Hoofdmenu openen

Wijzigingen

Geen verandering in de grootte, 5 maanden geleden
k
Linkfix ivm sjabloonnaamgeving / parameterfix
Handelingen bevat een verhaal over een miraculeuze bekering van Paulus, toen hij op weg was van Jeruzalem naar [[Damascus]].<ref>Handelingen 9:3-9</ref> Aan de Galaten schreef Paulus echter dat hij na zijn bekering naar [[Arabia Petraea|Arabia]] ging en ''terugkeerde'' naar Damascus, alsof hij daar ook vandaan kwam.<ref>Galaten 1:17</ref> Ook schreef Paulus dat de christenen in Judea hem nog nooit hadden gezien,<ref>Galaten 1:22</ref> wat het onaannemelijk maakt dat Paulus ook daadwerkelijk in Jeruzalem zijn vervolging uitvoerde.
 
Hoe dan ook, rond 33 n.Chr. ervoer Paulus de openbaring van Christus. Volgens Handelingen werd hij hierdoor tijdelijk blind,<ref>Handelingen 22:6-11</ref> maar Paulus zelf schreef slechts dat God zijn zoon "in hem openbaarde".<ref>Galaten 1:16</ref> Op een andere plaats schreef hij dat hij Jezus had "gezien".<ref name = "1kor9:1">1 Korintiërs 9:1</ref> Hij beschouwde dit als een verschijning in relatie tot [[Dood en herrijzenis van Christus|Jezus' opstanding]] en dit vormde een deel van zijn argumentatie waarom hij een echte apostel was.<ref name = "1kor9:1" /><ref>1 Korintiërs 15:8</ref>
 
=== Zendingsreizen ===
 
== Brieven ==
{{ZieookZie ook|Zie ook het artikel [[Brieven van Paulus]]}}
Paulus schreef brieven om het contact met de door hem gestichte gemeentes te onderhouden. Het zijn de oudste delen van het Nieuwe Testament (52 - 58 na Chr.).
 
=== Auteurschap ===
{{Zie ook|Zie ook [[Auteurschap van de brieven van Paulus]]}}
Er is vrij brede consensus onder onderzoekers welke brieven zeker door Paulus zijn geschreven en welke (mogelijk) [[Pseudepigraaf|pseudepigrafen]] zijn:
{{auteurschap Paulijnse brieven}}