Lijst van regeringsleiders van Hongkong: verschil tussen versies

geen bewerkingssamenvatting
Geen bewerkingssamenvatting
Hij of zij wordt benoemd door de [[Staatsraad (China)|Staatsraad]] van de [[Volksrepubliek China]]. Na voordracht door de Chinese overheid voeren enkele kandidaten een verkiezingscampagne teneinde de meerderheid van stemmen te halen van het Election Committee, een verkiezingscollege in Hongkong samengesteld uit 1.200 leden bestaande uit individuen en vertegenwoordigers van belangenverenigingen.
 
Volgens artikel 44 van de basiswet moet de Chief Executive een Chinees staatsburger zijn zoals gedefinieerd in de HKSAR-paspoortverordening. De persoon moet ten minste 40 jaar oud zijn, een permanente inwoner van Hongkong die een Chinees staatsburger is met recht van verblijf in Hongkong, en die gedurende een aaneengesloten periode van niet minder dan 20 jaar Hongkong als hoofdverblijfplaats had. Artikel 47 vereist voorts dat de Chief Executive een persoon van hoge integriteit is, toegewijd aan zijn of haar taken. Sinds de vierde termijn van de Chief Executive moeten kandidaten bovendien alvorens geselecteerd te kunnen worden door het Election Committee eerst van minstens 150 van haar leden een nominatie ontvangen hebben. De invoering van deze hervormingen hebben in 2014 nog tevergeefs geleid tot de [[protesten in Hongkong in 2014|parapluprotesten]].
 
De functies van de Chief Executive (CE) omvatten het voordragen van de belangrijkste functionarissen voor benoeming door de Centrale Volksregering van de Volksrepubliek China, het verzorgen van de buitenlandse betrekkingen, het benoemen van rechters en andere openbare functionarissen, het verlenen van onderscheidingen en vooral het bevestigen en ten uitvoer brengen van wetgeving aangenomen door de Wetgevende Raad, de Legislative Council of Hong Kong. De basiswet verleent de CE een breed scala aan bevoegdheden, maar verplicht haar of hem wel, alvorens belangrijke beleidsbeslissingen te nemen, wetsvoorstellen in te dienen bij de Wetgevende Raad.