wijzigingen, III (slot)'', Katholiek sociaal weekblad, jrg 11, 1912, no 13, 30-03-1912]</ref>
 
Vakbondsbestuurder [[Inte Onsman]] wilde voor de [[Eerste Wereldoorlog]] al die nieuwe organisatievorm voor de vakbond met lokale en provinciale vakraden invoeren. Daarmee was hij zijn tijd ver vooruit.<ref>{{Bronvermelding Nederlandstalige Wikipedia|titel=Inte Onsman|oldid=39537916|datum=20140718}}</ref>
In 1947 is in de ''Regelen omtrent ondernemingsraden'' in artikel 25 de mogelijkheid geopend, dat een bedrijfsraad of een vakraad, als bovenbedoeld, door de [[Sociaal-Economische Raad]] met de uitoefening van de taken en bevoegdheden van een [[bedrijfscommissie]] wordt belast.<ref>[http://resolver.kb.nl/resolve?urn=sgd%3Ampeg21%3A19471948%3A0002253 Artikel 25 van ''Regelen omtrent ondernemingsraden'', Handelingen der Staten-Generaal Bijlagen 1947—1948]</ref>
 
== DeHuidige vakraden ==
*Vakraad voor de Contractcateringbranche<ref>[http://www.stichtingencontractcatering.nl/documents/organisatie.xml?lang=nl Vakraad voor de Contractcateringbranche]</ref>
*Vakraad voor de Houtverwerkende Industrie<ref>[http://www.houtverwerkendeindustrie.nl/ Vakraad voor de Houtverwerkende Industrie]</ref>
In letterlijk zin betekent ''vakraad'' een raad binnen een vakgebied, dus niet noodzakelijk een raad van werkgevers en werknemers binnen een vakgebied.
 
Ook andere organisaties noemen zich soms vakraad. Zo is er de Signmakers Vakraad,<ref>[https://www.multisign2.nl/het-sibon-keurmerk Signmakers Vakraad]</ref>, die de toelatingseisen van erkende signbedrijven en het bewaken van de erkenning vaststelt en als geschillencommissie optreedt op een moment dat zich een dispuut met een klant voordoet.
 
In EU-verband wordt de term vakraad gebruikt voor de raden van ministers naar departement: vakraad van de ministers van landbouw, vakraad van de ministers van sport, etc.
3.423

bewerkingen