Consumentenprijsindex: verschil tussen versies

14 bytes toegevoegd ,  1 jaar geleden
De CPI van een maand is het prijsniveau in die maand van het mandje ten opzichte van het gemiddelde prijsniveau in een bepaald jaar: het zogenoemde basisjaar. Tegenwoordig, in 2018, is dit 2015. Deze gemiddelde prijs in 2015 wordt op 100 gesteld. De korte aanduiding hiervan is "2015 = 100".<ref>https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/83131ned/table</ref> Vaak wordt het gemiddelde bekeken van de CPI van 12 opeenvolgende maanden (niet noodzakelijk een kalenderjaar). Voor januari t/m december 2015 is dit uiteraard 100. De "jaarmutatie CPI" van een maand is de CPI van die maand gedeeld door de CPI van 12 maanden eerder. Dit geeft een factor (bijv. 1,014), waarbij een percentage stijging hoort (in dit geval 1,4%). Met de "jaarmutatie CPI" van een kalenderjaar wordt bedoeld de jaarmutatie CPI van de maand januari na dit kalenderjaar.
 
Een andere methode is de gemiddelde CPI van 12 opeenvolgende maanden te delen door de gemiddelde CPI van de daaraan voorafgaande 12 maanden. Dit is ongeveer (niet precies!) gelijk aan het gemiddelde van de jaarmutaties CPI van de 12 opeenvolgende maanden. Als bijvoorbeeld de CPI in 24 opeenvolgende maanden achtereenvolgens 6 maal 100, 12 maal 110 en 6 maal 100 is, zijn de maandelijkse cijfers van de jaarmutatie CPI achtereenvolgens 6 maal 10,000% en 6 maal -9,091%, dus gemiddeld 0,455%, en geeft de tweede methode 0,000%.
 
Dit alles kan ook worden toegepast op de "afgeleide" consumentenprijsindices. Daarbij is het effect van veranderingen in de tarieven van productgebonden belastingen (bijvoorbeeld BTW en accijns) en subsidies en van de consumptiegebonden belastingen uit de prijsontwikkeling verwijderd.
70.065

bewerkingen