Hoofdmenu openen

Wijzigingen

70 bytes toegevoegd, 1 jaar geleden
geen bewerkingssamenvatting
De '''militaire revolutie''' is de radicale verandering van [[militaire strategie]] en [[Tactiek (krijgskunde)|tactiek]] in de zestiende en zeventiende eeuw in Europa. Dit hing samen met de komst van grote [[infanterie]]legers, het toenemende gebruik van steeds krachtiger [[vuurwapen]]s, de daarmee gepaard gaande veranderingen in de bouw van [[Vesting (verdedigingswerk)|vestingen]] en daardoor snel stijgende kosten van oorlogsvoering. Het concept werd in 1955 geïntroduceerd door {{aut|[[Michael Roberts|Roberts]]}}.
 
== Aanloop ==
[[Bestand:Goedendags in het museum Kortrijk 1302 9-01-2010 14-20-13.JPG|thumb|Resten van [[Goedendag (wapen)|goedendag]]s, waarmee voetvolk een ridderleger versloeg in de [[Guldensporenslag]] in 1302]]
Vanaf de dertiende eeuw bleken [[piekenier]]s en [[Boogschieten|boogschutters]] in staat om [[Ridder (ruiter)|ridders]] te bedwingen, wat versterkt werd door de komst van [[veldartillerie]]. Er trad een [[commercialisering]] van de oorlogsvoering op, waarbij [[Milaan (stad)|Milaan]] en [[Venetië (stad)|Venetië]] het voortouw namen met het gebruik van [[Huursoldaat|huursoldaten]]. De macht verschoof daardoor van de lokale [[Heer (feodalisme)|heren]] naar de koning, op voorwaarde dat deze in staat was voldoende belastingen te heffen. Het geld moest worden opgebracht door steden die in ruil daarvoor [[Privilege (recht)|privileges]] afdwongen en zo meer macht verkregen. De ridderstand verloor daarmee aan betekenis en daarmee de daarbij horende gedragscode. De huurlingen ging het niet om de eer of gevangenneming van edelen ter verkrijging van [[losgeld]], maar slechts het levend bereiken van de overwinning. De wreedheid op het slagveld nam dan ook toe{{Bron?||2018|03|08}}.
 
Het belang van de [[Feodalisme|feodaliteit]] nam dan ook af en aan het einde van de vijftiende eeuw brachten Spanje en Frankrijk de eerste [[Staand leger|staande legers]] sinds lange tijd in Europa in het veld. Frankrijk maakte daarbij gebruik van [[Zwitserse landsknechten]] en had daarmee een belangrijk voordeel op het slagveld. Vanaf 1520 werd dit overwicht betwist met de inzet van [[Duitse landsknechten]] en vooral de Spaanse ''[[tercio]]s''.
== Veldartillerie ==
[[Bestand:Ghent cannon.jpg|thumb|De ''Dulle Griet'', een [[bombarde (wapen)|bombarde]] uit 1431]]
Vanaf ongeveer 1420 raakte veldartillerie in gebruik op de Europese slagvelden. Tijdens de verovering van [[Koninkrijk Granada|Granada]] (1482-1492), het sluitstuk van de ''[[Reconquista (Spanje)|Reconquista]]'', leerde men hoe men grote stukken artillerie moest vervoeren met behulp van vele paarden. Het overwicht dat met de nieuwe artillerie bereikt kon worden, bleek met de inval van [[Karel VIII van Frankrijk|Karel VIII]] in Italië in 1494 en het gemak waarmee deze [[Italiaanse Oorlog van 1494 - 1498|invasie van het Italiaanse schiereiland]] plaats kon vinden.
 
== Vestingbouw ==
[[Bestand:Coevorden.jpg|thumb|De vesting rond [[Coevorden]] van 1646.]]
In de daaropvolgende [[Italiaanse Oorlogen]], die tot 1559 zouden duren, ontstond een wedloop tussen zware artillerie en [[Vesting (verdedigingswerk)|vestingbouw]]. Waar eerdere vestingen niet bestand waren tegen de zware [[Kanon (geschut)|kanonnen]], nam de vestingbouw in Italië een grote vlucht en rond 1520 waren veel steden weer vrijwel onneembaar. Onder meer [[Michelangelo Buonarroti|Michelangelo]] en [[Leonardo da Vinci]] werkten enige tijd aan verbeterde vestingontwerpen. Langdurige [[belegering]]en waren het gevolg. Dure vestingen en grote legers met kostbare artillerie joegen de kosten omhoog voor zowel de aanval als de verdediging.
 
== Dril ==
De groeiende legers bewapend met handvuurwapens maakten nieuwe tactieken en onderlinge afstemming noodzakelijk. Waar bij de ridders de nadruk had gelegen op de individuele beheersing van de krijgskunsten, was dit voor een infanterist veel minder belangrijk. Men moest vooral in [[Formatie (militair)|formatie]] blijven, ook terwijl mede-soldaten wegvielen. Tussen 1590 en 1610 werd onder [[Maurits van Oranje]] een op Romeinse militaire handboeken gebaseerde techniek uitgewerkt die dit mogelijk moest maken. Jarenlange [[Exerceren|dril]] moest formaties in staat stellen om als één man te reageren en in het heetst van de strijd orders om te vuren af te wachten. De [[contramars]], het roterend afvuren in salvo's door [[musketier]]s, was ook een nieuwe methode dat continuecontinu geoefend moest worden.
 
== Logistiek ==
Met de groei van de legers en de complexiteit van de oorlogsvoering, groeide de noodzaak aan een goed georganiseerde logistiek. [[Cavalerie]], artillerie en infanterie hadden behoefte aan zaken als voedsel, paarden, buskruit en vele andere zakenbuskruit. Het aantal ondersteunende taken en daarmee het aantal manschappen nam hierdoor sterk toe.
 
== Zee ==
De militaire revolutie had een aantal gevolgen. Slechts de rijkste staten waren in staat om oorlogen op deze manier te financieren. Veel kleine staatjes werden dan ook in de loop van de tijd opgeslokt, waardoor de macht geconcentreerd raakte en de basis werd gelegd voor de moderne staten.
 
Het gaf Europa ook een voorsprong op de grote [[Rijk (staat)|rijken]]. Hoewel de Ottomanen, de Mogols en de Qing allen delen uit de militaire revolutie overnamen, namen ze deze geen van allen in zijn geheel over. Deels omdat dit vooralsnog in hun situatie niet nodig was, deels omdat het niet mogelijk was{{Bron?||2018|03|08}}. Zodra het echter op een confrontatie aankwam met de Europeanen bleek de achterstand vaak toch te groot.
 
Als laatste maakte de militaire revolutie na meer dan twee millennia een einde aan de macht van de [[nomade]]nvolken. Met hun paarden, hun snelheid en de beschikbaarheid van elk mannelijk stamlid om als krijger te dienen, hadden zij lang een belangrijke macht kunnen uitoefenen. De [[agrarische samenleving]] kon echter niet inspelen op het gebruik van kanonnen en ontbrak het aan het achterliggende financiële systemen die de [[stedelijke samenleving]] ontwikkeld had.
Anonieme gebruiker