Hoofdmenu openen

Wijzigingen

4.084 bytes verwijderd, 1 jaar geleden
Volgens mij zijn er nu geen bezwaren tegen samenvoegen meer; de tweede vermelden op Wikipedia:Samenvoegen heeft een maand gestaan.
#DOORVERWIJZING [[Groene Politiek]]
{{Samenvoegennaar|Groene politiek}}
 
'''Ecologisme''' is een [[politiek]]-maatschappelijke stroming die gebaseerd is op de [[ecologie]], een wetenschap die de dynamiek van de wisselwerking tussen organismen, hun populaties, levensgemeenschappen en omgevingen bestudeert.
 
In het Engels spreekt men meestal van ''environmentalism'' wanneer men eerder verwijst naar het milieu-luik van het ecologisme. Indien men eerder verwijst naar het maatschappelijk of sociale luik van het ecologisme spreekt men in de Angelsaksische wereld vaker over ''Social ecology''.
 
== Uitgangspunt ==
Het ecologisme onderscheidt zich van andere politieke stromingen doordat zij niet de 'mens op zichzelf' centraal stelt maar vertrekt vanuit de mens als onderdeel van een breder ecosysteem en streeft naar een nieuwe balans tussen de mens en zijn [[Milieu|omgeving]].
 
Ook het denken in termen van ketens, samenhangen en kringlopen, kenmerkend voor de [[Ecologie|ecologische wetenschap]], is eigen aan het ecologisme.
 
'Het respecteren van de grenzen van mens én milieu', 'duurzame ontwikkeling', 'kwaliteit van leven', 'sociale rechtvaardigheid' en 'democratisering van de economie' vormen belangrijke ideologische uitgangspunten.
 
Net als het [[liberalisme]] en [[socialisme]] wordt ook het ecologisme als een kind van de [[Verlichting (stroming)|verlichting]] gezien. Naast verschillen heeft het ecologisme dan ook veel raakvlakken met deze twee stromingen.
 
== Ecologische partijen en organisaties ==
Sinds de jaren zeventig van de 20e eeuw heeft het ecologisme zich over de hele wereld ontwikkeld als politieke stroming naast [[liberalisme]], [[conservatisme]] en [[socialisme]].
 
Groene partijen zijn verwant met de ecologistische stroming, maar veel omvattender. Ze ontstonden als politieke uitdrukking van de '68-generatie en van de [[nieuwe sociale bewegingen]] vanaf de jaren zeventig en tachtig van de vorige eeuw: de [[milieubeweging]] die zich ontwikkelde uit de [[natuurbescherming]], de [[vredesbeweging]] die zich afzette tegen (nucleaire) bewapening en de [[vrouwenemancipatie]], die vanaf de jaren zestig haar [[Tweede feministische golf|tweede golf]] beleefde.
 
Ecologisme gaat verder dan het milieu-denken, en dat geldt in nog sterkere mate voor groene politiek. Groene politiek is vaak principieel [[Pacifisme|pacifistisch]] en gaat regelmatig ook samen met strijd voor [[emancipatie]] en minderheden in de samenleving waarvan gedacht wordt dat zij niet genoeg aan bod komen in de politieke besluitvorming.
 
=== Binnen andere partijen ===
Veel ecologische oplossingen, ideeën en principes zijn ook opgenomen door andere partijen. Veel partijen zien het groene aspect van hun partij als toevoeging aan hun ideologie of zelfs als wezenlijk onderdeel van de ideologie.
 
Het streven naar een duurzamer wereld gaat ook vaak gepaard met een afwijzing van het [[kapitalisme]] en de meeste partijen streven net als [[sociaaldemocratie|sociaaldemocratische]] partijen naar democratisering van de economie, om zo een duurzame economie te krijgen.
 
[[Democraten 66|D66]] was bijvoorbeeld een van de eerste Nederlandse partijen die het milieu tot politiek thema maakte maar deed dit niet vanuit puur groene ideologische motieven, eerder vanwege de groeiende gevoeligheid voor milieuthema's bij de publieke opinie. Hetzelfde gebeurde in Vlaanderen in de [[Volksunie]], die als eerste partij in België een milieu-congres organiseerde. Sinds het succes van de ecologische partijen hebben vrijwel alle partijen wel een hoofdstuk [[milieu]] in hun programma - wat natuurlijk niet betekent dat ze dezelfde doelen nastreven.
 
=== In België ===
* [[Groen (partij)|Groen]] (groene partij in Vlaanderen en Brussel)
* [[Ecolo]] (groene partij in Wallonië en Brussel)
* [[Bond Beter Leefmilieu]] (Vlaamse koepel van milieuverenigingen)
* [[Oikos (denktank)|Oikos]] (Vlaamse denktank voor sociaal-ecologische verandering)
 
=== In Nederland ===
* [[GroenLinks]]
* [[De Groenen (Nederland)|De Groenen]]
* [[GroenFront!]]
* [[GroeNoord]]
* [[Partij voor de Dieren]]
* [[Groen Liberale Partij]]
 
{{Navigatie politiek}}
 
[[Categorie:Ecologisme| ]]
3.423

bewerkingen