Algemene beginselen van behoorlijk bestuur: verschil tussen versies

Iedere bevoegdheid van de overheid (inclusief die van de gedecentraliseerde overheden zoals [[waterschap|waterschappen]], [[provincie|provincies]], [[gemeente (bestuur)|gemeentes]]) om besluiten te mogen maken moet terug te voeren zijn op bevoegdheid die door de formele [[wetgever (staatsrecht)|wetgever]] is toebedeeld.
 
Voorbeelden zijn: [[legaliteitsbeginsel]], [[zorgvuldigheidsbeginsel]], [[motiveringsbeginsel]],en het [[formele rechtszekerheidsbeginsel]]. Deze zijn gemakkelijk terug te vinden in de Awb (Algemene wet bestuursrecht).
 
*Legaliteitsbeginsel. Er is geen bevoegdheid zonder grondslag in wet of Grondwet.
Anonieme gebruiker