Hoofdmenu openen

Wijzigingen

504 bytes toegevoegd ,  4 maanden geleden
 
===Geboorte en jeugd===
{{zie ook|Zie ook [[geboorte van Jezus]] voor een behandeling van de Bijbelse bronnen betreffende Jezus' geboorte.}}
====Geboortejaar====
Over de eerste dertig jaar van Jezus' leven valt nauwelijks iets te zeggen. Ook de bepaling van zijn geboortejaar blijft speculatief. Traditioneel werd aangenomen dat Jezus geboren was in het jaar [[1]], gebaseerd op de berekeningen van [[Dionysius Exiguus]] rond [[525]]. Maar als de bewering in Matteüs 2 en Lucas 1:5 klopt dat [[Herodes I|Herodes de Grote]] nog leefde toen Jezus werd geboren, moet de laatste uiterlijk 4 v.Chr. geboren zijn. Anderzijds verbindt Lucas de geboorte aan de census van [[Publius Sulpicius Quirinius|Quirinius]] (6/7 na Chr.). Veel historici hebben geconcludeerd dat het jaar 6 à 7 voor het begin van onze jaartelling het meest waarschijnlijke jaar van Jezus' geboorte is. Maar de enige zekerheid is dat Jezus is geboren tijdens het bewind van keizer Augustus.<ref>H.J. de Jonge, '[http://www.refdag.nl/nieuws/christelijke_jaartelling_als_geraamte_van_de_geschiedenis_1_240824 Christelijke jaartelling als geraamte van de geschiedenis]', ''Reformatorisch Dagblad'' (20 december 2007).</ref> De precieze geboortedatum van Jezus is niet bekend, de datum [[Kerstmis|25 december]] steunt niet op Bijbelse of historische bronnen.
 
====Afkomst====
De [[Genealogie van Jezus|genealogieën van Jezus]] in Matteüs en Lucas komen onderling niet overeen, maar wijzen beide naar de lijn van Jezus naar David. Aangezien de genealogieën echter behoorlijk afwijken, kan dit als een theologische constructie beschouwd worden.
 
====Moedertaal en geletterdheid====
 
====Bezoek aan de tempel====
{{zie ook|Zie ook [[tempelreiniging]] voor een behandeling van de Bijbelse bronnen betreffende Jezus' bezoek aan de Tempel van Jeruzalem.}}
Als Jezus in de tempel de tafels van de geldwisselaars en de stoelen van de duivenverkopers omver gooit, zegt hij: "Staat er niet geschreven: 'Mijn huis moet voor alle volken een huis voor gebed zijn'? Maar jullie hebben er een rovershol van gemaakt!" Dit is een combinatie van Jesaja 56:7 en Jeremia 7:11, maar buiten als symbolische handeling biedt deze een probleem qua interpretatie c.q. historische duiding. De geldwisselaars waren nodig om de Joden die uit alle delen van de [[Joodse diaspora]] kwamen, de benodigde offers en andere rituele objecten te kunnen laten kopen. Er zijn geen bronnen die suggereren dat het geld dat in de tempel werd gewisseld onjuist werd aangewend of dat er woekertarieven werden gehanteerd. Hetzelfde geldt voor de duivenverkopers, die gelovige Joden van ver een dienst bewezen - en Joden die in Palestina woonden, want duiven die als offer werden aangeboden, moesten vrij van ieder gebrek zijn, wat door een reis buitengewoon lastig zou zijn. In de rest van de evangeliën is Jezus gematigd positief over de tempel en de priesterlijke voorrechten en betaalde hij, met enige aarzeling, tempelbelasting.<ref>Matteüs 17:24-27</ref> Hoe moeilijk ook te verklaren, waarschijnlijk is deze actie historisch en moet worden gezien in het licht van Jezus' tweede en mogelijk derde uitspraak over de tempel: de synoptische evangeliën schrijven aan Jezus de voorspelling toe dat de tempel zou worden verwoest<ref>Marcus 13:1, 2</ref> en zeggen dat zijn beschuldigers bij zijn proces beweerden dat Jezus had gedreigd de tempel te verwoesten.<ref name="tv">Matteüs 26:61; Marcus 14:58</ref> Deze "zaak" was hoogstwaarschijnlijk de belangrijkste reden voor Jezus' arrestatie en veroordeling (zie verderop).
 
 
==== Laatste avondmaal ====
[[Het Laatste Avondmaal (Jezus)|Jezus' laatste avondmaal]] met zijn discipelen is een zeer zeldzaam voorbeeld van een concrete gebeurtenis die ook buiten de evangeliën wordt beschreven, namelijk in [[1 Korintiërs]] 11:24-26. Los van de betekenis, is duidelijk dat deze maaltijd voor Jezus symbolisch buitengewoon belangrijk was en vooruitwees naar Gods koninkrijk.<ref>Matteüs 26:29; Marcus 14:25; Lucas 22:18</ref> Uit deze passages, waarin Jezus zegt dat dit de laatste keer is dat hij wijn zou drinken, blijkt dat hij wist dat hij in de gaten werd gehouden en zijn laatste uren waren aangebroken. Mogelijk dacht hij dat God zou ingrijpen voordat hij zou worden gearresteerd en geëxecuteerd, maar hoe dan ook: hij vluchtte niet. Volgens de evangeliën bad hij om gespaard te blijven, maar deed hij dit toen hij helemaal alleen was.<ref>Marcus 14:32-42</ref>
 
==== Arrestatie, veroordeling en kruisiging ====
{{zie ook|Zie ook [[arrestatie van Jezus]], [[proces tegen Jezus]] en [[dood en herrijzenis van Christus]] voor een behandeling van de Bijbelse bronnen betreffende Jezus' laatste dagen.}}
De gerechtelijke procedure tegen Jezus en zijn executie worden behalve door de nieuwtestamentische geschriften ook genoemd door [[Flavius Josephus|Josephus]]<ref>Flavius Josephus: ''De Joodse Oudheden'', 18.63-64</ref> en [[Publius Cornelius Tacitus|Tacitus]].<ref>Tacitus: ''Annalen'', 15.44</ref> Dat Jezus werd veroordeeld en gekruisigd behoort daarmee tot de zekerste dingen die over hem gezegd kunnen worden. [[Kruisiging]] was een Romeinse straf.