Hoofdmenu openen

Wijzigingen

165 bytes verwijderd, 1 jaar geleden
Poets
[[Bestand:Den Haag - Prinsegracht 57 - Leger des Heils.JPG|thumb|Het Leger des Heils in [[Den Haag]]]]
Het '''Leger des Heils''' ([[Engels]]: ''The Salvation Army'') is een [[evangelisch]] [[kerkgenootschap]],<ref>{{Cite web|url=http://www.legerdesheils.nl/kerkgenootschap|titel=Kerkgenootschap Leger des Heils|accessdate=13 augustus 2012|dodeurl=ja|archiefurl=https://web.archive.org/web/20130815170530/http://www.legerdesheils.nl/kerkgenootschap|archiefdatum=15 augustus 2013}}</ref> dat op [[2 juli]] [[1865]]<ref>{{de}} [https://web.archive.org/web/20101231050455/http://www.heilsarmee.de/nhq/docs/uploads/Info.pdf Informatiebrochure van het Leger des Heils]</ref> onder de naam ''East London Revival Society'' door [[William Booth]] in [[Londen]] werd opgericht en zich sinds die tijd verspreid heeft over honderdachtentwintig landen. Het Leger des Heils combineert de verkondiging met het praktiseren van de geloofsovertuiging in de vorm van directe [[Maatschappij (wereld)|maatschappelijke]] hulpverlening aan diegenen in de [[samenleving]] die geen helper hebben, zoals daklozen, prostituees en verslaafden. Het Leger heeft een organisatiemodel dat lijkt op dat van een krijgsmacht, en de bestuurders hebben "militaire" rangen. Hoofd van het Leger is generaal André Cox (sinds 2013).
Het Leger des Heils combineert de verkondiging met het praktiseren van de geloofsovertuiging in de vorm van directe [[Maatschappij (wereld)|maatschappelijke]] hulpverlening aan diegenen in de [[samenleving]] die geen helper hebben, zoals daklozen, prostituees en verslaafden. Het Leger heeft een organisatiemodel dat enigszins lijkt op dat van een krijgsmacht, en de bestuurders hebben "militaire" rangen. Hoofd van het Leger is generaal André Cox (sinds 2013).
 
==Missie==
Het doel van het Leger des Heils is:
:Het verkondigen van het [[evangelie]] van [[Jezus (traditioneel-christelijk)|Jezus Christus]] "in woord en daad".
Er is binnen het Kerkgenootschap Leger des Heils veel aandacht voor de persoonlijke [[bekering]]: “Alle leden van de organisatie belijden door de [[genade (christelijk geloof)|genade]] [[God (christendom)|God]]s gered te zijn van de schuld en de macht van de [[zonde (christendom)|zonde]]. Zij zijn er zich van bewust, dat zij zijn "gered om te redden", soldaten, die strijden om anderen voor [[Jezus (traditioneel-christelijk)|Christus]] te winnen. Vandaar de aanvallende methoden van het Leger."<ref>Brochure ''Stoottroep van Christus'', 1962</ref> De opwekkingssamenkomsten spelen een grote rol; vroeger ook de straatprediking. Het beeld van de heilssoldaat die langs de cafés gaat om de ''Strijdkreet'' aan de man te brengen is nog wel bekend, maar behoort toch grotendeels tot het verleden. Vroeger vond straatevangelisatie op veel grotere schaal plaats. Met muziek en zang trok het legerkorps door de straten en op straathoeken en pleinen werd de blijde boodschap verkondigd.
De opwekkingssamenkomsten spelen een grote rol; vroeger ook de straatprediking. Het beeld van de heilssoldaat die langs de cafés gaat om de ''Strijdkreet'' aan de man te brengen is nog wel bekend, maar behoort toch grotendeels tot het verleden. Vroeger vond straatevangelisatie op veel grotere schaal plaats. Met muziek en zang trok het legerkorps door de straten en op straathoeken en pleinen werd de blijde boodschap verkondigd.
 
Het Leger werft, al predikend in Christus' naam, soldaten voor haar strijd tegen ongeloof, onverschilligheid en zonde, maar ook tegen nood, leed, ellende en verpaupering, en tegen geldaanbidding en [[materialisme (levenshouding)|materialisme]].
 
Het Leger des Heils wordt wel het kerkgenootschap van de opgestroopte mouwen genoemd: er was en is zeer veel aandacht voor hulp aan de (geestelijk en maatschappelijk) ontspoorde medemens, waarbij de strijd tegen het [[alcoholisme]] in [[industrie]]steden historisch is. Heden ten dage zijn het [[dakloze]]n, [[verslaving|verslaafden]], [[prostitutie|prostituees]] en eenzamen die op de steun van het Leger des Heils kunnen rekenen, veelal daar waar het werkterrein van andere instellingen eindigt. Internationaal was en is het werk in [[ontwikkelingsland]]en belangrijk.
 
==Geschiedenis==
De oprichting van de ''East London Revival Society'' (later ''East London Christian Mission'', daarnalater kortweg ''The Christian Mission'' en vanaf 1878 ''The Salvation Army'')<ref>[https://web.archive.org/web/20120525050352/http://www1.salvationarmy.org/heritage.nsf/titles/1878_Foundation_Deed_Of_The_Salvation_Army 1878 Foundation Deed Of The Salvation Army], The Salvation Army.</ref> door William Booth vindt plaatswerd op 2 juli 1865 door William Booth opgericht in [[Londen|Oost-Londen]]. De boodschap die het echtpaar Booth brengtbracht (ook Williams echtgenote Catherine Mumford iswas actief evangeliste) slaatsloeg aan, al wordenwerden ze soms bekogeld met straatvuil, rotte eieren en dode ratten. Een paar jaar later, in 1868, zijnwaren er in Londen al 13dertien evangelisatie-postenevangelisatieposten. Een van de eerste zalen die in gebruik werden genomen was de People’s Mission Hall, een gebouw waar 1500 mensen konden samenkomen om naar de prediking te luisteren, maar waar per dag ook 5000 liter ''soep'' kon worden gemaakt: volgens William Booth hadden hongerige magen geen oren. Gaandeweg kwamen een uniform en een pet in gebruik waarop driemaal de letter '''S''' te zien was: ''Soup, Soap and Salvation''. Voor het aanhoren van het evangelie, het verhaal over Jezus, de ''redder'', werd indien nodig ook het vuil van de straat met ''zeep'' weggewassen.
 
MaartIn maart 1880 landde commisioner Railton, vergezeld van zeven vrouwelijke officieren, in New York, en had het Leger zijn eerste vestiging overzee. Soldaten werden ter plekke geworven. Zo ook in andere landen: Frankrijk (1881 onder aanvoering van Catherine (de Maréchale) Booth, de oudste dochter van William en Catherine), India (1882), Zuid-Afrika (1883). Toen William Booth in 1912 stierf, was het leger in tientallen landen gevestigd.
 
==Het Leger des Heils in Nederland en België==
* Gerrit Juriaan Govaars; onderwijzer, die al met (uit Frankrijk van een vriend gekregen) S-en op zijn kraag liep vóór er een Leger des Heils in Nederland was.
* John K. Tyler; een Engelse ex-zeeman, die als heilsofficier de leiding van het werk in Nederland kreeg.
Op 8 mei vond de eerste [[evangelisatie]]-<nowiki/>bijeenkomst plaats in een zaal aan de [[Gerard Doustraat]] in Amsterdam. Er knielden die dag zestien mannen en vrouwen neer aan de [[zondaarsbank]]. In september van datzelfde jaar reikte commissioner Smith in Amsterdam de vlag uit aan een korps van meer dan honderd heilssoldaten. Na een jaar waren er al 7zeven korpsen, ondanks de grote tegenstand die hier en daar werd ondervonden.
 
België volgde in 1889.
 
Toen na enkele jaren het maatschappelijk werk bekend raakte, won het Heilsleger snel aan sympathie. Aan het begin van de 20e eeuw waren er in Nederland al 60zestig korpsen en 18achttien maatschappelijke inrichtingen.
 
[[Bestand:Sergeant Wildeman - Noordelijk Heilsleger.jpg|thumb|[[Sergeant Wildeman]] in het uniform van het [[Noordelijk Heilsleger]]]]
Op 1 september 1921 splitste een kleine groep zich uit onvrede met de leiding in Engeland af en richtte het [[Nederlandsch Leger des Heils]] op, dat op 30 maart 2003 opgeheven werd. In de provincies Groningen, Friesland en Drenthe vond een herstart plaats onder de naam [[Noordelijk Heilsleger]]. Tot op heden werken de twee organisaties, het Noordelijk Heilsleger en het Leger des Heils, gescheiden van elkaar. De verschillen zijn onder andere het ontbreken van de karakteristieke ''S'' op de uniformen van de leden van het Nederlandse Leger des Heils/Noordelijk Heilsleger. In het Noorden is het [[sergeant Wildeman]] die het Noordelijk Heilsleger en het Nederlands Leger des Heils een gezicht gegeven heeft. Doordat hij al ruim 40veertig jaar met zijn collectebus in de Groninger binnenstad collecteert – en deels ook door zijn controversiële optreden – geniet hij regionale en in enige mate ook nationale bekendheid. Op 11 november 1976 werd het [[Nationaal Kruisleger]] opgericht, voornamelijk vanwege theologische meningsverschillen met het Leger des Heils.
 
In 1962 telde het Leger des Heils in Nederland 108 korpsen en 59 inrichtingen. In 1978 waren er 100 korpsen en 75 inrichtingen, centra en bureaus.
 
=== Omvang ===
In [[Nederland]] had het Leger des Heils in 2002 77 [[Gemeente (kerk)|kerkelijke gemeenten]] die ''korpsen'' heten en 7234 leden, in 2007 had het Leger des Heils 73 korpsen en 6437 leden.<ref name=jaar2007>Getallen afkomstig uit jaarverslag 2007 - pagina 74 van het Leger des Heils. Zie verder Leger des Heils website.</ref> In 2008 waren er nog 6361<ref>jaarverslag 2008</ref> leden waarvan 4618 (-101 tov 2007) heilssoldaten en 525 (+31) jeugdleden. 1218 (-6) waren adherentlid.
 
In maart 2009 werden de korpsen Vlissingen en Middelburg samengevoegd tot één korps voor Walcheren. Ook in maart 2009 maakte het Leger des Heils bekend voornemens te zijn het korps in Assen te willen sluiten vanwege slecht bezochte kerkdiensten waardoor de kosten niet opwegen tegen de baten.<ref>[http://www.rorate.com/vnieuws/index.php/nieuws/11-nederland/51651-leger-des-heils-wil-asser-kerk-sluiten Leger des Heils wil Asser kerk sluiten]</ref> Het aantal korpsen nam in 2009 af tot 71.<ref>jaarverslag 2009 blz. 118 overzicht aantal korpsen 2005 - 2009</ref> In november 2009 is tot een verdere afname besloten vanwege de nijpende financiële situatie; ruim 10 korpsen zullen worden omgebouwd naar buitenposten of dienstencentra.<ref>jaarverslag 2009</ref> Het ledental nam in 2009 af naar 6205.<ref>[http://www.legerdesheils.nl/sites/default/files/ldh_alg_fin_jvs_2009_web_0.pdf jaarverslag 2009 blz. 20 afname t.o.v. een jaar eerder 156 leden]{{dode link|datum=september 2017 |bot=InternetArchiveBot }}</ref>
=== Organisatie Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg ===
[[File:Instroomhuis.jpg|thumb|Instroomhuis in Amsterdam, gedeeld met HVO-Querido]]
De opvang van en hulpverlening aan dak- en thuislozen in zijnhet algemeen, en mensen zonder helper in het bijzonder, wordt in Nederland verleend door de Stichting Leger des Heils Welzijns- en Gezondheidszorg (W&G). W&G in Nederland is verdeeld in 12twaalf regionale werkeenheden, ieder met een directeur. Deze werkeenheden worden aangestuurd vanuit het hoofdkwartier te [[Almere]], waar de bestuurder en het nationale management zetelt. In heel Nederland werken volgens de telling van 2010 ca.circa 5000vijduidzend mensen bij W&G. De algemeen directeur is envoy drs. Cornel Vader. De gesubsidieerde zorg heeft een jaarlijkse omvang van ca.ongeveer 360 miljoen euro.
 
==Samenkomsten ==
Iedere zondag komen de heilssoldaten, adherenten en belangstellenden samen in de korpsen (evangelisatieposten/gemeenten). De samenkomsten van het Leger des Heils kenmerken zich door enthousiaste samenzang en een duidelijk, praktijkgerichte overdenking. In de samenkomsten kan een ieder die dat wil getuigen van zijn geloof in God.
 
De samenkomsten staan onder leiding van de korpsofficier. De samenzang wordt vaak begeleid door een [[brassband]]. Vroeger werden veel [[tamboerijn]]s gebruikt. In sommige korpsen zijnleveren zangkoren (zangbrigades) die een bijdrage leveren.
 
Een belangrijk onderdeel van de samenkomst is de zogenaamde "nabidstond". Na de overdenking kan men knielen aan de zondaarsbank voor in de zaal, tegenwoordig ook vaak [[heiligingstafel]] genoemd, Aan deze tafel voor in de zaal kan men knielen om te bidden. Van oudsher was dit een plaats waar zondaars een bekeringsgebed uitspraken, vergeving vroegen voor hun zonden en hun leven aan God gaven.
 
Op 27 mei 2007 is tijdens de jaarlijkse landelijke ontmoetingsdag een nieuwe liederenbundel gepresenteerd. Op 7 juni 2007 is deze bundel aan de pers gepresenteerd. Vanaf 1 september 2007 wordt deze nieuwe bundel in de samenkomsten gebruikt.
 
==Leerstellingen==
De geloofsbelijdenis van het Leger des Heils is vastgelegd in elf leerstellingen. Deze worden in Nederland vanaf 1887 naast de krijgsartikelen ondertekend door mensen die [[heilssoldaat]] van het Leger des Heils wensen te worden. De elf leerstellingen zijn letterlijk als volgt gedefinieerd:
 
# Wij geloven, dat de Heilige Schrift, de boeken van het Oude en het Nieuwe Testament, door goddelijke ingeving geschreven is en dat alleen hierin de goddelijke richtlijnen voor het christelijk geloof en leven te vinden zijn.
 
== Opmerkelijke berichten in de media ==
Begin 2007 schreef Dagblad De Pers over beschuldigingen van fraude afkomstig van oud-cliënten van het Leger des Heils. De organisatie zou maandelijks ruim honderd euro te veel inhouden op uitkeringen, en tevens uit naam van thuislozen een vergoeding voor psychische zorg innen, terwijl dergelijke hulp niet nodig was, en ook niet geleverd zou zijnwas. Het Leger des Heils zelf verwierp alle beschuldigingen, en stelde dat alleen zorg werd gedeclareerd die iswas aangevraagd en geleverd zou worden gedeclareerd.<ref>[http://www.deondernemer.nl/UserFiles/File/PDF/8.pdf De Pers]</ref><ref>[http://www.eenvandaag.nl/binnenland/31265/financi_le_onduidelijkheid_leger_des_heils Financiële onduidelijkheid Leger des Heils], Een Vandaag</ref> Uiteindelijk bleek uit onderzoek van een onafhankelijke onderzoekscommissie onder leiding van dr. A. Mosterd dat dezede beschuldigingen volledig ongegrond waren.<ref>Persbericht d.d. 13 april 2007</ref>
 
Eind 2007 schreef het Haarlems Dagblad over cliënten van het Leger des Heils pensionHeilspension De Hoeksteen, waarvoor zonder toestemming specialistische hulp zou zijn aangevraagd. Volgens Edo Paardekooper Overman, de woordvoerder van de bewoners, zou de AWBZ[[Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten|AWBZ]]-indicering gedaan zijn om financiële nood van het Leger op te lossenlenigen. Het Leger des Heils stelde dat er niets gebeurd zouwas zijn watdat niet door de beugel kankon, bewoners zouden niet voor niets in een pension zitten, en de aanvraag zou met alle bewoners besproken en door iedereen ondertekend zijn. Volgens Paardekoper heefthad niet iedereen getekend, en zoudenvoelden bewoners zich gestigmatiseerd voelen.<ref>[https://web.archive.org/web/20070620064657/http://www.haarlemsdagblad.nl/nieuws/regionaal/haarlemeo/article2812835.ece Raadsvragen over bewoners pension Leger des Heils - Haarlem e.o. - Haarlems Dagblad]</ref>
 
== Discriminatie ==
[[Discriminatie|Onderscheid]] op basis van [[seksuele geaardheid]] en [[levensbeschouwing|levensovertuiging]] heeft tot gevolg gehad dat het Leger des Heils in verschillende landen onder vuur is komen te liggen van [[actiegroep]]en en [[Rechten van de mens|mensenrechten]]organisaties.<ref name=autogenerated6>{{en}}[http://www.law.com/jsp/article.jsp?id=1132229112367 Salvation Army Faces Discrimination Claim]</ref><ref name=autogenerated5>[https://web.archive.org/web/20081204204504/http://www.cwfa.org/articles/7003/CFI/freedom/ Concerned Women for America - ‘Gay’ Activists Target Salvation Army Bell Ringers]</ref> In Nederland ishebben sollicitanten dit onderscheid op [[levensbeschouwing|levensovertuiging]] door [[sollicitatie|sollicitanten]] tweemaal voor de [[Commissie gelijke behandeling]] gebracht. Deze oordeelde in beide gevallen dat het Leger des Heils wel onderscheid maakte, maar geen bij [[Nederlandse wetgeving|Nederlandse]] wet verboden onderscheid. In zowel de [[Verenigde Staten]] als [[Noorwegen]] heeft de behandeling van mensen met een [[homoseksualiteit|homoseksuele]] [[Seksuele geaardheid|geaardheid]] tot gevolg gehad dat sympathisanten en donateurs hun steun introkken.<ref name=autogenerated6 /><ref name=autogenerated5 /> In 1989 werd het Amerikaanse Leger des Heils in de zaak Jamie Dodge veroordeeld wegens [[strafbaar feit|illegale]] en ongrondwettelijke [[discriminatie]].<ref name=autogenerated4>[http://atheism.about.com/library/decisions/religion/bl_l_DodgeSalvationArmy.htm Court Decision - Dodge v. Salvation Army]</ref>
 
=== Commissie Gelijke Behandeling ===
De twee zaken voor de Commissie Gelijke Behandeling speelden in 1996 en 1997. In het eerste geval betrof het een sollicitant op de functie medewerker keuken. Waarbij als standpunt werd ingenomen dat een christelijke levensovertuiging niet relevant zou zijn. In de tweede zaak ging het om een sollicitant op de functie invalkracht Sociaal Pedagogisch Werker. Deze stelde geen belijdend christen te zijn, maar geen enkele belemmering te zien om binnen het Leger des Heils te kunnen functioneren. Het Leger des Heils, diedat van medewerkers een christelijke levensovertuiging eist, verweerde zich in beide gevallen aan de hand van voorbeelden waarbij dit wel noodzakelijk zou zijn. Zoals het voorlezen uit de bijbel, en hardop bidden. Daarbij verwees het Leger des Heils naar artikel 5 van de Algemene Wet Gelijke Behandeling die een uitzondering maakt voor instellingen op godsdienstige of levensbeschouwelijke grondslag. De commissie oordeelde in beide gevallen dat het Leger des Heils weliswaar onderscheid heeft gemaakt op grond van godsdienst, maar dat dit bij wet is toegelaten.<ref>[http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=AWGB wetten.overheid.nl]</ref>
 
=== Integratieproject ===
In 2005 weigerde het Leger des Heils twee moslima's in dienst te nemen. De vrouwen wilden deelnemen aan een integratieproject, en waren al als vrijwilliger bij de organisatie betrokken. Toenmalig minister [[Aart Jan de Geus|De Geus]] van Sociale Zaken en Werkgelegenheid was het niet eens met dit aanstellingsbeleid, en dreigde twee ton subsidie in te trekken. HetHij woordzei geloofsdiscriminatie steldedat hij het woord geloofsdiscriminatie niet in de mond te willenwilde nemen. I. Voorham van het Leger des Heils verweet minister De Geus ervan het Leger des Heils te discrimineren, door te eisen dat de organisatie twee moslima's in dienst neemtnam. Het conflict werd beslecht door een regeling waarbij de moslima's toch bij het Leger des Heils aan de slag gingen, maar op de loonlijst van de Welzijnsstichting van de gemeente Schouwen-Duiveland werden geplaatst.<ref>[https://web.archive.org/web/20070625082416/http://www.katholieknederland.nl/actualiteit/2005/detail_objectID569382_FJaar2005.html Subsidieruzie Leger des Heils en De Geus voorbij Archief 2005 [Actualiteit | Katholiek Nederland&#93;]</ref><ref>[http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/archief/article/detail/1724262/2005/06/02/Minister-trekt-subsidie-Leger-des-Heils-in.dhtml Minister trekt subsidie Leger des Heils in - Trouw]</ref><ref>[http://www.ikonrtv.nl/kerknieuws/nieuws.asp?oId=6768 'De Geus discrimineert Leger des Heils']</ref>
 
=== Homoseksualiteit ===
Het Leger des Heils in de Verenigde Staten kwam in 2001 in opspraak na een gelekt intern document,. metDaarin daarinstond een verzoek aan de Bushregering dat discriminatie van homoseksuelen mogelijk zou maken. Dit, door een uitzondering op lokale antidiscriminatiewetgeving voor instellingen op religieuze grondslag. In ruil daarvoor zou het Leger des Heils lobbyen voor wetgeving die het geven van overheidsgeld aan sociale programma's van religieuze groeperingen makkelijker moest maken. Hoewel uit het document bleek dat er vergaande toezeggingen zouden zijn gedaan, werd dit ontkend door het Witte Huis, diedat het verzoek publiekelijk afwees op de dag dat het geheel in de media kwam. Een woordvoerder van het Leger des Heils stelde dat de groep niet probeerde toestemming te krijgen voor discriminatie, maar slechts wetgeving wilde om seksueel actieve homoseksuele medewerkers aan te kunnen pakken, en het betalen van ziektekostenvergoedingen aan partnersechtgenoten van medewerkers met een homohuwelijk te voorkomen. David Smith, een woordvoerder van de [[Human Rights Campaign]], stelde dat homoseksuele en lesbische mensen ook belastingbetalers zijn, en dat dit geld niet naar religieuze groepen moet gaan om discriminatoire praktijken tegen hen te bekostigen.<ref>[http://query.nytimes.com/gst/fullpage.html?res=9402E7DE1F38F932A25754C0A9679C8B63&sec=&spon=&pagewanted=all Charity Is Told It Must Abide By Antidiscrimination Laws - New York Times]</ref>
 
In Noorwegen heeft nieuws over het uitsluiten van homoseksuele en lesbische medewerkers van deelname aan officiële gelegenheden, tot gevolg gehad dat een groep Noorse artiesten de steun introk. DitZij doorbesloten niet langer gratis op te treden tijdens het jaarlijkse geldinzamelingsevenement tijdens de kerst. In de Verenigde Staten heeft de weigering ziektekostenvergoedingen voor partners van medewerkers met een homoseksuele relatie landelijke protesten tegen het Leger des Heils tot gevolg gehad.<ref name=autogenerated6 /><ref name=autogenerated5 />
 
In Nederland wordtgaat erhet inLeger de praktijkdes zeerHeils pragmatisch met homoseksualiteit omgegaanom, gezien ook de ruimte dieen leden met een homoseksuele geaardheid hebbenkrijgen de ruimte binnen de organisatie.<ref>[http://www.trouw.nl/tr/nl/4324/Nieuws/article/detail/1532788/2006/06/29/Leger-des-Heils-worstelt-met-homostandpunt.dhtml Trouw 29 juni 2006]</ref>
 
==Literatuur==
12.980

bewerkingen