Hoofdmenu openen

Wijzigingen

Geen verandering in de grootte, 10 maanden geleden
redactie
Een '''niet-gouvernementele organisatie''' (of '''ngo''', ook wel '''non-gouvernementele organisatie''') is een organisatie die onafhankelijk is van de [[overheid]] en zich op een of andere manier richt op een verondersteld maatschappelijk belang. Over het algemeen gaat het om organisaties die werken aan het bevorderen van milieubescherming, gezondheid, ontwikkelingswerk of het bevorderen van de mensenrechten. De term wordt veel gebruikt voor organisaties die zich met ontwikkelingssamenwerking bezighouden.
 
== Ngo's en de VN ==
 
== Afbakening en soorten ngo's ==
In dit artikel wordt het begrip ngo gebruikt voor alle organisaties die niet onder een overheid vallen, die niet commercieel zijn (''[[non-profit]]'') en die een politiek of maatschappelijk doel nastreven. Deze afbakening is niet waterdicht, er zijn veel voorbeelden van grensgevallengrens-en twijfelgevallen: een van een regering onafhankelijke [[vakbond]] isziet men doorgaans als een ngo, maar een werkgeversorganisatie is een grensgeval.soms, [[Kerkgenootschap|Kerken]] worden niet als ngo gezien, maar [[diaconie]] is een activiteit met een maatschappelijke doelstelling.
Er betsaan tevens min of meer gelijke termen.
 
* Een '''Actiegroep'''. Duidt op ngo's diemanifesteert zich vooral manifesteren in zichtbare acties als demonstraties en petities. Vaak is er slechts één doelstelling, bijvoorbeeld de ''Werkgroep Amelisweerd'' die in de jaren 1970 en 1980 protesteerde tegen de aanleg van de [[Rijksweg 27|A27]] door het landgoed [[Amelisweerd]].
Het stuit op nog meer problemen om de ngo's goed onder te verdelen. Er is echter een aantal algemeen gebruikte termen die gebruikt worden voor verschillende soorten ngo's.
* In een '''Belangengroep''' zijn personen of organisaties verenigd die een gezamenlijk belang hebben, bijvoorbeeld mobiliteit (zolas de [[ANWB]]).
 
* Een '''Pressiegroep''' (in België ook ''drukkingsgroep''). Organisatiesis een organisaties die een uitgesproken (politieke doelstelling) hebben. Deze benaming komt met nameheeft vanen dedruk kantuitoefent vanop politici.
* '''Actiegroep'''. Duidt op ngo's die zich vooral manifesteren in zichtbare acties als demonstraties en petities. Vaak is er slechts één doelstelling, bijvoorbeeld de ''Werkgroep Amelisweerd'' die in de jaren 1970 en 1980 protesteerde tegen de aanleg van de [[Rijksweg 27|A27]] door het landgoed [[Amelisweerd]].
* De trem '''BelangengroepBeweging'''. Hierinwordt zijnmeestal personengebruikt ofom organisatieseen aantal groeperingen aan te verenigdduiden die een gezamenlijkvergelijkbare belangverandering hebbenvan datde zichhouding nietin beperkt totde éénmaatschappij doelstellingnastreven, bijvoorbeeld de [[ANWBvredesbeweging]] en de [[milieubeweging]].
* '''Pressiegroep''' (in België ook ''drukkingsgroep''). Organisaties die een uitgesproken politieke doelstelling hebben. Deze benaming komt met name van de kant van politici.
* '''Beweging'''. De term ''beweging'' wordt meestal gebruikt om een aantal groeperingen aan te duiden die een vergelijkbare verandering van de houding in de maatschappij nastreven, bijvoorbeeld de [[vredesbeweging]] en de [[milieubeweging]].
 
In [[België]] wordt de term ngo alleen gebruikt voor organisaties die aan [[Ontwikkelingssamenwerking|ontwikkelingshulp]] doen.
 
Een ngo in een ontwikkelingsland wordt wel een "zuidelijke ngo" genoemd; een "noordelijke ngo" is in deze terminologie een ngo in een donorland.<ref>Zie bijv. [http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/09/06/directe-financiering-van-lokale-zuidelijke-ngo-s-door-nederlandse-ambassades-2006-2012.html www.rijksoverheid.nl]</ref>
 
== Gesprekspartner ==
28.335

bewerkingen