Hoofdmenu openen

Wijzigingen

Verwijzingen bijwerken, foutje hersteld
 
=== Versies van ERTMS-specificaties ===
De ERTMS-specificatie bestaat uit een reeks van documenten. Elk document heeft een versienummer. Ze worden opgesomd in een lijst. Voor de aanduiding van het versienummer van de lijst van documenten worden drie versie-aanduidingen gebruikt. Daarnaast is er een versieaanduiding die gericht is op functionele aspecten. Er zijn geen één-op-één-relaties tussen de versieaanduidingen.<ref name="specs">{{citeer web | url=http://www.doorzigt.nl/uploads/report%20ertms.pdf | title = ERTMS and Compatibility | auteur=[http://www.doorzigt.nl Doorzigt] | datum = 28 januari 2016 | format = pdf | uitgever = ERTMS World Conference 2016 | paginas = paginabladzijde 17 | taal = en | citaat = The terminology used in the ERTMS context might be confusing, as strongly related terms are used in a specific definition for ERTMS; i.e.: Baseline; System Version; Document versions. In addition: there are no clear 1-to-1 relationships}}</ref>
 
* De '''SRS-versieaanduiding''' volgt het versienummer van het document ''System Requirements Specification''<ref>{{Citeer web | url = https://www.era.europa.eu/filebrowser/download/493_en | titel = System Requirements Specification (SUBSET-026) | auteur = Spoorwegbureau van de Europese Unie| datum = 15 juni 2016 | formaat = doc, zip | taal = en}}</ref> (SRS) van het ERTMS. Als bij een nieuwe versie van de ERTMS-specificatie de SRS-versie niet verandert wordt een letter aan het ERTMS-versienummer toegevoegd.
* De '''baselineversies''' beginnen met de letter B gevolgd door het eerste cijfer van het SRS-versienummer. Dan volgt de releaseaanduiding met de letter R en een opvolgend nummer. Bij een minder belangrijke wijziging van de ERTMS-specificatie wordt de letter M (maintenance) voor de releaseaanduiding geplaatst.
 
* Een '''reeks specificaties''' is de aanduiding van de nu geldende versies van de ERTMS-specificaties in de besluiten van de Europese Commissie. Deze term wordt gevolgd door een # en een cijfer.<ref name="TSI_CCS">{{Citeer web | url = http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0919&from=EN | titel = Verordening (EU) 2016/919 | auteur = Europese Commissie | datum = 27 mei 2016 | formaat = pdf | paginas = tabel A 2.1, A 2.2 respectievelijk A 2.3 in bijlage A van de bijlage, pagina'sbladzijden 65-76}}</ref>
 
* De '''systeemversies''' (SV) geven inzicht in de compatibiliteit van de ETCS-baanapparatuur en -boordapparatuur.<ref>{{Citeer web | url = https://www.era.europa.eu/filebrowser/download/525_en | titel = ETCS System Version Management (SUBSET-104) | datum = 18 december 2015 | formaat = pdf | auteur = Spoorwegbureau van de Europese Unie | paginas = paragraaf 4.1.1.1 | taal = en | citaat = The system version defines unambiguously the ETCS mandatory functions that ensure technical interoperability between ERTMS/ETCS on-board and trackside subsystems.}}</ref><ref name="ETCS-SV">{{Citeer web | url = https://www.era.europa.eu/filebrowser/download/493_en | titel = System Requirements Specification (SUBSET-026) | auteur = Spoorwegbureau van de Europese Unie | paginas = paragraaf 7.5.1.79 M_VERSION | datum = 15 juni 2016 | formaat = doc, zip | taal = en}}</ref> Een system version wordt aangeduid in de vorm 'X.Y', waarbij X en Y nummers zijn.<ref>{{Citeer web | url = https://www.era.europa.eu/filebrowser/download/525_en | titel = ETCS System Version Management (SUBSET-104) | datum = 18 december 2015 | formaat = pdf | auteur = Spoorwegbureau van de Europese Unie | paginas = paragraaf 4.4.1.2 | taal = en | citaat = Each version number will have the following format: X.Y ...}}</ref>
|}
 
Nieuwe versies van boordapparatuur zullen waar mogelijk [[Achterwaartse compatibiliteit|achterwaarts compatibel]] zijn tot minimaal versie SRS 2.3.0d, zodat treinen met nieuwere versies ERTMS-boordapparatuur kunnen rijden over spoor met ERTMS-baanapparatuur versie SRS 2.3.0d of hoger. Andersom ([[Voorwaartse compatibiliteit|voorwaarts compatibele]] boordapparatuur) is minder goed mogelijk<ref name="MoU2012">{{Citeer web | url = https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/rail/ertms/doc/ertms-mou-2012.pdf | titel = Memorandum of Understanding (MoU) between the European Commission, the European Railway Agency and the European Railway sector Associations (CER – UIC – UNIFE – EIM – GSM-R Industry Group – ERFA) concerning the strengthening of cooperation for the management of ERTMS | datum = 16 april 2012 | formaat = pdf | paginas = paginabladzijde 8 | taal = en | citaat = The Parties recognise that Baseline 3 offers fully-fledged system version management, (...) which (...) can be used (...) ensuring that backward and, wherever technically possible, forward compatibility is secured. In this context the Parties agrees that Change Requests for which a solution unanimously reached by the European Rail sector Associations will be handled by ERA as priority and with specific attention.}}</ref>.
 
=== ERTMS-toepassingsniveaus ===
Het ERTMS is op te vatten als een specificatie van de besturingsketen van het spoorverkeer vanaf de railverkeersleiding. De hiernaast afgebeelde figuur schetst dat deel van de besturingsketen.<ref group="noot">
 
De besturingsketen van het spoorverkeer kent nog meer elementen, die hoger in de besturingsketen staan, maar buiten de reikwijdte van het ERTMS vallen. Deze elementen zijn de keuze van het (rail)vervoersconcept, het ontwerp en de aanleg van railinfrastructuur, het maken van een meerjarige basisdienstregeling en het maken van dienstregelingen voor een jaar en korter.</ref><ref>{{Citeer web | url = http://www.iness.eu/IMG/pdf/brochure_Iness_2012.pdf | titel = INESS brochure | auteur = Project INESS | formaat = pdf | paginas = paginabladzijde 2 | taal = en}}</ref><ref>{{Citeer boek | achternaam = Winter | voornaam = Peter (coördinatie) | datum = 2009 | titel = Compendium on ERTMS | uitgever = EurailPress | plaats = Hamburg | ISBN = 978-3-7771-0396-9 | paginas = pagina'sbladzijden 13 en 32 | taal = en}}</ref>
 
De besturingsketen van het spoorverkeer bevat twee belangrijke informatiestromen die samen regelkringen vormen. De informatiestromen zijn:
Dat de rijtoestemming en de positie in het ontwerpuitgangspunt van het ERTMS doorgegeven worden via GSM-R in plaats van via kabels heeft grote gevolgen voor de apparatuur langs de baan en in de trein. Soms brengt dat zoveel wijzigingen en kosten met zich mee dat het invoeren van het ERTMS niet realistisch is. Daarom zijn er toepassingsniveaus voor het ERTMS gedefinieerd die een stapsgewijze invoering van het ERTMS mogelijk maken.
 
Tijdens de aanleg van het ERTMS is het vaak noodzakelijk de oude treinbeïnvloedingssystemen -de systemen van klasse B- te blijven gebruiken totdat alle treinen en sporen van het ERTMS zijn voorzien. Dat betekent dat het ERTMS op de één of andere wijze met ''alle'' systemen van klasse B gecombineerd moet kunnen worden! De ERTMS-toepassingsniveaus geven de spoorbeheerders en -vervoerders de gelegenheid om het niveau te kiezen dat het best past bij hun situatie.<ref>{{Citeer web | url = http://www.iness.eu/IMG/pdf/brochure_Iness_2012.pdf | titel = INESS brochure 'Delivering ERTMS compliant interlockings'| auteur = Project INESS | formaat = pdf | paginas = paginabladzijde 2 | taal = en}}</ref><ref>{{Citeer boek | achternaam = Winter | voornaam = Peter (coördinatie) | datum = 2009 | titel = Compendium on ERTMS | uitgever = EurailPress | plaats = Hamburg | ISBN = 978-3-7771-0396-9 | paginas = paginabladzijde 71 | taal = en}}</ref> Het ERTMS is toepasbaar in veel varianten en kan daardoor flexibel worden aangepast aan een bestaande situatie. Het is ook mogelijk de invoering te beginnen met het in gebruik nemen van een aantal ERTMS-componenten en later een volgende stap zetten in de invoering van het ERTMS. In het algemeen geldt: hoe hoger het toepassingsniveau, hoe meer mogelijkheden het ERTMS biedt.
 
=== ERTMS-toepassingsniveaus 1, 2 en 3 ===
 
=== Versie 2 (SRS 2.0.0) van het ERTMS ===
Op 25 april 2005 werden de technische en functionele specificaties van het ERTMS aangeboden aan toenmalige Eurocommissaris van transport, de Spaanse [[Loyola de Palacio]]. Deze specificaties zijn vastgelegd als SRS 2.0.0, ofwel de eerste baseline-2-specificatie van het ERTMS.<ref>{{Citeer web | url = http://www.railwaygazette.com/news/single-view/view/level-3-slips-over-the-horizon.html | titel = Level 3 slips over the horizon | datum = 1 juni 2000 | formaat = html | uitgever = Railway Gazette | taal = en}}</ref><ref>{{Citeer boek | achternaam = Winter | voornaam = Peter (coördinatie) | datum = 2009 | titel = Compendium on ERTMS | uitgever = EurailPress | plaats = Hamburg | ISBN = 978-3-7771-0396-9 | paginas = paginabladzijde 74 | taal = en}}</ref>
 
Op 17 maart 2005 sloten de Europese Commissie, de leveranciers van spoorwegbeveiligingssystemen en de spoorwegmaatschappijen het eerste [[memorandum van overeenstemming]]<ref name="MoU2005">{{Citeer web | url = https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/modes/rail/ertms/doc/ertms-mou-2005.pdf | titel = Memorandum of Understanding (MOU) between the European Commission and the European Railway Associations (CER – UIC – UNIFE – EIM) establishing the basic principles for the definition of an EU deployment strategy for ERTMS | datum = 17 maart 2005 | formaat = pdf | taal = en}}</ref> dat in het kader van het [[Trans-Europese Netwerken|trans-Europese netwerk]] voor transport (TEN-T) zes 'prioritaire corridors' aangewezen zouden worden waarop ERTMS van begin tot eind geïnstalleerd zou worden. De Europese Commissie kon deze corridors al in 2006 vaststellen.<ref>{{Citeer web | url = http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:284:0001:0176:NL:PDF | titel = Beschikking 2006/679/EG | auteur = Europese Commissie | datum = 28 maart 2006 | formaat = pdf | paginas = artikel 1}}</ref><ref>{{Citeer web | url = http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2004:167:0001:0038:NL:PDF | titel = Beschikking 884/2004/EG | auteur = Europese Commissie | datum = 29 april 2004 | formaat = pdf | paginas = bijlage II}}</ref> In dit kader werd besloten het ERTMS te installeren op de [[Betuweroute]], die deel uitmaakt van de Rhine-Alpine corridor van Rotterdam naar [[Genua (stad)]].<ref>{{Citeer web | url = http://www.corridor1.eu/ | titel = Corridor Rhine-Alpine}}</ref> Ook in 2006 werd een verbod van kracht op het wijzigen van klasse B systemen als [[Automatische treinbeïnvloeding|ATB]], [[Punktförmige Zugbeeinflussung|PZB]] en [[TBL 1+|TBL]], tenzij het gaat om het wegwerken van aan het licht gekomen veiligheidsgebreken.<ref name="TSI_CCS_art8">{{Citeer web | url = http://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016R0919&from=EN | titel = Verordening (EU) 2016/919 | auteur = Europese Commissie | datum = 27 mei 2016 | formaat = pdf | paginas = artikel 8}}</ref><ref>{{Citeer web | url = http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:284:0001:0176:NL:PDF | titel = Beschikking 2006/679/EG | auteur = Europese Commissie | datum = 28 maart 2006 | formaat = pdf | paginas = artikel 4}}</ref><ref>{{Citeer web | url = http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:342:0001:0165:NL:PDF | titel = Beschikking 2006/860/EG | auteur = Europese Commissie | datum = 7 november 2006 | formaat = pdf | paginas = artikel 8}}</ref>
* Hetzelfde gebeurde ook op een zeventig kilometer lang traject van een hogesnelheidslijn tussen Arezzo en Firenze in Italië.
 
In 2008 werd een belangrijke mijlpaal bereikt toen de spoorwegindustrie en het Spoorwegbureau in een [[memorandum van overeenstemming]] overeenkwamen dat dat oudere ERTMS-implementaties zoveel mogelijk compatibel gemaakt zouden worden met ERTMS versie SRS 2.3.0d<ref name="MoU2008" />. De compatibiliteit van ERTMS-toepassingen van uiteenlopende situaties in praktijk is echter moeizaam gebleken<ref>{{Citeer web | url = https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=41794 | titel = Speciaal verslag nr. 13/2017: Eén Europees beheersysteem voor het spoorverkeer: zal de politieke keuze ooit werkelijkheid worden? | auteur = Europese rekenkamer | datum = 3 oktober 2017 | formaat = pdf | paginas = paginabladzijde 10 | citaat = Problemen met de compatibiliteit van de verschillende geïnstalleerde versies (...) hebben (...) negatieve gevolgen voor de individuele businesscase voor infrastructuurbeheerders en spoorwegondernemingen.}}</ref>, onder andere om dat leveranciers, afnemers en de nationale controleurs van ERTMS-apparatuur steeds genoegen namen met afwijkingen van de ERTMS-specificaties. De Europese rekenkamer bracht dit in 2017 helder in beeld.<ref>{{Citeer web | url = https://www.eca.europa.eu/nl/Pages/DocItem.aspx?did=41794 | titel = Speciaal verslag nr. 13/2017: Eén Europees beheersysteem voor het spoorverkeer: zal de politieke keuze ooit werkelijkheid worden? | auteur = Europese rekenkamer | datum = 3 oktober 2017 | formaat = pdf | paginas = paginabladzijde 39 | citaat = Als gevolg van de op maat gemaakte ERTMS-oplossingen op de nationale spoorwegnetten bestaat er momenteel in de EU geen ERTMS-treinapparatuur die kan rijden op alle spoortrajecten die met verschillende versies van het ERTMS zijn uitgerust. Interoperabiliteitsproblemen doen zich niet alleen voor op grensoverschrijdende trajecten tussen de lidstaten, maar zelfs binnen landen (bijvoorbeeld Nederland).}}</ref> Al eerder, in 2016, werd onder andere om deze reden besloten om (vanaf 2019) het Spoorwegbureau van de Europese Unie als enige de taak te geven om conformiteitsverklaringen uit te geven van ERTMS-toepassingen, en deze bevoegdheden weg te halen bij nationale organisaties.<ref name="Spoorwegbureauverordening16" />
 
;Radiocommunicatie
|}
 
Op bijvoorbeeld de North Sea-Mediterranean corridor (de Noordzee - Middellandse Zee corridor) konden in 2017 kunnen goederentreinen al rijden onder ERTMS van [[Station Antwerpen-Noord|Antwerpen-Noord]] tot Luxemburg en Frankrijk (via Mechelen, Leuven, Ottignies, Jeneppe, Namen, Dinant en Athus). Het knooppunt Athus moet nog aangepakt worden<ref>{{Citeer web | url = https://www.rfc-northsea-med.eu/sites/rfc2.eu/files/telechargements/RFC%20NSM%20CID%20Book%205%20TT%202019_20171221.pdf | titel = Corridor Information Document, Book 5 - Implementation Plan 2019 | auteur = Corridor North Sea Mediterranean | datum = 21 december 2017 | formaat = pdf | paginas = paginabladzijde 58 | taal = en}}</ref>.
 
In het algemeen wordt gesteld dat in 2030 binnen Europa alle nationale hoofdverbindingen zijn uitgerust met ERTMS en tegen 2050 ook de belangrijkste internationale verbindingen van het Europese railnetwerk over ERTMS beschikken.<ref name="deploymentSiteEC" />
In 2007 werd de HSL 4, het Belgische deel van de [[hogesnelheidslijn Schiphol - Antwerpen]], als eerste traject in België met het ERTMS uitgerust. De baanapparatuur in het Belgische deel is geleverd door Alstom en die in het Nederlandse deel door Thales en Siemens. Daarmee was dit wereldwijd het eerste traject waarvan de baanapparatuur van de ene leverancier moest gaan samenwerken met de baanapparatuur van de andere leverancier.
 
Naar aanleiding van een [[treinongeval bij Buizingen]] besprak de [[Kamer van Volksvertegenwoordigers]] op 4 november 2011 een 'Masterplan ETCS'. Op basis van dit plan geeft de [[Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen|NMBS]] 1,7 miljard euro uit om alle treinen uiterlijk in 2025 uit te rusten met ERTMS. Spoorbeheerder [[Infrabel]] besteedt 2 miljard euro om alle spoorlijnen in België uiterlijk in 2022 uit te rusten met het ERTMS. Infrabel installeert ERTMS niveau 2 op de belangrijkste, hoogwaardige vervoersassen en ERTMS niveau 1 op de grote knooppunten en op nog enkele andere lijnen. Regionale spoorlijnen worden voorzien van ERTMS niveau 1 limited supervision. Om de veiligheid sneller te verbeteren wordt als tussenstap het systeem [[TBL 1+]] tot en met 2015 op vrijwel het gehele spoorwegnet geïnstalleerd en zal dan tot in 2025 in gebruik blijven. Het streven na 2025 in een periode van tien jaar het ERTMS op het hele net te gaan standaardiseren op niveau 2.<ref>{{Citeer web | url = http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/0444/53K0444007.pdf | titel = Het masterplan voor spoorwegveiligheid van de NMBS-Groep | formaat = pdf | datum = 4 november 2011 | paginas = paginabladzijde 63 en verder}}</ref><ref>{{Citeer web | url = http://www.railjournal.com/index.php/signalling/taking-etcs-nationwide.html | titel = Taking ETCS nationwide | auteur = Kevin Smith | auteurlink = http://www.railjournal.com/index.php/blog/Kevin-Smith.html | datum = 6 maart 2013 | uitgever = International Railway Journal | taal = en}}</ref> Een contract om ERTMS niveau 2 op meer dan 2200&nbsp;km spoor te installeren is gegund aan Siemens en Cofely-Fabricom voor 510 miljoen euro. De [[Raad van State (België)|Raad van State]] schorste het contract tijdelijk na bezwaren van het concurrerende consortium AVES, gevormd door Alstom, Vandenbergh, Engema en Louis Stevens & Co. Op 15 juli 2015 werd duidelijk dat het AVES-consortium het bezwaar introk, waarna de Raad van State de schorsing introk.<ref>{{Citeer web | url = http://www.railwaygazette.com/news/infrastructure/single-view/view/etcs-level-2-contract-signed.html | titel = ETCS Level 2 contract signed | datum = 4 augustus 2015 | uitgever = Railway Gezette | taal = en}}</ref>
 
{| class="wikitable" summary="Overzicht van trajecten met ERTMS in België"
Het traject [[Spoorlijn Amsterdam - Elten#Spoorverdubbeling Amsterdam – Utrecht|Amsterdam - Utrecht]] is als een van de eerste lijnen ter wereld uitgerust met de combinatie van ERTMS niveau 2 én seinen langs de baan. Tot dan toe werd ERTMS niveau 1 gebruikt in combinatie met seinen langs de baan. De baanapparatuur van ERTMS niveau 2 werd opgeleverd op 20 december 2010, drie jaar nadat het aantal sporen verdubbeld was naar vier en de lichtseinen langs de baan functioneerden. Om de ERTMS-baanbeveiliging te testen zijn tests uitgevoerd met enkele speciaal daarvoor ingerichte locomotieven en motorwagens. Pas in juni 2013 startte een testperiode van ongeveer twee jaar met treintypen die ook in de normale treindienst gebruikt worden, namelijk de [[Sprinter Lighttrain|Sprinter Light Train]] (SLT) de hogesnelheidstrein [[ICE 3]], en de locomotieftypen [[Baureihe 189|Siemens ES 64 F4]], [[MaK G 1206]] en [[DR-Baureihe V 100#DB-Baureihe 203|BR 203]].<ref>{{Citeer web | url = http://www.ertms-nl.nl/Organisatie+programma+ERTMS/Stand+van+zaken/Pilot+ERTMS+Amsterdam-Utrecht/default.aspx | titel = ERTMS Pilot Amsterdam - Utrecht | uitgever = Programma ERTMS | dodeurl = ja | archiefurl = https://web.archive.org/web/20161201080214/http://www.ertms-nl.nl/Organisatie+programma+ERTMS/Stand+van+zaken/Pilot+ERTMS+Amsterdam-Utrecht/default.aspx | archiefdatum = 2016-12-01 }}</ref><ref>{{Citeer web | url = http://www.irse.nl/resources/Verslagen/PLAU_Presentatie_IRSE-ingekort-rev.pdf | titel = ERTMS Pilot Amsterdam-Utrecht | uitgever = IRSE | auteur = Wendi Mennen en Marcel Voskamp | datum = 19 mei 2015}}</ref>
 
De Nederlandse regering besloot op 8 juni 2012 het Nederlandse spoorwegnet uit te gaan rusten met het ERTMS<ref>{{Citeer web | url = https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-172087.pdf | titel = Kabinetsreactie op onderzoek Tijdelijke commissie onderhoud en innovatie spoor | auteur = de minister van infrastructuur en milieu | datum = 08 juni 2012 | formaat = pdf | paginas = pagina'sbladzijden 6 en 7}}</ref> naar aanleiding van het '[[Parlementair onderzoek in Nederland|Parlementair onderzoek]] onderhoud en innovatie spoor' van de tijdelijke [[Tweede Kamercommissie#Tijdelijke commissies|Tweedekamercommissie]] Kuiken.<ref>{{Citeer web | url = https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-32707-9.pdf | titel = Parlementair onderzoek onderhoud en innovatie spoor | auteur = Attje Kuiken | achternaam = Kuiken | voornaam = Drs. A.H | paginas = stukken Tweedekamer, vergaderjaar 2011/12, nr. 32707-9, paginabladzijde 8. | citaat = De ontwikkeling van treinbeveiliging in Nederland is in een impasse beland. De invoering van ERTMS biedt de mogelijkheid om meer vervoer te realiseren op het hoofdrailnet, waardoor minder aanleg van nieuw spoor nodig is.}}</ref> Op 11 april 2014 presenteerde het kabinet de 'Voorkeursbeslissing ERTMS', waarin werd besloten dat het ERTMS in Nederland tussen 2016 en 2030 wordt ingevoerd op de drukste spoorlijnen en op corridors voor goederentreinen.<ref>{{Citeer web | url = http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/kamerstukken/2014/04/11/voorkeursbeslissing-ertms-european-rail-traffic-management-system-en-railmap-3-0-nota-alternatieven.html | titel = Voorkeursbeslissing ERTMS (European Rail Traffic Management System) en Railmap 3.0/Nota Alternatieven | auteur = Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu | datum = 11 april 2014}}</ref> In de loop van 2015 werd de invoering van het ERTMS stilgezet vanwege een aantal onzekerheden, onder andere over de projectbeheersing, kritiek van de Auditdienst Rijk, de wens van de kamer om de lessen van het Fyra-debacle mee te nemen en ervaringen in het buitenland.<ref>{{Citeer web | url = https://www.rijksoverheid.nl/binaries/rijksoverheid/documenten/kamerstukken/2016/01/14/beantwoording-vragen-over-derde-voortgangsrapportage-ertms-en-de-pilot-dual-signalling/beantwoording-vragen-over-derde-voortgangsrapportage-ertms-en-de-pilot-dual-signalling.pdf | titel = Beantwoording vragen over derde voortgangsrapportage ERTMS en de pilot dual signalling| formaat = pdf | auteur = Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu | datum = 14 januari 2016}}</ref>
 
Op 23 september 2016 presenteerde het kabinet een nieuwe 'uitrolsrategie ERTMS'. Eerst wordt het inbouwen van het ERTMS in treinen ter hand genomen, dat duurt tot 2024. Daarna volgt inbouw het spoorwegnet. De planning voor de inbouw in het spoor loopt tot 2038, acht jaar langer dan voorzien in het eerdere plan van kabinet uit 2014. Volgens het nieuwe plan is er dan een groter deel van het spoorwegnet voorzien van ERTMS dan volgens het eerdere kabinetsplan, maar in het nieuwe plan wordt nog niet expliciet aangegeven dat ERTMS in het hele spoorwegnet ingebouwd zou moeten worden.<ref>{{Citeer web | url = https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dd5c9cb3-a7b3-4302-a431-6392c20aa0ce&title=Uitrolstrategie%20ERTMS.pdf | titel = Brief over de rapportage over de geactualiseerde uitrolstrategie ERTMS | auteur = Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu S.A.M. Dijksma | datum = 23 september 2016 | formaat = pdf | uitgever = Ministerie van Infrastructuur en Milieu | werk = Stukken Tweedekamer, vergaderjaar 2016/17, nr. 33 652 - 45, Brief | paginas = paginabladzijde 2 | citaat = De invoering van ERTMS betreft een langetermijnopgave. Het ligt daarom voor de hand dat de uitrol van ERTMS een vervolg krijgt die verder reikt dan het huidig taakstellend budget. Een volgende kabinet zal hierover een beslissing nemen. Om deze besluitvorming voor te bereiden is in de uitrolstrategie gekeken naar de uitrol van ERTMS voorbij 2030, de huidige zichtperiode van het Infrastructuurfonds.}}</ref>. De planning na 2028 wordt 'voorlopig' genoemd<ref>{{Citeer web | url = https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=dd5c9cb3-a7b3-4302-a431-6392c20aa0ce&title=Uitrolstrategie%20ERTMS.pdf | titel = Brief over de rapportage over de geactualiseerde uitrolstrategie ERTMS | auteur = Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu S.A.M. Dijksma | datum = 23 september 2016 | formaat = pdf | uitgever = Ministerie van Infrastructuur en Milieu | werk = Stukken Tweedekamer, vergaderjaar 2016/17, nr. 33 652 - 45}}</ref><ref>{{Citeer web | url = https://zoek.officielebekendmakingen.nl/blg-783628.pdf | titel = Uitrolstrategie | datum = 23 september 2016 | formaat = pdf | uitgever = Ministerie van Infrastructuur en Milieu | werk = Stukken Tweedekamer, vergaderjaar 2016/17, nr. 33 652 - 45}}</ref>. Op 28 mei 2018 presenteert de staatssecretaris de achtste voortgangsrapportage ERTMS aan de Tweede Kamer. Daarbij schrijft de staatssecretaris voor het eerst expliciet dat het in de rede ligt ERTMS geleidelijk op het ''hele'' Nederlandse spoor uit te rollen en dat het is te verwachten dat de landelijke uitrol tot circa 2050 in beslag neemt.<ref>{{Citeer web | url = https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=4382c4cb-594d-4af7-a22c-e65ac49097e5&title=Achtste%20voortgangsrapportage%20European%20Rail%20Traffic%20Management%20System%20%28ERTMS%29%20.pdf | titel = Brief van de staatssecretaris van infrastructuur en waterstaat. Spoorbeveiligingssysteem European Rail Traffic Management System (ERTMS) | auteur = Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S. van Veldhoven-van der Meer | datum = 28 mei 2018 | formaat = pdf | uitgever = Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat | werk = Stukken Tweedekamer, vergaderjaar 2017/18, nr. 33 652 - 62, Brief | paginas = paginabladzijde 2 | citaat = In de Kamerbrief over de uitrolstrategie (Kamerstuk 33 652, nr. 45) is aangegeven dat het in de rede ligt ERTMS geleidelijk op het hele Nederlandse spoor uit te rollen, te beginnen op dat deel van het spoor waar het de meeste maatschappelijke baten heeft. Gegeven de actuele inzichten van de planuitwerking is te verwachten dat de landelijke uitrol tot circa 2050 in beslag neemt.}}.</ref> Het wordt ook duidelijk dat de planning ten opzichte van 2016 twee jaar is vertraagd. De oplevering van de twee eerstvolgende baanvakken met ERTMS wordt nu verwacht in de periode 2026-2028<ref>{{Citeer web | url = https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=c0a48007-661c-467f-9825-92cd334eab41&title=Achtste%20voortgangsrapportage%20ERTMS%20over%20de%20periode%201%20juli%202017%20-%2031%20december%202017.pdf | titel = bijlage: Achtste voortgangsrapportage ERTMS over de periode 1 juli 2017 - 31 december 2017 | auteur = Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat S. van Veldhoven-van der Meer | datum = 28 mei 2018 | formaat = pdf | uitgever = Ministerie van Infrastructuur en Milieu | werk = Stukken Tweedekamer, vergaderjaar 2016/17, nr. 33 652 - 62, Voortgangsrapportage | paginas = paginabladzijde 7 | citaat = Doordat de programmabeslissing naar verwachting twee jaar later wordt genomen dan voorzien in 2016, schuift naar verwachting ook de indienststelling van de infrastructuur naar achteren. Indienststelling van de eerste twee baanvakken is nu voorzien in de periode 2026-2028.}}</ref>. In de negende voortgangsrapportage wordt voor het eerst een conceptplanning voor de verdere introductie van het ERTMS gepresenteerd<ref name="planVGR18hj1">{{Citeer web | url = https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D50471 | titel = Negende voortgangsrapportage programma ERTMS | auteur = De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer | datum = 19 oktober 2018 | formaat = pdf | werk = Stukken Tweedekamer, vergaderjaar 2018/19, nr. 33 652 - 63, Rapportage | paginas = paginabladzijde 18}}</ref>. Daarbij werd ook duidelijk dat het ERTMS van de trajecten Amsterdam-Utrecht en de Hanzelijn wordt 'operationeel geharmoniseerd', zodat machinisten geen verschillen zullen ondervinden tussen de nieuw aangelegde ERTMS-baanapparatuur en dat wat al eerder is aangelegd<ref>{{Citeer web | url = https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D50471 | titel = Negende voortgangsrapportage programma ERTMS | auteur = De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer | datum = 19 oktober 2018 | formaat = pdf | werk = Stukken Tweedekamer, vergaderjaar 2018/19, nr. 33 652 - 63, Rapportage | paginas = paginabladzijde 13 | citaat = [in scope is het] Operationeel harmoniseren van het bestaande ERTMS-baanvak Amsterdam-Utrecht, opdat machinisten ervaring kunnen opdoen met rijden onder ERTMS, baseline 3}}</ref>.
 
{| class="wikitable" summary="Overzicht van trajecten met ERTMS in Nederland"
|niveau 2 zonder baanseinen
|-
|Gehele vervanging van ATB door ERTMS<ref>{{Citeer web | url = https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/detail?id=2018D50471 | titel = Negende voortgangsrapportage programma ERTMS | auteur = De Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, S. van Veldhoven-van der Meer | datum = 19 oktober 2018 | formaat = pdf | werk = Stukken Tweedekamer, vergaderjaar 2018/19, nr. 33 652 - 63, Rapportage | paginas = paginabladzijde 10 | citaat = Het scenario waarin landelijk ATB door ERTMS wordt vervangen in de infrastructuur komt uit op € 6,5 tot 7 mld (excl. BTW, prijspeil 2017), afhankelijk van potentieel te behalen synergievoordelen. Dit bedrag is inclusief de investering die nu door het programma ERTMS wordt gedaan in de eerste zeven baanvakken en inclusief beheer en onderhoud. Op basis van het PwC-model heeft ProRail een eerste inschatting gemaakt dat voor het vervangen van ATB door ERTMS een ordegrootte bedrag van € 100 mln per jaar nodig is na 2030 in aanvulling op de beschikbare middelen voor treinbeveiliging en de middelen die gekoppeld zijn aan het programma.}}</ref>
|2030-2050
|
|-
|Noorwegen
|In 2012 gaf de Noorse regering de spoorwegbeheerder van het land, Jernbaneverket, de opdracht een invoeringsplan te maken voor invoering van ERTMS in het hele net. Een belangrijke reden voor dit besluit is dat onderdelen van bestaande treinbeveiligingssystemen worden steeds moeilijker te krijgen, waardoor het onderhoud van deze systemen steeds moeilijker en kostbaarder wordt. In 2013 heeft Jernbaneverket het invoeringsplan opgesteld. Jernbaneverket start met de uitrusting van de Ofotbanen (Ski - Sarpsborg<ref>{{Citeer web | url = https://www.banenor.no/Nyheter/Nyhetsarkiv/2015/Ostre-linje-klargjores-for-framtidas-signalsystem/ | titel = Østre linje klargjøres for framtidas signalsystem | auteur = Njål Svingheim | datum = 8 juni 2015 | uitgever = Jernbaneverket | taal = no}}</ref>, tussen Oslo en de grens met Zweden), Nordlandsbanen (Trondheim - Bodo) en Bergensbanen (Oslo - Bergen).<ref>{{Citeer web | url = https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/national_implementation_plan_norway_0.pdf | titel = ERTMS - National implementation plan | paginas = paginabladzijde 4 | 4 datum = 9 juli 2013 | uitgever = Jernbaneverket | format = pdf | taal = en | citaat = The target is to implement ERTMS on the complete national railway network.}}</ref><ref>{{Citeer web | url = http://www.railengineer.uk/2015/06/01/norway-to-go-nationwide-ertms | titel = Norway to go Nationwide ERTMS | auteur = Clive Kessell | datum = 1 juni 2015 | uitgever = Railengineer | taal = en}}</ref>
|}
 
5.212

bewerkingen